43 találat (0,357 másodperc)

Találatok

2. 7. szám • Egyesületi és műszaki hírek (335. oldal)
[...] március 25 i előadóülésén dr Kerese István és Grőbler András a gázkromatográfiás [...] Cukorgyár szennyvizének többirányú hasznosítása liakonezay István Gyula város csatornázása ós szennyvíztisztítása [...] György A halofil makrovegetáció Kiss István Álgológiai viszonyok Gaál Dániel Rhizopoda [...]
3. Idegen nyelvű összefoglalók (131. oldal)
[...] Automatizálás a vízgazdálkodás­ban III rész Kerese Dános Bikfalvi István 1971 45 Ft 20 Nagyobb [...] A vízellátás időszerű kérdései­ről Holló István Bulkai Lajos 1970 26 Ft [...] 26 Vízvezetéki csőhálózatok korró­zióvédelme Markó István 1970 35 Ft 27 Vízminőségi [...]
4. 6. szám (_2. oldal)
[...] GABOS GYÖRGY GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HOLLÓ ISTVÁN HERÉDY SÁNDOR HORTOBÁGYI TIBOR IHRIG [...] SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN VAJDA JÓZSEF VARRÓ ISTVÁN VÁGÁS ISTVÁN VITÁLIS GYÖRGY ID ZIEGLER KÁROLY ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Dr Schréter Zoltán [...] A szennyvizek elkeveredése fo­lyóban 278 Kerese János Bikfalvi István Irányítástechnika a víz és szennyvíztisztítás [...]
5. 7. szám (_2. oldal)
[...] GABOS GYÖRGY GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HOLLÓ ISTVÁN HERÉDY SÁNDOR HORTOBÁGYI TIBOR IHRIG [...] MOLCSÁNYI ENDRE MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN PAPP SZILÁRD SCHMIDT E RÓBERT [...] SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN VAJDA JÓZSEF VARRÓ ISTVÁN VÁGÁS ISTVÁN VITÁLIS GYÖRGY ID ZIEGLER KÁROLY [...] és a hatékony árvízvédekezés 327 Kerese János A pH mórós és [...]
6. 3. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (192. oldal)
[...] irányítástechnikájáról tartott előadást Vita­vezető volt Kerese János A Közép dunántúli Területi [...] vízminőség szabályo­zás a könnyűfémműben Kiss István A vízminőség szabályozás kapcsolata az [...] vízellátás céljaira építi A Széchenyi István Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola névadó [...] arról hogy az iskolát Széchenyi Istvánról a Tisza szabályozásának kezdeményezőjéről nevezték
7. Tanulmányok (93. oldal)
[...] Kelemen Lászl ó­Szépkuti Lajo s­Illés István AZ IPARI VÍZGAZDÁLKODÁS FEJLŐDÉSE ÉS [...] HEGY SZIKLAODUI BUDAŐRS HATÁRÁBAN 1938 Kerese János Bikfalvi Istvá n IRÁNYÍTÁSTECHNIKA [...]
8. 1. szám, április • EGYESÜLETI HÍREK, ESEMÉNYEK • Dr. Csekő Géza: Beszámoló tagtársaink külföldi útjairól és külföldi szakemberek látogatásairól (1980-1985) (1_37. oldal)
[...] I I a aj Licskó István Űj technológiai eljárások magas szeny­nyezettségi [...] Energiatakarékosság a szennyvíztisztí­tásban Szovjetunió 1984 Kerese János Aerob fokozat energiatakarékos irányí­tása [...] Ausztria 1983 Vízépítőipari Szakosztály Fogarasi István Korszerű alapozási megoldások ked­vezőtlen talajviszonyok [...]
9. 6. szám (_2. oldal)
[...] kül­földre tervezett vízkezelő berendezések 263 Kerese János A víztisztítási technológiák üzem­irányításának fejlődése 266 Tóth István A MÉLYÉPTERV együttműködése a vízgépészeti [...]
