30 találat (0,483 másodperc)

Találatok

1. 2008-03-31 / 5. szám
[...] Hunvald György polgármester és Molnár István erzsébetvárosi képviselő is tagja a [...] útfelújítási tervben A történtekről Molnár István képviselő tá­jékoztatja olvasóinkat Tavaly ősszel [...] Biztos vagyok benne hogy lakóink kérése is hozzájárult ahhoz hogy a [...] élőket fejezte be tájékoztatóját Molnár Ist­ván képviselő Molnár István fővárosi és kerületi képviselő és [...]
2. 2016-11-17 / 11. szám
[...] M‍E‍L‍L‍É‍K‍L‍E‍T‍ 11 a‍l‍p‍o‍l‍g‍á‍r‍m‍e‍s‍t‍e‍r‍ D‍R‍ B‍A‍J‍K‍A‍I‍ I‍S‍T‍V‍Á‍N‍ A megemlékező ünnepsorozatok egyik legszomorúbb [...] előtt A megemlékezésen dr Bajkai István alpol­gármester mondott beszédet melyből egy [...] k‍ö‍z‍ü‍l‍ e‍k‍k‍o‍r‍ m‍á‍r‍ c‍s‍a‍k‍ B‍i‍b‍ó‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ á‍l‍l‍a‍m‍m‍i‍n‍i‍s‍z‍t‍e‍r‍ m‍a‍r‍a‍d‍t‍ a‍ P‍a‍r‍l‍a‍m‍e‍n‍t‍b‍e‍n‍ a‍h‍o‍n‍n‍a‍n‍ [...] v‍á‍g‍y‍a‍ é‍s‍ N‍a‍g‍y‍ I‍m‍r‍e‍ k‍o‍r‍m‍á‍n‍y‍á‍­n‍a‍k‍ k‍é‍r‍é‍s‍e‍ e‍l‍l‍e‍n‍é‍r‍e‍ n‍e‍m‍ é‍r‍k‍e‍z‍e‍t‍t‍ a‍ m‍a‍g‍y‍a‍r‍ [...]
3. 1999-07-21 / 10. szám
[...] Találkozó Középső Erzsébetváros közbiztonságáért Molnár István önkormány­zati képviselő kezdeményezé­sére találkozó jött [...] váija a helyzet javulását Molnár István képvi­selő ezt követően ígéretet tett [...] okozhat­nak a környékbeli la­kosságnak Molnár István kérésére Telek András alezredes ígé­retet [...] rendeletet Er­zsébetvárosban mely a kapi­tányság kérése volt A találkozó zárásaként a [...]
4. 1998-03-24 / 4. szám
[...] sohasem hagyhatja le A vendégek kérése már szinte ba­bonásan ragaszkodnak hozzá [...] Édes élet a Rajban Raj István Csaba sza­kácsként kezdte közben bejárta [...] a Józsefvárosból átjőve összeállt Molnár Istvánnal és azóta a Péterfy Sándor [...] legszükségesebb nyersanyagokat veszi meg Raj István Csaba a boltban a többi [...]
5. 2015-08-27 / 7. szám
[...] is A közterület felügyelet vezető­jének kérése hogy ha Önök sza­bálysértést törvényszegést [...] pozitív hatását választókerületem területén Molnár István k‍é‍p‍v‍i‍s‍e‍l‍ő‍ t‍o‍v‍á‍b‍b‍r‍a‍ i‍s‍ s‍z‍e‍r‍e‍t‍e‍t‍t‍e‍l‍ v‍á‍r‍j‍a‍ [...] e‍s‍ t‍e‍l‍e‍f‍o‍n‍s‍z‍á‍m‍o‍n‍ v‍a‍g‍y‍ a‍ m‍o‍l‍n‍a‍r‍ i‍s‍t‍v‍a‍n‍ e‍r‍z‍s‍e‍b‍e‍t‍v‍a‍r‍o‍s‍ h‍u‍ e‍m‍a‍i‍l‍ c‍í‍m‍e‍n‍ t‍ö‍r‍t‍é‍n‍ő‍ [...] e‍r‍z‍s‍e‍b‍e‍t‍v‍a‍r‍o‍s‍ h‍u‍ K‍é‍p‍v‍i‍s‍e‍l‍ő‍i‍ f‍o‍g‍a‍d‍ó‍ó‍r‍á‍k‍ Molnár István a‍ 6‍ s‍z‍á‍m‍ú‍ v‍á‍ l‍a‍s‍z‍ [...]
6. 1929-02-06 / 6. szám
[...] intézményeket létesítenének Miután a vállalkozók kérése aránylag nem jelent jelentékeny megterhelést [...] feltűnést keltett város­házi körökben Éllő István gyógyszerüzemi igazgató hirtelen távozása A [...] ok késztette a tanácsot Éllő Istvánnak reáljogú gyógyszertár­engedélye volt melynek alapján [...] jóforgalmú patika A gyógyszertárt Éllő István nem saját személyében vezette hanem [...]
7. 2010-09-15 / 12. szám
[...] az érintett körzet képviselője Molnár István tájékoztatja olvasóinkat Az Almássy téri [...] a kör­nyéken élők társas­házainak többségi kérése elég a gyors intézkedéshez Az [...] én határozattal korlátozta az Molnár István Almássy Téri Szabadidőköz­pontban működtetett vendéglá­tóhely [...]
8. 1932-09-21 / 38. szám
[...] emelésére A főváros a Szent István liét ünnepségeinek igyekszik minél nagyobb [...] hogy a jövő évi Szent István ünnepség fénye minden eddigit felül [...] az azután következő évek Szent István körmenetét a magyar századok viseleti [...] maga után vonni A főváros kérése az hogy a kormány tör­vényhozási [...]
9. 1936-08-26 / 34-35. szám
[...] hiába volt a rendőrségnek minden kérése intézkedése hogy a tömeget bizonyos [...] 10 én már ki­nevezi Werlein István személyében az első budai kamarai [...] gyűlésre Ezt a körülményt Werlein István kamarai inspektor majd 1690 től [...] előtt való kihirdetését Még egy kérése volt Küchl szindikushoz a tanács [...]
10. 2010. szeptember / Különszám
[...] BUDAPEST a magyarok fővárosa Apáthy István Budapest nem Panama Az ELTE [...] vendéglátó tevékenységhez A körzet lakóinak kérése az éjszakai nyitva tartas 24 [...]
11. 1993 / 2. szám
[...] Benedek 8 v k Molnár István 16 v k minden hónap [...] műszaki Lendvai Béla AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ KÉRÉSE Török Sándorné anyakönyvvezető és hivatalának [...]
12. 1996-06-07 / 8. szám
[...] is hogy teljesüljön a magyartanárok kérése és a hagyományosan megrendezett kerületi [...] Pozsgai Péter 8 O Borsi István 8 0 Pozsgai Péter 8 [...] Lakatos András Farkas Jolán Havasi Istvánná Havasi Istvánné Zsigmond Attiláné Varga [...] Reményi Zoltán Varga Árpád Bendzsák István Pomázi Katalin Általános Iskola Kottenbiller [...]
13. 1938-06-15 / 24. szám
[...] g sígmon d Lat zé István Layer Mária Bárdy JJános a [...] a Magyar Színház tagjai Egry István Greg uss Zoltán a Vígszínház [...] évei A bizottság tagjai Báirczy István Báiióczy László Boros László Divényi [...] helyett A filmszínházakat az érdekeltek kérése sze­rint befogadóképességük szerint osztályozták és [...]
14. 2000-08-10 / 11. szám
[...] önkormányzati munkámmal kapcsolatos további kérdése kérése van szeretettel várom válasz­tókörzetem illetve [...] tartsanak körze­tük lakóival tájékozta­tott Molnár István a 8 as választókörzet által [...]
15. 2009-09-23 / 13. szám
[...] nagyobb mun­kák esetén több ár­ajánlat kérése azok megvitatása SZVB vel majd [...] iO R Ad A Molnár István Erzsébetváros 8 számú választókerületének független [...] között E mail cím molnar istvan erzsebetvaros hu A 462 31 [...]
