Századok – 2004

2004 138. ÉVFOLYAM 1. SZAM SZAZAD OK A MAGY4R TÖRTENELM1TARSULAT F0LY0IR4TA / / У AZ ALAPHAS EVE 1867 v/ Ladányi Andor: Az egyházak és a felsőoktatás a dualizmus korában Honvári János: A mezőgazdasági nagygépek állami mono­póliumának kialakulása Demény Lajos: Veress Endre a román-magyar közös múlt kutatásának szolgálatában Egresi Katalin: Viták a társadalompolitika elméletéről és gyakorlatáról a Bethlen-érában Tilkovszky Loránt-Weidinger Melinda: Magyar memoran­dum és német válasz. A Duna-medencei kisebbségi prob­lematikáról, 1931-ben П. Janek István: Károlyi Mihály a csehszlovák-magyar viszony és a lakosságcsere rendezéséért 1945-48 között

Next

/
Oldalképek
Tartalom