42. oldal, 2970 találat (0,146 másodperc)

Találatok

2051. 1941-12-24 / 294. szám
[...] községiben öngyilkos­ságot követett el Nagy Sándor 56 éves gazda A délutáni [...] Rakamaz Mátészalka Ungvár Perbenyik Nyir­mada Szaniszló Sepsziszentgyörgy Soroksár Balasagyarmat Győr Ga­lánta [...]
2052. 1913-03-29 / 13. szám
[...] aljegyző válasz­tást Egyhangúlag Brand Dezső szaniszlói lakost okleveles jegyzőt választották meg [...] 76 lillér volt Esküvő Wasserlauf Sándor birtokos Csapon f hó 30 [...]
2053. 1905-09-28 / 78. szám
[...] főkapitány kép­viselték A kiállítást Domahidy Sán­dor elnök tartalmas szép beszéddel nyitotta [...] Szekeres Szecsődy L Komáromy Istvánné Szaniszló és Jantyik Lajosnó Szamosdob A [...] 100 kor Gróf Dé genfeld Sándor Viharja Lovagolta Báró Blomberg Frigyes [...] voltak A vádhatóságot dr Orosz Sándor kir alügyész látta el a [...]
2054. 1900-11-13 / 46. szám
[...] kályha uJabli 8 8 Polgár Sándor m kir szab nyert orvosi [...] i n e e r Sándor gyógyszertárakban cn N Károlyban Fitos [...] Koritsánszky Károly O N gyógyszerészeknél Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszertárában Fehérgyar­kei X [...]
2055. 2000-05-17 / 114. szám
[...] tudatjuk hogy Ilii I ÖZV SZANISZLÓ LAJOS tiszaadonyi lakos életének 79 [...] akik szeretett halottunk ID AGÓCS SÁNDOR g i temetésén részt vettek [...]
2056. 1912-03-17 / 22. szám
[...] h é vasút segélyesése tár­gyában Szaniszló község határozata állami iskola építésére [...] igen szép alakítást nyúj­tott Szőke Sándorról Harmath Zseniről és Tor day [...]
2057. 1904-12-04 / 49. szám
[...] elnökség Esküvő Nemes étfalvi Bajnóezy Sándor nagybányai gyógyszerész november 28 án [...] szerinti módosítása Ezzel kap­csolatosan Szigeti Sándor és társai kéményseprők ké­relme a [...] Jónás illetőségi ügye 17 Balázs Sándor Mária Katalin Kálmán és Tibor [...] birtokos Nagy­károly Czeppel Béla gazdatiszt Szaniszló Csikós Bálint birtokos Csipkés András [...]
2058. 1903-12-24 / 103. szám
[...] Nagybánya Hirip Majtis Füipösdarócz Nyirmedgyes Szaniszló és Vállaj község terü­letén uralkodnak [...] évi október 14 én Bakos Sándor kőmüveslegényt Lázin Eszti cselédleány vitriollal [...] szövetségben való összefoglalását czólozza a Sándor Pál el­nöklete alatt álló végrehajtó [...]
2059. 1901-11-16 / 46. szám
[...] Szatmáron Bossin József s Rajzinger Sándor Nagy Károlyban Fitos Fe renez Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerósz uraknál
2060. 1904-01-07 / 1. szám
[...] preczizitással Végül az estélyt Márton Sándor kir erdő­mester ur szabadon előadott [...] 129 Portelekre 34 Részegére 45 Szaniszlóra 223 Szentmiklósra 108 és Vezendre [...] Póttagok Soós Zsigmond és Csőkör Sándor Végül egy két indítvány és [...] fill Pucser Károly ifj Matolcsy Sándor N N N N N [...]
2061. 1903-03-25 / 84. szám
[...] és tagjainál Esküvő Dr Róth Sándor erdődi kórházi és járásorvos hol­nap [...] a nem rég elhunyt Fűzy Szaniszló tartományi rend­főnök helyébe egyhangúlag Thuró [...]
2062. 1912-01-27 / 4. szám
[...] be­szüntették Ennek körletét egyenlőre a szaniszlói körbe utalták át A katonai [...] számú végzése következtében dr Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Királydaróczi Hi­telszövetkezet [...]
2063. 1924-01-23 / 19. szám
[...] Megvételre felajánlotta azt gróf Károlyi Sándornak aki hosszas töpren­gés után el [...] a Lónyay család birtokába mint szaniszlói Bátori Katalin hozománya báró Palocsay [...]
2064. 1902-12-09 / 49. szám
[...] 1 n g e r Sándor gyógyszertáraikban N Károlyban F i [...] z k y Károly gyógyszerészeknél Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszertárában Fehérgyar maion [...]
2065. 2017-03-06 / 55. szám
[...] G Bárány T Márton R Sándor L Kóka K Pap M [...] Berta M Edző id Majláth Sándor Gól Szi geti V illetve [...] megnyerte a mérkőzést Id Majláth Sándor Nagyon vártuk az első mérkőzésünket [...] edző Volkán Roland Vámosoro szl Szaniszló A Tisza S Márton J [...]
2066. 1904-01-19 / 3. szám
[...] ját­szotta sikerrel A többiek Nagy Sándor Papír Lányi Imre Reviczki Tábori [...] csak Benkő Miksát és Füredi Sándort emeli ki s a másik [...] a szamosdobi anyakönyvi kerületbe Nugy Sán­dort a nagy máj tény ha [...] a nagykárolyi őrsön 8 a szaniszlóin 5 a nagymujtényin 5 az [...]
2067. 1901-03-03 / 18. szám
[...] megiz­mosodott művészetében Pedig a Göndör Sán­dor alakítása minden tekintetben nagyobb jelen­tékenyebb [...] jobban hozta felszínre a Göndör Sándor jellemének festésében mint az epekedő [...] Bodnár György s tanfel­ügyelő pénteken Szaniszlón jártak a gazdasági ismétlő iskola [...]
2068. 1991-07-23 / 171. szám
[...] Köszönetét mondunk mindazok­nak akik ÖZV SZANISZLÓ JÓZSEFNÉ temetésén megjelentek sírjára koszorút [...] volt tiszaberceli majd Nyíregyhá­za Fürst Sándor utca 14 szám alatti NAGY ARNOLD volt mozdonyvezető Fürst Sándor úti lakos hamvaikat exhumálás után [...]
2069. 1894-08-19 / 33. szám
[...] tudomásul vévén hogy egyelőre Kálnay Sándor számtiszt fogja az adópénztári ellenőri [...] Makiári János csizmadia 18 Rozipál Sándor kalapos 19 Hatszai János kalapos [...] György kötélverő 4 Mántlokon 1 Szaniszló István kádár 2 Pócsik József gépész 3 Lóresz Sándor asztalos 4 Vind Bernát bádogos [...]
2070. 1907-10-17 / 42. szám
[...] kettős gyorssajtója Preizler sajtója Balázs Sándor halfogó csap­dája Cselleng Gyula állítható [...] szentgyörgyi Jordán Károly apát plébános Szaniszlóról 10 koronát Perényi János fítanitóképző [...] bányamunkás önakasztás okt 13 Varga Sándor róm kath 43 éves kőmivessegéd [...]
2071. 2014-08-13 / 188. szám
[...] 1909 október 4 én Szalay Sándor magyar fizikus aka­démikus a magyarországi [...] érdeklődőket Bemutatkozik többek között a Szaniszlói Néptánccsoport az Érpataki Asszonykórus V [...]
2072. 2014-10-27 / 250. szám
[...] a termesztők erre a bizonyta­lanra SZANISZLÓ BÁLINT balint szanlszlo eszak hu [...] városban Honnan lenne pénz Fazekas Sándor földművelés­ügyi miniszter az idei csokifesz­tivál [...]
2073. 1912-06-16 / 134. szám
[...] ápolnak A kis csavargó A szaniszlói vasúti állomáson a csendőrök tegnap [...] Szarni Margit Márkus Er­zsébet Bertók Sándor Gold Ilona Kum József Meghaltak [...]
2074. 1913-02-19 / 8. szám
[...] Fejes Jolánka Kubinyi Mariska Kubinyi Sán­dor Kubinyi Béla unokái gyászolják Áthelyezett [...] Róza börvelyi lakos férjét Vakarcs Sándort súlyos testi sértés miatt fel­jelentette [...] lakos a Debrecen Nagy­károlyi vonatról Szaniszló és Dégenfeld 50 sz őrház [...]
2075. 1913-02-15 / 7. szám
[...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...] erejéig a fizetett összegek betu­dásával Szaniszlón adós üzletében leendő megtartására az [...]
2076. 1972-03-21 / 68. szám
[...] László Jeremiás György és Stelin Sándor a KISZ mun káért Bakos [...] Ma­gyar Katalin Milei Lajosné Tóth Sándor és Vass János 15 éves [...] Bürget Laiosné Fekete Pálné File Sándor File Sándorné Gönczi Ba lázsné [...] Lászlómé Páll Zoltán Sebők András Szaniszló Já­nos Szepesi Emil Szilágyi József [...]
2077. 1913-05-30 / 22. szám
[...] unokaöecsei Fogarassy József és Fogarassv Sándor ápolták odaadóftn kikre még éjeiében [...] ügyvéd városunk szülötte Dr Csató Sándor közbecsülésben álló járás orvos fia [...] A Hűtlen cseléd Szőke József szaniszlói ref tanító cselédje Herman Verőn [...]
2078. 1913-12-10 / 50. szám
[...] Nagykárolyi főraktár ngf Ifj MATOLCSI SÁNDORNÁL Nagykárolyi főraktár utal arra hogy [...] körorvosi állásra Dr Lang György szaniszlói körorvos felmentése után Dr Scheiner [...]
2079. 1971-04-18 / 91. szám
[...] Építők Szakszervezete megyei titkárának Marozsán Sándor rendőrhadna ynak Cs Nagy Ist­vánnak [...] Tanács V B elnökhelyet­tesének Kosztin Sándornak a KIOSZ megyei titkárának Kovács [...] megyei bizottsága poli­tikai munkatársának Kun Sán­dornak a 7 MSZMP fehérgyar­mati járási [...] Lajosnak a TÜZÉP Válla­lat telepvezetőjének Szaniszló Ferencnek a csegöld császlói Termelőszövetkezet [...]
2080. 1913-04-17 / 7. szám
[...] Bottyán Boriska Bottyán Jancsika Báthy Sándor Báthy Gyön­gyike unokái Szoboszlay Sándor testvére ne­jével gyermekeivel Báthy Szeréna [...] helynököt Részegén Piskolton Csen gerben Szaniszlón de főképen Kismajtényban majdnem inzultálták [...]
2081. 1904-05-12 / 38. szám
[...] hatóságnál 1904 márczius 8 Kuezly Sándor kir albiró Klimatikus gyógyfürdő Hidegvizgyógyintézet [...] Sz Somlyó Ér Mibályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
2082. 1913-12-21 / 52. szám
[...] dec 31 i és a szaniszlói plébániára 1914 jan 31 iki [...] Lemondott az ipartestületi elnök Hericz Sándor az újhelyi ipartestület elnöke be­adta [...] ezen értékes akciót SZrOBHZ Krémer Sándor társulata MŰSOR Ma D u [...]
2083. 2015-11-02 / 256. szám
[...] hátrányból mentett pontot fotó pusztai Sándor Napkor Nyfrpazony 2 2 0 [...] Lingurár Révész Kóka Horváth Géczi Sándor Szabó S Karasz G Edző [...] Szatlószki Majláth Edző id Majtáth Sán­dor Gól Hornyák Cseh Anderka Deme [...] 1 Vámosoraszi 200 néző v Sándor Cs Vá mosoroszi Szaniszló Á Márton Ács Ke­rekes Somogyi [...]
2084. 1899-09-24 / 39. szám
[...] 1899 kig sz Murguly György szaniszlói lakos 3 éves sötét pej [...] és Térey Mari Közli Nagy Sándor Szendrey Júliának a költőkirály nejének [...]
2085. 1905-06-22 / 25. szám
[...] Reich Ádám Hivatalvizsgálat Dr Várady Sándor szatmári kir ügyész a múlt [...] Corbeille des Roses Előadják Balázs Sándor és Balázs Katicza 8 Erney [...] Scharf Roeoco Gavotti Zongorán Balázs Sándor 14 Hess Qu vos tu [...] megálla­pított költség és járulékai erejéig Szaniszlón adós lakásán leendő megtartására 1905 [...]
2086. 1901-12-24 / 52. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor és Unger Ullmann Sándor Nagykárolyban Fitos Ferencz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál T [...]
2087. 1907-09-21 / 38. szám
[...] Aljegyzői kinevezés Az igazságügymi­niszter Bretán Sándor halmi i kir járásbirókági joggyakornokot [...] fő­ispán Serényi Jenő jegyzősegédet a szaniszlói kerü­letbe korlátolt hatáskörrel anyakönyvvezető helyettessé [...] alkalma a könnyű pénzszerzésre Anderkó Sándor vetési gazdál­kodó kedden estefelé bejött [...]
2088. 1912-09-29 / 39. szám
[...] elnöklete mellett Budepesten a Főherczeg Sándor utcai régi képviselőház üléstermé­ben A [...] kinevezte tanítónak az októberbdn megnyíló szaniszlói állami is­kolához Ebből pedig á [...]
