Új Kelet, 1998. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-28 / 23. szám

Labdarúgás 1998. január 28., szerda Borsodi. Az elet habos oldala Szenved az Ibrány K. T. (Új Kelet) __________ A keret változott — a cél nem. Ibrányban még augusztus­ban zászlóra írták: Előre, az NB ffl-ba! S ehhez tartják magukat. A csapat is, amely nagy elán­nal készül trónra lépni. Az esély adott, tavasszal csak a Kislétát kell lehajráz­ni. Akkor pedig semmi és senki nem mentheti meg a gárdát a feljutástól. Addig persze még tizenöt „éles”, majdnem annyi elő­készületi meccs vár a megyei első osztályú alakulatra. No meg sok-sok edzés... Most éppen ez van soron - gyürkőzik is becsülettel a társaság, három új figurával gyarapodva. A Balogh Zol­tán, Kvasznál Attila, Zá­kány László alkotta hármas makkegészségesen vágyik bizonyítani: nem kidobott pénz az átigazolásukba ölt summa. Vannak azonban hiányzók is. Sajna, Korpái bokája tilta­kozik a terhelés ellen, neki pihenést javallottak. Csak­úgy, mint Papp Tibornak, aki zúzódást szenvedett, O egy hetet kényszerül tétlenül töl­teni. A többieknek nincs mese, nekik kőkemény munkát írt elő Fecsku mester.- Elképzeléseinknek meg­felelően halad a felkészülés, szenvednek a fiúk. De hát en­nek most van itt az ideje. Ilyenkor kell szenvedni, nem a bajnoki mérkőzéseken-ér­velt Fecsku István játékos­edző. Eközben két futballista már máshová jár. Muri a Kisvárda, Mészáros a Kótaj sorait erősí­ti. Hamarosan bővül a távo­zók listája, minthogy a fiatal Lehoczkit Tiszaebcrcelrc adja kölcsön az. Ibrány. Abbéli in­díttatásból: ott rendszeresen játszhat, emígyen „comboso- dik” a srác. A Kisváráénak nyolc ... ' Új-Kelet információ Egyetlen megvei NB III -as csapatunk edző- meccs-programjával va­gyunk már csak adósak. Elkészült a Kisvárdai SE menetrendje, eszerint februárban nyolc alka­lommal méri le a Komá­romi-kompánia, hogy ép­pen hol tart. Csupán a két Tiszaszalka elleni mér­kőzésnél nem tisztázták még az órára pontos idő­pontot. Február 4., 14.00: Kisvár- da-Nyírkarász. Február 8., 13.00: Kis- várda-Lövőpetri. Február 12., 14.00: Zá­hony-Kisvárán, Február 15., 14.00: N.yír- karász-Kisvárda. Február 18,: Ki^várda^ Tiszaszalka. Február 22., 14.00: Lövő- petri-Kisvárda. Február 25.: Tiszaszal­ka—Kisvárda. Február 28., 11.00: Ib- rány-Kisvárda. F utballmorzsák MTI Rio de Janerio: A bra­zil parlament "alsóháza elfogadta a sportminiszter azon tervezetét, amelynek értelmében az ország klub­jai saját maguk szervezte tornákon szerepelhetnek - szövetségi jóváhagyás nélkül. Pete - mert ő a mi­niszter - másik elképze­lése is alsóházi jóváha­gyást élvez. Utóbbi arról rendelkezne, hogy a bra­zil játékosok az eddigi tíz év helyett két esz­tendőt követően válhat­nak „szabadügynökké”, vagyis rendelkezhetnek saját szerződési jogaik­kal. * * * Bogota: A kolumbiai kábítószer-kereskedelem­ben való részvétele miatt 50 havi börtönbüntetés­re ítélték Wilson Perez válogatott védőt. Hí * * Buenos Aires: Először elképedtek, azután hangos hahotázásban törtek ki egy argentin „doppingbrigád” tagjai. A Quilmes nevű csapat játékosától, Mau- ricio Lopeztől levett vi­zeletminta nem más volt, mint-sör. Az ellenőrök fel nem foghatták. Lopez mb ikénl csempészhetett sze­szes italt üvegcséjébe. En­nek ellenére (vagy éppen ezért?) egy mérkőzéstől el­tiltották a játékost. * * Szöul: A Koreai Köztár­saság labdarúgó-váloga­tottját további öt éven ke­resztül támogatja sportfel­szereléssel a NIKE. A szerző­désből kitűnt, hogy a szpon­zorálás ériékc - angol font­ban kifejezve - az öt esz­tendőre összesen 20 millió.