650 találat (0,042 másodperc)

Találatok

1. 1991-12-02 / 283. szám
[...] valami sorsszerű ahogyan a Szent István király alapította várplébánia és hit [...] templom Mennyit ér a szülő kérése Egy család esete az iskolával [...] nem várták meg A szülők kérése ha jogos ha nem ha [...] Hát ennyit ér a szülő kérése az iskolában kérdezzük mi is [...]
2. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] LÉPJEN í APEH MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vágj az APEH [...]
3. 1981-01-07 / 5. szám
[...] tegnap koszo­rút helyeztek el Várkonyi István sírján a szolnoki Munkásőr úti [...] autóbuszhi­ány biztosítása mellett több megálló kérése gyér kihasz­náltságé ugyanakkor jelen­tős eszközlekötéssel [...] üzemig hivatalig közlekedő céljáratok indítá­sának kérése a korábbi vagy későbbi munkakezdés [...]
4. 1964-07-10 / 160. szám
[...] még gya­logolni is A dobaiak kérése tehát vagy tartozzanak ismét Csataszöghöz [...] sürgős esetben hívják A dobaiak kérése tehát megoldódott amíg jó idő [...] vissza kellett küldeniük Alattyánba Varga István párttitkár ezt meg is toldotta [...]
5. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
6. 1964-06-18 / 141. szám
[...] meg A Népmű­velési Intézetből Bodnár István osztályvezető a Mű­velődésügyi Minisztérium­ból dr [...] 15 Falusi dolgok­ról Kaposi Kis István jegy­zete 18 20 Mai vendégünk [...] vé­leménye szerint jogos a kismamák kérése s el­küldte a javaslatot a [...] megvalósulhat e a kengyeli kismamák kérése vagy ha nem mi akadá­lyozza [...]
7. 1989-03-14 / 62. szám
[...] szervezetekbe ahol az szük­séges Sándor István a KSH megyei igazgatója az [...] a megyei pártbizottság titkárát saját kérése alapján nyugállo­mányba vonulása miatt ed­dig [...] a megyei pártbizottság titkárát saját kérése alapján eddig vég­zett munkája elismerése [...] ÚJSÁGÁRÚSOKNÁL Szerkeszti a szerkesztőbizottság Csukás István Gyurkovics Tibor Hernádi Gyula Lázás [...]
8. 1990-08-11 / 107. szám
[...] sajtó kapcsán szóba kerültek Csurka István MDF párti képvi­selő közelmúltban napvilágot [...] azzal a ténnyel hogy többszöri kérése ellenére az iraki hatóságok ez [...] rendezésére A Szolnoki Városi Tanács kérése Igénylik a helyi társadalmi szervezetek [...]
9. 1977-03-31 / 76. szám
[...] írók költők többek között Ágh István Bertha Bulcsú Bol­dizsár Iván Ördögh [...] M G Volt már olyan kérése amelyet a szülei nem telje­sítettek [...] kattan Szóval volt már olyan kérése amit a szülei nem teljesítettek [...] Dobozmúzeumot állítot­tak össze a székesfehérvári István Király Múzeum mun­katársai a történelemoktatás [...]
10. 1973-11-28 / 278. szám
[...] ezért azokból mindenképpen ren­delnék Huh István Szolnok Vándorúton mini palackokkal Nem [...] a kiutalt helyiség bérének megállapításának kérése 200 forint névváltoztatás engedé­lyezésének kérése 100 fo­rint szabálysértési bírság elengedésére [...]
11. 1988-04-23 / 96. szám
[...] a szárít gatás miatt Kovács Istvánná Tiszatenyő Bódi Pétert a Szolvill [...] Cseregépet nem tudtak adni Kovács Istvánná az elmúlt napokban átvette a [...] kapcsolatban hangsúlyozta hogy a vásár­ló kérése jogos volt Az el­lenőrzési napló [...] fog­ják Szerkesztői üzenetek II vásárló kérése jogos volt Tegyenek rendet a [...]
12. 1969-10-01 / 227. szám
[...] tanácsot A szerk Szabados néni kérése K Gy szolnoki olvasónk észrevételét [...] vál­lalattól kártérítést nem kö­vetel Egyetlen kérése van az utazóközönséghez a bal­esetek [...] 10 én megjelent lapunk­ban Kurdi István szolnoki olvasónk panaszának aki szóvátette [...] történt választ sem kapott Kurdi István telefonon je­lentkezett a cikk megjelené­sét [...]
13. 1962-03-03 / 52. szám
[...] a segítséget az igazságtalanság megszünte­tésére Kérése ellenére is közöljük levelét mert [...] Imre F Tóth Já­nos Győri István Povedák István Tóth L Ferenc vagy éppen Szabó István kik valamennyien a jászalsó szentgyörgyi [...] K Sz I karcagi pa­naszos kérése jogos Ezt a TEB is [...]
14. 1960-12-28 / 305. szám
[...] MEGYEI NErUr 5 A kertvárosiak kérése Egy kis számvetés Ezen írásommá [...] éri el a 100 százalékot Kérése ezért nem teljesíthető Erről egyéb­ként [...] volt ez a mű­helylátogatás Báli István tudósító 703 sz Damjanich János [...]
15. 1958-04-12 / 86. szám
[...] kiutaltuk A dolgozóknak az a ké­rése hogy minden ledolgo­zott nap után [...] véleményük a felettes szerveknek SASSI ISTVÁN Hatéves évforduló Mező túron és [...] velüket megkaptuk Szigeti Mihályné Szolnok Kérését továbbítjuk az ille­tékes vállalathoz Válaszukat [...] s kékjük szíves türelmét Molnár Istvánná Jászapá­ti Panaszára választ kar tunk [...]
16. 1954-03-30 / 75. szám
[...] semmi kifogása csali az a ké­rése hogy az érdekelt dolgozók szerezzenek [...] te j átvevő helyet kért Ké­rése indokéit Danyi Máté mondta el [...] Erről számol be Cs Farkas István Szolnokról Győré Jánosné Tisza várkonyból [...] Jásziványról Gulyás Mihály Sur­jánból Gergely István Jászberény­ből A tavaszi mezőgazdasági mun­kák [...]
17. 1961-02-01 / 27. szám
[...] családban régen és most Molnár Istvánná tanárnő élvezetesen sokoldalúan ma­gyarázta a [...] értelmében helyesen járt el így kérése nem teljesíthető Dékány Mihály Cserkeszöllő [...] november hó végén kezelésre Jelentkezett Ké­rése tehát nem teljesíthető Gecse István Jászapáti Mivél ön egyháztartásban él [...] a félév tanulni kell Báli István tudósító Úttörő vetélkedő 1691 január [...]
18. 2011-11-12 / 265. szám
[...] a fotó A tanító úr kérése a fényképezés előtt az volt [...] szaxofon Bezerédi Sándor piszton Burka István Beküldte Kanyó Jó­zsef Cibakháza 3 [...] nagyon büszkék rá Beküldte Fülöp István Jászboldogháza 5 A felvétel 1929 ben Bertalan Istvánt és Bajzáth Máriát édesanyám szüleit [...]
19. 2010-02-18 / 41. szám
[...] Veres Éva sajtóreferens Fekete Rigó István alezredes a Szolnoki Rendőrkapitányság bűnügyi [...] az egyik szolnoki A képgalériát kerese a hírportálon valamint számtalan éles [...]
20. 1993-12-31 / 305. szám
[...] közönség a Mama vagyis Hosszú István pedig könyörte­lenül büntetett Szünetben Ra sid Abeljanovnak csak egyetlen kérése volt hogy sérülés nélkül ússza [...]