Pest Megyei Hírlap, 1992. december (36. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-05 / 287. szám

10 TEST MEGYEI HÍRLAP ‘ "s . Ti'-'* • SZOLGALTATAS 1993. DECEMBER 5., SZOMBAT VÍZSZINTES: 1. Politikus Deák Ferenc gondolatának első része (zárt betűk: T, R, I, Z). 14. Esni kezd az eső. 15. Köny- nyed társalgás. 16. Üjhéber nyelv. 18. Szakadék a Visegrád- hegységben. 19. Háló, angolul (net). 20. Sakkjásztma vége. 21. Munkával szerzett jövedelem. 24. Éden egynemű betűi. 25. Bi­zony, ősi szóval. 26. Allatövi 1egy. 27. Tiranában fizetnek vele. 29. Japán drámai műfaj. 30. Bírósági ügy jelzője. 31. Fekete István könyve egy gó­lyáról. 33. Vizitel. 35. Súly né­pies szóval. 36. „Csigabiga . . . ég a házad ideki” (mondóka). 33. Kolumbusz Kristóf fedezte föl. 40. Alaszka leghosszabb fo­lyója. 41. Ruhát száradni aggat. 43. Tanácskozás. 44. Amerikai gátfutó (Edwin). 45. Heyerdahl egyik hajója. 46. Hosszú pózna. 43. Névsorolvasás a munkahe­lyen. 49. Vietnami holdújév. 50. örök darab 1 52. Körözött sze­mély kézre kerítése. 54. A zűr­jén nép másik neve. 56. Régi tömegmérték. 58. Fővárosi In­gatlanközvetítő Vállalat röv. 59. Húsétel mellé tálalják. 60. Sanyarú körülmények között él. 63. Díszes épület. FÜGGŐLEGES: 1. Japán, spanyol és olasz autók jelzése. 2. Könyvtárlátogató. 3. Női név. 4. Szigetlakó nép tagja. 5. Aro­más ital a fordítottja. 6. Gond­ban van! 7. Mutató darabja! 8. Bo . . . , színésznő. 9. Időmérők javítója. 10. A Nyeman folyó német neve. 11. Finn autók jel­zése. 12. A buddhizmus ága. 13. Származik. 17. Felhevíti. 20. A gondolat befejező része (zárt betűk: T, L, I. G). 21. ...és rendek, megszólítás a régi or­szággyűlésen. 22. Tabula ..., tiszta lap. 23. Baranya megyei község. 26. . . . mint a gonoszok (szóláshasonlat). 28. Körülvesz. 30. Egy másik jelenséggel együtt nyilvánul meg. 32. Lásd a 27. sz. sort! 33. Mástól hív táncba 34. Kopaszra vágás. 35. Nyílvessző tartója. 37. ... Brynner, amerikai színész. 39. Csodálatos. 42. Régi mezőgaz­dasági gépgyár. 45. Magány­kedvelő ember. 47. A Robinson Crusoe c. regény írója. 48. Bal­taszerű népi fegyver. 49. A nyak elülső része. 51. Amerikai szí­nész (Danny). 53. Csonthó. 54. Rajna-parti német város. 55. Vizet ad az állatoknak. 57. Ta­szít. 59. Rakpart németül. 61. Milliliter röv. 62. Betű kiejtve. 63. Perui autók jelzése. A november 21-i rejtvény he­lyes megfejtése: Az emberek nem egészségesek, hanem bol­dogok akarnak lenni. 200 forintos vásárlási utal­ványt nyertek: Szeleczky Ká­roly, Cegléd, Hollós u. 2,B, Barna István, Abony, Béke út 8/A, Járási Józsefné, Vác, Vö­röskereszt sor 52., Mayer Fe- rencné, Zsámbok, Szent Erzsé­bet tér 14/A, Erdélyi Jánosné, Vecsés, János u. 22., Géczi Sán­dor, Szentendre, Rózsa köz 5/3., Takács Péterné, Dánszcntmik- lós. Nyáregyház! út 2., Helik Józsefné, Dabas II., Bartók B. u. 28., Pethőné Gulácsi Anikó, Nagykörös, Május 1. u. 3., Pozsgai Róbert, Kőröstetétlen, Homok dűlő 1. Duna menti tanácskozás Folyófigyelő hálózat Hétfőn Közmeghallgatás Szigetújfalun Közmeghallgatást tart december 7-én hétfőn este hat órától a szigetújfalui képviselő-testület a pol­gármesteri hivatalban. A téma az 1993-as költségve­tés lesz, és a képviselők várják a lakosság ezzel kapcsolatos véleményét, észrevételeit és kérdéseit. Egynapos konferenciát tartottak tegnap a váci Göncöl Alapítvány székhá­zában. A környezetvéde­lemmel behatóan foglalko­zó szervezet folyófigyelő hálózatának tagjai 15 vidé­ki szervezetből, többek kö­zött Szegedről, Pomázról, Röszkéről érkeztek. Részt vettek a megbeszélésen Bu­dapest környezetvédő spe­cialistái is. Az élővizek minőségét rendszeresen vizsgáló ön­kéntes szakemberek és köz­reműködők tapasztalataik­ról tájékoztatják a hatósá­gokat. A tegnapi tanácsko­záson azt is megtárgyalták: hogyan lehet tájékoztatni a vizek állapotáról és vé­delméről a lakosságot, meg­nyerni az embereket a kör­nyezet, a vizek tisztán tar­tása érdekében. NAGYKÖRÖS Kábeltelevízió Szombaton: 8.00 ATV Vl- KEND, 13.00 ATV DIM. Vasárnap: 8.00 TV-TÉVÉ (csütörtöki adás ism.), 14.00 LÉNIA-DRABANT PRO­DUKCIÓ POP-TV, kb.: 14.30 Karate kölyök II., 20.00 TV-TÉVÉ (pénteki adás ism.). A TÚRÁI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA értesíti a nagyközség lakóit, hogy a módosított altala'nos rendezési terv programtervezetét december 1-je és 14-e között közszemlére teszi A tervek a polgármesteri hivatal műszaki osztályán tekinthetők meg. Egyúttal meghívjuk az érdeklődőket a lakossági fórumra Időpontja: december 14-én (hétfő) 18 óra, helye: Túra, művelődési ház. Várjuk a programtervezettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, kérdéseiket. Megjelenésükre számítunk! Tyúkvásár a Gyermelyi Szöv. Rt. szeszgyárpusztai telepén, amíg a készlet tart! Kiadós: hétköznap 8-tól 14 óráig, szombaton 7-től 12 óráig, vasárnap 7-től 12 óráig. Érdeklődni lehet Mező László telepvezetőnél, a (34)-70-487-es telefonon. Ára: 70 Ft/áh A Váci Rendőrkapitányság kérése Jelentkezzenek n tanúk! A Váci Rendőrkapitányság közlekedési alosztálya nyomozást folytat közlekedési baleset okozásának vétsége miatt. 1992. november 23-án 13.45 órakor Dunakeszi lakott területén, a Kagyló úton egy Opel Kadett gépkocsi villanyoszlopnak hajtott. A gépkocsivezető elmondása szerint, a balesetet látta egy kb. 50-55 év közötti életkorú ősz hajú férfi és a vele lévő 35-38 év körüli nő is, akik egy piros színű Lada gépkocsival közlekedtek és a baleset sérültjének segít­séget nyújtottak. Kérjük a segítséget nyújtó személyek jelentkezését a Váci Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályára, Év végi akció építkezőknek a Kisbéri Téglagyárból: árengedmény és díjmentes házhoz szállítás 60 km-es távolságon belül, min: 10 raklap. Árengedményes termékek: HB 38, UNIFORM, B/30 blokktéglák, FB 60/19 béléstest. Egyéb termékek: válaszfaltéglák, koszorúelem. Akció csak december 15-éig Megrendelés, befizetés:- áruforgalmi osztály, Győr, Türr István u. 5., tel.: (96)-11-333 — Kisbéri Téglagyár, tel.: 35. 50 év óta várt kuriózum: TRIANON -1992 EMLÉKÉREM Az érem nem csak a példátlanul megcsonkított magyar, hanem minden érintett nemzethez szól. Kifejezi azt a tragédiát, amely 1992-ben elérte a kedvezményezett országokat is, Közép-Európa csak a Trianon okozta feszültségek minden nemzet számára elfogadható feloldásával csatlakozhat Európához. Az egyedülálló technikai kivitelű - igen plasztikus, homorú és lyukas - érem adatai: ezüst: 2800 Ft, 44,0 g, 999 %o-cs finomság, 42,5 mm átmérő, díszdobozban, aranyozott: 500 Ft, 42,5 mm átmérő, bronzozótt: 350 Ft, 42,5 mm átmérő. Az érmekhez hitelesítési okmány tartozik. Kéijen részletes prospektust! Megvásárolható a Budapest V., Bárczy István u. 10. szám alatti üzletben (telefon: 137-2759), hétfőtől péntekig 9 és 17.30 óra között. Megrendelhető, postai utánvétellel, a TRADORG-E Kft.-nél, levélcím: Budapest. Pf.: 722.1399. (Telefon: 176-4117) A postai utánvétel költségét a megrendelő viseli. Ha az érem nem nyeri meg tetszését, akkor azt az átvételtől számított 10 napon belül visszaveszik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom