Magyar Országos Tudósító, 1938. május/2

1938-05-14 [181]

j: w ÍJ _L x j. ÍV JÍ • §§A Magyar Országos Tudósitő jelenti: Bensőséges meleg ünnepség szín­helye volt tegnap néhai Gömbös Gyula elárvult nagytétényi kúriája. Paks község még életében díszpolgárává választotta a megye szülöttjét, néhai vitéz Gömbös Gyula miniczterelnököt. h díszpolgári oklevél átadá­sa azonben a sors kérlelhetetlen rendelkezése folytán a megboldogult életében nem történhetett megi Tegnap délután Petűinek József, a poksi kerület országgyűlési képviselőjének vezetésével küldöttség jelent meg az elhunyt miniszterelnök özvegyénél és meleg szavak kisérétóben adták át a diszes oklevelet, A kegyelmes asszony meghatottan mondott köszö­netet aküldöttségnek, kérte, hogy köszönetét Paks község közönségének is tolmácsolják, /n/ HÍREK A NEMZETI SSINIIAZ JÖVŐ ÉVI MŰSORTERVE, * Nemzeti Színház és a Nen­z eti Kamira Szinház az 1938/39,évi műsortervezetre vonatkozóan a kö­vetkezőket közli: A rendelkezésre álló és készülő", de lekötött dara­bok megválogatása után már kialakulóbal van sz "gkeret, amely a jövőévi játékterv alapját fogja képezni 0 A Nemzeti Szinház husz bemutatót ter­vez* Ebből nyolc klasszikus vigjáték. egy klasszikus vigjáték ciklust főg alkotni, tizenkét mai darab pedig magyar és külföldi -/Szerzők mü­vei közül fog kikerülni, ugy, hogy a magyar szerzők túlsúlyban legyenek. Valószinüleg nyolc magyar szerzővel szemben négy modern, külföldi iró jut szóhoz. Az eddig tervbevett magyar darabok: Aszlányi Károly vígjá­téka Mátyás királyról, Asztalos Miklós "utolsó kaland" cimü történelmi színmüve, Berezeli A.Károly "Fekete Máriája", Bibó Lajos uj darabja, Dékány András Felvidéki targyu most készülő vígjátéka, Erdős László­nak egyelőre még cimnélküli paraszt tárgyú darabja, Kodolányi János­nak az egyke problémát felölelő drámája, Nyirő Józsefnek székely vígjá­téka, Móricz Zsigmond történelmi drámája "A boszorkány," Az előadásra váró külföldi müvek: Osztrovszky "vih.c>r"-ja Trócsányi Zoltán fordításában, Schreyvogel "Ajgj|eten a Kreml "-ben, Pukánszky Béla fordítása, Lnittel "Via malá^^Jpdramá ja, Vuolijoki "Nis­kavuori asszonyok" cimü színmüve, Iljin "Földnélküli királynő"-je Ba­rabás Pál fordításában, 'Pohjalabeliek" cimü finn népdráma Kodolányi János átdolgozásában, A klasszikus vigjáték ciklus számára kiszemelt darabok: Aristophanesz egy vígjátéka Arany fordításában, Révay József átdolgozá­sában, Shakespeare Makrancos aölgye Harsány! Zsolt fordításában, Shakespeare Ahogy tetszik, vagy Minden jó, ha a vége jó Szabó Lőrinc fordításában. Moreto Donna Dianája Vi ncz e Ernő átdolgozásában, Kleiszt Amphytrion-j- , vagy egy más klasszikus vígjátéka, Gogol Revizora, Eöt­vös Éljen uz egyenlőség cimü müve Gulumb Sándor átdolgozásában, Moliére Nők iskolája, vagy * Mizantrophe. A Nemzeti Kamara Szinház előreláthatóan Zilahy Lajosnak a Kamara színpada számára átformált Hazajáró lélek cimü müvével nyitja kapuit* txz első bemutató Herczeg Ferenc Utolsó tánc cimü darabja, ane ly , azidei szezonban a Kék róka rendkívüli sikere miatt nem kerülhetett lik szinre. A Kamara Szinház további műsora mai magyar és idegen szerzők VT müvei közül kerül ki. /folyt, köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom