151 találat (0,242 másodperc)

Találatok

1. 1958-01-25 / 21. szám
[...] Elnökségi tagok Varga Jenő Rácz István Szikla László és Károly István dr Tanácstagok Kőhalmi Pál dr Bozóky György dr Szabó Ist­ván Hoffer József Tábori Zol­tán dr [...] Ferenc dr Kapo­cs Sándor Sasvári István Faj­kos István Ráki Kálmán dr és Kertes [...]
2. 1958-05-22 / 119. szám
[...] a lelkes siófoki sportvezetők­nek Török István egyébként a siófoki vívók edzője [...] munkája hamarosan megérleli gyümölcsét Török István növen­dékeivel a siófoki ifjúsági vívók­kal [...] Bujtás BVSC 7 gy 3 Bozoky BVSC 4 gy 9 kt [...]
3. 1961-02-22 / 45. szám
[...] anyagkönyvelő Gyurákovics János igazgató Fnimer István és Hirnyák Ferenc A gazda­ságnak [...] egyetlen bomba sem mester dr Bozóky főorvos és hull Az egész [...]
4. 1962-04-30 / 100. szám
[...] 0 Harmincéves OOOOOOtXűOOOOOOCOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOCOOGOOCGOOOOCOOOOGC rj Dr Bozóky Géza egyetemi anár 1932 február [...] Bencze József Ferenc Gábor Mátok István Völgyi Lajos Maza Sándor és [...] át a szót A Mátok István nyugdíjas nyom­dász Már kora délelőtt [...] Korkép anno 1932 Vajon dr Bozóky Géza ta­nár úr erre gondolt [...]
5. 1962-10-25 / 250. szám
[...] 1962 október 25 SPOR Gábor István a megyei kerékpáros terepbajnok Csapatversenyben [...] felad­ták Ismét bebizonyosodott hogy Gábor István ma a legjobb és legsokoldalúbb [...] ó 30 40 p 6 Bozóky László Siófok 1 ó 34 [...] Szokolics Gyula Bertalan Valéria Sárdi Ist­ván Sánta Ilona Halálozás Ko­vács Barnabásné [...]
6. 1963-12-01 / 280. szám
[...] Drávái Piroska Ger­gely Nándor Horváth István Far­kas Mihály Ignáczy György Ko­vács [...] Sándor dr Kordoványi Dezső Kiss István Kertész István dr Karai Istvánná Karádi Győző Kutasi Gyula Ko­máromi [...] lett Az elnökség tagjaivá Kiss Istvánt dr Ka­rai Istvánnét dr Kecskés [...] színház új művész­nője játssza rendező Bozóky István a Budapesti Petőfi Színház főrendezője [...]
7. 1964-05-08 / 106. szám
[...] Pál érsekét Warwick gróf szerepében Bozóky István színészi bemutatkozása túlzá­sok nélkül kitűnően [...]
8. 1971-05-15 / 112. szám
[...] című jelentést tárgyalták meg Fábri István pártbizott isági osztályvezető előterjesz­tésében majd [...] házigaz­da tisztét betöltő dr Gáli István a Siófoki Városi Ta­nács elnöke [...] SALT GÉZA MAGASLESEN 5 oldal BOZÓKY ÉVA Erről nem beszélünk 7 [...]
9. 1971-05-16 / 113. szám
[...] törpéinek ezek a hibák Hegedűs István illusztrá­ciói mintha röpülni akarná­nak Egyetlen [...] Ünnepi ese­szeretete is támogatja ókét Bozoky Éva Czóbel Béla tárlatán 1 [...]
10. 1972-05-04 / 103. szám
[...] jelentős nemzetközi ösz szejövetelt dr Bozóky László professzor a kongresszus el­nöke [...] fővárosi ta­nács elnökhelyettese és Ko­vács István akadémikus az Eötvös Loránd Fizikai [...]
11. 1973-08-26 / 199. szám
[...] nép A régésznek készülő Igaz István a tárgyi gyűjtőkhöz csatlakozott Nomen [...] Márpedig mindez a jövőért történik Bozóky Éva Fantáziával újat A fiatal [...] Stettner Béla Szobrász 1968 Kalló István SZÓ ES TETT N esztelenül [...]
12. 1973-09-16 / 217. szám
[...] órake­retben való megrendezése túlságosan költséges Bozóky Éva Cseperész az eső A [...] kapuit Jó éjt Balaton Tamás István Székely Dezső ÉNEK TÜCSÖKHEGEDŰRE Búcsúszavát [...]
13. 1973-12-02 / 282. szám
[...] ez az igazi szerelem Tamás István 1 Domokos szólt a vitához [...] majd hogy nem volt hiábavaló Bozóky Éva
14. 1975-06-01 / 127. szám
[...] közvetlen Bajor Nagy Ernő Ágh István Bozóky Éva Lá­zár Ervin Simonffy András [...]
15. 1976-01-13 / 10. szám
[...] az eredeti me­xikóiakat Juhász Jácintot Bozóky Istvánt Kautzky Jó­zsefet stb Bárdy Györgynek [...]
16. 1976-09-12 / 216. szám
[...] sike­rült Pinochet maszkja a puccsistát Bozóky István sze­mélyesítette meg Különös já­ték ez [...] munka miből áll arról Fekete Istvánná mű­helyadminisztrátor adott fel­világosítást ebben az [...]
17. 1976-11-02 / 259. szám
[...] Deák Bicsáki Fehér Ed­ző FÍsIi István Az MLSZ összesítése alap­ján a [...] Vasas ifi 3 2 Fisli István A bajnokság 1 Táncsics állása [...] másnak látszani mint amik i Bozóky Éva Munkában a báb fii [...]
18. 1977-11-20 / 273. szám
y Mészáros István Ady Endre passiója Villan az [...] nagyszerű Ady felvé telek korszakába Bozóky Mária megjegyzi A kü­lönféle Ady [...]
19. 1977-12-07 / 287. szám
[...] közműveltséget amely csak közösségi lehet Bozóky Éva N Nem operett tragikomédia [...] Kun Vilmost Koltai Róbertét Kiss Istvánt Hunyadkürli Istvánt látjuk még a főbb szerepekben [...] városházán maga a főpol­gármester Bárczy István adta őket össze a polgári [...]
20. 1978-01-10 / 8. szám
[...] Makk Marci kifestőkönyvet is Csukás István verseivel A kiadványokat az intézet [...] a művek egy részét Benedek István századok és ezredek útvesztőjében kutatta [...] a Bakfark Consort A rende­ző Bozóky István A főváros egyik legrégibb borbélyműhelye [...]