Zárszámadás, 1905

KIMUTATÁS

Lap 106 52 106 52 71 36 36 87 36 129 52 129 106 52 106 52 71 36 52 87 106 52 97 106 130 130 89 71 130 36 52 71 36 130 52 71 89 36 143 52 130 52 52 130 130 52 36 71 127 106 41 71 71 130 52 130 36 52 130 130 130 52 130 52 127 130 52 106 71 71 52 133 97 Lap E. Ebei Antal 71 Ebner János 52 Edinburg Dezső . . . . . . 130 Egri Sándor . 37 Egry János 52 Ehrenheimi Schyttra István . . 127 Elheniczky Emil dr 130 Eltsitz János . . . 52 Eperjessy Olivér 130 Erdélyi (Skrlecz) Károly ... 52 Erdős Mihály . . . . . .106 Ermel János 52 Erneszt József 106 Erős Gábor 130 Éder György 72 Éder Ödön 106 Élthes Zsigmond 106 F. Fa'oulya György Facsinay Ákos . Fadgyas Bálint . Faragó István . Farkas György . Farkas Ignácz . Farkas István . Farkas János Farkas László . Farkas Mór . . Farkas Péter . . Farkas Sándor . Farnik Adolf Faulhaber Oszkár Fazakas György Fazekas Demeter Fazekas Henrik Fazekas Károly Fazekas Sándor Fábián (makkai) Albert dr Fábiánecz József Fábry (iyula . . Fábry Irümiinyesti) Lajos Fáy Ákos . . Fáykiss Károly dr. Fechtig Nándor bi Fécsó Mihály . . Fehér Ferencz . Fehér József . . Fehér Sándor . Feiglstoek Gyula Fejes Kálmán . Feies Lajos . . Fejér Károly . . Fekete Bálint . Fekete Imre . . Fekete István Fekete József . Felföldi Bálint . Ferjancsik Jenő Feuer Márton Fenzer György . Fényes Jenő . . Ficzkó Bernardin Filip Imre . . . Fillári Mihály . Linda Sándor Fircsáné-Vakár E Fissinger Jenő . Fizel János . . Fleser Kornél . Fieskó György . Fliegl (fóti) Nándoi Fodor Albert . Fodor István . Fodor Mihály Fogarasy Károly 37 52 130 106 52 37 37 130 37 130 37 87 52 52 37 130 106 37 106 130 130 52 130 130 130 130 52 130 106 37 72 97 37 106 37 37 130 37 106 52 53 130 130 106 37 37 106 97 131 37 131 107 87 37 37 37 107 Lap Lap Fogolyán Sándor .... 97 Folgenovic Emil .... 131 Fona Miklós 72 Gömöri Boldizsár 107 Forberger Vilmos .... 97 Görgey Arisztid 131 Fókási István . . . . 37 Görög György 131 Göttmann Bódog 37 Fóti (Fliegl) Nándor . . . . 87 Graenzenstein Béla 53 Földi Frigyes 107 Graff Pál 107 Földi János . . 37 Graffay (daruvári) Endre . . . 89 Frankó István . . 37 Gregus István 89 Franzen Antal 72 Greisigcr Gyula 131 Fraazé Leodegard . . . . . 72 Grguric Antal 87 Frey József . . 131 Grimm Károly 97 Freytag József . . 53 Gromon (vajszkai és bogyáni) Frindt Lajos 87 Dezső br 127 Frlan József . . 53 Grósz Ignácz 37 Furka Illés 131 Gruber Géza 107 Fületinczi Kelcz Vineze . . . 134 Grünsteiu Fülöp 53 Fülöp Albert Grünwald Lajos 131 131 Guba Albert 53 Fülöp Pál 107 Gügye János Gunda Mihály 132 Gunics Ágoston 87 G. Guóth István 107 G. Gürtesch Adalbert 132 Gvozdié Milán 53 Gaál Géza . 131 Gyapay Dénes Gaál Pál . 72 Gyarmathy Sándor 107 Gabóczy Károly . 131 Gyarmati Zsigmond 132 Gacs Mihály . 37 Gyivicska (garai) Mihály . . . 37 Gacska Mihály . 107 Gvórits János 107 Gajzágó István . 131 Gyöngyössv József 87 Galambos Sándor .... . 107 György Endre 87 Galateo Béla . 53 Győrtí Ignácz 87 Galca Mihály . 37 Győri Ferencz 38 Galiélc Mátyás 37 Győri Lipót 38 Garagulv József .... . 131 Gyulai Frigyes dr 132 Garai (Gyivicska) Mihály . . 37 Gyura Ferencz . , 72 Gardinovácsky Milán . . 72 Gyurasic István 132 Garzsik Gyula . • . . . 87 Gasparic Ferencz .... . 131 Gavló István . 131 H. Gazda Ferencz . 107 H. Gazsó Antal 131 38 Gábezden Ede . 131 Haas Lázár 38 Gábor Döme 87 Habara Mihály 132 Gábor Pál . 131 Habrovszky Sándor 132 Gál István . 72 Hackenschmidt Antal . . . . 132 Gál József 37 Hadarics János 38 Gál Ödön . 53 Hadaró István 38 Gálics Szeratin . 87 Hadik József 107 Gáspár Béla . 87 Gáspár Ferencz .... 131 Hajdú István . 38 Gáspárovics István . . . lol Hajdukovic István 53 Gáspáry Imre . . • . . . 37 Geday Ferencz 53 Halász Lajos •53 Gedeon János . 107 Gedeon József . 107 Geiszlinger József . . . . 37 Haller (hilibi) Károly . . . . 97 Georgievics István . . . 131 Gerevicli Aladár . . . . 131 Hangyás József . 38 Gergely András .... . 53 Hanskarl (bereznai) Sándor . . 132 Gergely József . 131 Ilanzély Ferencz 132 Gergócz Pál . 72 Harangi Miklós 72 Gergő Samu dr . 131 Haraszti Bernolák József dr. . 128 Gerhardt Jakab .... . 131 Harmath János 107 Gerhardt Sándor . . . 72 Harsányi Mihály 38 Gerhauser László .... . 131 Haslinger József 132 Gerzabek Vilmos .... . 53 Hatházi Gábor ....... 132 Gerstenberger János . . . 131 Haubert Kamilló 132 Ghirithy Mihály .... . 131 Ilaurics Mihály 72 Ghyczy József . 97 Hauser Adolf 107 Gidófalvy Kázmér . . . . 131 Hauser Henrik 87 Giergl Győző . 131 Hautin János 38 Glodeák Béla . 131 Havadtői János 72 Golubió Márton .... . 72 Hállász János 38 Gombási Máté . 107 Hám József 38 Gombos András .... . 72 Heeger Ödön 107 Gombócz István .... . 53 Hegedió József 132 Gozon Pál . 53 Hegedűs Jenő 132

Next

/
Oldalképek
Tartalom