4. oldal, 427 találat (0,049 másodperc)

Találatok

151. 1947-07-11 / 155. szám
[...] közelmúltban a Délmagyarország tiltakozott Relcler Istvánnak a liszt­eloszló hivatal vezetőjének antidemo­kratikus [...] ellen Rámutat­tunk arra hogy Retcler István a szegedi pékeknek önkényesen álla­pítja [...] a közellá­tási hivatal lisztosztályának igazgató­ját Bozóky László és Székely Lasz ó [...] hétfőn a pékek felkeresik Retcler Istvánt hogy az általa készitett julius [...]
152. 1938-06-09 / 127. szám
[...] a sértettel elitéltek Dr Molnár István törvényszéki bi­ró szerdán tárgyalta a [...] ügyét Rabi Vilmos B o­zóky István Borba s János Törköly Má­tyás [...] akik azt iga­zolták hogy nem Bozókyék hanem éppen a sértett Kun Szabó volt a támadó Bozókyék csak önvédelemből ütlegelték Kun Szabó [...]
153. 1967-10-17 / 245. szám
[...] és Dá­niel Máriának Ferenc Molnár Istvánnak és I enRyel Máriának István Horváth Jenőnek éB Szalma Juliannának [...] hTAmelb Juliánná nak Beáta Nagy Istvánnak és Horváth Máriának István Kör­möczl Józsefnek és Domlán Ilo­nának [...] buharai üzbég szinház igazgató fő­réndezője Bozóky Istvánnal a Szegedi Nemzeti Színház főrendezőjével [...]
154. 2005-07-22 / 170. szám
[...] csütörtöki budapesti sajtó­tájékoztatóján jelentette be Bozóky Imre MLSZ elnök Egyben emlé­keztetett [...] közös kandidálás legfontosabb mérföldkövét mondta Bozóky Az érdeklődő szövetségek csütörtökig nyújthatják [...] is aki­től a vezetőedző Hajnal István jó szereplést vár A többiek [...]
155. 1930-06-17 / 134. szám
[...] ott volt a fiam Vincze Istvánná a törvényszék előtt is be­ismert [...] egyedül jött társaságában volt Vargha István is A legények nevetgélve közeledtek [...] Leesett az eperfáról karját törte Bozóky Mi­hály 22 éves asztalossegédet hétfőn [...] jobb karját eltörte A mentők Bozókyt a sebészeti klinikára szállították x [...]
156. 1971-07-16 / 166. szám
[...] az első napokban szorí­tani fop BOZÖKY MARIA KIÁLLÍTÁSA Bozóky Mária grafikusmű­vész munkáiból nyílik kiállí­tás [...] 12 oldalon főszerkesztő F Nagy István Szer­kesztőség és kiadóhivatal Szeged Magyar [...]
157. 2010-10-13 / 239. szám
[...] Kecskemétért Koncz Zsolt FOTÓ KOLLER ISTVÁN még a kezdő közelében voltam [...] géposztályban a móra­halmi bajnok Szűcs István au­tójával Péter Zoltán fölénye­sén hyerte [...] 10 25 3 AKI VÁLASZOL Bozóky Imre volt MLSZ elnök Sorozatunkban [...] Magyar Labda­rúgó szövetség egykori elnö­két Bozóky Imrét 57 ké­pünkön több KITE [...]
158. 2007-04-18 / 90. szám
[...] ÁPRILIS 19 SPORT 15 Meghalt Bozóky Mihály Nyolcvanhat éves korában elhunyt Bozóky Mihály a Csongrád Me­gyei Súlyemelő [...] voltak mint Szoboszlai Sándor Ördögh István Do­bó Lajos Mészáros Imre Kálmán [...] ahol Benkó Bence a Fekete István Ált Isk tanulója 68 kg [...] készülnek a nyári versenyidényre Hajnal István tanítványai a hét végén Spanyolországba [...]
159. 1998-12-07 / 286. szám
[...] A volt polgármester dr Szalay István a szavazatok érdekében úgy viselkedett [...] heti országos baj­nokságra Nagy dr Bozóky és dr Vass lemondott Kovács [...] több volt MLSZ elnök Kutas István Benkö László és Somogyi Jenő [...] még Nagy Miklós és dr Bozóky Imre is Az elmúlt év [...]
160. 2006-01-17 / 14. szám
[...] 25 én lesz esedékes Kocsis István edző jobb híján minialapozást tart [...] tréner újságírói kér­désre kifejtette vélemé­nyét Bozóky Imréről az MLSZ volt elnökéről [...] a válo­gatott marketingmene­dzseréről és Kisteleki Istvánról a Magyar Labdarúgó Liga elnöké­ről Bozóky Imrének kö­szönöm hogy bízott bennem [...] támo­gatót szerzett a sportág­nak Kisteleki István annyit árt a sportágnak mint [...]
161. 2002-01-02 / 1. szám
[...] Kovács Ágnes úszó világbajnok Kovács István ökölvívó világbaj­nok igaz őt megfosztották [...] ne maradjon üres rubrika Dr Bozóky Imre a Magyar Lab­darúgó szövetség [...] kívánok Az MLSZ elnöke dr Bozóky Imre színvonalasabb bajnokságot eredményesebb válogatottat [...] 0662 426 940 és Lóczi Istvánnál 0630 850 7227 lehet
162. 1999-07-02 / 152. szám
[...] megyei má­sodosztályban Pataki Viszlát Tápé Bozöky vállalná ha labdarágás labdarágás Munkatársunktól [...] új­bgedi Sportcsarnok 9 Szombat Dr Bozóky Imre szerint a kormány segítsége [...] kajak kenu emlék­verseny Gróf Széchenyi Ist­ván evezős és kajak kenu pálya [...] ajak kenu emlék­verseny Gróf Széchenyi Ist­ván evezős és kajak kenu pálya [...]
163. 2001-01-20 / 17. szám
[...] Nándor Horgos a gólkirály Varga István Silstar IDŐPONTVÁLTOZÁS Módosult a II [...] játé­kos mikor állhat csata­sorba Rosta István edz ha rajta múlna Cegléden [...] játékosokat mondta ünnepi beszédé­ben dr Bozóky Imre el­nök a Magyar Labdarú­gó [...] MLSZ je­lenlegi elsőszámú vezetője dr Bozóky Imre elnök A magyar futball [...]
164. 2005-12-17 / 295. szám
[...] nem egyhangúlag szólítot­ták fel lemondásra Bozóky Im­rét az MLSZ elnökét A [...] véle­ményt arról lemondásra szólít­ják fel Bozóky Imrét az MLSZ elnökét olvasható [...] Ifjúságiak 34 kg 1 Hatvani István 40 kg 3 Kósa Gábor [...] Itt a legjobb formában Böröcz István és Nagy Zsolt 2 dános [...]
165. 2002-02-18 / 41. szám
[...] szegedi mezt öltő dr Birinyi István és a színészválo­gatottból Nemcsák Károly [...] esztendőt so­sem felejtem el Szalai Istvánhoz ba­ráti szálak fűznek de a [...] sportcsarnokban a lelátón felfedezhettük dr Bozóky Imrét a Magyar Labdarúgó­szövetség elnökét [...] békés derbi lesz valamit tudhatott Bozóky hisz 9 9 es döntetlennel [...]
166. 2006-07-04 / 154. szám
[...] Kiss 6 7 4 6 Bozóky Nagy 2 6 1 6 [...] Nagy Botb­AN 1 6 Eöry Bozóky Kiss Dobrotka 2 6 7 [...] Kiss Szilárd vezetőedző keretében Antós István klub­elnök adott arról tájékoztatást lapunknak [...] ennek az oka kérdésünkre Antós István klubelnök válaszolt Ezt az Információt [...]
167. 2003-11-26 / 275. szám
[...] rövid megemlékezéssel köszön­tötte a résztvevőket Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó szövetség [...] Grosics Gyula az MLSZ t Bo­zóky Imre valamint Puhl Sándor alelnök [...] 2 Katonka Kovalik 3 Szél István Markó Ágnes Promenád Oktató a [...]
168. 1971-07-17 / 167. szám
[...] esélyei­ről az orvosok derűlátóan nyilatkoznak BOZÖKY MAR FA KIÁLLÍTÁSA Bozóky Mária grafikusmű­vész munkáiból nyílik kiállí­tás [...] oldalon 1 őszerkesztő F Nagy István Szer­kesztőség és kiadóhivatal Szeged Magyar [...]
169. 1960-07-21 / 171. szám
[...] leik szeretett férjem dr MAGYART ISTVÁN temetésén megjelentek és vlrágadományalkkal fájdal­munkat [...] Az elsó helyezettek lepkesúlytói fel­felé Bozóky Antal 110 kg ifj Bozóky Mihály 115 kg Dávid László [...]
170. 1992-10-19 / 246. szám
[...] 1 Gál Dala Edző Kovács István Gól emberelőnyből 10 2 ill [...] 265 fizető néző Vezette dr Bozóky Fazekas Horváth Gy Szeged SC [...] földön fekvő Puskásba gy dr Bozóky joggal kotorta elő a zsebéből [...] 2 Sajni 2 Edző Vertetics István Szeged MISIK 8 Zsem­beri 9 [...]
171. 1973-10-19 / 245. szám
[...] I osztályú mi­nősítéssel rendelkező Ördögh István különböző nézet­eltérések miatt elhagyta a [...] A szakosztály legrégibb tagja tulajdonképpen Bozó­ky Mihály edző aki kezdet­től fogva [...] elnök bekapcsoló­dott a szakvezetésbe Far­kas István régebbi szegedi bajnokversenyző Tóth Tibor [...] társadalmi mun­kát végeznek Ábrahám Ba­gi Bozóky Cserveny Csi­kesz Dein Gombás Kapi­tány [...]
172. 1984-06-12 / 136. szám
[...] áll jó eszten építésvezetőt Tóth István gosan nincsenek meg dóben mondja [...] Deli Eszter Hernvinanák Ágnes Bor­bély Istvánnak es Bakai Iloná­nak Gina Qán [...] Juditnak Dóra Acs ÍVtornek és Bozóky Erika Évá­nak Zsuzsanna Takó Lajosnak [...] Marótl Elelka dr Gerda Sándomé Bo­zóky Hona Anna Szabó Sándor Kiss [...]
173. 1999-09-27 / 225. szám
[...] gólveszélyes SZegedi támadót Faragót Dr Bozóky Imre szemé­vében szombattól új elnöke [...] másolatát a főkapitánytól kapta Komáromi István rendőr dandártábornok hangsúlyozta ilyen kijelentés [...] víztorony tetején Szeged a Szent István téri víztoronyról nézve Az építményben [...]
174. 2004-01-29 / 24. szám
[...] határidőt A szerdai kormányülésen Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter beszámolt [...] beszédet mondott Gyurcsány Ferenc sportminiszter Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó szö­vetség [...]
175. 1935-02-02 / 28. szám
[...] Bokor Pál tb főügyész Németh István Bozóky János Dobó Gyula Papdy József [...]
176. 2001-02-21 / 44. szám
[...] építenek Vébéláz az MLSZ nél Bozóky Imre szerint a grazi példát [...] építési naplóban is rögzítet­ték Ludányi István a Gábor Dénes műszaki igazgatóhe­lyettese [...]
177. 1930-05-08 / 102. szám
[...] A csendőrség tényleges állományában őrnaggyá Bozóky László századost a szegedi V [...] órakor az iparkamara termében Petróczy István ny repülőezredes előadást tart a [...]
178. 2004-04-15 / 88. szám
[...] kajak kenu Én is támogattam Bozóky Im­re elnök úr zseniális ötletét [...] Tenisziskola or­szágos bajnok teniszezője Haj­nal István tanítványának a szakemberek ígéretes jövőt [...] Te­nisziskola sportolója Susányi Zsófia Hajnal István tanítványa berobbant a hazai élvonalba [...] fejlőd­nöm A fiatal szakember Hajnal Ist­ván elégedett tanítványa eddigi teljesítményével Szerencsés [...]
179. 1937-03-28 / 70. szám
[...] szerepel még dr Csek ey István egye­temi tanár Rcnyé Anna énekművésznő [...] én cs 11 én pilismarót Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes a [...]
180. 1934-12-11 / 279. szám
[...] József dr Kelemen László Kecskés István dr Tóth László Cziegler Arnold [...] Szabó Imre Szél József Horváth István Masa Miklós Császár Ru­dolf Pálfy [...] Ferenc Kozma Ferenc dr Cse­key István dr Gyuris István Schmidt József Dáni János dr [...] választókerület Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjei Bozóky József 430 Lantos Béla 460 [...]
181. 1998-06-05 / 130. szám
[...] együttes négy Kovács Attila dr Bozóky Imre a Bács Kiskun Megyei [...] Magyar Szocialista Párt valamint Pancza István­nak Független Kisgazdapárt Az országgyűlési képvise­lőket Lehmann István a me­gyei közgyűlés elnöke is [...] megbízólevelüket balról Nemcsák János Pancza István Szabó Attila Fritz Péter és [...]
182. 2004-08-19 / 194. szám
[...] szívesen válaszolnak Ács Péterné dr Bozóky Erika Gabonatermesztési Kutató Kht E [...] aratóünnep az új kenyér Szent István király kultusza és a szocialista [...] nemzetiszínű szalaggal átkö­tött kenyér Szent István napi ajándékozása nem olyan ősi [...] kenyér ünnepévé tet­te a Szent István kultusz legje­lesebb napjaként tisztelt au­gusztus [...]
183. 1918-06-06 / 130. szám
[...] Erdélyi Sándor Török Antal Kiss István Botza Pál Kovács Dávid Dezső [...] 2 be Mayer Antal Schweiger István és Szeifert Károly hivatalnokot Ezen­kívül [...] Drencsényi Sándor Kovács Sándor Tóth István Bozóky Imre Schmidl Viktor irodakezelők Pávai [...] Széli József Maronyák János Cser István Rozsnyai Árpád és Agócsy Gyula [...]
184. 1972-05-09 / 107. szám
[...] a TOT elnöksége Hétfőn Szabó István el­nökletével ülést tartott a Termelőszövetkezetek [...] Üj­vári Béla fődiszpécser és Bencsik István mérnök ira­nyítja A szegedi kőolajfúrási [...] Bárá­nyi Albertné vezette Mo­zart kórusa Bozóky András­né zongorakíséretével Tol­nai Miklós a [...]
185. 1934-09-23 / 215. szám
[...] Imre és Hegykői Ilona Hódy István és Szécsi Julianna Barna Vince [...] András és Kohos Etelka Tánczos Ist­ván és Szanka Piroska Tompa József [...] és Róna Anna Meghaltak özv Bozóky Ferencmé 90 Timár Jánosné 26 [...] 52 Né­meth Ferenc 37 Herédy Istvánná 37 éves korában Emésztési gyengeség [...]
186. 1940-04-24 / 92. szám
[...] János 5 Berkovies Mar­cell 2 Bozóky László 5 Grüu­berger Rudolf 5 [...] noncai L 20 Özv Vecsernyés Istvánná 5 A Delmagyarország eddigi gyűjtése [...]
187. 2002-07-27 / 174. szám
[...] a pécsi köztemetőben A gyászszertartáson Bozóky Imre elnökkel az élén képviseltette [...] a Borsod megyei együttest Serfőző István csapatkapitány és dr Zsi­ga László [...] Ferenc vagy Papp László Újhelyi István szegedi ország­gyűlési képviselő jóvoltából a [...]
188. 1937-11-28 / 272. szám
[...] beszélnek vitéz Makray La­jos Fricdrich István Homonnay Ti­vadar és R e [...] Vince és Pap Margit Juhász István cs Jcnatisin Mária Ladányi Sándor [...] György és Putz Katalin Frindik István és Mar­kó Mária Prislinger Antal [...] hó Szűcs Vik­tória 23 özv Bozóky Péterné 87 özv Csabay Ka­talin [...]
189. 1934-06-10 / 129. szám
[...] Im­re és Trehács Lidia Kállay István és Horváth An­na Farkas Károly [...] Sándor és Barna Rozália Kovács István és Farkas Magdolna Deák István és Bödő Anna Sehm dt [...] hónapos Kovács Sándorné 73 Gábor Istvánná 58 Fehér Dezső 32 Vókes [...] 48 Argvelán Zoltán 14 hónapos Bozóky János 22 Meszlénvi Gynla 42 [...]
190. 1995-10-02 / 231. szám
[...] Gabriellának Ad­rienn Simony Zoltánnak és Bozóky Katalinnak Atti­la Holkó Istvánnak és Mi­halecz Edit Zsuzsannának Csenge Sarolta Ábrahám Istvánnak és Nagy Erzsé­betnek Márk Ahrash [...] utónevű gyermeke szü­letett Halálozás Kincses István Gelen­csér Sándorné Cservenka Mária Németh [...] Csányi Józsefné Ve­szelka Mária Baka István Bálint András dr Juhász Imre [...]
191. 1934-08-17 / 185. szám
[...] 8 Lúgot ivott egy kisfia Bozóky Gida 2 éves kisfiú egyetemi [...] Megjelent a Színházi Élet Szent István szá­ma A Színházi Élet munkatársa [...] hét eseményeinek Gáspár Antal Szent István napi csillagszórás cimü remek cin [...]
192. 2002-09-26 / 225. szám
[...] a Fra­di bázisnak számító Szent István gimnáziumba míg utóbbi Tóth társakén [...] UEFA szemlebi­zottság négy tagját valamint Bo­zóky Imre MLSZ elnököt Jürgen Müller [...]
193. 1947-04-30 / 97. szám
[...] Koós Ká­ ro ly Nagy István és Szontiinrey Jenő a kolozsvári [...] Székely László s k főtitkár Bozóky László s k ügyv elnök [...]
194. 1938-08-18 / 175. szám
[...] Bobdanetzky Im­re kereskedelmi iskolai tanár Bozóky Ilona Böröcz Mária zeneművészeti főiskolai [...] Ven­deiné mapántisztviselőnő Katona Jolán Ke­lemen István nyomdász Kevevári Gyula do­hányavári tisztviselő [...] or­vosszigorló a tanfolyam vezetője Horváth István tüzoitófőparancsnok és dr Szabó Zoltán [...]
195. 1939-10-01 / 224. szám
[...] dr Hciner La­os dr Rusznyák István dr Faludi Imre dr Jva [...] st­vánné Sándor Leánder Lajos Vöncki István Sza­bó Józsefné Mészáros József Raróczi [...] Imre Mecher Antal ifj Bitó István Táborszky Ignác Az I száinu [...] Tóth András és Futó Rózsa Bozóky Imre és Oltványi Veronika Király [...]
196. 1915-01-15 / 14. szám
[...] kűttek csomagot énnekem a szent istván társulattól jött megért 10 vagy [...] és cigarettát amihez még Pap István földbirtokos egy hektoliter bort is [...] Az ételek elkészítésében éis szétosztásában Bozóky Mi­liáiyné társulati vezető Trepschitz iGyuláné [...]
197. 1947-03-08 / 56. szám
[...] során Nagy Sándor és Csorló Ist­ván dombegyházi földművelőket a vizsgálóbíró letartóztatta [...] közülük Varja Vince Dorozsmán Boztfky István Sán­dorfalván Tóth Lajos pedig Tápén [...] nyulbőrt a legmagasabb áron veszek Bozóky Va éria iér 4 Telefon [...]
198. 1911-09-19 / 214. szám
[...] rneg Esküdtek Vermes Vilmos Komlósi István Nemessák József Szeobay Miklós Epsteíri Gyula Hoffer Jenő Kertész Sándor Bozóky Péter Péh Márton Kende­resi János [...] vá­sártéren leütötte és kirabolta Vámos István piaci árust Onnan egy közeli [...]
199. 1997-10-22 / 247. szám
[...] Szeged Csurgó­né Csikós Erzsébet Szeged Bozóky Sándorné Szeged Csordásné Tanács Zsuzsanna [...] Fábi­ánná Masa Gabriella Rú­zsa Csiszár István Józsefné Rúzsa Kiss Attiláné Sze­ged [...] Ásotthalom Pálinkó Zoltán Szeged Kudász István Szeged Hebők István Sze­ged Várhelyi Géza Sze­ged Bartó [...] Szeged Csiszár Géza Sze­ged Domonkos István Sze­ged Csurgó István Sze­ged Turai Zoltán Szeged Szőke [...]
200. 1916-12-31 / 311. szám
[...] Becsey Károly szövetkezeti ügyész iSzűcs István és Ökrös Lajos főszabászok Takács [...] Antal Firityász­ky Veliir Sipos József Bozóky Imre Kal­már István Szili István Korpásy Nándor Beszélgessünk A faihonvéd [...]