26 találat (0,042 másodperc)

Találatok

1. 1994-12-27 / 304. szám
[...] 2 ezer tonnával növelte Minderről Feuer István ügyvezető igaz­gató tájékoztatta az MTI [...]
2. 1964-12-06 / 286. szám
[...] a mesterséget igazi ráter­mettséggel Rusóy István a népművészet mestere foly­tatja Ugye [...] milyen csillo­gó Ehhez hasonlíthatom Rusóy István szemét aho­gyan új munkájáról beszél [...] y hát Ahogy dolgozunk oda­jött Feuer Istvánná a Tör­ténelmi Múzeum munkatár­sa Nézte [...]
3. 1964-01-16 / 12. szám
[...] több növényi fehérjét Előadó Detre István a Föld­művelésügyi Minisztérium főelőadója 14 [...] KELLETT ELMÚLANIA HOGY AZ ELSŐ FEUER EMBER COOK OT NEVEZZÜK KU [...]
4. 2002-12-23 / 298. szám
[...] szánkózással az időt fotó csabai istván A bostoni Harvard Egyetemen ké­szített [...] Kizárólag felnőtt nézőket vett alapul Feuer Má­ria pszichopedagógus hogy meghatározza kik [...]
5. 1976-05-22 / 120. szám
[...] Zenemű Kiadó kiadvá­nyait Forrai Katalin Feuer Mária Horváth Ádám Szé­kely Júlia [...] portása vagyok mutatkozik be Sasvári Ist­ván Mit válaszol a vendé­geknek ha [...]
6. 1980-04-03 / 79. szám
[...] Magyar Népköztársaság Ér­demes művészének AVAR ISTVÁNNAK a Nemzeti Színház Kossuth dí [...] Ma­gyar Népköztársaság Érde­mes művészének BALOGH ISTVÁN Mun­kácsy Mihály díjas alkalma­zott grafikusművésznek [...] Csaná dy János költő Csurka Ist­ván író Domokos Mátyás kritikus Görgey [...] Attila költő Erkel Ferenc díj Feuer Mária a Muzsika c folyóirat [...]
7. 1973-08-04 / 181. szám
[...] u 35 Vízvezeték szerelő Pintér Ist­ván Aulich u 11 Tv rádiőszerelő [...] 21 Telefon 12 764 Krizmanics István Mátyás kir u I éo [...] nyár 73 Baver Ilona és Feuer András riport­montázsa Könnyű hangszer sztílók [...] dolgozóinak akik szeretett halottunk KOVÁCS ISTVÁNNÁ temetésén megWentek koszorúikkal virágaikkal részvétükkel [...]
8. 1974-08-23 / 196. szám
[...] án amiatt pa­naszkodott szerkesztőségünk­ben Benedek István szolnoki olvasónk hogy a Pintér [...] 4 es főúton Törő csik István Szajol Hunyadi u 38 nem [...] operettjeiből 18 25 Eladott vállalat Feuer András riportja 18 35 Építők [...]
9. 1974-07-11 / 160. szám
[...] előadókkal 18 25 Község közösség Feuer Andris riportja 18 30 Betyárnóták [...] Tsz dolgozóinak akik férjein HORTI ISTVÁN temetésén megjelentek ko­szorúikkal virágaikkal és [...]
10. 1974-09-27 / 226. szám
[...] őszi tenni­valóiról A szerkesztő riporter Feuer András 18 40 Lemezalbum Woodslok [...] Játszik 15 45 fekete Gyúr István Négy dal Nagy László verseire [...]
11. 1989-09-26 / 228. szám
[...] legkitűnőbb sportriportere Itt is Vass István Zoltánnak hívták És tudják e [...] munkatársai lettek úgy mint Peták István Feuer András Váczi Szabó Márta Földvári [...] a hátit Rövid beszélgetés Nemere István íróval A Repülőtéri Helyőrségi Klub [...] rejtelmek szerepelnek programjukban Szerdán Ne­mere István író előadását hallhatták az érdeklődők [...]
12. 1975-02-11 / 35. szám
[...] engedély nél­kül közlekedett motorkerék­párján Urbán István Szol­nok Vörös Csillag út 50 [...] krónika Népdalok Kis győzelmek nyomában Feuer András mű­sora Andy Williams énekel [...] 36 Jókai és korunk Sőtér István előadása II rész 17 05 [...]
13. 1975-03-11 / 59. szám
[...] hogy Kertész Aliz és Sárkány István volt bajnokok a gyakorlatokat mindig [...] pedig Olajos Kata­lin Jászberény Molnár Ist­vánná Jászberény és De mény Györgyné [...] em­lékét idéző festmények Zol tánfy István és Zombori László festőművészek alko­tásai [...] krónika Népdalfeldolgozások Kis győ­zelmek nyomában Feuer And­rás műsora Nada énekel Üzemi [...]
14. 1994-01-19 / 15. szám
[...] György Érdi Sándor Lugossy László Feuer András Vámos Miklós Bacsó Péter [...] Dózsa Imre Pomogáts Béla Verebes István és Vi dovszky László vállalta [...]
15. 1974-10-13 / 240. szám
[...] gyümölcsöztette Egyszerűen fogta Ráth Végh István Az emberi butaság története című [...] Ágos­ton Lapszemle Hit­vallás a hivatásról Feuer András riportja Zene­kari muzsika Lakás [...] szeretett férjem édes­apánk dr CSEH ISTVÁN dr PÓLYA LÁSZLÓ temetésén okt [...]
16. 1973-08-23 / 196. szám
[...] Jászkun­ságban Riporter Bayer Ilona és Feuer András Szerkesztő dr Pálréti Ágoston [...] kettőből hatig A műsort Wisinger István vezeti Zenei szerke ztő t [...]
17. 1974-12-10 / 288. szám
[...] elkészítette Kossuth Lajos és Széchenyi István emlékszobrait Deko­ratív jellegű épületplasztikái közül [...] vámfizetés nélkül 950 forintért Lakatos Istvánná Mezőtúr Kiss J u 27 [...] krónika Maurice Chevalier felvételeiből Bélyegzőóra Feuer András és Keresztes Ágnes riportja [...]
18. 1974-04-02 / 77. szám
[...] mai műsorából ajánljuk Portréfilm Nagy István festőművészről Ütkaparók nak medvéknek a [...] zenei munkásságával rokon Szaktanácsadó Solymár Ist­ván A filmet 21 50 órai [...] éves a Heves megyei Népújság Feuer Szabó M Zakar Szerkesztik a [...] k szeretett férjem édesapánk CZAKÖ ISTVÁN temetésén részt vettek ko­szorúikkal virágaikkal [...]
19. 1968-12-21 / 299. szám
[...] megjelent Bodgál Zoltán is Blázsik István 12 éves tanuló szü­leivel ugyancsak [...] szóra­kozzanak együtt Pénzt adott Blázsik Istvánnak aki ered­ménnyel lőtt tovább s [...] Rövid hírek 19 00 A Feuer sten család 23 rész 19 [...]
20. 1975-02-04 / 28. szám
[...] kórusa énekel Kis győzelmek nyomában Feuer András műso­ra Szerkesztik a hallgatók [...] szerkesztő Salánki Hédi Riporter Petress István Találkozóhely Bp IX József Attila [...]

 

  • 1
  • 2