10. 11. szám • Tóth István: A szennyvíztisztításhoz szükséges gépi berendezések és technológiai folyamatszabályozó elemek gyártmányfejlesztésének helyzete és jövője (523. oldal)
[...] 12 640 12 T 2 Kerese János Bikkfalvi István Automatizálás a vízgazdálkodásban 1970 V 1 ZDOK 3 Bikkfalvi István Irányítástechnika a víz és szenny­víztisztítás [...] 9 4 Nagy Lajos Tóth István Vízközművek gépészeti berendezéseinek fejlesztése Magyar [...]
11. 4. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (191. oldal)
[...] műszaki hírek Rovatvezető DE VÁGÁS ISTVÁN Az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Szakosztály [...] dr Musu­lin Béla ós Harsányi István A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály [...] nyitotta meg majd dr íjjas István az ágazati számítástechnika hazai helyzetét [...] bemutatót rendezett Az elhangzott előadások Kerese János Csermely Sándor Szennyvíztisztító telepek [...]
12. 12. szám • Egyesületi és műszaki hírek (563. oldal)
[...] Simády Béla távollétében dr Vágás István A Tisza szabályozás gazdaságpolitikai szerepe [...] Gyöngyös városok vízbeszerzési lehetőségei Oláh István A Mélyépítési Tervező Vállalat szerepe a vízművek fejlesztésében Kerese János dr Bikkfalvi István Eger Északi Vízmű automatikájának jelzőberendezéseinek [...] rendezett Ezen Horváth János Kővári István és Kuncze István a keszthelyi lápi szennyvízelhelyezés tapasztalatairól [...]
13. Finály István dr.: Vízmennyiségmérés mérőbukóval (43. oldal)
[...] mérőbukóval írta Dr Kendi Finály István Hivatkozván Dr Mádai Lajosnak a [...] hozzám intézett mérési adatokra vonatkozó kérése folytán szereztem róla tudomást
14. 5. szám • Vágás István: A Hidrológiai Közlöny 75 éve (279. oldal)
[...] meg tanulmány Dávid László Oroszlány István Iritz László Szöllősi Nagy András [...] Attila Sá­torhelyi Tamás Nagy Gcza Kerese János cs Tóth István tollából A kockázat szerepével a [...] körfolyamat egy sztohasztikus mo­delljét Kontúr István állította elő A vízigény kielégítés [...]
15. 1. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (63. oldal)
[...] i előadó ülésén dr Kontur István Hidrológiai előrejelzéseiújabb módszerei kisvizgyvjtő­k iin [...] j Hflrás és dr suffa István A Szegedi Területi Szervezet I [...] rendezték előadó ülésüket amelyen Fekete István Beszélgetés a Bent ele monostor [...] tartott ismertetőt Felkért hozzá­szóló volt Kerese János A Somogy megyei Területi [...]
16. 7. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (334. oldal)
[...] 1970 március 25 i vita­iilósón Kerese János a szennyvíztisztítási technológiák által felvetett szabályozás technikai problémákról Bik­falvi István pedig az impulzus üzemű szabályozásról [...] éves tá­rozómedencék méretezéséről dr Zsuffa István pedig a többéves kiegyenlítésű tározók [...] elő Winter János ós Kontúr István Az előadók szólottak a talajvízjárás [...]
17. 9. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (431. oldal)
[...] Blum Anna líikl al vi István Kerese János és Szolnoky Elemér vitaindítója [...] 13 i vitaülésén dr Vágás István Szeged és környéke vízgazdálkodási kérdéseiről [...] tartotta Ezt követően dr Szabolcs István A talajvíz­szint mélységének jelentősége az Alföld öntözésnél és dr Oroszlány István A vízgazdálkodás színvonalának eme­lése a [...]
18. 12. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (572. oldal)
[...] mtsai 3 119 42 Bogárdi István Lásd Metler és mtsai 5 [...] villamosenergia felhaszná­lása 8 358 30 Kerese János A víztisztítási technológiák üzemirányításának [...]
19. 12. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (559. oldal)
[...] műszaki hírek Rovatvezető Dr Vágás István A Hidraulikai ós Műszaki Hidrológiai [...] Major Pál ós dr Oroszlány István A Heves megyei Területi Szervezet [...] a következő előadások szerepeltek napirenden Kerese János Szennyvíztisztító telepek korszerű és [...] Nyíregyháza szennyvíztisztítása­Vitavezető volt dr Bikfálvi István Az első előadás­hoz felkért hozzászólóként [...]
