Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1977 (82. évfolyam, 1-12. szám)

1977-05-01 / 5. szám

5. szám SZABADALMI KÖZLÖNY 82. ÉVF. 1977. ÉV 383 (32) 11.05.74 (31) P 24 22 954.7 (21) BA-3264 (74) Danubia Szabadalmi Iroda, Budapest- 29.03.77 (11) 170.249 ( 51) В 05 В 7/00 (73) *Hajtóművek és Festőberendezések Gyára, Budapest (72) Benedek György, oki. gépészmérnök, Hornung Péter, oki. villa­mosmérnök, Budapest (54) Por- és/vagy szálszóró beren­dezés (22) 28.06.74 (21) BE-1203 (74) Danubia Szaba­dalmi Iroda, Budapest- 31.03.77 (11) 170.250 (51) A 61 К 9/66,' 31/43; C 07 D 499/68 (73) Beecham Group Limited, Brentford, Middlesex (GB) (72) Dowrick John Sidney, gyógyszerész, Little­­hampton, Sussex (GB) (54) Eljárás 6-\D(—)-a-amino-p­­hidroxi-fenil-acetamido \ -penam-3-karbonsav-trihidrátot tartalmazó, injektálható antibiotikum-készítmények elő­állítására (22) 25.02.76 (33) GB (32) 07.03.75 (31) 09515/75 (21) BE—1252 (74) Danubia Szabadalmi Iroda, Budapest- 30.03.77 (11) 170.251 (51) G 05 D 29/00 (73) ^Mélyépítési Tervező Vállalat, Budapest (72) Bikfalvi István, oki. villamosmérnök, 35%, Kerese János, oki. villamos­­mérnök, 35%, Meisinger Antalné, villamos üzemmérnök, 30%, Budapest (54) Kapcsolási elrendezés többmérő­helyes mérőberendezéshez, mérőhelyváltás megvalósí­tására (22) 04.03.75 (21) B1-510 (74) Budapesti 29. számú Ügyvédi Munkaközösség, Budapest- 01.03.77 (11) 170252 (51) C 07 D 487/04 (73) Boehringer Mannheim GmbH., Mannheim -Waldhof (DT) (72) dr. Bicker Uwe, vegyész, Mannheim; dr. Kampe Wolfgang, vegyész, Heddesheim: dr. Steingross Wolfgang, vegyész, Viernheim (DT) (54) Eljárás új kancerostatikus és immunstimuláló hatású 1,3-diaza-biciklo (3,1,0)hexén­­-származék előállítására (22) 05.07.76 (33) DT (32) 08.07.75 (31) P 25 30 398.4 (21) BO-1622 (74) Buda­pesti Nemzetközi Ügyvédi Munkaközösség, Budapest -29.03.77 (11) 170.253 (51) В 01 J 25/00 (73) *Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest (72) dr. Petró József, docens, Budapest (54) Eljárás promoveált váz nikkel katalizátorok előállítására (22) 07.10.74., 18.11.74 (21) BU—737 (74) Danubia Szabadalmi Iroda, Budapest- 30.03.77 (11) 170.254 ( 51) G 11 В 19/00 (73) ^Budapesti Rádiótechnikai Gyár, Budapest (72) Dsida László, villa­mosmérnök, Budapest (54) Kapcsolási elrendezés első­sorban automatikus felvételi kivezérlés-beállítást alkal­mazó magnó automatikák dinamikus működésének javí­tására (22) 06.11.74(21) BU—740- 29.03.77 (11) 170.255 ( 51) В 01 J 23/42 (73) Chemické závody Ceskoslovensko Sovetského prátelstvi národni podnik, Záluzi V Krusnych Horách (CS) (72) Svajgl Oldrich, mérnök, Litvinov; Frank Jiri, mérnök, Praha; Jirátová Kvetuse, mérnök, Teplice; Cirová Alena, mérnök, Hamr; Veprek Jaroslav, mérnök, Litvinov (CS) (54) Eljárás platina-tartalmú reformáló katalizátor előállítására (22) 17.08.73 (33) CS (32) 21.08.72 (31) PV-5761-72 (21) CE—957 (74) Danubia Szabadalmi Iroda, Budapest- 30.03.77 (11) 170.256 ( 51) C 07 H 19/06; 19/12 (73) Cheskos­­lovenská akademie véd, Prága (CS) (72) Beránek Jiri, vegyész, dr. Draser Pavel, vegyész, Prága (CS) (54) Eljárás uridinvegyületek 2,3'-karbonilszármazékainak előállítására (22) 18.04.75 (33) CS (32) 11.11.74 (31) PV 7649-74 (21) CE— 1041 (74) Danubia Szabadalmi Iroda, Budapest- 29.03.77 (11) 170.257 (51) A 23 J 1/10; A 23 К 1/10 (73) *Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára, RT., Budapest (72) dr. Horváth Istvánná, vegyész, dr. Kerese István, vegyész, Budapest (54) Eljárás bőrhul­ladékok feldolgozására fehérjetakarmánnyá (22) 11. 12.74 (21) Cl—1526- 30.03.77 (11) 170.258 (51) A 01 D 17/00 (73) Deere et Company, Moline (US) (72) Zaun Richard David, mérnök, Hook Richard Wayne, mérnök, Des Moines (US) (54) Gyökértermést betakarító gép (22) 16.12.72 (33) US (32) 17.12.71 (31) 209,124 (21) DE-801 (74) Budapesti Nemzetközi Ügyvédi Munkaközösség, -29.03.77 (11) 170259 (51) C 01 C 3/00; C 07 D 251/26 (73) Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roess­­ler, Frankfurt (DT) (72) dr. Geiger Friedhelm, vegyész, dr. Heimberger Werner, vegyész, Hanau; Schmitt Her­mann, vegyésztechnikus, Rodenbach; dr. Schreyer Gerd, vegyész, Hanau (DT) (54) Eljárás klórcián tisztítására (22) 20.12.74 (33) DT (32) 21.12.73 (31) P 23 63 867.7 (21) DE—877 (74) Budapesti Nemzetközi Ügyvédi Mun­kaközösség, Budapest- 01.04.77 (11) 170260 (51) C 01 C 3/00; C 07 D 251/26 (73) Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roess­­ler, Frankfurt/Main (DT) (72) dr. Geiger Friedhelm, vegyész, dr. Heimberger Werner, vegyész, dr. Schreyer Gerd, vegyész, Hanau (DT) (54) Eljárás klórcián tisztí­tására (22) 20.12.74 (33) DT (32) 21.12.73 (31) P 23 63 866.6 (21) DE—878 (74) Budapesti Nemzetközi Ügyvédi Munkaközösség, Budapest- 01.04.77 (11) 170.261 (51) G 01 N 33/16; 27/00 (73) *EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, 70%, Budapest, Magyar Tu­dományos Akadémia, 30%, Budapest (72) dr. Pungor Ernő, vegyész, egyetemi tanár, 30%, Takács Géza, vegyészmérnök, 20%, dr. Fehér Zsófia, vegyész, 25%, Budapest, dr. Nagy Géza, vegyész, 25%, Debrecen (54) Eljárás és mérőszonda a vérbe bevitt, voltam metriásan meghatározható vegyül etek in vivo körülmények közötti mérésére (22) 13.01.71 (21) ЕЕ—1881 (74) EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapest- 29.03.77 (11) 170.262 (51) C 07 H 19/16 (73) Bioresearch S.A.S., Milánó (IT) (72) Fiecchi Alberto, vegyész, Milánó (IT) (54) Eljárás az S-adenozil-L-metionin új kettős sóinak előállítására (22) 27.06.74 (33) IT (32) 27.06.73; 24.05.74 (31) 25 895 A/73; 23 148 A/74 (21) EE-2250 (74) Danubia Szabadalmi Iroda, Budapest- 29.03.77 (11) 170.263 (51) H 01 H 27/10 (73) ^Elektroakusztikai Gyár, Budapest (72) Kiss István, gépésztechnikus, Ri-

Next

/
Oldalképek
Tartalom