Zárszámadás, 1905

KIMUTATÁS

158 Fellner Ferenczné Ferencz Gergelyné Ferpnczffy Antalné Feric Mátyásné Fest Jenőné ........ Fett György ne Feuer Erzsébet, Jenő és Margit Feuer Miksáné Feyerl Lénárdné Fittler Bálintné Flesch Mórné Fliesz Adolfné . Fluck Ádámné Fluck (raggambi) Károlyné . . Fodor Berta és Julianna . . Fogarasi György és Mihály . Forgács Mihályné Földes Jánosné Földessy Lászlóné Fömel Elekné Fömel Erzsébet és Gyula . . Franczl Károlyné Franki (Farnick) Józsefné . . Freund Lajosné Funk Jánosné Fülepp Aranka, Júlia, Lajos, László. Margit és Valéria , Fülepp Lajosné Cr. Galgótzy Emiiné Galkó Jánosué Gallovics Józsefné Garay Balázsné Gazdy Etelka Gál Tamásné . • George Mártonné Gerencsér Jánosné Gerencsér Uzorné Gerenday Gézáné Gergely Mihályné Gerstmayer István, János és László Geschöpf Emília Giczey Lajosné Giegl Angéla és Antónia . . . Gintér Károlyné Glock Vilmosné Glodiák Ágostonné Goidanicb Anzelmné . , . . Goldgruber Péterné Gödri Zsuzsánna Gömöry Mária Görgey (görgői és toporczi) Vinczéné Lap 61 77 61 147 77 100 150 147 114 114 114 77 | 114 H7| 150 82 45 í 114 ; 61 45 47 147 61 90 90 93 144 Lap Győri i arkas Fidélné .... 147 Győry Ferencz, Tlona. József és Károly 121 Győry Károlyné 115 Győry Károlyné 115 Gyurcsó Józsefné 45 Gyürke Andrásné 115 Gyürke Juliánná, Mária és Pál 121 H. Lap J. Götz Ferenczné Gráf Józsefné . Graff Károlyné Grábler Sándorné Gráff Pálné Greff Antalné Grega István, János és Rozália Grega Istvánné Greisiger Ödön Greisiger Sándorné Greisz Károlyné Grosch Ádámné Gróffy Sándorné Grósz Lajosné Guberina Milánné Guglielinini Viktorné . . . Gulácsi Bálint és Eszter . . Gulácsi Józsefné Gull fc rigyesné Gungl Józsefné Guttmann Ferenczné . . . Gyenes Pálné Gyiraszin Sándorné .... Györgyszentmártoni Stájer Ist­vánné 114 114 77 114 121 147 45 ! 114 147 114 114 66 66 | 114 82 77 I 77 61 150 101 147 115 77 115 90 115 61 121 115 82 115 77 115 61 61 90 47 45 115 115 147 147 61 148 Habrovszky Sándorné . 147 Hacskajló Elekné . . . 61 Hajnali Anna, Gabriella Mária és Sarolta 121 Hajnali Kálmánné . . . 115 1 Halkó Aladár. Dezső és Olga 66 ! Halkó Jánosné .... 61 Hamary (Kisigmándi) Kornélné 147 Harmath Gergelyné . . 100 Hauer Ignáczné .... 77 Hauszberger Mihályné . 90 Havas Béláné . . . . 115 Havasi Józsefné . . . 147 Hazai Gyuláné . . . . 115 Hazay Gáborné . . . . 115 Hazay Vilmosné . . . 147 Hábel Andiásné . . . 115 Hájas Mihályné . . . . 147 Heífenfelder Amália és Terézia 66 Heffenfelder Jánosné . 61 Hegyi Jánosné . . . . 115 Henning Gvula, Jenő es Vilma 82 Hermann Károlyné . . 61 Hermanu Manóné . . . 115 Hermann Margit, Mária és Róza 121 Herzig Istvánné . . . 6) Héger Ferenczné . . . 115 Hilió Eva, György, Katalin és Mária ........ 82 Hilió Pálné 77 Hirsch Lajosné . . . . 115 Hofer Károlyné . . . 100 Hoffer Samuné . . . . 147 Iloller -Mártonné . . 45 Hollmayer Bé'ár.e . . 115 Hollmayer Erzsébet és Vilmos 121 II dzinger Gus/.távné . ­77 Hornyák Györgyné . 77 Hornyák Ilona, Lajos, Mrrgit, Melánia és Ölga . 82 Hornvacsek Józsefué 77 Hortobágyi Jakabné . 147 Horváth Gézáné . . 61 Horváth .Jánosné . . 115 Horváth Jánosné . . 90 Horváth Józsefné . . 115 Horváth Károlyné . . 115 Horváth Károlyné . . 147 Horváth Mihályné 45 Horváth Pálné . . . 147 Höltriegl Ferenczné . 77 Honig Gabriella . . 150 Hromecsek Sánd' >rné 77 Hug Gyuláné . . . 77 Hunyadi Lászlóné 100 Hübschl Vilmosné 100 .Jahn Adolfné . 115 Jakab Gyuláné 61 Jakobics György né 90 Jancsovits István. János, Mária és Pál 82 Jancsovits Pálné 77 Jandi Lajosné 115 Jandrisics Gyulá ié 61 Jankovits Balázsné 62 Jánosi Sándorné 115 Jánossy Jánosné 77 Jászay Erzsébet. Julianna és Margit ......... 82 Jászay Imréné 77 .láger Istvánné 115 Jeftic Vazulné 148 Jeney Józsefné 78 Jeney Katalin 82 Jenny Dénesné 116 Jenye Gergely, Károly és Mária 93 | Jenye Gergelyné 90 Jerko Anna. Bozidor, Desanka Olga. Oszkár és Svetozár . 66 Jerko Kajetánné 62 Joos Józsefné 62 Jovanovics Istvánné 45 .Jovic Márkné -62 Juhász Mihályné 116 Jung Mihályné 78 Jurcsek Erzsébet, Ilona, írén és Margit 47 Jurcsek Gézáné 15 Jurenák Antalné 116 I. Illyés Imréné . . . Imre Gábor es Ilona Imre Istvánné . . . Imre Manóné . . . Ivanusich Györgyhé . Iveliő Istvánné . . . K. Ivachler Károvné 62 I Kaisz Vilma 93 Kalina Józsefné. 148 Kaliss Frigyes, Fülöpke, Gyula 47 és Sándor Kaliss Lajosné 45 ! Kammer Károlyné 62 Kamp Istvánné 78 Kaudrács Józsefné 62 I Ivappel Ilona, Irén és Margit 67 Karaszi Péterné 90 Karácsony Jánosné 116 1 Karvasi László 101 Kassay Alojzia, Izabella és Mária 67 Kassay Gyuláné 62 Kassovszky Józsefné . . . .116 Katrits Tivadarné 116 Kállay Adolfné 116 Kálmán Aladár. Árpád és István 93 Kálmán Istvánné 90 Kárász Emma 93 Káván Ferenczné 148 Kelemen Aurél, Ferencz és Kornél 121 Kelemen Gusztávné 116 Kelemen Mórné 116 Kelen Izidorné 62 j Kellner Anna, Etelka és Károly 82 Kellner Károlyné 7S Kendllioffer Józsefné . . . .116 Kern Alma, Antal, Ferencz és Miklós . . 101 Kern Antalné 100 Kimpián Aladár és Gyula . . 47 Kimpián Vazulné 45 115 Kindermann Ida. Jozefa és 121 Klotilda . . 67 90 Király Etelka, Gizella esGyörgylSO 115 Király Györgyné 148 90 Király Istvánné 116 148 Kirschner Györgyné 78 Lap Kisfaludi Lipthay Sándorné . 100 Kisigmándi Hamary Kornélné 147 Kiskölkedi Szabó Ka'mánné . 149 Kiss Anna, Árpád, Elemér és Sándor 67 Kiss Etelka és Juliánná ... 82 Kiss Ferenczné 116 Kiss Istvánné 148 Kiss Józsefné 78 Kiss Józsefné 116 Klimkó Istvánné 116 Klimó Jánosné 78 Ivlincsek Auróra és Iván . . Klincsek Józsefné Klinger Béláné Kuopp Jeromosné ; Kocsis Jánosné Kocsiskó János, József, Károly. Mária és Sándor Kocsiskó Jánosné Kodrucz Jánosné Kollár Györgyné Koller Honnamon Károlyné Kolovits Olga és Rudolf . . Koma Györgyné Kopasz Mátyásné Kormos Ignáczné Kórmos István és Sándor . K ska Emilia és Vincze . . Kosztka (ót'alii) Vilmosné . . Kotul Antalné Koízba Nándorné Kovacevic Dujóné Kovacsics Józsefné .... Kovatler Hermina, Irén, József, Károly és Paulina .... 122 Kovatter Józsefué 116 101 100 78 78 45 121 116 90 78 62 122 , 45 . 62 . 78 . 82 . 82 . 62 , 116 . 116 . 90 . 116 Kovács Béláné 62 Kovács Elekné' 78 Kovács Erzsébet, György és Sándor 67 Kovács Ferenczné 116 Kovács Gergelyné 62 Kovács Gergelyné 116 Kovács Györgyné 62 Kovács Gyuláné 62 Kovács Ignáczné <32 Kovács Jánosné H6 Kovács Józsefné H Kovács Károlyné '8 Kovács Károlyné 148 Kovács Margit és Melinda . . 150 Kovács Victorné 116 Kozakievicz Ida. Jolán és László 122 Ko/.akievicz Mariáimé . . . .116 Kozma András, Ferencz és Gyula 6/ Kozma Gyuláné 62 Kozmatelkei Osatth Lajosné . 147 Kökösi Bálint, Gyula, irma, Klára. Lajos, Mária és Róza 47 Kökösi Bálintné 45 Kövesdv Károlyné 144 Kövesi Sándorné 62 Kracsun Jánosné '8 Kraft Istvánné 62 Kraja Károlyné HO Ivramar Dezsőné 116 Krecsun Tivadarné 1 l ( i Kremnitzkv Aladárné .... 90 Kribusz Anna, János és József 93 Kribusz Györgyné . . • 100 Kribusz Jánosné 9 ( J Kriskó Andrásné ....-• 78 Kriston Péterné .... .116 Krizsán Anna, János és Katalin 82 Krizsáu Jánosné ...••• Kruzic Györgyné <8 Krüger Gizella 101 Krüger Jánosné .100 Kubát Hugóné 148

Next

/
Oldalképek
Tartalom