42. oldal, 2074 találat (0,093 másodperc)

Találatok

2051. 1905-08-03 / 31. szám
[...] nyomdász 5 5 kor Kaufman Sándor és Singer Márton 3 3 [...] továbbá 5378 1905 K sz Szaniszló község vásártartásának véleményezése tárgyában hozott [...]
2052. 1899-09-19 / 38. szám
[...] Kaszinó nyári színkörében Taitja Csóka Sán­dor színtársulata A műsor később fog [...] hir Dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói r cath plébánosnak a király [...]
2053. 1903-12-03 / 49. szám
[...] hó 26 án ment végbe Szaniszlón nagy részvét mellett hol férje [...] leányával Etelkával Halálozás Id Csőkör Sándor váro­sunk köztiszteletben álló polgára múlt [...]
2054. 1902-04-24 / 17. szám
[...] legnagyobb buzgó Sággal támogassák iSérti Sándor tr HÍREK kat képző intézet [...] Imre irinyi és Takács Ferencz szaniszlói lelkészek ügyes talpraesett tósztokkal fűszerezték [...] sokáig az a nyulmama Fazekas Sándor nyaláson vármegyénk képviseletében Nagy László [...]
2055. 1905-04-30 / 18. szám
[...] készségesen azonnal válaszol Gyászeset Kölcsey Sándort a debreczeni kir Ítélőtábla biráját [...] Folyó hó 24 én a szaniszlói uradalomhoz tartozó Ménes akol nevű [...]
2056. 1907-01-31 / 5. szám
[...] szám hj 26 Ifj Farkas Sándor Árpád utczai telkéből utczaterülethez csatolt [...] törvényszéki bírákat valamint Bre zanóczy Sándor szolnoki és Bakos István zilahi [...] tanácsos a menyasszony Soltész István szaniszlói lakos a vőlegény részéről Uj [...]
2057. 1906-11-04 / 59. szám
[...] 1 én a déli órákban Szaniszló községben A veszedelem igen nagy [...] te­gyék Ma vasárnap estére Veres Sándor népdalnokot a m kir ope [...]
2058. 1902-09-23 / 39. szám
[...] hatású alkalmi beszédet Majd Bőd Sándor főgmn tanár egyháztanácsos indítványa folytán [...] jövő vonat Reszege Piskolt és Szaniszló állomá­sok között kettészakadt s csak [...]
2059. 1905-03-26 / 13. szám
[...] Nyírbátorba és helyére jön a szaniszlói főnök König Sándor akinek szintén lelkiismeretes tisztviselői hire [...]
2060. 1903-07-26 / 30. szám
[...] én vezette oltárhoz városunkban Balika Sándor és neje Bernáth Ilona kedves [...] Erzsébet veres­kereszt kórházi orvos és Szaniszló Gábor uradalmi gazdatiszt Sok boldogságot [...]
2061. 1901-08-25 / 34. szám
[...] ezer magyart tarthat­nának meg Nagy Sándor HÍREK A király születésnapja Ő [...] pápai káplán zsinati vizsgáló és szaniszlói plébános tartotta mint a kit [...]
2062. 1996-04-11 / 85. szám
[...] a háznál 13 20 Szent Szaniszló Krakkó vértanú püs­pöke 13 30 [...] Angol nyelv­leckesorozat 0 30 Márai Sán­dor Halotti Beszéd HB 0 TV [...]
2063. 1901-05-05 / 18. szám
[...] Újlaki Gábor Lővey Pál Földváry Sándor rendes Uray József Dienes Lajos [...] kisérje vállalkozásukat Gyászeset Kozma János szaniszlói birtokos ápril 29 én élte [...]
2064. 1906-03-11 / 10. szám
[...] dr Jordán Károly c apát szaniszlói plébános ki a jegyzőkönyvet is [...] Krisztusban leg­kisebb íia Dr Mikita Sándor s k munkácsi székesegyházi örkanonok [...]
2065. 1899-05-11 / 19. szám
[...] 13 án Gsanáloson 14 én Szaniszlón 15 én Fényen 16 án [...] Géza Luby Béla Je senszky Sándor dr Csánk István Berev József [...]
2066. 1905-06-15 / 24. szám
[...] o j t szavalta Decseri Sándor A kis vén í asszonyok [...] nyerték meg Esküvő Szilágyi György szaniszlói földbirtokos f hó 12 én [...]
2067. 1903-05-07 / 19. szám
[...] A Nagykároly érendrédi Nagykároly fény szaniszlói nagykároly kálmánd börvelyi viczinális uti [...] állásra Rába László szinyérváraljai Sepsy Sándor nagykárolyi szolgabirák valamint Kozma Ger [...]
2068. 1904-10-06 / 40. szám
[...] tűz volt szeptember 30 ikán Szaniszlón Leégett a Nagy utczán öt [...] A földmivelés ügyi miniszter Toóth Sándor uradalmi intéző helybeli lakost városunk [...]
2069. 1906-11-29 / 48. szám
[...] községbe szállíttatták ahol Dr Lang szaniszlói orvos látta el őket orvosi [...] tartotta rendes évi közgyű­lését Domahídy Sándor elnöklete alatt Posz vék Nándor [...]
2070. 1899-03-21 / 12. szám
[...] mily határtalan távol áll egymástól Szaníszló Színház Legutóbb sziiííekerűitek Keresd a [...] Két napon keresztül mindig a Sándort tar ottuk s mire észrevettem [...]
2071. 1906-04-19 / 16. szám
[...] án való beiktatásnál közreműködő Nagy Sándor vármegyei I ső aljegyző ellen [...] Fény Mező terem Mezőpetri Mérk Szaniszló és Vállaj község sváb lakossai [...]
2072. 1868-11-07 / 45. szám
[...] Figyel­mébe ajánljuk a közönségnek Dobay Sándor nyomdáját e napokban Szarvas utczából [...] föloszlása iránt is intézkedni fog Szaniszló Ferencz a jótékony nagyvá­radi püspök [...] A társulat elnöke gr Ilaller Sándor nlcluökci Dezső Szaniszlú és Kubinszky [...]
2073. 1908-02-23 / 8. szám
[...] fogyasztási adók levélele Öinböly PuíZta Szaniszló 1908 jan 31 Murányi Ödön [...] A Magyar Gazdaszövetség melyet Károlyi Sándor gróf a nagy ga d [...]
2074. 1869-02-01 / 5. szám
[...] lap fűzve 50 kr Imre Sándor Magyar mondattan az irály és [...] is több emberélet esett áldozattuk Szaniszló Ferencz nagyváradi püspök csakugyan visszatér [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind