Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1989. január-június (94. évfolyam, 1-6. szám)

1989-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA- TARTALOM WIPO Egyezmény (1. oldal) Madridi Megállapodás (1. oldal) Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) (1. oldal) A szabadalmi rovatokban alkalmazott kódok, jelölések és rövidítések magyarázata 12. oldal) A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő rovat­címei és azok kódjai a WIPO ST. 17. szerint (3. oldal) Adatközlés szabadalmi bejelentésekről (4. oldal) Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele (H/3223 - H/3256) (22. oldal) Teljes vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzé­tétele (T/46 984 T/47 199) (30. oldal) Megadott szabadalmak (193.321, 195.403, 195 557, 195.976,196.042,196.086,196.686- - 196 867) (84. oldal) Kimutatás a hónap folyamán meghirdetett köz­zétett bejelentésekről és megadott szabadalmak­ról NSZO (Int. Cl.) rendben (104. oldal) A .Megadott szabadalmak" rovatban közölt lajstromszámok közzétételi szám szerinti sor­rendben (108. oldal) A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő ehavi számában meghirdetett szabadalmi közzétételi számok és lajstromszámok ügyiratszám szerinti sorrendben (109. oldal) Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások (111. oldal) Vegyes szabadalmi közlemények (121.0 Idái) A védjegy rovatokban alkalmazott kódok, jelö­lések és rövidítések magyarázata (124. oldal) Védjegyek lajstromozása (127.343 — 127.478) (125. oldal) Vegyes védjegyközlemények (144. oldal) Ipari mintaoltalmi bejelentések közzététele (145. oldal) Ipari minták lajstromozása (82.500 — 82.501, 82 562 -82.608) (151. oldal) Vegyes ipari minta közlemények (156. oldal) 94. ÉVFOLYAM ★ 1. SZÁM ★ 1-156. OLDAL ★ BUDAPEST, 1989. JANUÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom