Erzsébetváros, 1993 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1993 / 2. szám

Az Önkormányzat hírei Erzsébetváros képviselőinek fogadóórái Lipinszky Károly (1. v.k.),Szabó Zsolt (2. v.k.), dr. Révai Károly (5. v.k.) minden hónap első keddjén 18-20 óra között, Erzsébet krt. 32. I. em., Pedagógiai Kabinet Gergelyi Klára (4. v.k.) és a FIDESZ képviselői minden hónap első csütörtökén 18-20 óra között, Erzsébet krt. 32. I. em., Pedagógiai Kabinet Endrődy Pál (6. v.k.). Somióvári László (7. v.k.), Kató Benedek (8. v.k.), Molnár István (16. v.k.) minden hónap első hétfőjén 18-20 óra között, Dob u. 103. SZDSZ Iroda Bartha Attiláné (9. v.k.) minden hónap első hétfőjén 18-20 óra között, Dohány u. 88., Foglalkoztató Kabinet Lendvai Béla (10. v.k.) minden hétfőn 18-20 óra között Dohány u. 88., Foglalkoztató Kabinet Balikó Károly (13. v.k.) minden hétfőn 18-20 óra között Dob u. 103. SZDSZ Iroda Koromzay Annamária (14. v.k.) minden hónap első szerdáján 17.30-18.30-ig, Dózsa György út 70. V1I/2., Családsegítő Központ Pencz János (17. v.k.) minden hónap első keddjén 17-19 óra között, Szerbhorvát Gimnázium, Rózsák tere INGYEN! A Naplemente Alapítvány ismételten burgonya- és hagyma akciót rendez a 8000.- Ft alatti jövedelem­mel rendelkező nyugdíjasok részére. Az utalványok - melyek 1 zsák burgonya és 1 zsák hagyma ingyenes átvételére jogosítanak - átvehetők a Naple­mente Alapítvány székhelyén: Budapest, VII. Bethlen G. u. 8. 1993. május 14-től 18-ig naponta 14.00 és 17.00 között Naplemente Alapítvány V ________________________________________ P énzügyi-Ellenőrző Bizottság: Rózsáné dr. Lupkovics Marianna Gazdasági Bizottság: Kardos Péter Építészeti és Műszaki Bizottság: Pomsár János Szociálpolitikai Bizottság: Kató Benedek Lakásügyi Bizottság: Szabó Zsolt Költségvetési Bizottság: Oktatási és Tölgyesi Miklós Ifjúságpolitikai Bizottság: Kallus György Egészségügyi és Sportbizottság: Bartha Attiláné Kulturális Bizottság: Lipinszky Károly Ügyrendi Bizottság: Toperczer Ferenc Jogi és Igazgatási Bizottság: dr. Révai Károly Madách sétány Bizottság: Balogh Imre Etnikai és emberjogi biztos: Pencz János TANÁCSNOKOK: Szociális, egészségügyi Koromzay és lakásügyi: Annamária Jogi és igazgatási: dr. Méhes József Oktatási és kulturális: Gergelyi Klára Gazdasági és műszaki: Lendvai Béla AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ KÉRÉSE Török Sándorné anyakönyvvezető és hivatalának mun­katársai arra kérik az erzsébetvárosi polgárokat, hogy bármi­lyen anyakönyvi ügy (születés, házasság, halálozás) in­tézésénél harminc napnál nem régebbi okmányokat hoz­zanak magukkal, ugyanis az új személyi igazolvány olyan kevés adatot tartalmaz, hogy annak alapján anyakönyvi bejegyzést nem lehet tenni. Vegyünk egy példát: az újonnan kiadott személyi iga­zolványból nem derül ki az anya családi állapota gyer­meke születésekor, így az sem, hogy házassága fennáll-e. Vagy: miután munkahely sincs megjelölve, nem lehet pontosan megállapítani, hogy egy-egy család szociális gondjai mekkorák, hiszen nincs munkakönyv sem, tehát szinte kideríthetetlen, ki a család anyagi fenntartója, vagy éppen esetleg munkanélküli a családfő... Az Anyakönyvi Hivatal dolgozói tisztában vannak az­zal, hogy kérésük némi többletterhelést jelent a kerület lakóinak, mégis kérik, hiszen a pontos adatok vezetése mindenkinek érdeke. Vegyék tehát maguknak ezt az elke­rülhetetlen fáradságot - így biztosan nem fordulhat elő téves vagy kijavítani való bejegyzés.- d - e 1993/2. SZÁM ERZSEBETVAROS 7 Erzsébetváros Képviselőtestülete Bizottságainak elnökei

Next

/
Oldalképek
Tartalom