20. 12. szám • Egyesületi és műszaki hírek (584. oldal)
[...] mtsai 3 119 42 Bogárdi István Lásd Metler és mtsai 5 [...] villamosenergia felhaszná­lása 8 358 30 Kerese János A víztisztítási technológiák üzemirányításának [...]
21. 9. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (425. oldal)
[...] szerepeltek napirenden Kocsmár János Megnyitó Kerese János Korszerű üzemirányítási megoldások tisztítóműveknél [...] készülékei Felkért hozzászólók voltak Bikfalvi István és Szend­rényi Zoltán Vágás István Folytatás a 427 oldalon
22. 12. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (572. oldal)
[...] 1981 május G i ülésén Kerese János Szentes város vízellátásának tervezett [...] voltak dr Dsidai Ottó Csere István és Szabó Attila A munkahelyi [...] térbeli sebességeloszlás meghatározására és Baka István Nem permanens talajvízmozgások vizsgálata változó [...]
23. 5. szám • Egyesületi és műszaki hírek (263. oldal)
[...] műszaki hírek Rovatvezető Dr VÁGÁS ISTVÁN A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály [...] rendezett amelynek előadója dr Oroszlány István volt Előadásában a vízhasznosulás és [...] i vita­ülésén Blum Anna és Kerese János előadása hangzott el a [...]
25. Perek, ítéletek, a megfélemlítés kísérlete (153. oldal)
[...] a passzív ellenállást Egyedül Bibó István sorsa volt kérdéses Bibót 1957 [...] feljegyzés is tanúskodik Nehru személyes kérése a magyar kor­mányhoz Sen indiai [...] értesüléseket kaptak amelyek szerint Bibó István tárgyalása most van folyamatban Mivel [...] ezért Nehrunak csupán személyes baráti kérése a magyar kormányhoz hogy szüntesse [...]
26. II. A Százak Tanácsa nyilatkozatai, állásfoglalásai, meghívói, emlékeztetők, levelek (1998-2017) (127. oldal)
[...] 1 Szeptemberi találkozónkon ismertettem Bakos István javaslatait az ör­mény magyar konfliktus [...] olimpikonoknak melléklet 3 Soros elnökeink kérése hogy az októberi 150 rendes [...] Tegyék számunkra emlékezetessé 4 Szent István napján idén is többen kitüntetést [...] Balassa Sándor Kondor Katalin Kovács István Csaba László Tiszti keresztjét Somodi István Kisida Elek Lovagkeresztjét Erkel Tibor [...]
27. Levél a világnak (33. oldal)
[...] útjairól A Memorandum szövegezésében Bibó Istvánnak elévülhetetlen érdemei voltak amint az [...] memorandum angol nyelvű példányát Menon kérése az volt hogy a kibontakozási [...] eljuttatták a budapesti kormányhoz Dobi István államelnökhöz illetve a budapesti szovjet [...] levelet Farkas Ferenc és Bibó István fogalmazta Göncz Árpád ültette át [...]
28. Irodalom (120. oldal)
[...] A VÍZGAZDÁLKODÁSBAN III RÉSZ 1971 Kérésé János Bikfalvi István 45 Ft VMGT 20 NAGYOBB [...] VÍZELLÁTÁS IDŐSZERŰ KÉRDÉSEIRŐL 1970 Holló István Bulkai Lajos 26 Ft VMGT [...]
29. Az 1966. évi jeges ár (175. oldal)
[...] a debreceni repülőtérhez fordult helikopter kérése ügyében a bent rekedt dolgozó kimentésére Eredménytelen 0 35 Ambrus István TB elnöke értesítette B újfalu [...] utakat biztosítsák 0 45 Ambrus István a TB elnöke Újiráz községi [...]
30. Gróh Gáspár: Irányok, értékek (25. oldal)
[...] kivételes jelentőségű írás a szerző kérése nyomán született tanulmány értékű Bibó István levél Bibó a mozgalom ré­szeseként [...] szövege mögött ott áll Bibó István auto­ritása is Erre gondolva sajnálhatjuk [...]
31. 2. szám • Papp Ferenc: A Berettyó 1966. évi jeges árvizének története és tanulságai (2_7. oldal)
[...] a debreceni repülőtérhez fordult helikop­ter kérése ügyében a bent rekedt dolgozó kimentésére E­redménytelen 0 35 Ambrus István a TB elnöke értesítette B [...] utakat biztosítsák 0 45 Ambrus István a TB elnöke Újiráz községi [...] dolgozó mentésére 1 15 Ambrus István telefonon keresztül riasztotta Kiss Sándor [...]
32. 2. szám • Papp Ferenc: A Berettyó 1966. évi jeges árvizének története és tanulságai (2_9. oldal)
[...] pihenni tudjon 8 30 Kovács István értesíti B újfalut Nyíregyházáról 10000 [...] el Csökmőre és jelentkezzenek Navracsics Istvánnál Csatornaőrök Dó­zsa Mihály Dózsa Gábor [...] Szeghalomban a gáton vártuk Ambrus Istvánnal a Hajdú­Bihar megyei Területi Bizottság [...] a IV védelemvezetőnek Igazgató kar­társ kérése hogy Törőcsik Gyula főmérnök menjen [...]
34. 4. szám • Papp Ferenc: Az öntöző vállalatok (1948. március 18–1956. július 1.) (4_4. oldal)
[...] szö­vetkezetek és a megyei Pártbizottság kérése és döntése a­lapján Az FM [...] db 10 egys úszómű Fülöp István Tiszasüly­Sajfok 4 db 10 egys [...] akna dízel motor Ifj Cselényi István centrifugál szivattyú Kőtelek 2 db [...]
35. 1. fejezet: Hányszor lehet egy embert eltemetni? (20. oldal)
[...] hogy a levelét megkaptuk Mivel kérése nem érthető szá­munkra ezért ha [...] a végtisztességet kérvényező levelekről Javomiczky István Eljőaz a nagy szép idő [...]
36. IV. A "Tisza-regulázási" tervekről (95. oldal)
[...] volt A lap hátterében SZÉCHENYI István állt aki politikai gondolatait vitairatait [...] helyet Számtalanszor olvasható a szerkesztő kérése a vidéki tudósítókhoz hogy az [...]
37. I. rész: A zsarnokság az zsarnokság... (88. oldal)
[...] röpke örömből született 1943 ban István öcsém O volt a család [...] családfenntartó­kat le kell szerelni Édesapám kérése nem nyert orvoslást a román [...]
38. Szeredi Pál: „Egy minta-Magyarországot szervezni idebent” (53. oldal)
[...] saját lap megszerzésének vagy alapításának kérése volt Tartották magukat ahhoz hogy [...] 85 születésnapja al­kalmából Szerk Bakos István Budapest Kairosz 2013 59 1971 [...]
40. 4. szám • Hírek (246. oldal)
[...] hogy jövőbeli cse­lekedeteiket n gyermekek kérése irányítsa Posztgraduális környezetvédelmi tanfolyam Európai [...] Pál Starosolszky Ödön ós Vágás István vehette át
41. 6. szám • XLVI. Hidrobiológus Napok: Szélsőséges körülmények hatása vizeink élővilágára, Magyarországi kisvízfolyások ökológiai viszonyai Tihany, 2004. október 6–8. (6_184. oldal)
[...] rendszerét honosította meg a VÁGÁS ISTVÁN hidrobiológiái folyamatok értelmezésében és leírásában [...] 184 oldal A főszerkesztő néhány kérése a szerzőkhöz A főszerkesztő elismeri [...]
42. 2013 / 5-6. különszám • LIV. Hidrobiológus Napok előadásai (94. oldal)
[...] Nyirbogdány Zoltán Veres János Kundrát István Gyulai Nóra Bence and Gyula [...] water body A főszerkesztő néhány kérése a szerzőkhöz A főszerkesztő elismeri [...]
43. 2. szám • Deák Antal András: A Tisza-szabályozás és pénzügyi háttere (70. oldal)
[...] költséget 6 millió forintra tette Kérése az hogy ennek az összegnek [...] Egy hónappal később pedig Széchenyi István József nádornak azért mondhat köszönetet [...]