33 találat (0,481 másodperc)

Találatok

1. 1896 / 2. szám • Az uj sommás eljárás a gyakorlatban (Oldal 15. oldal)
[...] királyi Ítélőtáblai birót dr Tergovcsics István a királyi Curiához beosztott Ítélő­táblai [...] Dobai Albert Szabó Dénes Hatfaludy István Phleps Ferencz és Avedik Simon [...] Péterffy Dénes Onaciu Sándor Hatfaludy István Tanácsjegyzők dr Dániel István kir albiró Dósa Kálmán kir [...] József tanácselnök 86 dbot 2 Kerese Gábor tszéki biró 155 3 [...]
2. 1896 / 44. szám • A közjegyzői állások szaporítása kérdéséhez. Válasz-a Jog 25. számában megjelent cikkre (Oldal 314. oldal)
[...] törvényszéki birót állandó helyettesül Alt­dorfer István kir törvényszéki birót 7 asátoralja [...] helyettesekül Nesztor László és Theil István kir törvényszéki birót 4 a [...] törvényszéki birót állandó helyettesül Gál István törvényszéki birót 4 a marosvásárhelyi [...] pécsi kir törvényszék területére vizsgálóbíróul Kerese Miklós kir törvényszéki birót állandó [...]
3. 1893 / 1. szám • A végrehajtás köréből. Felelet • A gyulai törvényszéki - kunyhó • A kereskedelmi vétel (Oldal 8. oldal)
[...] Emil s t jegyző Osvald István joggy U Elnök birák Szabó [...] Autal Pásztéh i János Klimkó István Popu József Bene Kálmán Szentiványi [...] Sebestyén Mihály Székely Ferenc Frenreisz István Nedeczky Ödön Gebhardt Ferenc t [...] Király A né és t Kerese 1425 92 sz ügyet a [...]
4. 1889 / 42. szám (42. szám. oldal)
[...] megtévesztettektől panaszoltatnék 3 or S István készítményé­nek boríték szine s az [...] körüliratot feltüntető bárca helyett S István nevével és foglalkozásával ellátott bárca [...] helyezhetőnek mutatkozik ugyan hogy S István a készítményének csomagolásával Br A [...] 9 félsz dec 16 csb Kerese Miklós tmg Szucsics Károly Pályázatok [...]
5. 1901 / 25. szám • A polgári perrendtartási szaktanácskozmány. (Tizenegyedik ülés) (Oldal 199. oldal)
[...] az augusztusi tanács tagjai Frenreisz István elnök Hanák Kolos dr Nyeviczkey [...] S z ü t s István jul 15 aug 25 ig [...] F u c h s István jul 15 aug 25 ig [...] 2 től szept 12 ig Kerese Gábor július 12 től aug [...]
6. 1890 / 21. szám • A végrendelkezés köréből (Melléklet 84. oldal)
[...] kétséget nem szenved hogy K István vádlott és társa 1888 évi [...] félsz jul 3 csb Jelentsik István tmg Pap Coriolan Steiner Arnold [...] 30 félsz jul 28 csb Kerese Miklós tmg dr Fürst Győző [...]
7. 1891 / 22. szám • A házmester és az ő joga (Melléklet 88. oldal)
[...] félsz jun 9 csb Jelencsik István tmgg Amant Béla Fillbersrer Ernő [...] félsz jul 4 csb Guoth István tmg Horváth Lajos íariup Péter [...] 25 félsz jul 7 csb Kerese Miklós tmgg Bubreg Antal Lamensdorf [...]
8. 1898 / 28. szám • A váltótörvény 8o. §-ához (Oldal 216. oldal)
[...] július 15 től 42 napra Kerese Gábor július 15 től 42 [...] Kovácsy Albert erzsébetvárosi és Berde István szolnoki törvényszéki bíráknak S i [...] Lajos csáktornyai járás­bírónak és Kovács István nyíregyházai törvényszéki bírónak az itélőtábla [...] 1 c n y i István pozsonyi Csorba Károly kecskeméti és [...]
9. 1904 / 51. szám • Az 1881: LX. t.-c. 210. és 212. §§ a kir. Kúrián (Melléklet 204. oldal)
[...] 1 csb Geller Ottó tg Kerese Kálmán A székesfehérvári tszék­nél Berger [...] fsz jan 18 csb Hegedűs István tg Kiss György dr A [...] fsz febr 9 csb Schermann István dr tg Wakl­hauser Géza dr [...]
