Új Néplap, 2002. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-23 / 298. szám

4. OLDAL TÜKÖR 2002. December 23., hétfő A sztárok nyomorúsága Szexzajokból zene Egy zeneszerző a kanadai Winnipegben azokból a za­jokból komponál albumot, amelyeket ő és partnere kel­tenek szerelmeskedés köz­ben. Aaron Funk és barátnője, Rachel Kozak minilemezre vet­ték egyesüléseiket. Az album, amelynek címe Nymphomatri- arch lesz, jövőre készül el. Az eddig befejezett számok között szerepel a Szűzhártya induló és a Behatolások című darab is. A zeneszerző szerint megle­pő élmény a szex hangjait szét­szedni, mivel ilyenkor tudatosul sok olyan dolog, amit a „zenei nyersanyag” előállítása közben nem vesz az ember észre, kide­rülhet például, hogy a csapongó morgásokból és sikkantásokból kórust lehet csinálni. Ennek bi­zonyára a szomszédok is jobban örülnek. Nem elég a siker, a pénz és a csillogás: a modellvilágban is komoly személyiségproblé- mákkal küzdenek a sztárok. Öngyilkosság, alkoholizmus, betegségek - ez a hírnév ára. A világhírű topmodell, Karen Mulder, aki a világ összes jelen­tős divatbemutatóján fellépett, egyes hírek szerint öngyilkossá­got próbált meg elkövetni, ami csak azért hiúsult meg, mert régi barátja egy párizsi lakásban ráta­lált az élettelenül fekvő Mulderre. A sztármanöken rengeteg alta­tót vett be és kómába esett. Egy idegklinikára szállították, apja szerint azonban lánya pszichiáte­rének tanácsára vonult be a klini­kára. Egy biztos: a modell az utóbbi időben rendszeresen hal- lucinált és rémálmai voltak, emellett depressziója és más ha­sonló problémái miatt egyszer már kezelték 5 hónapig egy ha­sonló klinikán. Utoljára akkor le­hetett hallani róla, amikor egy te­levíziós műsorban azt állította, hogy apja bántalmazta, a mona­cói hercegi család egyik tagja pe­dig megerőszakolta. A 34 éves Karen Mulder szupermodell ugyan visszanyerte eszméletét, de úgy tűnik, démonai még min­dig kísértik. Bajban van a 33 éves fotómo­dell, Helena Christensen is, aki nemrég először beszélt nyíltan alkoholproblémáiról. Elmesélte, hogy fiatalabb korában, amikor elment mulatni, szinte az eszmé­letlenségig leitta magát. A keze­lések hatására ma már legtöbb­ször csak akkor iszik alkoholt, ha szomjas - bár kérdés, ilyenkor miért nem jó neki az ásványvíz. Az ivás helyett az evéssel van­nak gondjai az anorexiagyanús Éva Herzigovának. Nemrégen egy Londonban tartott, a Vörös- kereszt által szervezett jótékony- sági est résztvevőinek tűnt fel, hogy a vendégek körében megje­lenő 29 éves Éva Herzigova csú­nyán lefogyott. A cseh származá­sú szupermodell eddig is bámu­latos karcsúságának köszönhette a kifutókon elért sikereit, de az igazi figyelmet és elismerést ép­pen azzal kapta, hogy 1995-ben ő lett az egyik híres melltartócég kampányának emblémája. Herzigova azóta többször is meg­fogalmazta: elege van abból, hogy az emberek csak „sétáló melleknek” tekintik. Halálos beteg az ismert fotó­modell, Christy Turlington is. A gyönyörű nő tüdőrákban szen­ved. 13 éves korában gyújtott rá az első cigarettára, akárcsak a ti­nédzserek zöme, ő is kíváncsi­ságból és a szülei elleni lázadás­ból. Pár év múlva indult el a hatal­mas sikereket hozó modellpá- lyán, s mint állítja, annak idején minden kolléganője dohányo­zott. Aki nem tette, azt nem fo­gadták be, így hát ő is beállt a „menők” sorába. Turlington egy évtized alatt nagyjából 4500 do­boz cigarettát szívott el, sokszor fulladozott, ezért 26 évesen le­szokott. Ám addigra már késő volt, s az állapota folyamatosan romlik. Sportbarátok, szesztestvérek V *•3» VAKÁCIÓ. A hét végével megkezdődött a várva-várt téli szünet. A gyerekek kihasználják a tél nyújtotta lehetőségeket, szívesen töltik kor- csolyázással, szánkózással az időt._____________ _________________________ _____ fotó: csabai istván A bostoni Harvard Egyetemen ké­szített tanulmány szerint a szur­kolók és sportbarátok jóval több­ször fogyasztanak alkoholt, mint a sportot nem