- ; 1 * * * Melbourne: Bár Ausztrá­lia válogatottja az Iránnal vesztesen megvívott tava­lyi rájátszás eredménye­ként nem jutott ki a fran­ciaországi vb-döntő me­zőnyébe, ennek ellenére a selejtezősorozat szépen jövedelmezett. Az ausztrál szövetség bejelentette, hogy 1997-el angol font­ban mérve 900 ezres nyere­séggel zárta. Aszaúd-arábi- ai Konföderációs-kupából származó osztalék újabb jelentős summát sejtet. Azt később kapja meg az „aussie” szövetség. Nem vicc, vár az Asil Lesz túra, lesznek edzőmeccsek. Most már biztos: feb­ruár 7-én Ciprusra repül a Nyíregyházi FC. A piros-ké­kek egy hétre szálljak meg a szigetet. Az Őze-csapat Larnacaban kvartélyozza be magát - kőhajításnyira a tengerparttól. A szálloda nem csak az elsőrangú pano­rámát biztosítja: a fiúk „házon belül” tréningezhetnek. Merthogy a rezidenciához futballpálya is tartozik. Koncz Tibor (Új Kelet) Ilyen sem volt még! Hétha- táron túl hangolhat a „Szpari”. A tervek szerir' az NYFC há­rom előkészületi mérkőzést „tud le” eme felettébb csábos környezetben. Két ellenfél már ismert: a szlovák, az 1. FC Kosice (Jelek Andrással sorai­ban), valamint a ciprusi másod- osztályban vitézkedő Asil (a gár- da a bajnoki cím fővárományosa) feszül össze a Nyíregyházával. Annyi szent, nem mindennapi derbikre van kilátás. A harmadik partner kilétét egyelőre homály fedi: a szakmai stáb szeretné, ha sikerülne valamely német együt­tessel bajszot akasztani... A meccsmentes napokon délelőtt-délután macerálja majd játékosait Őze Tibor edző. A portyára húszfős keret utazik, mindazonáltal a név­sor még változhat. Annál is inkább, mivel lappang még egy-két ügy a klub berkein belül. Mérész Zoltán például valószínűleg kimarad a föld­közi-tengeri kalandból: a tá­madóért ugyanis a Demecser jelentkezett. Ha a felek meg­állapodásra jutnak, Mérészt fél évre kikölcsönzi az NB Il-es egyesület. A kapus, Varró Ist­ván is kérőre talált, ő a Tisza­füreddel tárgyal. Varga Szabolcs Rakamazon marad Alapos változások történtek az utóbbi időben a rakamazi játékosállományban. A téli felkészülés során eddig féltucat labdarúgó választott új csapatot magának, míg a helyükre mindössze négyen érkeztek. Barczi R. (Új Kelet)- Karcsúsodnak - sóhajtott nagyot Veigli Géza, a Rakamaz edzője. - Simon, Kozma, Szek­rényes, Rékasi és Boros után Pásztor is eligazolt tőlünk. Mel­lesleg, ha már a távozóknál tar­tunk, szeretném megemlíteni, hogy nem igazán értettem Bo­ros nyilatkozatát, mert szerin­tem megkapta a megfelelő le­hetőséget. Más kérdés, hogy nem élt vele. Természetesen megpróbálják a vezetők pótolni a szerencséjü­ket máshol keresőket, s a már korábban megszerzett Baka és Gáspár után újabb játékosokat sikerült Rakamazra csábítani. Szabó a megyei I. osztályú Pálházát, Kovács pedig az egyik vetélytársat Ózdot hagyta ott a Vcigli-legénység kedvéért. El­dőlt, hogy a Nyíregyházi FC-vcl készülő Varga továbbra is az NB ni-as csapatot erősíti, ellenben Gerliczkirő1 még mindig nem lehet biztosat tudni.