10. 1890 / 36. szám • A végrehajtási jog köréből (Felelet.) (Melléklet 144. oldal)
[...] 15 félsz okt 27 csb Kerese Miklós tmg dr Jobst László [...] félsz nov 4 csb Jelentsik István tmg Fényes Géza Nyomatott a [...]
11. 1891 / 11. szám • Vásári bíráskodás • A decentralizáció (Melléklet 44. oldal)
[...] 11 félsz ápr 25 csb Kerese Miklós tmg dr Deutsch Antal [...] Gesztesy János tmg dr Kovács István ZallOra József e ipolysági tszék [...] félsz ápr 16 csb Molitorisz István tmg dr Oszvald Tivadar Schuster [...]
12. 1893 / 9. szám • Új ügybeosztás a kir. igazságügyiminiszteriumnál (Oldal 36. oldal)
[...] 19 csb Saághy Vince tmg Kerese Kálmán Rosenbaum Bernát c kassai [...] félsz ápr 5 csb Jelentsik István tmg dr Fássy Lajos Pályázatok [...]
13. 1896 / 42. szám • Orvosolható birói tévedés? (Oldal 299. oldal)
[...] tényállás a következő Ügyfelem Cs István 1891 évben eladta kis ingatlan [...] nem tudom miután engemet Cs István 189 í évi február 3 [...] és zálogilag is biztosítsam Ezen kérése folytán előjegyeztetett a zálogjog ügyfelem [...] medgyesi kir járásbíróság felperes Cs Istvánt jelzálogi kere­ setével elutasította és [...]
14. 1888 / 12. szám • Ellentétes büntető birósági itéletek s az összetett bizonyitékok (Melléklet 45. oldal)
[...] B Kálmán örököseit id B István személyében esküre kötelezi az iránt [...] Indokok 1 Ámbár id B István a tárgyalás során be­ismerte azt [...] nem volt elfogadható panaszlottak azon kérése hogy panaszló csődnyitási kérvénye egyszerűen [...] az édes apa id B István volt folytonosan minden dolgait csak [...]
15. 1892 / 26. szám • A sommás eljárásról szóló törvényjavaslat a képviselőház igazságügyi bizottságában (Oldal 222. oldal)
[...] nap alatt a követelés iránt kerese et ad be A fizetési [...] a miniszter elnöklete alatt Teleszky István államtitkár Kozma Sándor kir főügyész [...]
16. 1891 / 21. szám • A birói függetlenség Angliában (Melléklet 84. oldal)
[...] 15 félsz jul 6 csb Kerese Miklós tmg dr Müller János [...] félsz jul 8 csb Jelencsik István tmg dr Várady Zsigmond Lemuth [...]
17. 1886 / 23. szám • A csődbeli megtámadási jog és a végrehajtási törvény (Melléklet 92. oldal)
[...] megállapítani II rendű vádlott S Istvánt a kir itélö tábla azért [...] 28 csb Bogyay Pongrácz tmg Kerese Kálmán Roseuberg IgnáCZ e b [...]
18. 1891 / 49. szám • A törvényes idézési határidő • Birói ügyviteli szabályok. (Folytatás.) (Melléklet 196. oldal)
[...] pedig azok ki­adását panaszos ismételt kérése dacára megtagadta a btk 350 [...] a kalapok kiadását panaszolt ismételt kérése dacára megtagadta valódisága esetén a [...] félsz jan 9 csb Guóih István tmg Krausz Miksa Moskovítz Zsigmond [...] félsz febr 18 csb Pataky István tmg dr Mandel Ignácz Mechlovíts [...]
19. 1892 / 35. szám • Német jogászgyülés (Melléklet 137. oldal)
[...] képviselt S József felperesnek B István alperes ellen 69 frt töke [...] perében a következőleg itélt B István alperes köteles a kereseti 69 [...] lehetett valónak elismerni mivelhogy B István azt állítja hogy a 69 [...] nem jöhet továbbá alperesnek azon kérése sem hogy a kereset még [...]
20. 1907 / 16. szám • Az ingatlan árverési vevő jogai (Melléklet 68. oldal)
[...] amért is e tárgyban beadott kérése abból az indokból hogy a [...] fsz máj 27 csb Hegedűs István tg Csatth Sándor dr A [...] fsz jun 10 csb Hidegh István tg Ábrahám József dr A szom­bathelyi Uzéknél Doniján István radafalvi kereskedő ellen bej jun [...]
21. 1903 / 23. szám • A magyar általános polgári törvénykönyv tervezetének birtoktana. Kritikai tanulmány ellenjavaslattal. Folytatás (Melléklet 90. oldal)
[...] összes mellékleteivel együtt visszaadja s kérése teljesítését megtagadja Megokolás A kérvény [...] kellék fennforgását megállapítani nem lehet kérése teljesíthetőnek nem találtatott A m [...] dr A kaposvári tszéknél Frech István sziget­vári aranyműves ellen bej jul [...]
22. 1894 / 40. szám • A sommás eljárás (1893; XVIII. t.-c.) és fizetési meghagyás (1893: XIX. t.-c.) magyarázata (Melléklet 157. oldal)
[...] lefoglalhatásának kérdése T Kálmánnak M István ellen folytatott végrehajtási ügyé­ben végrehajtást [...] város közönsége mint kisajátító fél kérése folytán keresztül vitt szakértői munkálat [...] Aurél ügyvéd által képviselt K István alperes ellen 500 frt kár­térítés [...]
23. 1899 / 9. szám • A bányaművelési szabadság és a kőszén (Melléklet 35. oldal)
[...] az hogy a n H István mint biztosított és a Gresham [...] volt kijelölve a biztosított H István a biztosítótársasághoz tett bejelentés utján [...] neki tojást főzzön és mikor kérése meg­tagadtatott magának kenyeret szelt a [...]
24. 1896 / 48. szám • A csödtömeggondnokságról. 1. [r.] (Oldal 349. oldal)
[...] dr Darvay Fülöp dr Drasko­vich István Faragó Samu dr Fittler dr [...] c h Gusztáv dr MárkusjMatuska István Parall Ferenc Polák Illés dr [...] felülvizsgálati kérelmében tett az a kérése is hogy azon Tóth Mihályt [...]
25. 1896 / 13. szám • A budapesti ügyvédi kamara közgyűlése • Az uj osztrák biztosítási szabályzat (Melléklet 52. oldal)
[...] közjegyzőnél folytathatrlak joggyakorlatot és S István kérésének mellékleteiből az tűnik ki [...] az ügyvédjelöltséggel összeférhetlen lenne S Istvánnak az ügyvédjelöltek lajstromába való felvétele iránti kérése nem teljesíthető A m kir [...]
26. 1890 / 44. szám • Az igazságügyi orvosi tanács életbeléptetése tárgyában kibocsátott miniszteri körrendelethez (Oldal 382. oldal)
[...] szaktestület véleménye kikérése vagy nem kérése tárgyában határozzon akkor midőn ugyanaz [...] tartott üléséből Jegyezte dr Rada István szentszéki jegyző Ezen végzés ellen [...]
27. 1904 / 14. szám • Az ügyvédek ellen (Oldal 112. oldal)
[...] ismét én lettem a pénzintézet kérése folytán zárgondnokká kinevezve Ez a [...] Vér­tesi X Ferenc helyetteséül Tóth István dr a II főt tanács [...]
28. 1903 / 45. szám • Az ügyvédek nyugdíjintézete (Melléklet 179. oldal)
[...] együttélést felbontotta s azt alperesnő kérése dacára többé vissza nem állította [...] nemis volt komoly mert B István tanú vallja hogy előtte felperes [...]
29. 1895 / 36. szám • A milleniumi országos ügyvédgyülés (Melléklet 142. oldal)
[...] lép át Alperesnek az a kérése hogy V Áron tanú a [...] ekkép részére kiszolgáltatott bizonyítják J István és K Károly kihall­gatott tanuk [...]
30. 1893 / 49. szám • A csődtömeggondnokságok kiosztásáról (Oldal 194. oldal)
[...] vevő tényleges birtokba helyezte­tése iránti kérése nem utasítható el Hozatott a [...] kir ítélőtábla elnöke Dr Dániel István s k teljes ülési jegyző [...]
31. 1902 / 33. szám • A spanyol büntetőjog általános tanaiból (Melléklet 131. oldal)
[...] körül az ország­úton M Istvánné kérése folytán vette fel kocsijára a [...] sértett­nek vallomása hanem Dr H István tszéki orvosnak látlelete és véleménye [...]
32. 1896 / 5. szám • Bekeblezési illeték. Felelet • A birák és a testületi szellem (Oldal 38. oldal)
[...] törvényszék részéről időközben az ellenfél kérése folytán hozatott ugyan hagyaték átruházási [...] és kifejezést rectifikál majd Kiss Istvánnal élénk polé­miát folytat azon kérdés [...]
33. 1893 / 7. szám • Csemegi Károly az ügyvédi szervezet kérdéséről (Oldal 56. oldal)
[...] Bodor László Lázár Aurél Bénis István és dr Szabó Gyula tagokból [...] vádlott rövid időre elkért Udvarias kérése teljesíttetett Ugy egy félóra múlva [...]