Szolnok Megyei Néplap, 1974. augusztus (25. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-23 / 196. szám

\ ft SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1974. augusztus 23 Nyári vihar — jégesővel Nagyobb károk, üzemzavarok a megyében 1974. AUGUSZTUS 23. PÉNTEK FÜLÖP NAPJA A Nap kél 4.50 — nyugszik 18.43 órakor. A Hold kél 11.59 — nyugszik 21.13 óra­kor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS ma estig: változóan felhős idő, szórványosan előforduló esőkkel, záporesőkkel, ziva­tarokkal. Mérsékelt, időnként megélénkülő keleti, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22—27 fok kö­zött. ALCSISZ1GET JELENTI: a tegnapi nap folyamán to­vább tartott a felhős idő, de már keissebb csapadék hul­lott. Az éjszakai legalacso­nyabb hőmérséklet 17 °C volt. Napközben 23 fokig melegedett fel a levegő, a napi középhömérséklet 20 fok közelében alakult, kevés­sel alacsonyabb a sokéves átlagnál. Hatalmas vihar tört ki, s vonult át megyénkén szerdán az esti órákban. Az északke­leti irányú szél óránként 28— 30 kilométeres sebességgel száguldott és süvöltött, s rendkívül sok csapadék is esett. Szolnokon 20.50 órától 22.30-ig zuhogott, sőt 10 per­cig borsószem nagyságú jég is hullott. A csapadék meny- nyisége 50,8 mm volt. A vihar több helyen okozott különféle károkat, üzemza­varokat. Szolnokon 15 esetben értesítették a tűzoltókat. A víz 43 lakóházat öntött el, va­lamint behatolt a Patyolat Vállalat és a tüdőkórház alag­sorába is. A posta pincéjét, az úgynevezett istolyát egy méter magasságban, a Csaba utcát és még jónéhányat 30 cm magasságban árasztotta el a viz. Csütörtök reggelre mintegy 100 köbméter vizet szivattyúztak ki és a délutá­ni órákban még két helyen is tevékenykedtek a tűzoltók. Tegnap virradóra a kábelek beázása miatt 12Q0 telefonvo­nal némult el, s a távolsági vonalak közül is elhallgatott néhány. A budapesti vonalat már a kora délelőtti órákban helyreállították, a debreceni még most is „süket”. A me­gyében mintegy 15—20 tele­fonoszlop rongálódott meg. A szakemberek megkezdték a munkát, s noha Debrecenből is érkezik még ma segítség, valószínűleg csak hét végére javítják meg a kábeleket. A nagyarányú beázásokban az is közrejátszott, hogy az épít­kezéseknél több kábel burko-' lata megsérült. Tóbb emeletes házban hosszú ideig nem volt viz. A közlekedésben nem történt fennakadás, legfeljebb késések fordultak elő. A vi­har a TITÁSZ valamennyi állomásán kb egy órás üzem­zavarokat okozott. A megye- székhelyet ellátó áramelosztó területén rövidebb ideig üzemzavar lépett fel hirtelen, s így csaknem az egész vá­rosban kialudtak a villanyok. Szászberek, Kétpó, Kengyel, Bagi major, Rákócziiéivá, valamint Szandaszöllős és Rákócziújfalu térségében is nagyobb zavarok keletkeztek az áramellátásban. A hibák elhárításán még tegnap dél­előtt is teljes erővel dolgoz­tak. Nehezítette a munkát, hogy az üzem rendelkezésé­re álló postai vonalak egy része szintén beázott, így a javításoknál sokszor kellett az URH-hálózatot igénybe venni. ötvenről százszemclyesre bővítették a Tiszamenti Vegyi­művek lakótelepén lévő óvodát. Átadása október 15-én lesz Szalvay Mihály Hetvenöt évvel ezelőtt, 1899. augusztus 23-án szüle­tett és 56 éves korában. 1955-ben halt meg Szalvay Mihály altábornagy, a ma­gyar és a nemzetközi kom­munista mozgalom kiváló harcosa, a Magyar Néphad­sereg egyik szervezője. Édesapja a salgótarjáni acélgyár munkása volt, ő maga 12 éves korától építő- munkásként dolgozott. Egész fiatalon bekapcsolódott a munkásmozgalomba, és 1919- től a KMP tagja, a Tanács- köztársaság idején pedig vö­röskatona volt. A tanácsha­talom megdöntése után 15 évi fegyházbüntetésre ítélték, de sikerült külföldre szöknie. Előbb a csehszlovák, majd az osztrák, a német, a belga és végül a francia kommu­nista pártban dolgozott. A spanyol szabadságharc leverése után francia inter­náló táborba került, innen sikerült kijutnia a Szovjet­unióba. Részt vett a Nagy Honvédő Háborúban és a jugoszláv partizánharcokban. A felszabadulás után hadse- regseervezö tevékenységet folytatott. Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkásoár* Szolnok megyei Bizottsága és : Szolnok megyei Tanács latba Főszerkesztő: Varga József Telefon: 1*—09S. 12—520. 11—069, U—992 Teles: 23 957 Index-szám: 23 0S9 Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat 9001 Szolnok. Pf. 109. Igazgató: Virágb Iván Telefon: 19—094 Az előfizetés dl1a egy hónapra 20.— forint Terjeszti a Magyar Poéta Előfizethető minden oosta- hlvatalnál és a kézbesítőknél Szolnoki Nyomda Vállalat Szolnok. Málus 1. u. 19. 5001 Szolnok. Pf. 169 Felelős vezető: Kozák Ferenc Fesztivál Sopotban A dal nem ismeri a határo­kat — ezzel a jelszóval nyílt meg tegnap este a lengyelor­szági Sopot városában a XIV. nemzetközi könnyűzenei fesz­tivál. A 21 ország táncdal- énekeseinek részvételével rendezett fesztivál keretein belül nemzetközi hanglemez- vásárt tartanak. G 'phtei orszámok A MERKUR Autószalon jelentésé a gépkocsisorszá­mok állásáról: Trabant Limousine 64 727 Trabant Kombi 10 209 Trabant Hycomat 2 203 Wartl rrg Limousine 25 283 Wartburg de Luxe 22 358 Skoda 100 51 481 Skoda Sport Coupé 679 Moszkvics 35 099 Polski Fiat 1500 9 433 Zsiguli — Budapest 54 062 Debrecen 19 652 Zaporozsec 20 108 Skoda 110 L 4 037 Zsiguli Kombi 4 467 Dácia 3 867 Skoda 100 L 2 932 4 sírmrző Ma Tudományos szenzációt hoz­tak a szekszárdi ásatások, az avarkori temető több mint ötszázadik sírjának feltárá­sán munkálkodtak a régészek, amikor a már ismert sírmező alól jóval korábbi leletek ke­rültek elő. A sírmező a nép­vándorlás korára jellemző, míg az alatta elhelyezkedő, eddig feltárt kilenc hamvasz- tásos urnasír másfélezer év­vel korábbi, a középső bronz­korból származó. Mindez megváltoztatja a Szekszárd múltjával kapcsolatos eddigi elképzeléseket. Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak. akik szeretett fér­jem, édesapánk, nagypánk, ELEK LAJOS temetésén megjelentek, rész­vétüket nyilvánították, sír­jára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban — velünk együtt éreztek. Gyászoló családja Karcag Napi postánkból Ismét kárt okozott az eső Augusztus 13-án amiatt pa­naszkodott szerkesztőségünk­ben Benedek István szolnoki olvasónk, hogy a Pintér L. u. 8. sz. és környékének lakói a legkisebb eső után bokáig járnak a vízben. Ez történt akkor is. az előző napokban lehullott eső után. Az utca vízelvezetése rossz, ezért az alacsonyan fekvő házakhoz lefolyik a víz még a környező utcákból is. Nem- csak a kerti véleményük megy tönkre az ott lakóknak, átáznak a falak is és bútoraik is dohosodnak. Építettek ugyan tavaly az utcába egy vízszivattyúházat, hogy eső után mindjárt elszívhassák a vizet, de ez nem megoldás. Egyébként a szivattyú rég­óta nem működik. A panasz megismétlődött. A szerda esti felhőszakadás a végső kétségbeesést hozta az utca lakóira. Mintegy öt ház­ban bokáig ér a víz, ismét a tűzoltókat hívták segítségül. A kár jelentős. A panasz régóta húzódó in­tézkedést sürget. Jó lenne, ha az illetékesek ezt meg is tennék, hogy ne kelljen az említett családoknak retteg­niük az esőtől. Közlekedési balesetek — Szerdán, a kora délutáni órákban Besenyszög külterü­letén Vincze János (Szolnok, Tégla út 1.) az SZÍ 38—22 írsz. tehergépkocsival sza­bálytalanul előzött, s elütöt­te az úttesten gyalogló Szi- ráki Gyulánét (Besenyszög, Palotási Állami Gazdaság) és Donkó Erzsébetet (Nagykörű, Majzik Viktor u. 5.). Mind­ketten könnyebb. 