16. 2010-09-28 / 13. szám
[...] finanszí­rozta de kifejezetten a la­kók kérése és igényei alapján alakítottuk ki [...] Cserhát a Murányi és az István utca az átmenő forgalommal mert [...]
17. 1928-09-26 / 39. szám
[...] TELEFON LI PÓT 992 Kopornoky István iratrendező és papirnemű gyára Készít [...] és géplakatos bérmunkákat is FÖLKEL ISTVÁN épületlakatos Budapest X Halom utca [...] a Békeffy féle vállalatoknak a kérése Mint ismeretes Békeffyék annak idején [...]
18. 2000-03-23 / 4. szám
[...] oldalról A Dembinszky utcai la­kos kérése az volt hogy a körzet [...] is a Damjanich utca az István utca felújí­tásai Míg ezeken az [...]
19. 1993-12-07 / 11. szám
[...] és szervező tevékenységé­ért IFJ BIBÓ ISTVÁN művészet­történész a főváros műemlékvé­delmével kapcsolatos [...] új lakástörvény­nyel kapcsolatosan az a kérése a képviselő testü­lethez hogy foglaljon [...]
20. 1996-09-13 / 12. szám
[...] és gyors­gépíró szakiskola szerkezet átalakítási kérése szak középiskolává is napirend­en szerepel [...] összegyűlt pénzből Szántó Gábor Váradi István Lázók Zoltán VII kerületi ta­nulók [...]
21. 1932-06-29 / 26. szám
[...] elektro­mos áram használata tekintetében szintén kérése van az egyesületnek Miután a [...] 93 Telefon 386 93 HAIMOS ISTVÁN ÍS TI A hövezőmesíereft és [...] Horthy Miklós kormányzó márványszob­rát Szentgyörgyi István készítette e l de nem [...]
22. 1935-06-19 / 25. szám
[...] végérvényesen meg kell e tagadni kérése telje­sítését A borravalórendszer alkonya Még [...] Károly Salamon Géza báró Babarczy István Rosta János tanácsnokok és Kempelen [...] Felkay Ferenc Felkay Ferenczet Babarczy István Morvay Endrét Schuler Dezső Babarczy Istvánt Kovácsházi Vilmos Farkas Ákost Bosta [...]
23. 1914-04-06 / 14. szám
[...] mások Írtak bevezetőnek pedig Bárczy István megnyitója van leközölve melyet a [...] fővárosnak és a közönségnek minden kérése és panasza a társaságnál süket [...]
24. 1914-03-31 / 13. szám
[...] Péter féle cementgyárnak ugyanez a kérése a keresztúri dűlőben 250 öles [...] 20 000 koronát a Szent István templom tetőzetének javítá­sára 2841 korona [...]
25. 1930-12-10 / 49. szám
[...] talajra talál a Baross Szövetség kérése A polgármester a következő közmunkák [...] 6465 pengővel Felelős kiadó VIRAGH ISTVÁN Vcrsrni irö íil si hirdeiménu [...]
26. 1933-12-06 / 49. szám
[...] való bevonását Árvát falvi Nagy István a benzinkút szabályrendelet mi­előbbi előterjesztését [...] köaérdeíkből vagy az ér­dekelt ingatlantulajdonosok kérése folytán van szük­ség Javasolta továbbá [...]
27. 1934-10-24 / 43. szám
[...] meg­hallgatásra találhat a reformátusok szerény kérése is Amit a református egyház [...] I vósnökmester V Gr Tisza István ucca 5 Telefon 82 4 [...]
28. 1932-11-02 / 44. szám
[...] 47 000 pengőt a Szent István hét szer­vezésére 79 000 pengőt [...] között nehezen teljesíhető az asztalosok kérése hogy nekik 5 kai magasabb [...]
29. 1936-09-30 / 39. szám
[...] példa rá hogy e segélyreszorulók kérése ne tel­jesült volna Hűséges titkárnői [...] szer­zett népszerűségének köszönhette Természetesen Bárczy István polgármester is méltányolta kitűnő kvalitásait [...]
30. 1917-08-01 / 31. szám
[...] e teljesit hetlen a főváros kérése avagy azért mert a Közélelmezési [...] cikket Most ült össze Bárczy István polgármester elnök­lete alatt az a [...]