Szeredi Pál: A nemzetépítő demokratikus ellenállás dokumentumai 1956-1967 (Pilisszentkereszt, 2016)

Levél a világnak

ét követő kibontakozás lehetséges útjairól. A Memorandum szövegezésében Bibó Istvánnak elévülhetetlen érdemei voltak, amint az is az ő felvetése volt, hogy a ki­bontakozási javaslatot juttassák el a szovjet vezetőkhöz, ezáltal biztosítva a megszál­lókat a magyar politikai szervezetek kompromisszumkészségéről. Közvetítőnek India prágai-budapesti ügyvivő diplomatáját, illetve a Budapestre érkezett Kumar P. S. Menon, India Moszkvába akkreditált nagykövetét - aki a varsói és budapesti külkép­viseletet is ellátta - szemelték ki. A Margitszigeti Nagyszállóban került sor a találkozóra, ahol Göncz Árpád adta át az indiai diplomatának a memorandum angol nyelvű példányát. Menon kérése az volt, hogy a kibontakozási javaslat mellé az aláírók készítsenek egy kísérőlevelet, melyben rögzítik annak tényét, hogy kik állnak a Memorandum aláírói támogatói mögött, s azt, hogy a javaslatot eljuttatták a budapesti kormányhoz, Dobi István államelnökhöz, illetve a budapesti szovjet nagykövetségre. A levelet Farkas Ferenc és Bibó István fogalmazta, Göncz Árpád ültette át angol nyelvre. A levél mellékletét a Memorandum angol és orosz nyelvű példányával dec­ember 14-én adták át az indiai ügyvivőnek. Menon kerülte annak kifejezését, hogy India bármilyen közvetítést vállalna a magyar ügyben, de azt megígérte, hogy a Me­morandum orosz nyelvű szövegét eljuttatja a szovjet vezetőkhöz. Ezt január elején meg is tette Moszkvában, de a szovjetek részéről semmilyen reakció nem érkezett rá. Adatok igazolják, hogy mind a Kádár-kormány tagjai, mind az angol követség munkatársai ismerték a kibontakozási javaslatot, mely egy józan és vállalható komp­romisszum lehetett volna mind a szovjet vezetés számára, mind a Kádár-kormány programjának kialakításában. Sajnos mire a Memorandum elkészült és eljutott az illetékes helyekre, addigra már más fordulatot vettek az események, s döntés született a pártok felszámolásáról, a demokratikus intézményrendszer elsorvasztásáról. 33

Next

/
Oldalképek
Tartalom