Pest Megyei Hírlap, 1992. április (36. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-18 / 93. szám

Veresegyház Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére Képesítési feltétel: jogi egyetemi vagy az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezői szakán szerzett végzettség. Fizetés: oi érvényben levő jogszabályban biztosítottak szerint A pályázatok benyújtásának határideje: május 15-e. Kedvezményes tavaszi tyúkvásár a Pilishegyi Állami Gazdaságban, április 21-étől Tetra SL (barna tollú), továbbtartásra is alkalmas tyúkok korlátlan mennyiségben, darabonként 100 Ft-os egységáron eladók. Az értékesítés helye: Piliscsaba-Jászfalu, a 10-es főút mellett (naponta 7-től 12 óráig). Szombaton és vasárnap is. VÁLLALKOZÓK I Kartól Nagyközség Önkormányzata meghirdeti a község központjában lévő, mintegy 764 nm területéi különféle profilú üzletsorok építéséro. Érdeklődni lehet, a megjelenéstől számított egy hónapig, a polgármesteri hivatalban, cím: Kartól, Felszabadulás u. ?3. 217X Telefon: Aszód, 305. A Salgótarjáni Közúti Igazgatóság (Lovász J. u. 31.) pályázatot hirdet- árajánlatot kér — fakitermelésre, a fa megvásárlására, a kivágott fák helyén újak telepítésére, ápolására. Egyéb feltétel: fa töáron való eladása. A telepítés és ápolás időtartamára kaució mértékét kérik megadni. Munkaterületek: 2 116. sz. út, Bánk-Nógrádkövesd, 0 0-17-027 km 12 122. sz. út, Diósjenő, 0 ! 0-8 150 km 12 126. sz. út, Borsosberény-Diósjenő, 0 j 0-7 | 0 km Ipolytornác-Litke A pályázatokat április 22-éig lehet benyújtani az igazgatóságnál. 150 m1 260 nr* 310 m3 100 m3 Minden pala gyári úton. Osztrák lambéria csiszolt, csomagolt, 520 Ft -f- áfa. Eternit Építőanyag-kereskedés, Balatonfüred, Noszlopy u. 3. Tel/fax: (86) 43-341. HIRDETMÉNY a lakossági folyószámlabctét kamatairól cs a költségekről Érvényes: 1992. január i-jétől. I. KAMATOK 1. Betétkamatok évi nettó évi bruttó folyósránilabelél 17% — — lekötött belét 1 hónapra 21% hónapra 22,5% 5 hónapra 24% 12 hónapra 2Ü% — lekötési idő előtt felvett betétek * 6% 26.25% 28,125% 30% 32,6% 2. Hitelkamatok — folyószámlahitel (teljes biu ldij) — folyószámlahitel késedelmi kamat éri 6% 3. A kamatszámítás alapját a folyószámlán mutatkozó napi záróegyenleg képezi. 4. Kumatelszámolás módja a) A folyószámla napi követel egyenlege és a lekötött betétek után járó kamatösszeg megállapítása a !i%i mindenkori naptári napok 365x100 K = 1») A folyószámla napi tartozik egyenlege és a külön szerződés alapján igéoybe vett folyószámlahitel utáni kamat felszámítása a J<£ — tőke x % x mindenkori naptári napok 360x100 képlet alapján történik. 5. Kamatszámítás szempontjából — OTP Kt. fiókjainál teljesített befizetések estén a befizetés napja, — postai befizetések esetén • beérkezés napja az irányadó. I A lekötött betétekbe* eihefyexeti megtakarítás összege és annak kamata a lekötési idő eltelte után a folyószámlán kerül jóváírásra. II. KÖLTSÉGEK, DÍJAK, JUTALÉKOK n folyószámla terhére adott megbízások 5 Ft/létel •— munkabér-, illetve nyugdíját- ufalassal rendelkezők részére a folyószámla terhére adott megbízás díjmentes — megbízás OTP-fiókok egymás kozütli átutalására díjmentes — folyószámlára történő befizetéshez ndott átutalási postautalvány díjmentes <• JSrtuOlVh. . fU-j > -mUm«u — egycnlcgcrlcsíto másolat kérése 10 Ft — számla fedezetlensége esetén . • felszámított ügyleti kamat évi 38% — nyugdiját utalás esetén a nyugdijiissacg erejéig, annak beérkezéséig az OTP Rt. nem számít fel ügyleti kamatot — ügy félkártya 150 Ft — tukarekcsekk 4 Ft/db A2 OTP Rt.-nek jogában áll ■ kamatok it költségek .mértékét egyoldalúan módosítani. As új kamat (költség) mértékét U-gaiálih 15 nappal a bevezetést megelőzően napilapok útján és a pénztárterembe« kifüggesztett vIIirdetinéoy”-ben kell jelenteni«. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RL Az Ipari Műszergyáf Rt. árverésen értékesíti a következő gyártóberendezéseket: két excenterprés (100 t), ER—100, 150 E Ft/db egy ötorsós automata, ANK-135, 150 E Ft egy dobrevolver-eszterga, RN-36 30 E Ft A kikiáltási ár az áfát nem tartalmazza. Az árverés időpontja: április 23-án 10 óra. Az árverés helye: Bércéi (Nógrád megye), 2687, IMI Rt-üzem. Felvilágosítást ad: Ecker József, a (28)-30-440/420-as telefonon. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK Rí ^^^etovorsJI étetürxber; az Idő agyra nagyobb szerep«! látszk, Óráinkat, parceinket is beosztjuk. Ha pénzögyánks! agy bizíoa kézbe adjuk, időt takarítunk mag. Az idő pedig,,J A Salgótarjáni Közúti Igazgatóság (Lovász j. u. 31.) pályázatot hirdet a 21. sz. főközlekedési út Salgótarján—somoskői szakaszán 600 facsemete, a 2 .sz. főközlekedési út Szendehely-Drégelypalánk közötti szakaszán 3700 fa és 52 700 cserje ápolására. A pályázatokat április 22-éig lehet benyújtani az igazgatóságnál. * Ä Tegye fel egy lapra: iái "Hirdessen _ í* a Pest Megyei Hírlapban! Hirdetéseit feladhatja a Hírlapkiadó Vállalat Reklámigazgatóságánál (Budapest Vili., Blaha Lujza tér 3. 1959. Telefon: 138-4707, 138-4420. Tel./fax: 138-3150) és a lap vidéki irodáiban: Cegléd. Teleki u 30. - Gödöllő, Szabadság tér 10. - Monor, Kossuth u. 71. - Nagykőrös, Széchenyi tér 17. - Vác, Csányi krt. 45. A tarifa: 1/1 oldalas 120 000 Ft 1/2 oldalas 60 000 Ft 1/4 oldalas 30 000 Ft hmm 60 Ft közületi apróhirdetés, szavanként 40 Ft lakossági apróhirdetés, szavanként 14 Ft A Budapesti és Pest Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat,- az Állami Vagyonügynökséggel és a Földművelésügyi Minisztériummal egyeztetetten, a vállalati átalakulást megelőzően ­értékesíteni kívánja a felsorolt raktártelepeit: Túra, raktár, 2069 1. hrsz., 4304 m2, Valkó, Lenin tér 3., 0177/3. hrsz., 1554 m2, Isaszeg, Szentgyörgy-puszta, raktár, 012/6. hrsz., 2626 m5, Szob, Márianosztrai út 11., raktár, 868. hrsz., 9984 m2, Vácszentlászló, Sasleső, 013. hrsz., 4732 m2, A szándékra vonatkozó ajánlatot a hirdetés megjelenését kővető 20 napon belül lehet benyújtani a vállalat központjában (Budapest IX., Vaskapu u. 41. 1097). Érdeklődés esetén részletes tájékoztatást ad: a vállalat műszaki igazgatóhelyettese, Jáksó György, telefon: 113-8677, a vállalat jogi részlegén Bartus Tiborné, telefon: 113-5280/159, a telep kezelői: Détári István (Szob), telefon: (27)-11-698 és Horváth Sándor (Valkó), telefon: Valkó 12. OTP BANK LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA A A MINDENKORI KÉNYELEM a lenne egy olyan folyószámla, amelyen hó végi megtakarításait vagy azok egy részét kedvező kamatozással leköthetné... • Ha lenne egy olyan folyószámla, amelyre átutalhatná a munkabérét vagy a nyugdíját... • Ha lenne egy olyan folyószámla, amelyről átutalásait teljesíthetné... • Ha lenne egy olyan folyószámla, amelynek terhére még hitelt is kaphatna... • Akkor Ön igénybe venné? PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalom