Délmagyarország, 2003. november (93. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-03 / 255. szám

DELMAGYARORSZAG EL A SEPRURENDELET Térképet kell készíteni a patkányméregről. Naplót kell vezetni a fölmosásról. A kisvállalkozók életét megkeserítik a most életbe lépett rendeletek, amelyek szigorú tisztasági szabályokat írnak elő az élelmiszerboltok számára. 3. oldal TÖRÖTT BOKÁVAL FEKÜDT ÓRÁKIG A ház lakója kiment megnézni hajnalban, mi okozta a nagy csattanást, de nem látott semmit, és visszabújt az ágyba. A falnak csapódott autóba szorult sérült vezető, egy 32 éves nő órákig hiába remélte, hogy segítségére sietnek. 4. oldal w^kVWJh:* J^fiMÉÉMÉMMkL Az életünk része Tol.: 62/^44-088 SMS: 30/30-30-188 wnvw.ndio88.hu FM9S4^Rádióm FÖLGYÚJTOTTAK A MŰHELYT Betörtek az üzletbe, elvittek néhány ruhadarabot. A tulajdonos szerint ezután fölgyújtották a varrodát. A Kereszttöltés utcai tízemeletes lakóit a tűzoltók verték föl péntek hajnalban. A hidegben majd egy órát álldogáltak a ház előtt, de volt olyan lakó, akit füstmérgezéssel a mentők kórházba vittek. 5. oldal HÉTFŐ, 2003. NOVEMBER 3., 93/255. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) Van, aki sajnálja, van, aki örül neki Bezárt az OMV- benzinkút Táblák tartóztatták fel a tankolni érkezőket. Fotó: Gyenes Kálmán TÉMÁINKBÓL Ártatlannak vallják magukat a szegedi Florin Rt. vezetői A Fidesz szegedi politikusai sajtótájékoztatón bírálták a város gazdaságpolitikáját, azt állították, átgondolatlanul cselekszik a város vezetése. Csütörtök éjjel bezárt Szegeden az OMV Kálvária téri benzin­kútja, pénteken már megkezd­ték az állomás bontását. - Példátlan módon az SZKT mű­ködési támogatására köt enged­ményezési szerződést a városve­zetés a K&.H Bankkal. Vélemé­nyünk szerint ez szabálytalan, hiszen a támogatás így nem a céghez, hanem közvetlenül a bankhoz folyik be - jelentette ki Szöllősi Béla, a Fidesz szegedi frakciójának helyettes vezetője azon a sajtótájékoztatón, ame­lyet Dobó László frakcióvezető­vel közösen tartott az SZKT és a K&H Bank között kötendő szer­ződésről. Szöllősi hozzátette: már a nyá­ron, amikor a közgyűlés a Sze­park, a Vivaép és az SZKT egye­sítésének lehetséges módozatait tárgyalta, figyelmeztettek a ve­szélyekre, mégis egy közgyűlési határozattal az SZKT kézfizető kezességet vállalt a másik két cég hitelállományáért. - A városve­zetés a szakbizottságok jóváha­gyásával a teljes 648 millió forin­tos Vivaép és Szepark hitelállo­mány mögé akarta a működési támogatást tenni az engedmé­nyezési szerződés formájában, holott a közgyűlés csak 47 millió forintra adott engedélyt. A támo­gatás 585 millió forint. Nem ért­jük, miből akarná a város vezeté­se műkocjtctni az SZKT-t, ami­kor nincs megfelelő mennyiségű készpénzállománya - jegyezte meg Szöllősi Béla. - Szeged vezetése visszatért a parancsuralmi módszerekhez, az urambátyám stílushoz. Azonban egy hónap alatt kiderült, nem le­het erőszakosan átalakítani egy gazdasági társaságot - vette át a szót Dobó László. A frakcióvezető megemlítette azt is, hogy már a 2004. első félévi önkormányzati támogatást is lekötötte a városve­zetés úgy, hogy még nincsenek meg a költségvetési irányelvek. Folytatás az 5. oldalon A gépjármű-tulajdonosok csü­törtökön tankolhattak utoljára a szegedi, Kálvária téri OMV ben­zinkútnál, az állomáson péntek 0 órától már nem szolgáltak ki. ­Húsz éve járok ide tankolni. El is felejtettem, hogy ma kezdik a bontást - mondta Bárkányi György, aki rutinszerűen fordult be pénteken is a kis töltőállo­máshoz, hogy teletankolja sokat látott Daciáját. - Mindig itt tan­koltam, soha nem jártam más­hová. A szocializmusban sokáig ÁFOR kútként üzemelt, majd jött az OMV. Itt lakom a közel­ben, nekem tökéletesen megfe­lelt itt minden. Kicsi volt, nem jártak ide sokan, a kutasok is ud­variasak voltak. Aij&lOTtfák' ikrfeű $ gozói péntektől munkanélküli»" ek. Folytatás az 5. oldalon Mécsesek és friss virág a síron. Elhunyt rokonainkra, barátainkra, ismerőseink­re emlékeztünk az elmúlt hét végén. Még az elhanyagolt, évtizedek óta bezárt szegedi Gyevi temetőben is felvillantak a gyertyalángok. MUNKATÁRSUNKTÓL A hét végén meghosszabbított nyitva tartással és "áJij^ffiFősítet biztonsági szolgálattal várták a teme­5?5>k Szokat, akik megemlékeztek elhunytaikról. A rokonok, barátok, ismerősök féltő gondoskodással söpörték le a síremlékekről a száraz falevelet, nyír­ták le a sírhely környékén a füvet és helyezték el a Fotó: Gyenes Kálmán kegyelet, emlékezés virágait, koszorúit és a mécse­seket. Volt olyan Marosvásárhelyről érkezett csa­lád, amely ötvennyolc év elteltével tudott virágot hozni a háborúban elhunyt, és a Belvárosi temető­ben végső nyugalomra helyezett édesapa fejfájára. Ezen a napon még az elhanyagolt, évtizedek óta bezárt Gyevi temetőben is itt, ott fellobbantak a mécsesek, friss virágok kerültek a síremlékekre. Az ilyenkor szokásos zsúfoltság miatt előfordult, hogy hangos szó, veszekedés zavarta meg a csen­det. Riportunk a 4. oldalon Zár alatt Cselovszkinéék vagyona A rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki a Florin Rt. elnök-vezérigazgatóját és marketingigazgatóját, akik először la­punknak nyilatkoznak az ügyről. Mind a ketten azt állítják, ártatlanok. A rend­őrség nem osztja álláspontjukat. A hol­land Unilever Nv. 440 millió forintot követel a Florintól. A Vám- és Pénzügyőrség, mint azt koráb­ban megírtuk, május 15-én Szegeden, a Florin Rt. raktárában 350 ezer darab, a pénzügyőrök szerint hamis, a fogyasztók megtévesztésére alkalmas dezodort talált. Az ügyben áru hamis megjelölése bűntett alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes el­len eljárást indított a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy nappal később a nyomozók újabb 100 ezer palack dezo­dort zároltak, mivel Cselovszki Jánosné elnök-vezérigazgató értesítette őket, hogy egy korábban kiszállított tételt sikerült visszahívnia. A nyomozás azóta is folyik, szeptember 21. óta pedig már nem ismeretlen tettes, hanem Cselovszki Jánosné és László Jenő marketingigazgató ellen. Mindkettőjük személyi vagyonát zár alá helyezte a bíró­ság. (Cselovszki Jánosné neve felbukkan a Magyar Hírlap által összeállított Magyar­ország ötven legsikeresebb üzletasszonya című kiadványban.) A Florin Rt. az európai általános recesz­szió közepette továbbra is eredményesen tevékenykedik. A társaság felügyelőbizott­sága nem vonta meg a bizalmat az elnök­kel szemben. A cég vezetői állítják, vétle­nek az ügyben: az Axe és Denim dezodo­rokat, a holland Unilever levédett termé­keit egy lengyel cégnek bérmunkában szállították, abban a tudatban, hogy a partner rendelkezik a gyártáshoz és a for­galmazáshoz szükséges engedéllyel. A valós tényállás felderítésén maga a Florin Rt. is dolgozik Szőcs László buda­pesti ügyvéd segítségével. A nemzetközi jogász véleménye szerint az eljárás - an­nak büntetőjogi és polgári jogi vetületére is tekintettel - előreláthatóan hosszú ide­ig elhúzódik majd. - Az ügy vezérfonala országhatárokon átívelő, amit tovább bo­nyolít az érintettek sokrétű érdekeinek nem ritkán ellentmondó megnyilvánulá­sa - állítja a szakértő. A helyzet azért nem könnyű, mert a megrendelőt, ¿1 lengyel Desire Kft.-t az ügy kirobbanását követő­en eladták, a régi vezetők már nincsenek a helyükön. Folytatás a 6. oldalon Szentgyörgyi alpolgármester örül sarokba szorításának Szöllősiék bírálják a gazdaságpolitikát Halottainkra emlékeztünk www.delmagyar.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom