64 találat (0,316 másodperc)

Találatok

1. 1995-06-24 / 146. szám
[...] Andrejovics Ede Balogh András Bába István Bende Zsolt Buczkó Béla Czirják [...] Pretsner Attila Sajgó Ta­más Simon István Szakács Tibor Széli László Szoták [...] Posta Ferenc Posta Ferencné Prill István Rákó István Simon István Sólyom Éva Szabó Gábor Szabó [...] Darvas utca A lakók régi kérése és vágya a valamilyen módon [...]
2. 1995-06-05 / 130. szám
[...] Polgármesteri Hivatalokban a Miniszterelnöki Hivatal kérése alapján 1995 június 15 éig [...] Paszab Bubán Ferenc Mándok Tóth István Mándok Hojer Gyula Mán­dok Dojcsák [...] Vásá­rosnamény Kovács Gusztáv Vásárosnamény Horváth Ist­ván V ásárosnamény Zí ÁY Béla [...] Nyíregyháza Hering János Nyíregyháza Izsák István Nyíregyháza Kozma István Kemecse Kiss Jenő Nyíregy­háza Kovács [...]
3. 1994-06-11 / 68. szám
[...] meg a gyűlést Majd Pók István elnök szá­molt be az egyesület [...] milliókkal tartoznak a társadalombiztosításnak Pók István be­számolója végén köszönetét mondott a [...] igazgatóját megoldható e az úszók kérése Igazgató úr Ön szerint teljesíthető az úszók kérése Sajnos nem tudunk ebben segíteni [...]
4. 1998-01-28 / 23. szám
[...] a bajnoki mérkőzéseken ér­velt Fecsku István játékos­edző Eközben két futballista már [...] es egyesület A kapus Varró Ist­ván is kérőre talált ő a [...] Aranyi László gardírozza Laci bá kérése invitáltjai legyenek szívesek a nagy [...] Val ter Kft Nyíregyháza Szt István ü 1 Nyíregyháza Hősök tere [...]
5. 1995-10-26 / 251. szám
[...] annak a szamosszegi kisgazdának a kérése elől aki arra kért hogy [...] jó must Fotó KvZ Vikár István tárlata a jósa városi görög [...] Az idén ötvenöt éves Vikár Ist­ván Harminc évvel ezelőtt vég­zett Debrecenben [...] nem pedig egymás ellen Palotai István A VMK 96 os hármas [...]
6. 1994-11-02 / 190. szám
[...] Krúdy Gyula életéből míg Rostás István a Tordán megtartott Jósika Miklós [...] be A kritikai rovatban Bánszki István könyvszemléjét olvashatjuk a Kótaj ban [...] Zoltán első verseskötetéről is Budaházi István Fontos hogy megőrizzük a nyugtát [...] a megrendelések megál­lapodások előzetes árajánlat kérése mel­lett szülessenek meg s ezt [...]
7. 1997-08-29 / 201. szám
[...] a norvégiai világbajnok­ságra kijutott Wágner Ist­ván illetve a korosztályos Európa bajnokságon [...] Kiss Gergely Kiss Valentin Ko­csis István Nyíri Zsolt Pá­pai Szabolcs Peterman [...] nél az egykori Argentumnal Szász István csapatvezető jobbnaK lát­ta ha félreáll [...] amúgy az NYKFC játé­kosa Egyetlen kérése volt az általa kitalált Argentum [...]
8. 1996-05-11 / 110. szám
[...] Ko­vács János tehetséges szakem­berek Nádasdi István Már­Tájfutás földi István és dr Helmeczy László is [...] még nem jutott el szurkolóik kérése Természe­tesen én is hiszen nyíregyházi [...] hosszú távú országos bajnok Wágner István és Cserpák Zsolt Első nap [...] Kupán a felnőtt férfiaknál Wágner Ist­ván és Kiss József a legesélye­sebb [...]
9. 1997-04-18 / 90. szám
[...] remények Berzicza Tamás és Majoros István az esélyekről beszél­get Fotók Racskó [...] küldöttségnek egyébként az volt a kérése a rendezőkhöz számukra olyan menüt [...] említett Berzi­cza Tamást és Majoros Istvánt Berzicza Tamás a Zalahús SC [...] minél előkelőbb he­lyen végezni Majoros István a Szegedi Birkózó Egylet versenyzője [...]
10. 1996-03-23 / 70. szám
[...] Népjóléti Minisztéri­um képviseletében ár Kakuszi István helyettes államtitkár és Gáspár Károly [...] észrevételeket A kirámolt E Misszió kérése Az E Misszió Természet védelmi [...] 7 sz gyógyszertár Nyír­egyháza Szt István u 10 Már­cius 25 től [...] tart a kátyúzás kérdeztük Szamos Ist­vántól a nyíregyházi Közúti Igazgatóság igazgatóhelyettes [...]
11. 1995-07-12 / 161. szám
[...] a hét hónap mérlegét Tukacs István a többségi koalíciót létrehozó szoci­alista [...] munkájában ven­ne részt szívesebben A kérése megegyezett a jogi bizottság jelenlegi [...] szolgál­ták volna mondta befejezésül Tukacs István Száraz Attila A bölcs béka [...]
12. 1996-02-10 / 35. szám
[...] egymásai a titkosszolgálatok közölte Nikolits István deb­receni sajtótájékoztatóján A polgári titkosszolgálatokat [...] A készülő ügynöktörvény kapcsán Nikolits István nem tart ja indokoltnak hogy [...] a fehérgyarmati egész­ségügyi intézménnyel Határozott kérése volt Sánta Miklós dr Varga István dr Turóczi Zoltán és Fórizs [...]
13. 1995-04-21 / 93. szám
[...] hogy a Ház al­kotmányügyi bizottsága kérése alap­ján az Alkotmánybíróság állásfog­lalást alakítson [...] minden település számára elfogadható Jeszenszki István vezérigazgató az előző évet értékelve [...] az Új Kelet kérdésre Jeszenszki István Amennyiben nem az általunk kal­kulált [...]
14. 1996-11-21 / 272. szám
[...] órától Az előadásokat dr Várfalvi Ist­ván a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője tartja a [...] és termé­szetbeni juttatásokról dr Ha­zai Istvánná a Népjóléti Mi­nisztérium helyettes államtit­kára [...] mini­mum négy év Az ügyfél ké­rése szerint a havonta befize­tett minimumösszeg [...] útra A kínai faló Palotai István Új Kelet Szilárd meggyőződésem hogy [...]
15. 1997-12-08 / 286. szám
[...] Keserű Sándor Siklósi Csaba Szcntjobbi Ist­ván Palotás Csaba Varga János csapatvezető [...] ter Joma Sport Nyíregyháza Szt István u 1 Telefon 60 472 [...] Olimpiai Bizottság el­nöke továbbá Harcsár Ist­ván államtitkár az OTSH elnöke is [...] elnökség lemon­dani kíván A másik kérése az volt hogy az utóbbi [...]
16. 1996-12-23 / 299. szám
[...] ren­dőrkapitánya hívta fel a fi­gyelmet Kérése után öt ön kormányzat képviselő [...] szerint a rendőrség el­fogta F István 26 kisvárdai lakost aki alaposan [...] Balogh Zoltán vezérigazgató Lapigazgató Hajdú István Főszerkesztő Kézy Béla Belpolitikai szerkesztő [...] Sportszerkesztő Révay Zoltán Főmunkatársak Palotai István Száraz Attila Szerkesztőség és lapigazgatóság [...]
17. 1995-01-04 / 3. szám
[...] a nyír­egyháziakat a román röplabdaklub kéré­se Miben kérte a segítségeteket a [...] Pá­rizs férfiak rúd 5 Bagyula István 2 szabadtéri Európa bajnokság Helsinki [...] 4 78 kg 5 Gulyás Ist­ván 2 plusz 95 kg 5 [...] 2 1000 m 3 Béé István Szíjjártó Sz István 4 k 4 1000 m [...]
18. 1995-05-31 / 126. szám
[...] Szemelvények egy lakossági meghallgatásból Földesi István Sóstó és Sós­tóhegy önkormányzati képvi­selője [...] orvosi rendelővel kapcsolatban kér­deztek Veress István váro­sunk főépítésze elmondta hogy az [...] a termelőszövetkezet a város többszöri kérése ellenére el­adta a helyet magánszemélyek­nek [...]
19. 1997-04-07 / 80. szám
[...] e előtti pécsi sajtótájékoztatóján el­hangzott kérése miszerint ne engedjék utcára a [...] bemutatási lehetőséget nyújtó szabad­időparkban Lendvai István a Fimex Fair Bt vezetőjének [...]
20. 1996-11-20 / 271. szám
[...] üvegműves művészpalántái­nak munkáit láthatjuk Palotai István Új Kelet Végigjárva a tárlatot [...] Cigány Magazin szer­kesztőjének azon mondata ké­rése a pedagógusokhoz a ci­gánygyermekek oktatásával [...] Nyí It na P Palotai István Új Kelet Kedden nyílt napot [...]