8 napon belül gyógyuló sérülést szen­vedtek. Vincze János ellen szabálysértési eljárást indí­tottak. — Szintén szerdán, a vihar ideje alatt. 22.15-kor történt a másik baleset Szajol térsé­gében, a 4-es főúton. Törő- csik István (Szajol, Hunyadi u. 38.) nem a látási és út­viszonyoknak megfelelően vezette VG 99—44 írsz. nyer­ges vontatóját, és nekiment az SB 53—95 írsz. teher­autónak, amely műszaki hiba miatt parkírozott az út szé­lén. Bíró Ferenc (Tószeg, Dobó Krisztina u. 21.) a teherautó vezetője és Kiss József rakodómunkás (Tó­szeg. Munkácsi u. 4.) 8 na­pon belül gyógyuló sérülése­ket szenvedtek. A két iármű- ben mintegy 20 ezer forintos anyagi kár keletkezett. A vizsgálat folyamatban van, — Tegnap hajnali 5 óra után 10 perccel Zagyvarékas mellett, a 32-es útvonalon Tóth Miklós (Zagyvarékas. Szegfű u. 3.) az LD 68—46 írsz. motorkerékpárral nem tudta követni az út egyik kanyarulatának ívét. kisod­ródott az útpadkára és fel­borult. Életveszélyes sérülé­sekkel szállították kórházba. A rendőrség megindította a vizsgálatot, t A tévé mai műsorából ajánljuk RÜGYIN. Tévéjáték Turgenyev regényéből. Iván Szer- gejevics Turgenyev 1855-bén írta meg első regényét — a Rügyint —, amelyben a főhőst — Gercen szavaival — „a saját hasonlatosságára mintázta”. S hogy milyen közel állt az íróhoz éppen ez a müve, azt jelzi a még életében meg­jelent összes müveinek előszava, amelyben Turgenyev arra kérte olvasóit, hogy először ezt a müvét olvassák. A cím­szereplő a múlt század első felének olyan orosz értelmiségi alakja, aki típust képviselt. Rugyin elkápráztatja a Vidéki társaságot eszméivel, ám Csúfosan megbukik, mert a leg­hétköznapibb nehézség láttán — szerelmi térén — vissza­retten, s elkullogni kényszerül. Turgenyev kicsit a saját sorsát sűrítette ebbe a művébe; közismert róla az is, hogy sokszor kérték, írja meg életrajzát, ő azonban elzárkózott ez elöl, mondván: „Egész életrajzom — müveimben talál­ható”. A regényt — Áprily Lajos fordításának felhasználá­sával — Szalai Györgyi alkalmazta televízióra, a főszerepet Szilágyi Tibor alakítja. Ezt a műsort 20.00 órakor láthatjuk a tévében. r--------1 1 MOZI 1 L ~ ■" J 1 Szolnok Vörös Csillag: Elza kölykei, Kert: Cható földje (16), Tisza: Az utolsó száguldás. Jász­berény Lehel; A francia kapcso­lat (16). Kert: Fogadó a Törött Patkóhoz. Karcag Déryné: Saint Tropezbe költözünk. Kisüjszál- szállás Ady: Az Ezüst-tó kincse. Kunhegyes Szabadság: Egymás csapdájában. — Kunszentmárton Körös; Pisztolypárbaj (14). Me­zőtúr Dózsa: Csínom Palkó, Sza­badság: Az olsen banda nagy fogása. Béke: Az audiencia (16). Tiszafüred Tisza: Pókháló. — Törökszentmiklós Dózsa: A feke­te herceg, Hunyadi: szünnap. — Türkeve Vörös Csillag: önző szerelem (14). SZOLNOKI RÁDIÓ: 17.30: Műsorismertetés, hírek, lapszemle. 17.40: Mindennapi életünkből. Kosa Judit műsora. 17.50: Nótakedvelőknek. 18.00: Alföldi krónika. 18.15: Részletek Kálmán Imre operettjeiből. 18.25: Eladott vállalat. Feuer András riportja. 18.35: Építők és építkezések. KOSSUTH RÁDIÓ: 8.19: Zenekari muzsika. 9.53: LottŐsorsolás. Közvetítés Pécsváradról a 34. heti sorsolásról. 10.05: Édes anyanyelvűnk. 10.10: Iskolarádió. Hang-játék. 10.30: Erdélyi Csaba brácsázik, zongorán kísér; Abrahám Marianne. 11.00: Változó világtérkép. 11.10: Kodály daljátékaiból. 11.49: Kritikusok fóruma. 12.40: Tánczenei koktél. 13.25: Boross Lajos népi zenekara játszik. 13.50: A Román Kultúra Hete. 14.05: a Közgazdász Világkong­resszusról jelentjük. 14.15: Népszerű zongoramuzsika. 14.34: Hét bagoly. Krúdy Gyula regényéne’- rádióváltozata (ism.) 15.10: a világgazdaság hírei. 15.15: Magyarán szólva... 15.30: Kóruspódium. 15.42: Csicseri bolt. A Gyermekrádió műsora. 16.12: Munkásélet a Duna mentén. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: Carlo Bergonzi énekel. 17.40: A Román Szocialista Köz­társaság nemzeti ünnepén. 18.15: örökzöld dallamok. 19.30: Üsző-. Vízilabda EB. — Bécs, 1974. 19.40: A Rádió Dalszínházának bemutatója. 20.43: Magyar Remekírók. Mikszáth Kálmán: A fekete város. 21.46: Bach: a-moll hármas­verseny. 21.40: Láttuk, hallottuk — a színházban és a moziban. 22.20: Régi híres énekesek műsorából. 22.50: Meditáció. 23.00: Szólistaparádé. 0.10: Virégénekek. PETŐFI RÁDIÓ: 8.05: Tom Paton saját dalaiból énekel. 8.14: Nótacsokor. 9.03: Ezeregy délelőtt. A Gyermekrádió műsora. 9.53: Lottósorsolás. Közvetítés Pécsváradról a 34. heti sorsolásról. 10.00: Zenés műsor üdülőknek! 12 03: Balettzene. 12.45: Rádiónovella pályázat. 13.03; Üszó-, Vízilabda EB. — Bécs, 1974. Közvetítés a Magyarország Spanyolország vízilabda­mérkőzésről. 14.15: Jó utat! 14.55: A beat kedvelőinek. 15.48: Kazacsay Tibor: Epizódok. (Honvédelmi Minisztérium • központi fúvószenekar, — vez.: Jávor Z.) 16.00: Üszó-. Vízilabda eB. — Bécs, 1974. Riporter; Peterdl Pál és Szepesi György. 17.33: Tánczene. 17.55: Külpolitikai figyelő. (ism.) 18.20: „Zúgni kezd a térkép ten­gere” IV. rész. Zenés ba­rangolás szovjet földón. (ism.) 18.46: Olvasólámpa. Sárkány Klára pedagógiai és köz­oktatáspolitikai lapszem­léje. 19.06: A Román Kultúra Hete. Kapcsoljuk a 6-os stúdiót! 20.20: üj könyvek (ism.) 20.23: A hangversenyközvetítés folytatása. 21.10: Történetek a régészet világából. 21.25: Rendezte: Török Tamás. 22.33: Népdalok. 23.15: Szimfonikus zene. BUDAPEST: 15.53: Üszó és Vízilabda EB. Üszóversenyek. Közvetítés BécsbőL 17.30: Hírek. 17.35: Monsho. Japán rövidfilm. (Színes!) 18.00: öt perc meteorológia. 18.05: Műsorainkat ajánljuk! 18.3Ó: A Román Szocialista Köz­társaság nemzeti ünnepén. 19.10: Reklámműsoí. 19.15: Esti mese. 19.30: . Tv-hiradó. 20.00: Turgenyev: Rugyin. Tévéjáték. (Színes!) 21.35: A szerelem szeszélyei. Szovjet balettfilm. (Színes!) 21.50: Alkohol. Apokalipszis. 22.20: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR: 20.00: Czifra György a páttzsi Olympia Színpadán (ism.) (Színes!) 20.50: A Preobrazsényi-sziget. Szovjet fövidfllm. 21.00: Tv-híradó 2. 21.20: Utolsó paradicsom. Olasz dokumentumfilm Köszönetnyivánítás Ezúton mondunk köszönetét a rokonoknak, isme­rősöknek, jó barátoknak, Öcsöd nagyközség Taná­csának, pártbizottságának, a munkásőrségnek, a tűz­oltóságnak, a kunszentmártoni Járási Hivatalnak, a nagyközségi tanács dolgozóinak, a járási pártbizott­ságnak, a munkatársaknak, akik szeretett férjem, — édesapánk, nagyapánk, D. KISS SÁNDOR Köszönetnyilvánítás Ezúton köszönjük meg mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősök­nek, jóbarátoknak, a Kos­suth Tsz vezetőinek, a posta dolgozóinak, akik felejthe­tetlen drága férjem: HAJDÚ ADAM temetésén megjelentek, ko­temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot he­szorúikkal. virágaikkal mély lyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. gyászunkban osztoztak. A gyászoló család Öcsöd A gyászoló család Besenyszög Csak iskolásoknak! A CENTRUM ÁRUHÁZBAN, Szolnok, Ságvári krt. 59/a — Piactéren. Fiú müszálas iskolaköpeny 111 Ft-tói Bakfis praktilon iskolaköpeny 165 Ft-tól Lányka fehér blúz 86 Ft-tói Fiú bosszú ujjú ing 40 Ft-tól Sport táska 180 Ft-tól Lányka félcipő 73 Ft-tól 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom