Pest Megyei Hírlap, 1988. július (32. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-16 / 169. szám

10 &£Mtm 1988. JULIUS 16., SZOMBAT A Cegléd) Kossuth Mgtsz Kőrös) út 19. sz. alatti központi irodá­jába anyagkönyvelőt felvesz. Fizetés meg­egyezés szerint. Je­lentkezni lehet a fen­ti címen a személyze­ti vezetőnél. A* ÉRDI ÉPÍTŐIPARI KISSZÖVETKEZET FELVÉTELT HIRDET: kőműves szakmába havi 13—15 ezer fo­ltos bruttó kerese- lehet őséggel, kubikos munkakörbe havi 10—12 ezer fo­rintos kereseti lehe­tőséggel — teljesít­ménytől függően —, r * 1 budapesti és Buda* pest környéki terü­letre. Brigádokat is felve. szünk. Jelentkezői személyesen a szö­vetkezet központjá­ban : Érd IV., Fehérvári út 63—65., a főépítés-vezetőnél vagy a munkaügyi csoportnál. A Budafoki Élesztő- és Szeszgyár felvess 18. életévüket betöltött, általános Iskolát végzett munkavállalókat — az élesztőüzemébe gépkezelőket és csomagolókat (férfiakat és nőket) 3 műszakos, heti 5 napos, 40 órás munkarend. Kereseti lehetőség a betanulási idő után: a szóritógép-kezelőnek 7600-8500 Ft/Hónap, a csomagolónak 6900-7200 Ft/hónap, — a szeszüzembe szeparátorkezelőt (kereseti lehetőség: 8000-8500 Ft/hónap), takarmányélesztő szárítóhenger-kezelőt (folyamatos munkarend, betanított munkakör, kereseti lehetőség: 7500-8000 Ft/hónap), leszedőt (segédmunkás munkakör, kereseti lehetőség: 6600-7400 Ft/hónap). Vidéki férfiaknak munkásszálláson férőhely van. A gyár albérleti hozzájárulást, vidéki dolgozóknak útiköltséget térít. Jelentkezni lehet a munkaügyi osztályon személyesen (Budapest XXII., Gyár u. 5-9.) vagy a 386-761-es telefonon. BudateJ Gt. Törökbá­lint PL: 22.. azonnal belépéssel alkalmaz: gépkocsivezetőket, autószerelőket, hűtö- gépészeket. gázkazán- kezelőket. Jelentkezés személyesen: a mun­kaügyi osztályon. — Tel.: 853-533, 120-as mellék. ADÁSVÉTEL Fiat 850, jó állapot­ban, eladó. Füzes, Al- bertlrsa, Pesti út 111. Eladó Gödöllő, Rónai Dezső út 6/A alatti in­gatlan, rajta 10 éve épült 3 szoba, össz­komfortos, alápincé­zett, gázfűtéses, teher­mentes családi ház. — Érdeklődni: helyben vagy Gödöllő, Veres Péter út 2. szám. ABC. Háromszobás, gázfű­téses. kertes családi ház november vég) beköltözéssel eladó. — Cegléd. Mikes u. 16. ZC-s Trabant—S meg­kímélt állapotban el­adó. Kőröstetétlen Árpád u j. __________ E ladó Pilisszántón egy szoba, konyha, nyá­rikonyha, alatta pin­ce, kamra, istálló he­lyiségekből álló ház. Irányár: 450 000 Ft. Érdeklődni lehet bár­mikor. Pilisszántó, Kossuth L. u. 120. sz. alatt. ________ 1 0 db 500 literes sör­tank eladó. Cím: Pest Megyei Vendéglátó­ipari Vállalat eszköz­raktára (Bp. XIII., Frangepán u. 23.). Te­lefon: 223-859 vagy 227-289. Pest Megyei V. V. Budai Igazgató­sága. Pumilcölykök kapha­tók, győztes szülőpár­tól. Szikora Miklós, Vác, Alsó utca 77. (2600). - Telefon­szám: (27) 13-983. Eladó, Budapesttől 50 kilométerre, Zsámbo- kon. a falu központjá­ban egy régi családi ház, nagy kerttel. Ér­deklődni: Bajnóczi András, Zsámbok Felszabadulás tér 11. (2116). 17 óra után. Ezüst törpe uszkör- kölykök eladók, per­zsa cicák olcsón kap­hatók. Cegléd, tele­fon: 11-574. Németjuhász- kölykök Natán V. D. Wienerau NSZK kan­tól és kitűnő szukától kaphatók. Szilágyi Katalin. Bag, Vasút út 21. 2191. Érdeklődni: 846-912. (Kántor la­kás). A Hűtőipari Vállalat Dunakeszi Gyára felvesz középfokú végzettségű pénzügyicsoport-vezetőt, pénzügyi előadókat, számítógépes adatrögzítőket gépelni tudó munkaügyi előadót, Jó kereseti lehetőség. Bérezés: megegyezés szerint. Érdeklődni lehet Danielisz Mária főkönyvelőnél vagy a személyzeti vezetőnél, személyesen, cím: Dunakeszi, Újtelep, telefon: (27J-41-911 vagy 602-076, 602-666. Egyéves Multicar te- hergépkocsi, friss mű­szakival, tartozékok­kal sürgősen eladó. Érdeklődni lehet, Bár- sonyi István, Leány­vár, Kálvária u. 23. Polski 126-os, jó álla­potban, eladó. Gödöl­lő, Ady sétány 36. Káros szenvedélytől mentes, középkorú üzletember keresi azt a 33—46 éves, becsü­letes. szerény, józan életű hölgy ismeretsé­gét, aki munkájában is hű, becsületes, se­gítőtárs lenne. Bemu­tatkozólevelet „Nyíló rózsa 153 807” jeligére kérem a Hírlapkiadó Váll. Közönségszolgá­lat címen, Cegléd, Te­leki u. 30. Virágkötészeti gya­korlattal — felelős munkakörbe nődolgo­zót