21 találat (0,084 másodperc)

Találatok

1. 1896-02-02 / 5. szám
[...] Frey Fe­renc országgyűlési képviselőt Magos Sándor kir táblai birót Maiina Lajos [...] Helcz Kálmán Fasischek Antalné Litsauer Sándor által kívánják gyakorolni A polgármester [...] Fraknói Vilmost Hampel Józsefet Villá­nyi Szaniszlót és Récsei Viktort Villamos világítás [...]
2. 1896-08-16 / 33. szám
[...] corvin Kovnacka Konstance s fia Sándor cs és kir kamarás Beregvármegye [...] Provinciális mellé latere Definitornak Soóty Szaniszló Érsekúj­várról Jánoshidára káplánnak Hajós Othmár [...] váltani lehet Brutsy Gyula Braunsteiner Sándor Leitgeb János és Amstetter Imre [...]
3. 1897-09-19 / 38. szám
[...] ő nagyságán kivül dr Feichtinger Sándor Esztergom növény­világa Magos Sándor Esztergomra vonatkozó kútfők monographiák Maiina [...] oktatásügy Az értekezlet végül Magos Sándor Némethy Lajos Perger Lajos Pór [...] bábaszéki Tomanek József bars­berzencei Szmetana Szaniszló kopornai özv Csernyánszky Ádámné volt [...]
4. 1897-10-30 / 44. szám
[...] Beöthy Zsolt Hentaller Lajos Szilágyi Sándor Marczali Henrik Hampelné Pulszky Polyxéna [...] Kálnoky Izidor Beöthy László Timár Szaniszló Voinovich Géza stb irják Művészeink [...]
5. 1902-07-06 / 28. szám
[...] Kászonyt Csernoch praelátus s Csernák Szaniszlót Seyler János barthi plébános kisérte [...] tanárt a kőszegi fögym­náziumhoz Csernák Szaniszló újmisés bencés ál­dozárt és tanárt [...] Hernitz József Oláh István Bor­bás Sándor Tóth Ignác A VII osztályra [...] Jenő az elhunyt ta­nárokért Villányi Szaniszló apátért és Szabó Szilveszterért mutatták [...]
6. 1904-07-10 / 28. szám
[...] Horváth Ádám Sopronban tanárok Csernák Szaniszló Czin­graber Marcellin és Molnár Bertalan [...] majd megfizetni Véres bosszú Vizi Sándor és Vaczula József Mllch Adolf [...]
7. 1905-06-18 / 25. szám
[...] ifjúság azé a jövő Litsaer Sándor Légy záloga te sz jelvény [...] a szellem halhatatlanságát és sz Szaniszló mondását Ad majores natus sum [...]
8. 1913-10-26 / 43. szám
[...] alá helyezte Galíciai tolvajok Sziatinszki Szaniszló és Volni Lajos galíciai születésű [...] rk fütőházi munkás leánya Majer Sándor Korzinek József rk kömivessegéd fia [...]
9. 1918-12-01 / 48. szám
[...] népes keddi ülésén dr Katona Sándor elnök mindenekelőtt beszámolt az eddigi [...] első előadás szónoka dr Katona Sándor a vármegyei és városi nemzeti [...] pályázó közül a választók Sztojkovics Szaniszló helyettes jegyzőt válasz­tották meg aki [...] száza­dos Brutsy Pál hadnagy Fleischer Sándor és Zámbó István leszerelt katonák [...]
10. 1921-12-28 / 150. szám
[...] 2 ruhára való barchet Kele­men Sándor ós Giegler Ferenc gyermekjátéksze­rek Kis Károly fűtőanyagra 500 K Schvach Sándor több izben jelentékeny természetbeni adományok [...] több magyar szalóziánus igy Phywaczyk Sza­niszló a budapesti Dr Czuczor János [...]
11. 1925-04-19 / 30. szám
[...] múzeumnak Laiszky Kázmér is Vil­lányi Szaniszló ritkaságszámba menő műveinek több példányával [...] és díszes tűzhelyeket gyárt Havas Sándor Esztergom Kossuth L utca 29 [...]
12. 1926-10-03 / 76. szám
és Bihary Sándor a kitűnő barito­nista a Városi [...] szerző dalait A műsort dr Sándor Jenő személye sen kiséri a [...] szentgyörgy­mezői kör tagjainak üdvözletét Hege­dűs Sándor igazgató tanitó tolmácsolta meleg szavakkal [...] eddigi szentkereszti zárda­főnök P Plywaczyk Szaniszló lett Mint a legilletékesebb helyről [...]
13. 1928-01-22 / 6. szám
[...] villersi apát egyetemi tanár Ernszt Sándor apostoli proto­notírius Huszár Aladár főispán [...] szálé iá­nu ok képviseletében Pywaczyk Sza­niszló tartomány 1 főnők a Keresztény [...] pápai kamarás főreáliskolai hittimár Móser Sándor pápai kamarás katonai lelkész Saly [...]
14. 1929-01-01 / 1. szám
[...] 1929 j tiuAr 1 Tannas Sándor szállítási vállalata Esztergom Kossuth Lajos [...] János dorogi lakos végréhajtatónak Haladin Szaniszló és neje Kovács Mária mogyorósbá­nyái [...] az Öreg szőlők dűlőben Haladin Szaniszló es neje Kovács Mária nevén [...]
15. 1929-02-20 / 15. szám
[...] Bognár János Burany Fereno Hegedűs Sándor és Szőlgyémy Gyula iskolaigazgatók Palyi Sándor ref lelkész Toldy János épitési [...] káptalanjukat az esztergom­tábori intézetben Phwaczyk Szaniszló tarto­mányfőnök elnöklete alatt Megjelentek a [...] cseh plakátok ellen I Schmidt Sándor a doiogi kőszónbánya igazga­ tója [...]
16. 1929-12-25 / 211. szám
[...] Magyary Szulpic Knauz Nándor Villányi Szaniszló Néinethy Lajos és mások munkássága [...] Anna templom tűnik szemünkbe Rudnay Sándor hercegprimás impo­záns alkotása Ennek megépítése [...]
17. 1930-04-13 / 79. szám
[...] És meg kell emlé­keznünk Villányi Szaniszlóról aki történetírói munkásságát Esztergom történetének [...] szerepben Bottyán apó után a Sándorok Török János tá­bornok és Grassalkovich [...] Ágost Barkóczy Ferenc és Rudnay Sán­dor egymagukban is olyan nevek hogy [...]
18. 1930-08-06 / 123. szám
[...] Gyula Esztergom 347 2 Tóth Sándor Bpest Műegye­tem 342 3 Simonidesz [...] Eszter­gom 340 4 dr Prokopp Sándor Pestszentlőrinc 335 5 Ritter Józseí [...] esztergom­tábori fiúnevelő szaléziánusait köz­tük Plywaczyk Szaniszló provinciá­list is Az értesítés nagy [...]
19. 1931-02-08 / 15. szám
[...] magyaré Magyar tanítójelöltek akiknek Sik Sándor a dalosuk ta­nítsátok az elkorcsosult [...] meghívja lengyel előkelő rokonait Dobrovszky Sza­niszló grófot és feleségét akik megérkezésük [...]
20. 1931-07-29 / 83. szám
[...] A szaléziánusok tartomány­főnökének ezüstmiséje Plywa­czyk Szaniszló a magyar szaléziá­nusok provinciálisa a [...] az intézkedést másítsa meg Ernszt Sándor harminc éve képviselő Julius 24 [...] har­minc éve annak hogy Ernszt Sán­dor képviselő lett A privigyei ke­rület [...] Néppárt szervező mun­kájában Azóta Ernszt Sándor neve sohasem tünt le a [...]
21. 1932-07-31 / 83. szám
[...] közepéig tart Egyházi hír Plywaczky Szaniszló szalézi tartományfőnök Schmidt Mihály szombathelyi [...] gyakornoki állásra hirdetett pályázat Lingauer Sándor dr főispán f hó 29 [...] Mihályné sz Drahos Annától Burány Sándor és neje Kovács Borbála diósvölgyí [...]