Szolnok Megyei Néplap, 1974. október (25. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-13 / 240. szám

X 14 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAt 1374. október 13. fB* > 1974. OKTÓBER 13., VASÁRNAP KÁLMÁN, EDE NAPJA A Nap kél: 6.59. nyugszik: 17.01 órakor. A Hold kél: 3.19, nyugszik: 15.37 órakor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS ma estig: időnként megnövekvő fehőzet, elsősorban délnyu­gaton és nyugaton szórvá­nyosan előforduló ismétlődő esővel. A hajnali és a reg­geli ’órákban néhány helyen köd. Mérsékelt napközben időnként megélénkülő déli, délkeleti szél. A legmaga- nabb nappali hőmérséklet ma általában 10—14 fok kö­zött, a Tiszántúlon néhány fokkal 15 fok fölött. ALCS1SZIGET JELENTI: a tegnapi középhömérséklet 11 fok volt, s ez megfelel a sokévi átlagnak. A tegnap hajnalban mért legalacso­nyabb hőmérséklet 6,2 fok volt, de napközben elérte a 20 fokot. A nap folyamán változóan felhős volt az ég, csapadék nem hullott. Lot% károly Hetven évvel ezelőtt, 1904. október 13-án halt meg — 71 éves korában — Lotz Ká­roly festőművész. Lotz szobrásznak készült, majd festeni tanult. 1852-ben Bécsbe ment, ahol K. Rahl tanítványa, csakhamar mun­katársa lett. Mesterével együtt sok falképet festett főúri és nagypolgári palo­tákban. Itthoni korai képeit az Alföld romantikája ihlet­te. Később nagy falkép-fel­adatokhoz jutott: többek közt a Vigadó lépcsőházának falfestményeivel aratott nagy sikert (1864). Sok főúri, álla­mi és egyházi megrendelést kapott. 1874-ben Than Mór­ral együtt készítette a Ma­gyar Nemzeti Múzeum lép­csőháza freskóit. A királyi palota elpusztult Habsburg- termének mennyezetét 1903- ban már betegen festette. A XIX. század második felének egyik legismertebb magyar mestere, ldőtállóak finom színezésű vázlatai, vonzó arcképei, mitológiai tárgyú festményei is. Is­mertebb alkotásai: a Régi Műcsarnok, a Keleti pálya­udvar. az Operaház nézőte­rének mennyezete, a tihanyi apátsági templom, a budai Mátyás-templom, a Kúria (a mai Nemzeti Galéria) nagy­csarnoka, az Országház lép­csőháza. — MOTORKERÉKPÁRJÁN vezetői engedély nélkül köz­lekedett Kalla János (Szol­nok, Kolozsvári út 8. sz.). A szolnoki járási-városi Rendőrkapitányság szabály­sértési előadója 2 ezer fo­rintra büntette. Durva plágium Mint a belgrádi Nin című lapból megtudjuk, egy zág­rábi kiadónál megjelent szerb-horvát nyelven Paul Tábori angol író az Emberi butaság története című könyve. Paul Tábori, aki Magyarországon született és Tábori Pál néven bizonyos irodalmi hírnévre is szert tett, Angliába emigrált, még a második világháború előtt. Magyar nyelvtudását különös módon gyümölcsöztette. Egyszerűen fogta Ráth- Végh István Az emberi butaság története című három kötetes művét — legújabb kiadása is jól ismert, nagy könyvsiker idehaza — és felét szó szerint lefordította an­golra. Hozzá írt mintegy nyolcvan oldalnyi saját szöveget és a maga neve alatt megjelentette. A könyv 320 oldalá­nak háromnegyed része lopott. A Nin felháborodva leplezi le a nyilvánvalóan szemér­metlen plágiumot. Mint írja: „Hallatlan szemtelenség kell hozzá lemásolni egy író könyvének legnagyobb részét és aztán saját név alatt megjelentetni. És ez a Paul Tábori az angol PEN-club egyik osztályának elnöke, tagja a nem­zetközi PEN-club vezető testületének”. A plagizált könyvet Tábori ezekkel a szavakkal aján­lotta feleségének: „Ezt a könyvet szeretett feleségemnek, Katenek szentelem, aki huszonhat boldog év óta túri bu­taságaimat.” Kérdés — teszi hozzá a Nin —, hogy az írói lelkiismeret ilyen nagymérvű hiánya egyszerűen csak bu­taság-e? Sok négyes A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 41. játékhéten öttalálatos szelvény nem volt, négyta- lálatos szelvénye 94 fogadó­nak volt, nyereményük egyenként 50 451 Ft, három találata 7047 fogadónak volt, nyereményük egyenként 336 Ft. A kéttalálatos szelvények száma 191633 db, ezekre egyenként 15 Ft-ot fizetnek. A nyeremények a nyere­ményilleték levonása után értendők, a közölt adatok tájékoztató jellegűek. * — TÖBB MINT 300 ezer forint ráfordítással házasság­kötő termet alakítanak ki Cserkeszöllőn, a községi ta­nácsnál. A terem átadását november elsejére tervezik. Tanévnyitó az újságíró stúdióban Hétfőn, október 14-én dél­után 17 órai kezdettel a Ba­rátság klubban (Kossuth tér, Irodaház) tartjuk az újságíró stúdió II. évfolyamának tan­évnyitóját. Az első összejö­vetelen „A pártsajtó felada­tai a XI. kongresszus előtt” címmel Barta László, a me­gyei pártbizottság titkára tart előadást. Utána prog­ramismertetés. — ABÁDSZALÓKON be­fejeződött a Lenin út kor­szerűsítése. Az egymillió forint értékű munkának a napokban volt a műszaki át­adása. ŐSZ (Foto: N. Zs.) Szombati piaci szemíe A szolnoki piacon a fel­hozatal javult az elmúlt hét­hez viszonvítva, ami a ked­vezőbb időnek köszönhető. A tyúk 26—27, csirke 29—30 forintba került kilónként. A tojás darabja 1.50—1.70 fo­rint volt. a tejfel literét 34— 36, a tehéntúróét 24—26 fo­rintért kínálták. Sárgarépát 3— 7, a petrezselymet 8—10, burgonyát 3—6, vöröshagy­mát 3—5 forintért lehetett vásárolni. A fejes káposztát 2.50—4, a kelkáposztát 3—6, a karalábét 4, a karfiolt pedig 10—11 forintra tartot­ták kilónként. Paradicsomot 4— 5, zöldpaprikát 4—9 fo­rintért lehetett vásárolni. — Almát minden mennyiségben lehetett vásárolni, ára széles skálán mozgott. Volt 3.20-as is, de a szebbeket 10 fo­rintért lehetett megvásárol­ni. A körtét 6—10 forintért, őszibarackot 4—12, szilvát 3.70—6. szőlőt 6—12 forintért kínálták az elárusítóhelye­ken. A jászberényi piacra is az árubőség volt a jellemző. Az árakban az elmúlt hét­hez viszonyítva nem sok változás történt. A tyúk ki­lója átlagban 25.40 forint, a csirkéé pedig 28.50, de le­hetett pulykát, kacsát és li­bát is vásárolni. A tojást 1.50—2 forintra tartották darabonként. A burgonya 2,5Ó—5, a petrezselyem 7, a sárgarépa 3—5, a vöröshagy­ma 4 forintba került kilón­ként. Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Munká«Dár* Szolnok megvet Bizottsága és : Szolnok megyei Tanács laola Főszerkesztő: Varga József Telefon: 12—093. 12—320. ÍJ—069, 11—033 Telex: 23 55! Index-szám: 25 0SS Kiadia a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat 5001 Szolnok. Pí. 105. Igazgató: . Virágú Iván Telefon: 12—094 Az előfizetés dlia egy hónapra 20.— forint Teries2ti a Maavar Posta Előfizethető minden posta­hivatalnál és a kézbesítőknél Szolnoki Nyomda Vállalat Szolnok. Mátus 1. u. 19. 5001 Szolnok. Pf. 169 Felelős vezető: Kozák Ferenc ^ »IM hA A rp áüsa 2a d nqS w c?