Hidrológiai Közlöny tartalom-mutató 1921-1970

Tanulmányok

/1717 / , 749. 750. 751. / 637/. 752. 753. 754, 755. 695. Kazaroff, K.­Mileff, W.­Weleff,D .: RIZSTELEPEK IDŐSZAKOS ÖNTÖZÉSE 1961 Kleb Bél a­Török Endr e­Zsilák György László: MŰSZAKI FÖLDTANI VIZSGÁLATOK A DO­MOSZLÖI TÁROZÖ LÉTESÍTÉSÉVEL KAPCSO­LATBAN Ingenieurgeologische Untersuchungen in Zusammenhang mit dem Bau des Spei­chers Domoszló 1965 Kelemen Lászl ó: IPARTELEPEK HÜTŐVIZGAZDÁLKODÁSI KÉR­DÉSEI ÉS KORSZERŰ MEGOLDÁSUK Fragen der Kühlwasserbewirtschaftung von Industrieanlagen und deren zeit­gemässe Lösung 1962 IPARTELEPEK VÍZGAZDÁLKODÁSA Economic industrial water utilization 1956 Kelemen Lászl ó­Szépkuti Lajo s­Illés István: AZ IPARI VÍZGAZDÁLKODÁS FEJLŐDÉSE ÉS A FEJLESZTÉS CÉLKITŰZÉSEI 1969 Kender József: A BUDAPESTI LANGYOS FORRÁSOK HIDROBIO­LÓGIÁI VISZONYAI 1940 Zur Hydrobiologie der Thermen von Bu­dapest 1940 A TATAI LANGYOS FORRÁSOK HIDROBIOLÓGI­ÁI VISZONYAI Hydrobiological conditions of the warm springs at Tata 1960 Kérdő Istvá n: BALNEOLÖGIAI ÉS KLIMATOLÓGIAI GYŐGYTÉ­NYEZŐK EGYÜTTES HATÁSA Vereinte Wirkung balneologischer und klimatologischer Heilfaktoren 1956 Kerekes József: MORFOLÓGIAI ADATOK A BUDAI-HEGYSÉG KI­ALAKULÁSÁHOZ /A KECSKE-HEGY SZIKLAODUI BUDAŐRS HATÁRÁBAN/ 1938 Kerese János-Bikfalvi Istvá n: IRÁNYÍTÁSTECHNIKA A VIZ- ÉS SZENNYVÍZ­TISZTÍTÁS TERÜLETÉN 24 - 30 314 - 321 478 - 487 365 - 373 61 - 69 216 221 - 221 - 222 423 - 426 39 - 41 494 - 500 93

Next

/
Oldalképek
Tartalom