- Néhány ifista is velünk ké­szül, és eddig jó benyomást tet­tek rám - mondta a tréner. — A csapat amúgy is nagyon fiatal, és ez idáig mindenki nagyon jól dolgozott. Egyelőre napi két edzés szerepel a programban, az első edzőmeccset február 4-én játsszuk a Kertvárossal. Tarpán nem tűrnek tovább Utolsó helyen szerénykedik a megyei Ij. osztály Kutykó- csoportjában a'Tárpa gardája, de ennek ellenére nagyon bíznak a bennmaradásban. Mindezt új elnökség, edző és játékosok jelzik. Barczi Róbert (Új Kelet) A lemondott vezetőség helyét egy öttagú, főként helyi vállal­kozókból álló elnökség foglalta cl, amelynek Csapó Kálmán az elnöke. - Tűrhetetlen volt az az állapot, ami Tarpán uralkodott- kezdte az újdonsült prezident.- Evek óta egyre lejjebb zuhan a csapat, és ezt akarjuk megállíta­ni. Az új vezetőséggel és az edzővel mindent megteszünk azért, hogy benntartsuk a csapa­tot. Azt szeretnénk, hogy hagyo­mányaihoz méltón szerepeljen az egyesületünk, ezért, ha tavasszal elérjük a célunkat, jövőre meg­célozzuk a magasabb osztályt. És hogy mindezek eléréséhez kik érkeztek a sereghajtóhoz? Nyolc játékost sikerült leigazol­ni, akik közül öten már korábban is játszottak Tarpán. A Szécsi, Törős, Hornyák, Hegyi, Varga Miklós ötösfogatot Vásárosna- ményból, Földit Tiszabecsről, Varga Tibort a Tiszamenti SE-tó'l, Cziberét pedig Jánkmajtisról si­került Tarpára csábítani.- Sajnos, az igazolások során a többi egyesülettől semmiféle segít­séget nem kaptunk, pedig arra tö­rekszünk, hogy mindenkivel jó kapcsolatot alakítsunk ki - foly­tatta Csapó Kálmán. - Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy ez nemcsak egy fellángolás, hanem hosszabb tómra teiveziink. Ezt bizo­nyítja.hogy Szécsi Szabolcs ésNagy Elek irányításával az utánpótlást is megpróbáltuk felkarolni.- A csapat mellett a létesítmé­nyünket is rendbe akarjuk hozni, ezért az öltöző és a pálya felújí­tásán kívül egy edzőpálya építé­séhez is hozzákezdtünk - vette át a szót az új edző, Varga Zoltán, aki korábban már kétszer is irá­nyította a tarpaiakat. - A játéko­sok mindenesetre becsületesen dolgoznak, a heti négy edzésen szinte teljes létszámmal tudunk készülni. Remélem, minél hama­rabb összekovácsolódik a gárda, és elérjük tavasszal a célunkat. Távozóban szinte egyszerre mondta az elnök és az edző, hogy amennyiben sikerrel zárnák a sze­zont, azt a falunak köszönhetnék, hiszen a tarpaiak egy emberként a csapat mögé álltak. Oregfiúk nem vén fiúk... L. Tóth Lajos (Új Kelet) A 2. Joma-kupa fő fogását a te­remlabdarúgó-torna tizenhatos döntője jelenti majd a hétvégén a nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnokban. Édesszájúnk meg­nyugtatására: lesz desszert is! A hozzávalók adottak, lehet ízlel­getni a neveket. Pusztán szét kell nézni a „vadonban”, a közelmúlt „erdeiben”, akad ott „kokas”, de akár „Lukas” is (mindegyik finom „falatovics”), a ,Jciss” szurkoló felderül, korántsem „buús”, ha régi idők nagyjait látja feltűnni (nem „péntek” este. hanem) va­sárnap kora délután. Csemege a javából! „Tarcsa” meg a jó szo­kását! (Bizalmas tanács a részt­vevőknek: nem az a cél, hogy „üski” az ellenfelet!...) A két órakor kezdődő finálé előtt az NYVSSC öregfiúi - akik nem vén legények - a megyei „veteránokkal” kapnak össze barálilag. A piros-kékeket Esze- nyi Dénes, a „nem szparisokal” Aranyi László gardírozza. Laci bá’ kérése: invitáltjai legyenek szívesek a nagy derbi napján ti­zenegykor a Buszacsa előtt fel­bukkanni. S hogy kiknek szól az üzenet?: Fenyvesi Zoltánnak, Vadon Lajosnak, Veigli Gézának, Imre Dezsőnek, Széki Józsefnek, Komáromi Györgynek, Péntek M iki ásnak, Héri Gézának, Juhász Lászlónak, Juhász Károlynak, Tarczali Gyulának. Tarcsa Bá­lintnak. Falatovics Lászlónak,. Béres Jánosnak, Erdei Árpádot, Kokas Miklóst, Szabó Bélát és Üski Gézát. .. A nyíregyházi labdazsonglőr rök listája nemkülönben csábító: • Kléninger László, Czeczeli Ká­roly, Kondor József, Kemecsei wjsm f ® spuri 10% készpénzt érő engedmény a futballcsapatoknak a kupaláz ellen. Teremcipők 5800 Ft-tól Amíg a kupa tart! Val ter Kft. Nyíregyháza, Szt. István ü. 1. Nyíregyháza, Hősök tere 9. (alagsor) Tel.: 42/407-470,42/410-055 György, Buús György, Szendrei József, Szikszói Mihály, Szekré­nyes András, Kiss Miklós, Kozma Jó.zsef, Gáspár Dísztó, Fecsku Ist­ván, Borbély Attila, Lukács Zol­tán, valamint Farkas Béla. Ebéd után jól fog esni a desszert, anti valójában hab lesz a Joma-kupa tortáján. Előkészületi mérkőzések: Szerda: Nyíregyházi FC-Ibránv. Városi Stadi­on 14.30, Szakoly-Nagy- kálló 14.00. Brockhauser hosszabbított MTI _____ Sz erződést hosszabbított Brockhauser István a bel­ga RC Genk első osztályú csapatánál. A volt váloga­tott kapus 2000-ig kötelez­te el magát Gcnkben. A 2001-ig szóló szerződés újabb egyéves hosszabbí­tási lehetőségei is kilátás­ba helyez. Stojak cáfol MTI Damir Stojak, a jugosz­láv labdarúgó-bajnokság­ban szereplő Vojvodina horvát játékosa cáfolta, hogy tárgyalt volna a hor­vát Croatia Zagreb cgyiil- tesével. A 22 éves csatár a belgrádi Studio B televí­zió adásában elmondta, nincs szándékában el­hagyni az újvidéki csapa­tot, sőt szerződést szeret­ne hosszabbítani a Vojvo- dinával. Korábban' az falóit’ nap­világot, hogy a Croatia Zagreb szeretne leszerződ­tetni a gólerős játékost' és a két klub már tárgyalt is Stojak ügyében. Ha meg tudtak volna egyezni, Sto­jak lehetett volna az első olyan játékos, aki Jugosz­lávia szétesése óla a két egykori tagköztársaság között vált csapatot. „Megfázott” a Hőtransz Új Kelet-információ A nyíregyházi városi teremlabdarúgó-baj­nokság 3. fordulójának eredményei, A-csoport: M.R.F.K.-Barthá Team 6- 3, Vitamin-Vocst Al­pin 6-3, Isobau-Borbá- nya-Stadion Biile 4-2, Zöld Asz SE-Dunapack Rt. 1 -4, Szatc Nagykál- ló-Gólvágók 4-3. B-csoport: Danubius Bulls-Casino 1.3-0, Mar- so Kfl.-Vectigália 6-3, Brazil SC-Elcktronct 2- 2. Mirage FC-Vis Maior 7- 2. Borsodi Sörgyár- Szabolcs Gabona 5-1. C-csoport: Jom a FC- Hőtransz 11-1, Térmif- NCS. Dinnye 2-1; Per­fekt Baráti Kör-Tudlik SC 3-1, Határos Kft.-’ Térinfó 3-3. East Crcdit- Camel-Spirodent 3-3. D-csoport: Nyírtávhő FC-Bujtosi Bútorszalon 2-4, Nyír-Flop FC-Fort is-' simo FC 5-3. Argentum- Yolmg Boys-Corner FC • 2-3, ArgentitnvFC-Salc- wa Alpin 4-5, Pepita FC- - Szabolcstej Rt. í?5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom