Hidrológiai tájékoztató, 1987

1. szám, április - EGYESÜLETI HÍREK, ESEMÉNYEK - Dr. Csekő Géza: Beszámoló tagtársaink külföldi útjairól és külföldi szakemberek látogatásairól (1980-1985)

I I I I a CÖ tQ 53 fa .o 00 W o •Q •o -<u •a >> 5 o® 3 w W •11 M W w Q 53 y-j a o w M .Q -iá -aj g gg rí O W "ÖJ >> a « 5 o W $ Q & '3 a> o M a & 1 * S? et > o 73 « Xi 0) w U W -01 5} OJD H 3 ffl I I a ^. aj Licskó István: „Űj technológiai eljárások magas szeny­nyezettségi fokú, nem átlátszó szennyvizek kezelésé­hez", Szovjetunió, 1980. Oláh József: „Szalagszűréssel szerzett iszaptelepítési eredmények értékelése", Csehszlovákia, 1980. Mucsy György: „A szennyvíziszap kezeíési technológia fejlesztése Magyarországon", Ausztria, 1980. Vtdó Zoltánná: „Üzemek helyi tisztítóműveiben tisztított szennyvizek ellenőrzési tapasztalatai", Szovjetunió, 1982. Gábos Elvira: „Energiatakarékosság a szennyvíztisztí­tásban", Szovjetunió, 1984. Kerese János: „Aerob fokozat energiatakarékos irányí­tása mikroprocesszorral", NDK, 1984. Csaba Levente: „Szennyvízderítő telepek szennyvizének hasznosítása mezőgazdasági és erdei területeken", Bulgária, 1985. Csanádi Mihály: „Nehézfémtartalom analízise és érté­kelése szennyvizekben", NDK, 1985. Vízellátási Szakosztály Bozzay Józsefné: „Partiszűrésű és felszíni vízkezelés Budapesten, különös tekinttettel a Duna-víz nehezen bontható organikus anyagaira és nyomelemekre", Ausztria, 1981. Issekutz György: „A vízellátás jövőbeni biztosítása Ma­gyarországon", Ausztria, 1983. Vízépítőipari Szakosztály Fogarasi István: „Korszerű alapozási megoldások ked­vezőtlen talajviszonyok között, résfalépítési tapaszta­latok a magyar építőiparban", Bulgária, 1980. Szepessy József:: „Acélbeton elemekből gyártott vízel­osztó berendezések (automatikus berendezések) tipi­zálása és iparosítása", Bulgária, 1980. Hajós Béla: „A hidromechaniká alkalmazása a magyar­országi vízépítési földmunkában", Hollandia, 1982. Vízgazdálkodási Szakosztály Kotsisné Bödör Gizella: „Vízellátó hálózatok üzemelte­tését szimuláló programrendszer személyi számítógé­pen", NDK, 1985. Vízkémiai és Víztechológiai Szakosztály Czelecz Pál: „Derítés cikloflox eljárással", NDK, 1980. Salacz Tamásné: „Az ivóvízben alkalmazott műanyagok higiénés elbírálásának szempontjai", NDK, 1981. (2. táblázat), illetve felszólalt a vitában. A kiutazók 8 szocialista és 5 tőkés országot látogattak meg, s a többi között, 1985-ben első ízben Koreába is eljutottak. A csoportos, szakmai tanulmányúton kiutazók leg­többen Ausztriába (368 fő), illetve Csehszlovákiába (215 fő) utaztak (3. táblázat). 1983-tól kezdve az útiköltségek emelkedése és egyéb okok miatt csökkent a csoportos utak iránti érdeklődés. Ezen a helyzeten legfeljebb a határmenti kapcsolatok alapján, illetve a területi szer­vezetek kapcsolatai alapján szervezett rövid tanulmány­utak sikere javít. A nemzetközi kapcsolatok hasznosítását szolgálta, hogy a kiutazók útijelentéseket készítettek, beszámoló­kat tartottak, amelyekről publikációk jelentek meg a Hidrológiai Közlönyben és a Hidrológiai Tájékoztatóban, illetve külön kiadványokban (útibeszámolók, külföldi konferenciákról ismertetések, rövidített magyar nyelvű konferenciakiadványok). 37

Next

/
Oldalképek
Tartalom