2. oldal, 399 találat (0,247 másodperc)

Találatok

21. Jegyzőkönyvek (66. oldal)
[...] György és Vágó Béla népbiztosok Büchler József párttitkár 1 és Révész [...] Kormányzótanács között levő kontaktus megerősítésére Büchler József párttitkárt küldte ki aki [...] ülést kedden este tar­tották 1 Büchler József nyomdász betegpénztári tisztviselő a [...]
22. 1941-06-11 [254]
[...] Ármin és fia vállalatnak társtulajdonosa Büchler György és felesége született Deutsch [...] öyula detektívek je­lentek meg a Büchler főle fatelepen és az általuk [...] ennek alapján adta ki vádiratát Büchler és felesége ellen akik a [...] A kihallga­tás sorén tagadták bűnösségüket Büchler György azzal védekezett hogy a [...]
23. 1929-06-25 [015]
[...] becsületsértés vétsége cimén feljelentést tett Büchler József szocial­demokra tápár fel várcatya [...] Latinak küldött­séget vezetett a polgármesterhez Büchler azzal támadta meg Te voltak [...] Válaszolta Ha Ilyet aliitasz megbolondultál Büchler erre megismételte a korábbi kijelentést [...] mint te A szó­váltás során Büchler szól a panasz szemééiért csirkefogó [...]
24. 1927-09-07 [1330]
[...] mond hogy az kitérő volt Büchler Sámuel a magyaréi enea agitációiról [...] kertében rántja le a leplet Büchler viselt dolgairól és elmondja hogy [...] amerikai hatósá go k amelyekhez Büchler mindenféle trükkökkel tudott közelférkőzni végre [...]
25. 1929-11-14 [025]
[...] fel a Magyar Országos Tudósitót Büchler József közgyűlési sértegetésére legjobban szerettem [...] segíteni fogja Ez tévedés Feleljen Büchler József a következő kérdésekre 1 [...] ügyet ahol hosszú tárgyalás után Büchler József elnöklésével megyegyeztem a szakszervezet [...] e Mindent összevetve elhiszem hogy Büchler Józsefnek kellő metlen a kilepósem [...]
26. 1927-09-14 [1330]
[...] az A M Nópszava A Büchler védelmét P 9 rl­mann a [...] biró ós ki­váló jogász is Büchler védője a Szabadság szerint elsősorban [...] fogja ha ebben az ügyben Büchler ellen vall Végül utalt arra [...]
27. 1927-12-12 [1333]
[...] nagyobb rokonszenvvel fordul ugyané lap Büchler Samu­nak egy ujabb magyarellenes cikke [...] mertek a Horthy Bethlen uralommal Büchler arra figyelmezteti az amerikai köz­véleményt [...] üagyarorszagon A cikk további részében Büchler felteszi azt a kérdést hogy [...]
28. 1930-09-13 [044]
[...] KÖZLÉSI ENGEDÉLY VANI MOT M BÜCHLER JÓZSEF T ÖRVÉNY HE 0 [...] beszédet mondott és beszéde közben Büchler J zsef a szociálde­mokrata párt [...] rágalmazás vétsége címén tett feljelentést Büchler József ellen aki a j [...] és a le­folytatott tárgyalá után Büchler Józsefet felmentette a rágalmazás vétsé­gének [...]
29. MAGYAR RUGGYANTAÁRUGYÁR RT. (Z 570-575,1316-1317,1336-1337,1339-1343) (91. oldal)
984 csomó 4497 tétel Büchler Zsigmond és Tsa 1931 1934 985 csomó Büchler Zsigmond és Tsa 1934 1939 986 csomó Büchler Zsigmond és Tsa 1939 1940 [...]
30. 1943-04-08 [280]
[...] árdrágító visszaélés miatt vádat emelt Büchler Zsigmond­nó Lehel utcai hentes és [...] a Vádhatóság képvise­lője vádat emelt Büchler Zsigmond ellen is árdrágító visszaélés [...] tanéc shoz került amely elrendelte Büchler Zsigmond letartóztat Is át elfogatóparancsot [...]
31. II. A pengőinfláció időszakából (100. oldal)
[...] buzgó Takács jogtanácsos javasolja hogy Büchler alelnök javaslatát az Üzletveze­tőség határozatként [...] Bank ne avatkozzék a politikába Büchler alelnök A politika avatkozik a [...] Szentiványi Lajos Független Kisgazda Párt Büchler József Szociáldemok­rata Párt dr Beke [...]
32. II. A pengőinfláció időszakából (99. oldal)
[...] és nem tud kapcsolatokat felvenni Büchler alelnök Miért nem tud felvenni [...] ismertetett egyetértek Teljes mértékben egyetértek Büchler alelnök úr felszólalásával is hogy [...] érdekelteket jobb belátásra kell bírni Büchler alelnök Nagyon sajnálom hogy Beke [...]
33. 1930-05-09 [036]
KOMMUNISTA VCLT E BARANYAY ALADÁR Büchler József szocialista városatya és Puday [...] évben üsazeszólalkozés volt amelynek hevében Büchler a kivetkező­ket mondta Ne beszéljen [...] mpnzákfflm Vfamö­Seher Ernő dr büntetőjárásbiró Büchler József kérte a bizonyitás elrem [...]
34. Névmutató (402. oldal)
[...] Buttlar V Berlin 100 128 Büchler Lajos Pesti Magyar Keres­kedelmi Bank ügyvezető igazgatója 82 Büchler Zsigmond és Társa Nemzet­közi Szállitási [...]
35. 1929-09-21 [022]
[...] Inditott Bánóczi L ászló és Büchler József szociáldemokrata bizottsági tagok ellen [...] bizottsági tag köztük Bánóczi és Büchler azt kiáltották felé 4 RHazudottJ [...] felé hogy Hazudott szégyelje ma­gát Büchler József akit időközben detektív vezetett [...]
36. 1929-10-09 [023]
[...] akik egyáltalában nem is tanitanak Büchler közbeszól süket tanítónőt választottak csak [...] tá­mad élénk ellentmondásak hangzanak el Büchler József l lindon banknak j [...] az üzemeknél érvényesülő pártnexusokat mire Büchler József megjegyzi hogy élénken emlékszik [...]
37. 1933-06-13 [078]
[...] Jenő Müller AntalíY olff Károly Büchler József és Ilovszky János szolt [...] kezelés keretein ki­vül kell megtörténnie Büchler József azzal reflektált Volff felszólalására [...] nem lehet határozathozatal tárgya Foglalkozott Büchler az igazgatóság összeállításának kérdésével is [...]
39. NÉVMUTATÓ (159. oldal)
[...] 139 Butler Brothers Chicago 101 Büchler Zsigmond és Társa Nemzetközi Szállítási [...] Budapest 50 77 124 135 Büchler Zsigmond és Társa Budapest Lásd Büchler Zsigmond és Társa Nemzetközi Szállítási [...]
40. 1930-09-09 [044]
[...] ainely Altinak Jené gyáros és Büchler József szociál­demokrata pártiiv kár szőkesí [...] Az afférból keletkezett szóváltás során Büchler még azt is szemérevetette Latinaknak [...] függesztette fel A mai tárgyaláson Büchler nem jelent meg mert védőjr [...]