Erzsébetváros, 1998 (6. évfolyam, 1-17. szám)

1998-03-24 / 4. szám

8 ERZSÉBETVÁROSI EMBEREK - MESTERSÉGEK 1998/4 szám Csákányi Csikágója Babra megy a vendég A babszemnyi, konyhás- tul-galériástul-minde- nestül mindössze 40 négy­zetméternyi étkezdében nem kellenek a babra- munkával készített étkek, a bableves füstölthússal a sláger. Az étlapról a cég- tulajdonos Szabados Ti­bor ezt az egyet sohasem hagyhatja le. A vendégek kérése, már szinte ba­bonásan ragaszkodnak hozzá. De hozzászok­tak ahhoz is, hogy min­dig ki kéri a véleményü­ket, mit te­gyen a két­naponta vál­tozó kínálat­listára. Az Alsóerdősor utcai Kí­vánság Ét­kezdében minden kívánság tel­jesül... Egyrészt ennek a szem­léletnek köszönhető a szülői vendéglátós gént öröklő, általános iskolás korától e környezetben felnőtt, majd több évig a VII. kerületi Vendég­látóban felszolgálós- kodott Szabados Tibor- féle „falatázó” sikere. Másrészt pedig a „minél olcsóbban, de kiadósán” üzletpolitikának. Me­sélte: annak idején a ‘84- es nyitáskor 4 forint volt a főzelék, meg 18 a bableves. Most előbbi 90, utóbbi 250 forintba kerül. Mert ő hiába dolgozik azóta is ugyanazzal az árréssel, sajnos a nyers- anyagárak már nem ugyanazok. A vendégei viszont igen, a nagy több­ség törzstag. Mindenki mindenkit ismer, mint egy családban. Ahol a tulajjal még viccelődni is szabad. Köztudott, hogy a „Kí­vánságban” nem szol­gálnak alkohollal, csak üdítővel és szódával, de a rendelésnél mindig van aki ravasz mosoly kö­zepette csapolt sört kér mellé. Hát abból nem eszik... - ez az egyetlen, amit megtagad Szabados Tibor a vendégtől. Bár az is tagadhatat­lan, hogy a csak hét­köznapon­ként! fél tizenkettő­től délu­tán négyig nyitvatar- tást sokan szeretnék, ha a mos­tani szün- napos hét­végékre is kitolódna... Lendvay Piroska Fotók: Galambos Anita- Ma már félnék, ám gyerekfejjel nem láttam szörnyűnek, hogy én a Csikágóban lakom, rá­adásul éppen egy kocsma felett - vágott bele a me- sélésbe Csákányi Eszter színmű­vésznő. - Egy­szerűen termé­szetesnek vettem, s attól még, hogy néha történt krimi is a kricsniben, egyáltalán nem a „rossz” maradt meg az emlékeim­ben. Mert azok a szerencsétlen, ki­szolgáltatott alko­holisták, akik a bejáratnál az apá­mat amúgy min­dig „leizélték” egy há­lásra, kifejezetten ked­ves emberek voltak különben. Meg a Ga- ray-piacon áruló ara­nyos zsidónénik is, sokat beszélgettem ve­lük. Akkor még volt valami sajátos varázsa a piacnak, ám mióta undorító bádogborzal­makkal rakták tele... Édes élet a Rajban... Raj István Csaba sza­kácsként kezdte, közben bejárta fél Európát, itthon pedig egészen a Citadella nagyfőnökségig vitte. Aztán elege lett... Egy nyugis kis „cukira” vá­gyott, és váltott. Ugyanis annak idején volt „sütni- valója”, és a kuktasággal egyidejűleg a cukrász­mesterséget is kitanulta. S mintegy 15 éve már, amikoris a Józsefvárosból átjőve összeállt Molnár Istvánnal, és azóta a Péterfy Sándor-Garay utca sarkán szavaival élve: megédesíti az erzsé­betvárosi emberek életét. Később Pista bácsi halála után özvegyével készítet­ték a finomabbnál fino­mabb süteményeket. Je­lenleg pedig a Zserbó- ból „szabadult” Lizinger Lászlóval közösen en­gedik szabadjára fantá­ziájukat, és rukkolnak elő a hűtőpultban látható régi bevált „receptek” mellett különféle remekekkel. Mindezekhez szigorúan csak a legszükségesebb nyersanyagokat veszi meg Raj István Csaba a boltban, a többi saját termék. Tehát nem holmi porokból „pempölt” kí­vülről szép, amúgy meg ehetetlen édességeket kínál fel tálcán. Itt a kerületi keresetekhez al­kalmazkodó árú: 40 forin­Végülis ezeknek az embereknek köszön­hetően váltam nyitottá, kommunikációra képes, úgymond emberközeli emberré. Kétségkívül ez is belejátszott abba, hogy színész lettem, és nem csak apu végett. Szerettem a Garay ut­cában lakni, ám sajnos édesanyám betegsége miatt el kellett költöznünk. A Ró­zsa utcát nem is éreztem magam­nak, szerencsére hamar elkerültem vidékre. Apu ké­sőbb vett nekem a Bajzában kis egy­szobást kucmorgó- nak, ha feljövök Pestre. Na azt pél­dául imádtam. A bejáratnál állandó felügyelet volt, a portásnak csak le­adtam a kajaren­delést, s elintézte, vagy elromlott a fűtésem, és azon­nal megoldották a gon­dom... Szóval szép emlékeim vannak Erzsébetváros­ról, ám már nem tudnék itt élni, az Istenhegyen találtam meg az igazi otthonomat. tos krémes, vagy teszem azt a Rákóczi-túrós olcsó és finom, s valóban az ami. Édes mindegy... Amitől aztán érthető, hogy tíz órától az esti zárásig kész „rajzás” van a cukrászdában. S emelett persze szintén sokat számít, hogy Raj István Csaba szinte baráti kap­csolatot tart a környék­beliekkel. Olyannyira, hogy még a szülinapjukat is nyilvántartja. Továbbá nyilvánvaló szá­mára az is, egy üzletnek hosszútávra, mégpedig lehetőleg dinasztikusán kell berendezkednie. Olivér fia és Mercédesz lánya édes örömest lép­nek majd apjuk nyom­dokaiba... Régi mesterségek

Next

/
Oldalképek
Tartalom