keresek szerződé­ses üzletembe. Kecs­kemét, telefon: 06-76- 23-362. KÖZLEMÉNYEK Őszibarackot és meggyet vásárolhat a „SZEDD MAGAD” akció keretében a po- mázi Munkatherápiás Intézet dolinái gyü­mölcsöskertjében 20,— Ft/kg-os egységáron. Szedési idő hétköznap 7—16 óráig, vasárnap 7—12 óráig. Megközelíthető a pomázi HÉV- állomástól a táblákkal jelzett útvonalon. További felvilágosítást kérhet a (26)-25-288 és a 25-022 telefonszámon. A Tápiószele és Vidéke Áfész 1988. szep­tember 1-jétöl 1991. augusztus 31-ig verseny- pályázat útján szerződéses vállalkozásba ad­ja a következő üzletét: 206. sz. Tüzelő és Építőanyag telep Tápiószele, Vásártér. Az üzlettel kapcsolatos tájékoztató adatokat és részletes felvilágosítást a szövetkezet fő­könyvelője ad, minden nap 8—12 óráig. (Tá­piószele, Bartók B. u. 18. Tel.: 10.) Jelent­kezés feltétele: — a rendeletben előírt szak­képesítés — a szakmában betöltött 10 év gyakorlati idő — büntetlen előélet. A pályá­zatokat 1988. augusztus 10-éig kérjük a fenti áfész címére benyújtani. A versenytárgya­lás időpontja: 1988. augusztus 15-én 14 óra. A versenytárgyalás helye: Áfész Központi Iroda. Szabad kapacitás? Vállalkozunk excenterprésmunkákra 10-től 63 tonnáig, kb. 200 nm üzemterületen, betanított mechanikai, elektromos szerelőmunkákra kb. 130 nm kiépített üzemterületen, szerkezetiiakatos-munkára kb. 300 nm-es jól felszerelt, gépesített lakatosüzemben. Várjuk megrendelőinket. Asztalosüzemünkbe felveszünk asztalos szakmunkásokat Ferromechanikai Ipari Kisszövetkezet Aszód, Kossuth Lajos u. 19. 2170 Telefon: Aszód 15, 65. Telex: 25-307 BudapestBank Rt. Budapesten és országos hálózatában minden kereskedelmi banki szolgáltatással ügyfelei rendelkezésére áll: számlavezetés, betétgyűjtés, hitelnyújtás, lízing, váltó, kötvénykibocsátás és -forgalmazás, követelésvásárlás és banki tanácsadás, vegyesvállalatok szervezése, szabad pénzeszközök átvétele, érmeárusítás, valutaváltás és egyéb bankszolgáltatások. Bankunk a következő címek bármelyikén várja tisztelt ügyfeleit: Budapest V„ Deák Ferenc u. 5. XI., Szakosíts Árpád út 57. Balassagyarmat, Rákóczi út 14. 2661 Békéscsaba, Irányi út 4—6. 5600 Bicske, Kossuth tér 7. 2060 Cegléd, Rákóczi út 2. 2701 Dabas, Marx Károly u. 41. 2370 Debrecen, Mester u. 3-5. 4026 Eger, Dobó téi 3300 Gödöllő, Szabadság tér 6. 2101 Kiskőrös, Kossuth tér 6. 6200 V Leninváros, Kazinczy u. 11. 3580 Miskolc, Maqyar-Szovjet barátság tér 4. 3530 Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 2200 Nagykáta, Dózsa György u. 20. 2760. Nagykőrös, Encsi út 20. 2750 Paks, Dózsa György u. 10. 7031 Pécs, Rákóczi út 30. 7623 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 2. 2300 Szeged, Klauzál tér 4. 6720 Szekszárd, Wesselényi u. 17. 7100 Tatabánya, Tóth-Bucsoki u. 12. 2801 Tiszafüred, Somogyi Béla u. 36. 5350 Vác, Köztársaság u. 10. 2601 Veszprém, Felszabadulás út 23. 8201 __________ A Pest-Nógrád Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat Pilisi Hizlaldája pályázatot hirdet főkönyvelői munkakör betöltésére. A kinevezés öt évre szól, alkalmasság esetén megújítható. Feltételek: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, ötévi szakmai gyakorlat, büntetlen előélet. Jelentkezni lehet a hizlalda igazgatójánál személyesen vagy levélben. Cím: Pilis, Huba u. 25. 2721 Telefon: Pilis 22. Pályakezdő, érettségizett fiatalokat keresünk PC-XT személyi számítógéphez adatrögzítői munkakörbe. Belépés: azonnal. Rugalmas munkaidő. Jelentkezni lehet személyesen: a Közép-magyarországi Tüzép Vállalat gazdasági igazgatóságán Budapest Vili., Dankó u. 42. Telefon: 134-253, 138-837. A Vest Megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat szerződéses üz kiadja a 133. sz. vegyes kuiturdkkboltot (Vecsés, Piac tér) A pályázatok beadásának határideje: 1988. augusztus 15-e. A versenytárgyalás időpontja: 1988. augusztus 22-e, 15 óra. Részletes felvilágosítás a vállalat központjában (Budapest, Deák Ferenc u. 23. 1052) minden kedden és szerdán 8-tól 16 óráig. Telefon: 172-801. £ Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a Hűtőipari Vcikkt Bun ksszi Gyára napi áron, 24 órás átvétellel málnát, piros- és fekete ribizlit minden mennyiségben átvesz Cím: Dunakeszi, Újtelep.

Next

/
Oldalképek
Tartalom