kedvelő társaik. A vizsgálatok során 34 amerikai ál­lamban 119 egyetem több mint 14 ezer hallgatóját kérdezték mula- tozási szokásaikról. Az ered­mény: a „sportosok” 53 százaléka buli alkalmával rendszeresen fo­gyaszt szeszes italt, ellentétben a másik oldallal. Utóbbiak közül csak a férfiak 41, illetve a nők 37 százaléka szórakozik alkohol tár­saságában. Mivel rengeteg italreklám talál­ható a sportpályák környékén, ezért az oda látogatókat ezek job­ban befolyásolják, könnyebben rá­veszik az ivásra - mondta Henry Weschler, a tanulmány egyik szer­zője. Weschler szerint erre a tevé­kenységre mindig lehet okot talál­ni. Ha a csapat veszít, a szurkolók italba fojtják a bánatukat, ha nyer, akkor felöntenek a garatra. _____ ■ Szt árpletykák SÜKET DUMA. Richard Cere filmszínészé lett az év legsüke­tebb dumájáért járó díj - a kel­lemetlen kitüntetést egy angol társaságtól kapta. Gere, aki volt már az év legszexisebb férfija is, a díjat egy zsiráfos mondásá­val érdemelte ki. Ez így hang­zott: „Tudom, ki vagyok. Senki nem tudja, csak én. Ha zsiráf lennék, és valaki azt mondaná, hogy kígyó vagyok, akkor is azt gondolnám, hogy nem, valójá­ban én zsiráf vagyok”. LOPEZ BABÁZNA. Holly woodban megint mindenki ar­ról beszél, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck babát vár. A pletyka akkor kapott szárnyra, amikor a vásárlók egy bababolt­ban észrevették a sztárokat. A pár bevásárlókosarába a híres divattervezők babaruhái mellé bekerült egy arany babapohár és kanál a Tiffany-tól, és egy Gucci teddy maci is. Lopezék 22 millió forintnyi pénzt hagy­tak a boltban. SIZEMORE BRUTÁLIS. Tom Sizemore színészt - akit a Ryan közlegény megmentése című filmben is láthatott a közönség -, letartóztatták Los Angeles­ben, mivel szándékosan arcon ütötte a barátnőjét, aki elesett. Az erőszakos jelenetre akkor került sor, amikor a pár már há­zassági terveket szövögetett. Úgy tűnik, most lőttek a frigy­nek. ■ NÁSZTÁNC. Van oka dalra és táncra Shakirának, és nemcsak európai turnéjának sikere miatt. A kolumbiai énekesnő bejelentette, hogy fényes esküvőn feleségül megy a volt argentin elnök fiához márciusban. A terv nyomorgó hazájuk lakóiban visszatetszést kelt, mivel a pár úgy szórja a pénzt, mintha fán teremne. fotó, epa Élethelyettesítő tévévilág Az ország fele valóságshow-t néz, a másik fele pedig bosszúsan kapcsolgat más csatornákra. Pszichológusok a valóságshow-k közönségét motivációik alapján máris többféle kategóri­ákba sorolták, így van kíváncsi, unatkozó, so­rozatfüggő, szörnyülködő, életgyáva, kukkoló - sőt animális néző is. Kizárólag felnőtt nézőket vett alapul Feuer Má­ria pszichopedagógus, hogy meghatározza, kik is nézik a reality show-kat. A kíváncsi néző meg szeretné tudni, extrém helyzetekben hogyan viselkednek az emberek, milyen jellegű konfliktusok keletkeznek. Az ér­dekli, hogy milyen változások állnak be az egyénben, s ez miként befolyásolja a csoport egészének működését. A műsort laboratóriumi kísérletnek tekinti, s megjósol pszichodi- namikai történéseket. Mindez autonóm szemé­lyiségre utal, aki eléggé játékos, aki a műsor fo­lyamán szerzett ismereteiből szükség esetén meríteni tud. Az unatkozó mindenevő. Szereti a látványos konfliktusokat, kiválaszt egy-két rokon-, illetve ellenszenves szereplőt, az előbbieknek druk­kolva, az utóbbiakat ellenségnek tekintve. Az adás rossznak tartja, ha nem történik benne „semmi”, és annál jobbnak, minél több cirku­szi elemet tartalmaz. Jelentős elvárásai vannak környezetével szemben, de ő nem ad semmit. Önismerete, em­berismerete gyenge. A sorozatfüggő egyfajta virtu­ális valóságban él. Azokat az ak­ciókat szereti leginkább, ame­lyek érzelmekkel telítettek, az adást túlfűtött indulatai levezeté­sére használja, amely lehetősé­get teremt számára saját problé­máinak elleplezésére. A műsor­ban aktívan vesz részt, levelet ír egyes szereplőknek, tanácsokat osztogat, bátorít. A valódi életé­ben azonban gyakran szerepeket játszik ahe lyett, hogy élné és megélné az életét. A szörnyülködők szeretik a balesetek, ka tasztrófák, életveszélyes helyzetek bemutató sát. Ez a biztonság illúzióját jelenti számukra mert a bajok nem velük történtek meg. Rend szerint a műsor erkölcsi tartalmával kapcsolat­ban van kivetni valójuk, a műsorok pedig lehe­tőséget teremtenek számukra, hogy indokolat­lanul magas erkölcsi piedesztálra állíthassák önmagukat. Az életgyáva vágyik a kalandokra, ám a hely­zetekből minduntalan kihátrál. A reality show az ilyen ember sorsának helyettesítőjévé válik. Azzal a szereplővel azonosul, aki a legagresszí- vabb és legrámenősebb. Infantilis személyiség, ezt azonban még önmaga előtt is szégyelli. A reality show segít elkendőzni ezt a belső prob­lematikát, hiszen ott „igazi felnőttek láthatók az élet valós viharaiban”. A kukkolónak kielégülést nyújt, hogy látha­tatlanul vehet részt mások életében. A leselke­dő kifejezett élvezetét és akár szexuális kielé­gülését leli az intim pillanatok kifigyelésében. A lényeg az, hogy ő láthatatlan maradjon, míg a megfigyelt személy teljesen tárulkozzon fel. A kukkoló kifejezetten tagadja, hogy nézné a műsort, pedig nézi, hiszen az adás egyértelmű­en alkalmas pszichésen beteg emberek perverz hajlamainak kiélésére is. Az animális csoport a show nézőinek legpri­mitívebb rétege, akik azt egyértelműen pornó­műsornak tekintik. SMS-ben több szex- és für­dőszobai jelenetet követelnek, a szereplőknek trágár üzeneteket küldözgetnek. Mivel a reali­Függővé tett nézősereg A nézettség titka elemzők szerint az, hogy a valóságshow-k egy fajtája a nézőt karosszékben üldögélő félistenné teszi, aki befolyásolhatja a szereplők életét. Az emberek szomjazzák a mások feletti kontroll lehetőségét. A siker másik kulcsa a 24 órás hozzáférés. Az internetes videoközvetítés, a telefonos kapcsolattal teremtett valós idejű szórakoztató környezet vonzó az azonnali vágyteljesülésre tö­rekvő nézőnek. A játékokkal a vetélkedési vágy és a nyerési mohóság elégít­hető ki. ty show-k felpiszkálják a szunnyadó animális ösztönöket, sokkal több e csoportba eső néző van, mint azt sejtenénk. Rájuk kifejezetten rombolóan hat a műsor, mert felszínre hozza durvább énjüket. Férfihiúság a szupersztrádán Kutatások szerint a nemek harca átterjedt a kibertérre is. Fel­mérések alapján kiderült, hogy a hímsovinizmus él és virul a világhálón is: ötből négy férfi jobb szörfölőnek tartja önmagát, mint barátnőjét. A férfiak a világhálón sem akarják el­veszíteni fölényüket - és fölényessé­güket. Az adatok szerint többségük szeret kibicelni és tanácsokat oszto­gatni, miközben barátnője inter- netezik. Az is kiderült, hogy hason­lóan az autóvezetési mániához, a netfüggés is inkább a férfiakra jel­lemző. Dr. Adam Joinson, az Open Uni­versity pszichológusa szerint az ada­tok megerősítik a hagyományos ne­mi sztereotípiákat. Miután az infor­máció értékes árucikké vált, nem meglepő, hogy a férfiak hagyomá­nyos gyűjtögető-vadászó szerepü­ket a neten is gyakorolják. Tény azonban, hogy a nők megelőzik a férfiakat néhány nethasználati szo­kásban, gyakrabban e-maileznek, és több egészséggel kapcsolatos témá­ra keresnek rá. Dr. Joinson szerint egyébként a férfiak semmivel sem ügyesebbek vagy jobbak netezésben, mint a nők. „Meglepne, ha a férfiak ön­meghatározása valós tényeken ala­pulna” - mondja a kutató. A férfiak önszépítő hajlama gyakrabban mutatkozik meg a társkeresőkben is. A nők többsé­ge olyannak festi le magát, ami­lyen. Amióta azonban 1966-ban John Pattersonnak az a briliáns ötlete támadt, hogy létrehozza az első számítógépes társközvetí­tőt, a jelentkező férfiak megpró­bálnak sikeresebbnek, gazda­gabbnak bemutatkozni - akár lakberendezési újságból be- szkennelt, „Házam” feliratú link­kel is. Ha tulajdonságlistákat kell kitölteni, a férfiak többsége ma­ximális pontszámokat ad magá­nak, míg a nők ritkán jelölik be a „kiváló” mezőt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom