2. oldal, 1051 találat (0,087 másodperc)

Találatok

21. 1969-04-01 / 75. szám
[...] ez­rével Csontos Gábor La­tinka Száva István Az is­tennő kegyeltje Móra Fe­renc [...] környékbeli olvasók­hoz papp A KERESKEDELEM KERESE Időben vásároljunk az ünnepek előtt [...] óráig nyitva tart A kereskedelem kérése hogy a tejen és kenyéren [...]
22. 1963-03-30 / 75. szám
[...] tevékenységüket A vita során Arany István a városi tanács vb titkára [...] At­tila Színházzal állandó ven­dégszereplésre Búzás Istvánná a városi pártbizottság titkára szintén [...] adhatnak támogatást és kinek a kéré­se indokolatlan öttagú bi­zottság foglalkozik a [...] milyen anyagi helyzetben él és kérése jo­gos e Segélyt egyébként na­gyon [...]
23. 1977-02-13 / 37. szám
[...] mű­veit Vác városának adomá­nyozta Egy kérése volt csu­pán hogy a váci [...] film megalkotásában nyújtott tel­jesítményéért Csurka István és DömöLky János kapta A [...] lakására baráti ala­pon befogadta Szabó Istvánt A falu hamar szájára vette [...] Klasszikus operettrészletek 21 35 Dénes István műsora 21 45 Nép­dalok néptáncok [...]
24. 1994-05-21 / 118. szám
[...] LEITNER GÁBORRAL 9 oldal BENEDEK ISTVÁN Beszélgetés egy nyugati honfi­társsal 10 [...] napján 16 oldal BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN Balázs Ferenc avagy az Opus [...] véleménye szerint jo­gos a helyreigazítás kérése s remélik a későbbiekben a [...]
25. 1992-12-05 / 287. szám
[...] Bírósági ügy jelzője 31 Fekete István könyve egy gó­lyáról 33 Vizitel [...] Hollós u 2 B Barna István Abony Béke út 8 A [...] Ft áh A Váci Rendőrkapitányság kérése Jelentkezzenek n tanúk A Váci [...] befizetés áruforgalmi osztály Győr Türr István u 5 tel 96 11 [...]
26. 1992-04-18 / 93. szám
[...] j mUm u egycnlcgcrlcsíto másolat kérése 10 Ft számla fedezetlensége esetén [...] 159 a telep kezelői Détári István Szob telefon 27 11 698 [...]
27. 1994-09-13 / 214. szám
[...] Timmel Róbert Bp XVII Pajor István Bp XVI Gulyás Bálint Gödöllő [...] Börcsök Béláné Kerekes Béláné Zágoni István­ná Zágoni István Zágoni Istvánná Tóth Lászlóné Tóth László Sipos Attila Börcsök Endre Bódis István Várfi Ist­ván Kovács Sándor Várfi Istvánná Bp XL Börcsök Ádám Börcsök [...]
28. 1988-07-16 / 169. szám
[...] 13 15 ezer fo­ltos bruttó kerese lehet őséggel kubikos munkakörbe havi [...] eladó Érdeklődni lehet Bár sonyi István Leány­vár Kálvária u 23 Polski [...]
29. 1995-01-18 / 15. szám
[...] József Magánvállalkozók Baráti Köre Podmaniczky Istvánná független Lázár András Isaszegi Nyugdíjasok [...] Dr Baranyi Zoltán független Boréki István FKGP Budai András független Debreczeni [...] Verkes Sándor független Telki Polgármester Kerese János független Képviselő testület Bakos [...] testület Baka János SZDSZ Dombi István független Fidel István független Gyenes László független Horváthné [...]
30. 1983-03-01 / 50. szám
[...] 547 Kertészet létrehozásé sához társat kérésé pince kert fólia van 272 [...] és szőnyegpadló fektetés lomtalanítás Fucskár István Budapest XX Előd u 43 [...] kendermagos és Rhode Izlandi Du­dás Istvánná Jászka­ra jenő Akácfa út 32 [...]
31. 1994-02-12 / 36. szám
[...] kampánya jelen­tette be tegnap Eszes István a KDNP kampányfőnöke A vidéki [...] és a hivatal működését Asztalos István a közmű­velődési és oktatási bizott­ság [...] és bejelentette hogy e szervezetek ké­rése alapján az A V Rt [...]
32. 1964-08-09 / 186. szám
[...] az államtanács el­nökhelyettesének vezetésével Dobi István és Kádár János részvéttávirata Aleksander [...] Aleksander Zawadzki elvtárs emlékét Dobi István a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának [...] nyomán feszültté vált bírósághoz intézhetnek kerese tet B elgrad Kennedyné Jugoszláviában [...]
33. 1993-03-22 / 67. szám
[...] felmos stílusa 9 o Márta István és Kocsis Zoltán vallomása a [...] o Tőrőcslk Móri és Miké István 50 51 o TÖRZSASZTALNÁL ÉS [...] Mivel azonban az önök kérdése kérése fontos a mi számunkra is [...]
34. 1992-12-02 / 284. szám
[...] augusztus 18 án átadott Szent István hídhoz csatla­kozó új útszakasz 7 [...] magán személyeknek és viszont­eladóknak SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...] Verebély János Vecsés V Német István Pest ni Veres János Cegléd Veres István Aborty Vellon József Ócsá Véber [...]
35. 1993-07-21 / 168. szám
[...] megrendezésének támogatására 300 000 Szőnyi István Emlékmúzeum Baráti Köre Zebegény Nyári [...] Zsámbok Nyári játszóház költségeihez hozzájárulás kérése 20 000 Művelődési Ház Gazdálkodók [...]
36. 1993-09-21 / 220. szám
[...] által telepített számítógépes mintarendszert Komáromi István ezredes a Pest Megyei Rendőr [...] Szívünknek le­het sok sok vágya kérése de arra kell törekedni hogy [...] a napon született gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar Ifjúkori Napló­jának [...]
37. 1993-09-11 / 212. szám
[...] Anya XVIII sz közepe benjárásuk kérése A mario lógia szerint Mária [...] imádkoztak a katolicizmus ügyéért Szent István király felajánl­ja koronáját országát a [...] és az Ár­pád házi szentek István Imre László Erzsébet tisztelete köré [...] lett Szűz Mária és Szent Ist­ván középpontba helyezése egyaránt szolgálta a [...]
38. 1992-12-03 / 285. szám
[...] 1992 DECEMBER 3 CSÜTÖRTÖK SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE tierjük tisztelettel a városi és [...] szerezhet meglepetése­ket Biatorbágyon a Szent Ist­ván u 10 szám alatt bárki [...]
39. 1993-06-03 / 127. szám
[...] szóvivői sajtókonferen­cia meghívott vendégeként Gyarmati István főosztályve­zető Egészen 1989 ig jóformán [...] jelen van­nak Lezsák szerint Csurka Istvánnak ezek mögé az igaz­ságok mögé [...] ma is nagyon be­csült Csurka Istvánt A Magyar Demokrata Fó­rum országgyűlési [...] ezzel a politi­kával elsősorban Csurka Ist­ván és Zacsek Gyula fordult szembe [...]
40. 1992-04-24 / 97. szám
[...] postautalvány díjmentes nxXuorrm egyenlegérlesítő másolat kérése 10 Ft T számla fedezetlensége [...] áruforgalmi osztályán cím Győr Türr István u 5 tel 96 11 [...]