Napi Hírek, 1929. február/2

1929-02-16 [0197]

§ P r o domo!A földmivel ás ügyi minisztérium legköze­lebbi vetési elentáse ma, szombaton, február 16.-án jelenik meg. A jelentés iél tizenegy órakor vehető át a minisztérium illetékes osztályán. T §í á r i s , február 16. A hideg miatt az élelmiszerszállit­mányok gyéren érkeznek a csarnokba. A hus ás a főzelék ára érez­hetően emelkedett. A vonatategnap még nagy késéssel közlekedtek. A Simplon Express 24 órás kássssel futott be. Az országban tegnap mág több helyütt kivételes homár sákletet jegyeztek. Nizzában mi­nusz 4 fokot mértek. A főváros környákén az éjszaka a hőmérséklet enyhült. Reggel Parisban a hőmérséklet mi nász 5 fok volt. Var megyében a fagy . nagy károkat okozott á veteményes és virágos kertekben. Bastiaban /Korzika/ a hideg következtében három ember meghalt./MTI/ T § P á r i s , február 16./Havas/ A vizsgálóbiró zsarolás ói­mén vádat emelt faldteifel ellen, aki az agóta megszűnt Rumeur mun­katársa és ( bizalmi embere voltp SnqTTétri" igazgatő.| ' ./MTI/ T § M a r s e i 1 1 e, február 16./Havas/ Mág mindig nincs semmi hir a Pierrot nevü hajóról, amely a viharban eltűnt* A ha­jón tartózkodott a kapitány leánya és unokaöccse, valamint az egyik műszerész tiszt felesége is./MTI/ T § P á r i s, február lő./Havsss/ A Matin washingtoni je­lentése szerint a költségvetési bizottság jelentést terjesztett a szenátus elé, amely megállapitja az ui cirkálók épitásének^ haladéktalan megkezdéséhez szükséges hitelt. A bizottság tehát fi gy elmenkivül hagyta Ooolidge elnöknek óhaját, aki azt kivánta, hoey a mostani pénzügyi év folyamán ne vegyenek fel semmiféle hitelt a költség/vetésbe./MTI/ T § B u e n o s Aire s,február 16./Hc.vas/ A vámraktárakban pusztito tüz következtében 700 automobil elégett. Akart ötmillió • ' . ••^becsülik. A lángok átharapozt ak e gy másik raktárra is, ahol hátmillió liter benzin volt felhalmozva, de ezt a raktárt si­került a tűzoltóknak megmenteni. Irigoyen elnök személyesen keres­te fel a tüz szinhelyét ás a kórházban meglátogatta az oltás során megsebesült tűzoltókat. /MTI/ x fy^eaifcLr* - - ­T § Moszkva, február 16. /Havas/ A Tass Iroda jelenti: A pénzügyi népbiztosság felhatalmazást adott egy 7.5 millió rubel­nyi kölcsön kibocsátására. A kölcsönt magánlakasok épitésére \hasz­nálják fel./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom