Zárszámadás, 1907

KIMUTATÁS

173 Lap Lap Lap Lap Bobora Izaiásné 118 Brucker Paulina 66 Csocsánszky Jánosné .... 45 Dugantsy Jánosné 81 Bobora Luczia és Oktávia . . 125 Bruckner Ferenczné 81 Csont Gézáné 147 Duka Sándorné 81 Bobory (szenttornvai) Györgyné 146 Brunner Anniimé 147 Csorba Béláné 45 Dukesz Józsefné 81 Boéa Tivadarné 146 Brunner Béláné 59 Csorba Lászlóné 147 Dukics Jenő, József ós Lajos 87 Bocsánvi Csicserics Ignáczné . 147 Brunner Gizella, Ilona, Rezső, Csornai Pálné 81 Dukics Lajosné 81 Bod Sándorné 118 Sarolta. Teréz és Vilma-. . 87 Csupor Józsefné 147 Dulleskó Balázsné 148 Boda Istvánné 118 Brunner Mária-Valéria . . . 66 Czabai Horváth Béláné . . . 150 Dunay Ferenczné 103 Bodnár Albert, Emil. László Brunner Mihályné 81 Czank Jánosné 119 Duthák Károlyné 148 és Mária 105 Bubla Ferenczné 118 Czapáry Boldizsárné .... 119 Dvorzsák Albertné 119 Bodnár Györgyné 103 Budaházy Tamásné 103 Czapf Károlyné 147 Bodnár Zsigmondné 103 Budai Andrásné 118 Czégeni Géza, Irén, József és E. Bodola Zsigmondné 146 Budinic Andrásné ...... 81 Róza 105 Bodrogi Anna és Gyula . . . 105 Bugyán Rezsőné 147 Czégeni Józsefné 103 Eberling Józsefné 163 Bodrogi Gyuláné 103 Bukovié Józsefné 147 Czigler Józsefné 59 Edényi (Reintll) Lipótné . . . 148 Boér Györgyné 146 Bunya Gergelyné 118 Czillich Edéné 147 Ehlert Mária és Sarolta . . . 66 Boga Károlyné 103 Burnach Antalűé 118 C'zimmermann Arnoldné . . . 59 Ebiért Ödönné 59 Bogács Petrák Ignácz . . . . 87 Burnach István, János és Júlia 125 Cziráky (mezőeörsi) Sándorné 148 Ehrenberger Ferenczné . . . 148 Bogdán Jánosné 59 Butvka Barabásné 45 Czobor Adolfné 96 Eilers Frigyesné 81 Bogdán József 47 Bvff Imre, Margit és Stanislava 66 Czundra Miklósné 81 Engel Zsigmondné 59 Bogdánovich Virgilné . . . . 146 Byff Mátyásné 59 Czvetkovics Gusztáv, István és Engersdorfer Józsefné .... 148 Bogba Ferenczné 146 Byff Mátyásné Margit 66 Enyedi (Trucza) Péterné . . . 59 Bognár Andjela, Olga, Stanis­C. Czvetkovics Istvánné . . . . 59 Eöreösi és rorvágyi Rátkay lav, Vilma és Vinkó . . . 66 C. Pálné 157 Bohár Károlyné 163 Capponi Mihályné 81 D. Erdélyi Gyuláné 96 Boldizsár Zsófia 125 Ceovid Péterné 59 Erdélyi József 125 Bolgár Emiiné 118 Cetatián Márkné 118 Daka Józsefné 163 Erdélyi Pálné 119 Borbás Károlyné 146 C'hambré Domokosné . . . . 59 Dalmi Elvira és Kálmán . . . 66 Erdélyi Péterné 119 Borbély Mária 47 Cindrié Tamásné 59 Dalmi Józsefné 59 Ertl Ferenczné 59 Boróié Mária és Vladimír . . 66 Cintea Jánosné 118 Dankó Istvánné 148 Ertl Gusztávné 96 Borffy Jenőné 146 Constantinus Jánosné . . . . 147 Daszkál (nemes) Györgyné . . 148 Eszrényi Mihályné 119 Borkovits Anna 87 Conti Antalné 81 Dániel Jánosné 148 Esztergomi Nándorné . . . . 148 Borkovits Istvánné 81 Cristoff Gyuláné 59 Dávid Gizella, Gyula. Ilona, Eszterhay Ferencz, István, Já­Bornemisza Ferenczné . . . . 81 Cruié Györgyné 59 Kálmán és László 125 nos, József és Julia . . . Eszterhay Mihályné 125 Bornes Nándorné 81 Cruic József 66 Dávid Kálmánné 119 nos, József és Julia . . . Eszterhay Mihályné 119 Boros Aranka és Gizella . . . 66 Csala Jánosné 147 Dehelyán Simonné 119 Eder Sándorné 148 Boros Józsefné 81 Csalány (lippai) Gézáné . . . 147 Delié Danica, Desinka és Milos 98 Éderer Nándorné 45 Boros Manóné 118 Csallóközi Istvánné 147 Delié Péterné 96 Borsfai Anna, Ernő, Gizella Csapó Jánosné 118 Demeter Sándorné 148 F. és Irma 87 Csató Béla. Imre, László és Demeter Szilárdné 119 F. Borsfai Józsefné 81 Margit 66 Demic Mária 98 Fajta Józsefné 148 Borsodi Latinovics Károlyné . 153 Csatth (kozmatelki) Lajosné 147 Derzsy Béláné 59 Falb Sándorné 81 Borza Jánosné 118 Csák Erzsébet, István, Julia Descbán Dezsőné 45 Faller Róbertné 60 Bolhári Szarvadi Pálné . . . 164 és Margit 66 Deseő Gyuláné 148 Fankovich Gyula, Mária és Tibor 105 Botka Józsefné 146 Csák Istvánné 59 Deseő Leóné 148 Fankovich Gyuláné 103 Bottá Istvánné 96 Csáki Antalné 81 Desseötfy (cserueki és (arkeői) Faragó Jenőné 163 Bottka Béla, Ernő és József 125 Csáki Ferencz, Illés, Kálmán Imréné 148 Faragó László 164 Bottka Józsefné 118 és László 87 Dessewfl'y Arisztid, Sándor és Farkas (kassai) Dánielné . . 148 Bottlik Mártonné 146 Csáki Kálmán grófné . . . . 147 Tibor 125 Farkas Dezső, Irén, Kálmán, Boxichevich (szokoláczi) La­Csávásy Gyuláné 59 Dessewfl'y Aurelné 119 Margit és Olga 47 josné 146 Csávojszky Vinczéné . . . . 45 Déry Józsefné 119 Farkas (győri) Fidélné . . . 148 Bócz Gyuláné 59 Cseh Józsefné 147 Dietz Tivadarné 148 Farkas Imi-éné 45 Bóna Sándorné 118 Csehfalvi Pálné 147 Divják Manóné 148 Farkas Lajosné 81 Bóta Ignáczné 59 Csepregi Andrásné 163 Divják Miklósné 148 Farkas Lajosné 148 Böbék Dánielné 59 Csepregi Ilona és Lehel . . 164 Dobos (marczinfalvi) Kálmánné 148 Farkas (nagybégányi) Mórné . 148 Böck Józsefné 118 Cseresnyés Mártonné . . . . 118 Dobrovits Jánosné 59 Fazekas Ernő, Gabriella és Bödi Ignáczné 146 Csergedy Györgyné 147 Dobrovits József és Margit 66 125 Böhm Jánosné 147 C'sergeő Gyuláné 147 Doby Jenőné 103 Fazekas Henrik Dánielné . . 119 Bőbm Károlyné 118 Csermák Albertné .... 147 Domokos Antalné 119 Fábián Józsefné 148 Böjthe Mózesné 147 Cserneki és tarkeöi Desseöffv Domokos Gyuláné .... 119 Fehér Benedekné 81 Böllmann Jánosné .... 96 Imréné 148 Donnenfeldi Pittoni Miksa Fehér Istvánné 60 Bömches Henrikné .... 147 Cserny Karolin 87 lovagné 156 Feiner Jánosné 149 Bötskey Lajosné 45 Cséffalvay Irma, Julia és Doschla Simonné 59 Fekete Béla és Gizella . . 87 Bramberger Emiiné .... 147 Kálmán 125 Doseii Jerkóné 59 Fekete (nagykedei) Béláné . 149 Brand Gézáné 81 Cséffalvay Kálmánné . . . 118 Dömjén Gézáné 148 Fekete Ferenczné 119 Brannich Béláné 118 Csibi Ferencz, József és Lajos 66 Dömötör Borbála, Erzsébet, László, Margit, Mária és Fekete Istvánné 81 Braun Czeczilia, Imre és Sándor 87 Csibi Lajosné 59 Dömötör Borbála, Erzsébet, László, Margit, Mária és Fekete Mártonné 103 Braun Ignáczné 81 Csicserics (bocsányi) Ignáczné 147 Sándor 87 Fekésházy .Gyuláné .... 119 Braunecker Katalin bárónő . 47 Csigó Kálmánné 147 Dömötör Sándorné .... 81 Fekésházy Irina, István, Lajos Breckner Andrásné .... 59 Csikjenőfalvi Agostou Istvánné 145 Dömötörtfy Emiiné .... 148 és Marczell 125 Brendörfer Györgyné . . . 118 Csikszentmihályi Sándor Döry Lajosné 148 Felső- és alsózathurcsai Zailiu ­Brenner (Hammenbergi) Ja­Györgyné 158 Döry (jobaházi) Lajos báróné 148 reczky Miksáné .... 162 roszlavné 147 Csiky Gergelyné 118 Drabek Ferenczné .... 59 Ferenczy Istvánné .... 103 Brenner (flammenbergi) Jenő Csiky Gergelyné 147 Dragomir Flóra, Mária és Ferrich Antalné 149 és Miksa 164 Csillag Lászlóné 147 Miklós 87 Feuer Miksáné 149 Brenner (flammenbergi) Jenőné 163 Breuer Istvánné 81 Csipkés Albertné 147 Dragomir Jánosné .... 81 Félegyházi Sándorné . . . 45 Brenner (flammenbergi) Jenőné 163 Breuer Istvánné 81 Csiszér Sándorné 119 Dragon Adámné 81 Filep Sándorné 45 Breuer Mórné 147 Csizmazia Lászlóné .... 59 Drozd Jánosné 148 Fintor Gyuláné 81 Brezóczky Józsefné .... 147 Csizy Józsefné 59 Drozdi József és Mária . . 87 Fintor Jenő, Sándor és Zoltán 87 Bria Lászlóné 118 Csizy Mária és Márta . . . 66 Druga Jánosné 119 Fischer Andrásné 119 Bria Róza és Sándor . . . 125 Csobai Jánosné 119 Dugaöki Emiiné 81 Fischer Zsigmondné .... 149

Next

/
Oldalképek
Tartalom