2089. 2013-10-01 / 229. szám
[...] 1 Aranyos R Edző Váczi Sándor Kiállítások 2 illetve 4 perc [...] győzelemért Junior 30 33 Váczi Sándor Kovács Ákos sérülése mellett további [...] a vendégek kapuját FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Lefejelték a játékvezetőt Csaholyban A [...] Sz Tarpa Na J Túrricse Szaniszló T Vámosoroszi
2090. 1913-02-01 / 5. szám
[...] legutóbbi szabadliceá lis előadását Sarkady Sándor polg isk tanár tartotta Az [...] A legközelebbi előadást is Sarkady Sándor polg isk tanár tartja Származás [...] 10 én történt hogy a Szaniszló és Reszege vasúti állomás között [...]
2091. 1908-10-28 / 44. szám
[...] Nagykárolyban Kántorjánosin Fül pösdaróczon Nagybányán Szaniszlón Krasz nabélteken Felsőbányán Szinérváralján Er­dődön [...] Lajos Józsei kávéüzletét átvette Benkő Sándor kinek előzékenysége és szakképzettsége bistositja [...]
2092. 1998-05-19 / 116. szám
[...] fel magát az apagyi Nagy Sándor kitartásának köszönhe­tően eggyel tovább tudott [...] apagyi nyírtéti vegyes páros Nagy Sándor és Soós Tamás alkotta duó [...] Oravecz Hatvan Nyeste Sza­bó V Szaniszló Borsodi Vo­lán Boros Gombos Mangel [...] Püspökladány Krasznai Vá­sárosnamény Makrai Ózd Sándor Edelény 6 gól Marcsek Szekrényes [...]
2093. 1915-06-01 / 22. szám
[...] osztalék Az igazgatótanácsba gróf Hoyos Szaniszló újra beválasztatott Kit tekint a [...] ezredesről Klapkáról Kossuth La­josról Teleki Sándorról Cavourról Gari­baldiról a marsallai ezerről [...]
2094. 1909-03-28 / 13. szám
[...] Erdőssy Vilmos Lóránt hadnagy Hornyák Sándor Bilitzki Maróth here hadapród Szabó [...] Vásárhelyi Mihályné leányát Anikát Blau Sándor füszerkereskedő vasárnap váltolt jegyet Hers [...] Bocska László Portelek Siket János Szaniszló Heinrich Jakab Vállaj Schvegler Krisztián [...]
2095. 1918-05-24 / 18. szám
[...] Búdoki Kálmán k nagymajtényi Becski Sándor vállaji D ozsi Mihály kisavasi [...] István j n apai Szentiványi Sándor aranyosmeggyosi és t Becsky Géza [...] Béla nagyecsedi Gruber Márton n szaniszlói dr Hauermann István szatmar i [...]
2096. 1999-10-02 / 230. szám
[...] Kilencvenöt éves a székesegyház Marik SAndor A fehérgyarmati diákpoliti­kusból bő egy [...] oda járt a szintén fehérgyarma­ti Szaniszló Feri így megpá­lyáztam én is [...] Samassa József egri érsek Párvy Sándor szepesi püspök segédleté­vel felszentelhette A [...]
2097. 1953-11-05 / 261. szám
[...] gyűlésre készültek Fé­nyeslitkén a Fürst Sándor terme­lőszövetkezet tagjai Nemcsak a ritkán [...] megvolt az oka Ifjú Molnár Sándor például már előre tudta hogy [...] 31 223 forintot kaptak De Szaniszló András is 17 283 forintot [...] Ilyen volt többek kö­zött Onda Sándor is Az igaz most már [...]
2098. 1906-05-09 / 37. szám
[...] részesítette A küldöttség nevében Jékey Sándor főszolgabíró üdvö­zölte Falussy Árpád főispánt [...] mondott köszönetét a lelkes fogadtatásért Szaniszlón Jordán apátplebános vezetésével szintén nagy [...] orsz képviselő Domahidy István és Sándor jékei Jékey Zsigmond stb Megjelentek [...]
2099. 1994-07-13 / 95. szám
[...] be sem tudnak indulni Lőkös Sándor nyugdíjas munkás Jobbat várok a [...] teljesülnek akkor másképpen gondolkozunk Id Szaniszló József nyugdíjas gaz­dálkodó Mindegyik sok [...]
2100. 1912-05-21 / 114. szám
[...] ügyészséget hogy letartóz­tatták ifjabb Varga Sándort és nyolc társát 4 kik [...] ártották szép gyászbe­szédet Betöré ek Szaniszlóban tegnap éjjel két helyen is [...]