------­A Szigligeti Színház Szolno­kon délután 3 és este 7 órakor: Három nővér (Bartos-, Törzs­bérlet). L Z1 M OZi I I Szolnok Vörös Csillag: Robin­son Crusoe, hétfő: Robinson Crusoe, Tisza: Dél csillaga (ma­tiné). Felszarvazzák őfelségét, hétfő: Archív I. filmelőadás. Jászberény Lehel: Lövés a lán­gokból (matiné). Ki megy a nő után hétfő: La Manche lovag­ja. Karcag Déryné: Bob herceg, hétfő: Nyírfaliget (14). Kisúj­szállás Ady: Menyasszony ke­restetik (matiné). Utolsó szágul­dás, hétfő: Aranyláz. — Kutya­élet I. Kunhegyes 'Szabadság: Csendesek a hajnalok. I—II. (14). hétfő: Tecumseh. Kun- szentmárton Körös: Az Emir kincse (du.) Meghívó szom­bat délutánra (14), hétfő: Fel­szállási engedélyt kérek. Mező­túr Dózsa: Sötét folyó, 2x2 né­ha ót (matiné) hétfő: Botránv a nyaralóban. Szabadság: A mesterdetektív. hétfő: Hét tonna dollár (16). Tisza­füred Tisza: Oázis. hétfő: Bolondos újoncok. Törökszent- miklós Dózsa: A nyolcadik (matiné). Aranyláz — Kutyaélet I.. hétfő: Ki megy a nő ,u1án. Hunyadi: Hét tonna dollár (16). A lovag végakarata (du.), hét­fő: A tűz meghódítása I—II. Túrkeve Vörös Csillag: Botránv a nyaralóban, hétfő; A mester­detektív. sADÍO SZOLNOKI RÁDIÓ: VASÁRNAP 9.00—10.00: Vasárnapi magazin. Szerkeszti: Pálréti Ágos­ton. (Lapszemle. — Hit­vallás a hivatásról. Feuer András riportja. — Zene­kari muzsika. — Lakás, kultúra — falun. Balogn (György és Forró Tamás műsora. — Ugyanaz, más- • sál. Emberek között. Jegyzet. — Kedvelt meló­diák.) 10.00— 10.30: Szlovák műsor. (Évfordulókon Békéscsa­bán. — Szeged—Nyitra barátsága. Riport. — Tu­dósítóink jelentik.) 18.30— 19.00: Sport és muzsika. HÉTFŐ 17.30— 19.00: Hétfői hullámhosz­szunk. (Hírek. — Lap­szemle. — Hanglemezba­rátoknak. — Sportössze­foglaló.) 18.00: Alföldi krónika. 18.15: Könyvjelző. — Riportok. tudósítások a munkásmű­veltségről. Szerkesztik a hallgatók. 18.55: Hírösszefoglaló. 19.00— 19.30: Szlovák műsor (ism.) KOSSUTH RADIO: VASÁRNAP 8.05: öt kontinens hét napja. 8.20: Jó reggelt, vasárnap! 10.03: Az Állami Népi Együttes műsorából. 10.45: A Magyar Rádió és Tele­vízió gyermekkórusa énekel. 10.57: Zenés reklámturmix. 11.05: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. A Magyar Rádió és Tele­vízió szimfonikus zeneka­rának hangversenye a Bu­dapesti Művészeti Heteken Közben: 12.10: Édes anyanyelvűnk. 12.15: Vonzások. 12.20: A hangversenyközvetítés folytatása. 12.55: Egy korty tenger. Fekete Gyula írása. 13.05: a pódiumon — Sergio Mendes és a Brasil 77. 13.54: Rádiólexikon. 14.24: Házy Erzsébet operett­dalokat énekek 14.35: Nvikolaj Nyekraszov versei. 14.50: Tokiói levél. .15.10: Az Ex Antiquis együttes felvételeiből. 15.25: Közvetítés a Luxemburg —Magyarország EB bajno­ki labdarúgó-mérkőzésről. 17.25: Színházi Magazin. 18.20: Nótaked velőknek. 19.10: A Nem port Dzsesszfeszti­A tévé és a rádió mai műsoriból ajánljuk ISKOLATELEVÍZIÓ MINDENKINEK. Népballadák. te Iskolatelevízió az effajta műsorokkal kilép a hivatalos tan­menetből. S nemcsak diáknak, tanárnak, de minden né­zőnek értékes szórakozást, ismeretszerzési lehétoséget nyújt. Ezúttal egy régi és egy új típusú népballada sokoldalú fel­dolgozását látjuk. A régit — a jól ismert Kőműves Kele­men balladája képviseli — 3 változatban. Elénekli a bal­ladát Ferencz Éva és egy középiskolás kislány is. A má­sik mű Kallós Zoltán legújabb gyűjtéséből való erdélyi népballada. A helyszínen forgatott és hangszalagra rögzí­tett ballada elhangzása után halljuk azt az öregasszonyt, akinek az édes testvéréről szól a történet. A műsor mind­végig az élet és a népballada kapcsolatát igyekszik fel­tárni, megmutatni. A műfajról, a népballadák sajátosságairól Kallós Zol­tán, a neves kutató beszél. A műsort Gulyás Gyula ren­dezte. Ezt a műsort 14.43 órakor láthatjuk a tévében. ŐSZI UTAZÁSOK A VÖRÖS AUTÓN. A műsor címe Krúdy regényét idézi. A riporter Nagy Piroska — posta­kocsi helyett — természetesen — autóval járja be — eb­ben a szép őszi hangulatokat is megragadó műsorban a hajdani Ecsedi láp vidékét. Mit fejlődött, hogyan gyara­podott kultúrában, lehetőségekben ez az egykor szegény vidék. Kocsordon, Szatmárcsekén, Mátészalkán fordul meg a riporternő. Ezt a műsort a Petőfi rádióban 15 órakor hallhatjuk. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét. Bacher Mihály zenekari zongora­estje a Budapesti Zenei Heteken. 21.25: Népdalok. 22.20: Déry Gabriella és Bende Zsolt énekel. 23.00: A Stúdió U felvételeiből. 23.27: Schönberg: Pierrot Lunaiere. 0.10: Könnyűzene — hangszerszólók. HÉTFŐ KOSSUTH RÁDIÓ: 8.16: A Magyar Népdal Hete. 8.36: Maria Stader és Bruno Prevedi énekel. 9.06: A Prométheusz-rejtély. — Szemelvények Mesterházi Lajos regényéből. X. rész. 9.30: A hét zeneműve. Mozart: c-moll mise. 10.05: Iskolarádió. 10.30: Szimfonikus zene. 11.44: A kunsági szűrhímzés másodvirágzása. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Déki Lakatos Sándor népi zenekara játszik. Kiss Károly nótákat énekel. 13.52: Válaszolunk halgatóinknak. 14.07: Édes anyanyelvűnk. 14.12: Kadosa Pál műveiből. 14.29: Kóruspódium. 14.44: Lermontov költeményei. 15.10: Iskolarádió. 15.50: A Határőrség fúvószenekara látszik. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: a Rádiószínház bemuta­tója. — Visszaút Helmut Bez hangjátéka. 16.37: A hét rádióhallgatója. 17.20: A Magyar Népdal Hete. Szép ez is! ((ism.) 17.40: a hazai kutatás műhelyeiben. 17.55: Játsszunk együtt! 19.40: A Rádió Kabarészínházá­nak Humorfesztiválja. n. forduló 2.^tész. 21.03: A Magyar Népdal Hete. Találkozásom a népzenével. 21.28: 1944. október 15. — a Rádióban. 22.20: Penderecki: Dávid-zsoltárok. 22.30: Részletek Ernesto Carden- nal nicaraguai költő poémájából. 23.03: Szkrjabin: II. szimfónia. 0.10: Virágénekek. PETŐFI RÁDIÓ: VASÁRNAP 8.00: Miska bácsi lemezesládája 8.30: Érdekességek a jövő hét műsorából. 9.02: Népművészek a mikrofon előtt. 9.20: Budapesti Művészeti He­tek. A Gyermekrádió be­mutatója. Ránki György: A furfangos csecsemő. 10.40: Vasárnapi koktél. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 13.07: Jelky András kalandjai. Hevesi Lajos regénye rádióra alkalmazva. , I. rész. 14.00: Táskarádió. 15.00: Őszi utazás a piros autón. 15.30: Walter Gieseking Ravel- müveket zoriyorázik. .15.49: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. 16.05: Üj operalemezeinkből. 16.40: Forradalom előkészület­ben. Kerekasztal-beszélge- tés a magyarországi neu- robiológiai kollokviumról. 17.05: Bemutatjuk a Berlini Rá­dió legújabb könnyű- és tánczenei felvételeit. 17.35: Haydn: D-dúr szimfónia. „Vadászat**. 18.10: a Rádiószínház Múzeumá­ból. Pilátus. Felkai Ferenc rádiójátéka. 19.11: Fényes Szabolcs filmdalaiból. 19.20: Nőkről — nőknek. Belorusl asszonyok (ism.) 20.10: Sport. Asztalitenisz, 21.00: Boldizsár Iván írása. könnyűzenei újdonságai. 21.10: A hanglemezbolt 21.30: Impresszum 22.00: Barokk kórusmuzsika. 22.15: Slágermúzeum. 23.10: Bécsi vér. Részletek Johann Strauss operettjéből. PETŐFI RÁDIÓ: HÉTFŐ 8.05: Jacobi Viktor és Huszka Jenő operettjeiből. 8.40: Fehér Sándor népi zene­kara játszik. 10.00: A zene hullámhoszán. 9.03: Ezeregy délelőtt. 11.45: Kérdőjelek a virtuskodásban. 12.00: A Magyar Népdal Hete. Székely fonó. Részletek Kodály Zoltán daljátékából. 12.20: Schubert: a-moll vonósnégyes. 13.03: Kovács Júlia riportja. 13.20: Ebe Stignaní énekel. 14.00: Kettőtől hatig... 18.05: Külpolitikai figyelő (ism.) 18.20; Kalandozás. Százszorszép dalok. 19.25: A Magyar Népdal Hete. 20.10: Romantikus zene. 20.56: Kutató egyetemek. 21.16: a Rádió Dalszínháza. Gésák Sidney Jones és Lionel Mönktoon operett­jének rádióváltozata. 22.30: A hét zeneműve. 23.15: Tánczene Varsóból, Moszkvából, Prágából és Berlinből. BUDAPEST: 8.15: 8.55: 9.20: 9.45: 10.15: 10.55: B'elsőfokú matematika. Racionális törtfüggvények. Francia nyelvtanfolyam haladóknak. Horgászaton. Sprechen Sie Deutsch? Német nyelvtanfolyam. Az első látogatás. Csak gyerekeknek. 1. Születésnapi kalács. NDK bábfilm. 2. Az eltörött varázspálca (színes) NDK bábfilm (ism.) A mi kis cirkuszunk. Az ASTRA Bábegyütter műsora gyerekeknek (ism.) (színes) Emlékezetes Hangverse­nyek. Beethoven: iv„ D-dúr szimfónia. A Ma­gyar Állami Hangverseny- zenekart Ferencsik János vezényli. Tatabanyái Bányász—Bp. Spartacus bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés. Közvetítés Tatabanyáról. Kötöttfogású birkózó VB. Közvetítés Katowicéből. Iskolateievizió mindenki­nek. Népbaüadák. Pergő kepek. Amatőrfilmesek műsora. Reklám műsor. Szinészmúzeum. Kabos Gyula (ism.) Műsorainkat ajánljuk! Rekiámmüsor. Kockáról kockára (színes) Magyar' rajzfilm történeti sorozat. III. rész. 18.40: Az MRT Közönségszolgá­latának tájékoztatója. Esti mese (színes) A Hét. Hírek. A csodálatos tolvaj (színes) Magyarul beszélő NSZK film. Kicsoda — Micsoda? Fejtörőjáték. 12.45 14.43: 15.15 15.55 16.00 17.30 17.55 18.05 18.45 19.00 20.00 20.05 vál felvételeiből. birkózás, labdarúgás. 22.25: Hírek. — Sporthírek. AószönetnyUvánítás Köszöuet ii} il vánítás Köszönetét mondunk ked­Ezúton mondok hálás köszönetét mindazoknak a jó barátoknak, rokonoknak, ismerősöknek, a szolnoki ügyvédi Kamara vezetőinek, tagjainak, a Szolnok megyében levő ügyvédi munkaközösség tagjainak, a karcagi Városi Bíróság és Ügyészség dolgozóinak, akik felejthetetlen férjem, tainknak. munkatársaink­nak. ismerőseinknek, akik szeretett férjem, édes­apánk, dr. CSEH ISTVÁN dr. PÓLYA LÁSZLÓ temetésén okt. 6-án részt vettek, megjelenésükkel, búcsúztatásán részt vettek, koszorúikkal. virágokkal, jelenlétükkel osztoztak faj­koszorúikkal, virágaikkal vagy távirataikkal, leve­dalműnkben leikkel, mély fájdalmamban osztoztak. Gyászoló felesége Ö7v. dr. Pólya Lászlóné és gyermekei Kisújszállás 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom