Napi Hírek, 1933. november/1

1933-11-01 [0310]

v lx) Vöyii hno-v JMLvJ-^S r i á * november l./Ayala/ A Politika ciraü napi­lap jcozu.nogír a kratovo? elemi iskolában be kellet?'szüntetni a tani tó aí : ^ni a ?nf' k i 0 ¥?}^ 1Sée:ekbe ? i ^akigyók ielentek meg. Hatóság haladlktk j.amil intézkedett.hogy az iskolát megszabadítsa a nemkívánatos vendégektől* To/vf mi ^ vlperát ^ ette * ártalmatlanná. /MTI/ 6 íí Q wi u A 5, e 1 & r á d > november 1. /ivala/ Mihály rcmán trónörö­kös bvájcből hazatérőben ma reggel fél nyolc órakor Belgrádba étkezett.1 loj'fé J1 CS á vendé e e ' • W P , , .. ^Kiskunfélegyháza, novenfcer 1. Kiskunfpl­£§$f? kozon8é ^ F 6f T ^za István halálának tizenötödik é vfordulófTalk al­mába] tegnap ^asz|jzgyülé s keretében kegyelettel adózott a vértanú emléké­nek.^Az emlekbeszedeti ^..kpkujrfiiegyházai Tisza István-M^tsáselnöke J To/v*á kormán yf olánácsos^iráTyTToTzJegyz^ 12 órakor 6 ^ A Meteorológiai Intézet jelenti november l.~én délben - ,, Európaszerte szeles és esős jellegű az idő, de a magyar medence bon a ma éjjeli eaík után átmeneti javulás állott .be. Legtöbb csapa­dékot a Dunántúl nyugati részei'kaptak /10-20 milliméter/, az ország keleti Tidekein e-lenben aligvolt eső. # A hőmérséklet tegnap nyugaton csak 6-7 Cel­sius fokig e^gyebütt 13-15 -Celsius-fokig emelkedett? éljél csak néhány kü­lönleges fekvésű állomáson szállott le a fagypontig. Budapesten 1.-én délben a hőmérséklet 9 Celsius f\ek.'a tengerszintbe átszámított légnyomás pedig 758 milliméter, alig válUző^ * , w- , , . W.yhgtó időjárás a következő 24 órára: $ ugati szél.gyors felhozetvaltozasok, sok helyen /főleg az ország nyugati felében/ esők, a ma­fo/V^ hs Sy eken esetleg havaseesők. A hőmérséklet alig változik. /MTI/ § Vitéz nagybányai Horthy Mikloené nyomorenyhitő mozgalmára október 30.-án a következő adományok érkeztek be: Báró csepeli Weiss Jenő, báró csepeli Weiss Alfonz 2.000-2.000 P, The Union Guarantee & Industriel Trust Ltd. BpdajDest, Bosch Róbert kor­mányfőt r.nácsos 200-200 P, özvegy Heinrich Ferencne, özvegy Heinrich Ala­dárné, Heinrich Gábor, dr. Heinrich Dezső 100-100 P, WacHter J. 4. P % Természetbeni adományokat adtak: Brück és Grosz 54 méter bélós­0 któber 31.-én a következő adományok érkeztek: Stic* Gyula és Hugó bankház ,100 P, Tállya község és Mihály Gyíjla 10-10 P, Fekete Árpád 5 P. /MTI/ § Halálozás, özv. borzsovri és tiszakóródi Kóródy Zoltánnő, v . . Iúkovaí • Nizsalovszky Ilona 57 éves korában elhunyt. /MTI/ § Ezredtalálkozó. A békéscsabai volt 101. gyalogé-ezred november 1.2•-én, vasárnap Békéscsabán ünnepli alapításának ötvenedik^ évfordulóját. A'Budapesten lakó volt 101-esek - tisztek és legénységi állomány béliek- valamint hozzátartozóik számára különvonat áll rendelkezésére, amely még aznap este visszatér. A jegy ára étkezési jeggyel együtt 6 pengő. Jegyek igényelhetők Dobos István tartalékos fő­hadnagynál /Yisegfiádi—utc a^ll/ar és Horváth /Herzka/ Nándor tartalékos őrmesternél /Ferenc-körut 44. fotóüzlet/. A rendezőség felkéri a volt 101-ese­ket^ .hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a békéscsabai ünnepségen, & / » Í ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom