5. oldal, 369 találat (0,036 másodperc)

Találatok

81. 1937-02-21 / 42. szám
[...] előkelő közönsége találkozik A János Vitéz Sörözőben a rádióból közismert Farkas Béla és tempós cigányai ját­szanak [...] Váradi Sándor meg­vette özv Erdei Sándorné és társai Kossuth uccá 7 [...]
82. 1937-03-09 / 55. szám
[...] Antal nyitotta meg üdvözölte dr vitéz Shvoy Kálmán országgyűlési kép­viselőt aliit [...] kerék­páros bandérium és fogatok számára Farkas Im­re indítványozta hogy a vámdíjelengedést [...] P ért Igaz Erzsébet Bagaméri Sándorné 120 négyszögöl bánomi földjét 180 [...] földiét 1400 P ért Baranvl Sándorné Erdei János 405 négvszÖETÖl priieskősi [...]
83. 1937-04-11 / 81. szám
[...] ósientlörinci földjét 483 pengőért Baga­méri Sándorné Király István és társai kenyérvárói [...] 350 pengőért cs végül özv Farkas Lajosné á véré­éi megvette Szirbik [...] előkelő közönsége találkozik A lános Vitéz Sörözöben a rádióból közismert Farkas Béla és tempós cigányai ját [...]
84. 1937-07-18 / 162. szám
[...] i vezetőségével és ugy dr vitéz Szabó Géza tanácsnok mint dr [...] leány Házasságot kötöttek Peszeki József Farkas Erzsébettel Gubola Ká­roly Szabó Máriával [...] Zoller An nával Kiss Balázs Farkas Annával Váczi fcásrió Batki Erzsébettel [...] 44 Csánvi Tstván 76 Franki Sándorné 55 özv Sebőn Józsefné 79 [...]
85. 1937-07-25 / 168. szám
[...] Ignác özv Horváth Györgyné Deák Sán­dorné Török Ferenc Kövecs Lászlóné Kertész [...] Sztojkaneszku Demeter Pálinkás Jánosné dr Farkas Károly Benkö Béla Szűcs PáJ [...] Gyula Hutterer An­dor Lővvinger Mihály vitéz Keresztes Jenő Má­ray Károly Tóth [...]
86. 1937-09-30 / 223. szám
[...] István kályhás Zsombóky Mihály kályhás vitéz Süvegh Dezső kárpitos Szaksz Sándor [...] tételeket tárgvalja Tápai Dezső kőmives vitéz Borbola Tstván kő­mives Bállá János [...] József ortésvánó Csanádi József serlesvágó Farkas Antal serlésvágó Q ív sai [...] Szerdán délulán bárom órakor Kovács Sándorné 65 esztendős tanyai asz­szonvt a [...]
87. 1937-10-10 / 231. szám
[...] félházát 100 pengőért özv Joó Sándorné Szi­lágyi Sámuel 1100 négyszögöl rákosi [...] Szilágyi János és neje Bagaméri Sándorné 104 négyszögöl ókortyogói földjét 365 [...] négyszögöl csókást földjét 1925 pengőért Farkas Péier Rá­kos Antal és társai [...] keretében dr Lugosi Döme átadja vitéz dr Imecs György fő­ispánnak Aták [...]
88. 1937-10-16 / 236. szám
[...] én a kővetkező tételéket tárgyalja Vitéz Szőke Istváriné paprikakikész Papp Tllés [...] J né Zombori An­na mészáros vitéz Nagymihály Mihály hentes Vigh István [...] szerzett tudomást egyik betegének Tóth Sándorné postás elvált feleségének a postakincstárral [...] 20 35 Hirek ló­versenyeredménvek 21 Farkas Jóska és cigány­zenekara muzsikál Külföld [...]
89. 1937-12-19 / 289. szám
[...] a következő ingatlanok cseréltek gazdát vitéz Vass István és neje eladták [...] József és társai eladták Dékány Sándor­né és társainak a Gajgonya 111 [...] kataszteri tiszta jövedelem­mel 800 pengőért vitéz Tóth József és neje eladták [...] Fürtön Ferenc és neje eladták Farkas Ferenc és társainak a Mórahalom [...]
90. 1937-12-25 / 294. szám
[...] játékok adminisztrációs irodája megkezdte mükCdését Vitéz dr Szabó Géza ta­nácsnok a [...] 18 Bálint Ve­ronika 29 Botlik Sándorné 27 Fodor Ferenc 51 Berta [...] 87 Borka János 39 özv Farkas Mihályné 85 Wie­dermann Sándor 60 [...]
91. 1938-01-06 / 4. szám
[...] Wanie Rczsőné Forgách OCÓné Kneffel Sán­dorné bnrátosi Finta Imréné dr Mátyás [...] Vas Gcrgelvné Márton Józsefné Elemy Sándor­né Brenner Miksáné Buócz Baba Borbola [...] Józsefné Kovács Fercnc né Kneffel Sándorné Sehol z Mária Finta lm [...] Takács Adn Tésy Já­ osné Farkas Béláné Szobonya Miklósné Jan­rsó Mihályné [...]
92. 1938-01-09 / 6. szám
[...] I ompás uj kávéháza János vitéz sörözóje gyönyörű télikertje a főváros [...] előnyös penzió árak Cigány szegcdi Farkas Jóska Jazz­tánc Virány swing orchestra [...] dr Bácskai Sándor dr Bácskai Sándorné Fellegi Andor dr Székely Fcrencné [...] OPERAEST Anday Piroska Szabó Ilonka Farkas Sándor dr Szedő Miklós felléptével [...]
93. 1938-02-13 / 34. szám
[...] Gyuláné vitéz Knrá­Honv László Kneffel Sándorné vitéz Lengyel Endre Somlalvv Gyulánc Nagy [...] Ilonka ifj Dinner János Danner Sándorné vitéz dr Gárgyán Imre dr Bokor [...] vitéz Baá s Piri István vitéz Szeke­res János vitéz Balázs Piri Márton és vitéz [...] a táncot dr Seress Samuné vitéz Pottyondy Károly vitéz Ba­lázs Piri [...]
94. 1938-02-27 / 46. szám
[...] kivül megjelent a temetésen dr vitéz Imecs Gvörgv főispán dr vitéz Shrov Kálmán c dr Hunyadi [...] sporíhocsit vepjjrn a kí­ zitínél vitéz nCI Oy éí vasbutoT­n eniében [...] M ü giltil Naszádi György Farkas Etelkával Elhaltak Méri Sándor 70 [...] r Mátvás 75 özv Tassi Sándorné 70 Nagy lAntal 63 évesró [...]
95. 1938-03-20 / 63. szám
[...] konyhás lakást áp­rilis elsejére Ileimann Sándorné Báró Jósika u 30 sz [...] uccai emeletes modern lakás bérbe­adó Vitéz u 15 Nagy üzlethelyiség és [...] u 1 Tanuló leányok felvé­telnek Farkas Erzsi női divattermében Valéria tér [...]
96. 1938-03-27 / 68. szám
[...] ózsi Jáno és nejének a Farkas dűlőben lévő 728 h ől [...] knt tiszta jövedelemmel 2000 pen­gőért Farkas Mihálv és neje eladták Újvári [...] 58 Pompás uj kávéháza János vitéz sörözője gyönyörű télikertje a főváros [...] te­mető halottasházából Gyászolják menye Reich Sándorné sz Engol Irén unokái dédunokája [...]
97. 1938-05-01 / 96. szám
[...] Idézetben közli az emlékezés dr vitéz Shvor Kálmán ny altábornagy országgyűlési [...] Az ország katonai ellenállásúnak megszervezéséről vitéz levcldi Kozma Miklós aktuális fejtegetései [...] pedig dr Szűcs László aki Farkas Benő budapesti és Per­neczki István [...] 3 Strasscr Ká­roly 27 Woltscher Sándorné 32 Farkas Imre 32 özv Turn Józsefné [...]
98. 1938-05-10 / 103. szám
[...] megbeszélésre Szeged képvi­seletéi cn dr vitéz lm ccs főispán és dr [...] Katona István és Sebők Julianna Farkas Já­nos és Bárdos Rozália Szőke [...] Karakasevich Károly 50 özré Czeglédi Sándorné 71 Szép Anna 22 Lip­pai [...] özv Dudás Józsefné 87 Bimbó Sán­dorné 70 Vetró Mihály 60 Kószó [...]
99. 1938-05-20 / 112. szám
[...] jelentkeztek Vas Sándor Hajdú Erzsébettel Farkas János ök­rös Erzsébettel Elhaltak özv [...] Ardics ucca 38 özv Streba Sándorné Molnár Ilona Ida 56 éves [...] Budapesten Hont Ferenc rendezésében Csokonai Vitéz Mi­hály Méla Tempefői cimü vígjátékát [...] ínég pedig azért nem mert vi­téz Bánk y Róbert kamaratársulata amely [...]
100. 1938-05-29 / 119. szám
[...] fiu í leány Elhaltak özv Farkas Jánosné 05 Tőrök Istvánné 23 özv Donka Sán­dorné 59 özv Törő Ferenené 80 [...] né 77 Zscmberi Mária 44 Farkas Istvánné 52 özv Veit Alajosnc [...] Már 17 pengőül kaphat egy vitéz f őlloM gyerttöbkocsi üzemben líálvária [...]