Új Kelet, 1995. október (2. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-02 / 231. szám

Ve -0 MA SPORT 4 oldalon (12—15. oldal) Megint nincs ötös! Nincs ötös a lottón — tudatta az MTI munkatársával a Szerencsejáték Rt. munkatársa a vasárnapi ötöslottó- sorsolás után az esti szelvényértékelést követően. A 21 hét felhalmozódott nyereményalapja a héten 535 millió forint volt. Ennyit kapott volna az a játékos, aki mind az öt számot eltalálja. Jövő héten a nyeremény összege már több, mint 576 millió forint lesz. Fodor Gábor Lengyelországban A művelődési és közokta­tási miniszter szombaton há­romnapos hivatalos látoga­tásra Lengyelországba érke­zett. A politikus varsói tartóz­kodása során megbeszélést folytat Kaimierz Dejmek kul­turális és művészeti, valamint Ryszard Czarny közoktatási miniszterrel. Fodor Gábor találkozik továbbá a varsói magyar intézet vezetőivel, részt vesz a lengyel fővá­rosban megrendezésre kerülő Chopin-zongoraverseny nyi­tókoncertjén, valamint a Chopin—Liszt közös kiállí­tás megnyitóján. Bartók­megemlékezések Zsúfolt ház előtt, rangos vendégek jelenlétében rende­zett komoly sikerű Bartók- emlékhangversenyt péntek este a londoni magyar nagy- követség. A világhírű ma­gyar zeneszerző halálának fél évszázados évfordulója al­kalmából szervezett koncer­ten a brit fővárosban mű­ködő, Bartók nevét viselő zeneiskola növendékei adtak elő részleteket a mester nép­dalfeldolgozásaiból, majd a budapesti zeneakadémia egyik volt fiatal brit hölgy­hallgatója játszott Bartók- zongoradarabokat. Az est fénypontját Pauk György, a nemzetközi hírű hegedűmű­vész fellépése jelentette. Új forgalmi rend Hegyeshalomnál Vasárnap 0 órától új for­galmi rend lépett életbe He­gyeshalomnál a személyfor­galomban. Krisán Attila ez­redes, a Határőrség szóvivője elmondta: négy forgalmi sáv­ban léphetik át mostantól az utasok a magyar—osztrák határt. Az egyikben azok közlekedhetnek, akik az Eu­rópai Unió, illetve az euró­pai gazdasági térség tagálla­maiból valók. A másik for­galmi sáv a magyar, illetve azon állampolgároké, akik­nek egyetlen EU-országba sem kell vízumot váltaniuk. A következő forgalmi sáv­ban a vízumkötelesek halad­hatnak. A személyforgalmat bonyolító autóbuszok is a számukra kijelölt külön sáv­ban hagyhatják el az orszá­got. Nemzeti Ellenzéki Kerekasztal Magyarország nemzeti ér­dekeinek és értékeinek meg­őrzésére, a magyar nép ke­resztény—nemzeti élete job­bítására szerveződött pártok, társadalmi és polgári szerve­zetek vezető képviselői meg­alakították vasárnap Buda­pesten a Nemzeti Ellenzéki Kerekasztalt (NEKA). Bá- tonyi Sándor, a NEKA szóvi­vője elmondta: a kerekasztal első, alakuló ülésén a részt­vevők megállapították: „a kormányzó hatalom nemze­ti tragédiát idézett elő műkö­dése során”. A tanácskozáson a nemzeti ellenzék kinyilvánította, hogy erőiket egyesítik a haza kizárólagos szolgálatára. A NEKA a nemzet megmenté­sére programot dolgoz ki, amelyet szembe kíván állíta­ni a jelenlegi kormányzat el­képzeléseivel. Nem hiszi el ugyanis, hogy csak az állam- háztartásnak alárendelt elvo- násos rendszer vezetheti ki az országot a nehéz hely­zetből. A szóvivő hangsú­lyozta: az ország és az állam­polgárok tartalékai kimerül­tek. Ezért a NEKA azt sze­retné, ha a nemzet külső adósságállományát átüte­meznék és a belső állam- adósságot is törölnék Koncert a Zenei Világnapon A nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban rendezték meg • vasárnap a zene világnapját köszöntő ünnepi koncertet már hagyományként — Cs. R. felvétele Szűkülő közgyógyellátási lista Drágább gyógyszerek Az importból származó gyógyszerek mintegy 60 száza­léka, több mint ezer készítmény 6,3 százalékkal kerül többe ok­tóber 1-jétől. Teljes árat kell ezu­tán fizetni a recept nélkül is kap­ható, de vényre eddig 40, illetve 70 százalékban támogatott pati­kaszerekért; s ugyancsak vasár­naptól 45 készítménnyel szűkül a közgyógyellátási igazolvány­ra térítésmentesen kiváltható gyógyszerek köre. A mostani gyógyszeráremelés immár a hatodik ebben az esz­tendőben. Ezúttal ismét a gyógy­szerimportőrök emelik áraikat, mégpedig az elmúlt fél évben be­következett inflációt kompenzá­landó. Az úgynevezett alaplistás, magas százalékban támogatott készítmények áremelkedését ezút­tal is magára vállalja a biztosító, a többi gyógyszerért azonban a be­tegeknek kell többet fizetniük. Teljes egészében megszűnik annak a mintegy 90 patikaszernek a tb-támogatása, amelyet ugyan bárki recept nélkül is beszerezhe­tett, de ha az orvos írta fel, akkor a tb 40, illetve 70 százalékban tá­mogatott. Ilyen készítmény példá­ul a Paxirasol, az Irgamid szem­kenőcs vagy a Canesten kenőcs. A közgyógyellátási igazol­ványra térítésmentesen kiváltha­tó, körülbelül 800-900 gyógy­szert tartalmazó listáról 45 ké­szítmény került le. Egy hónap alatt ez már a második, a köz­gyógyellátottakat érintő rendel­kezés. Mint ismeretes, szeptem­ber 1-jén már hatályba lépett a közgyógyellátási igazolvány fel- használásával kapcsolatos szigo­rítás. Paskai László infarktusa Szívinfarktussal szállították kórházba szombaton délután fél ötkor Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érseket. Túl van az infarktus utáni első órákat jellemző köz­vetlen életveszélyen a bíboros, — közölte Dinnyés József, az esztergomi Vaszary Kolos Kór­ház I. belgyógyászati osztályá­nak vezetőhelyettese vasárnap délelőtt. A kardiológus orvos elmond­ta: a bíboros, nyugodtan töltöt­te az éjszakát. Komplikációk nem léptek fel nála. Súlyosabb szövődménye egyelőre sincs a betegségnek. Paskai Lászlónak jó kilátásai vannak a teljes fel­épülésre. Lottó A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 39. heti 5/90-es lottó nye­rőszámai a következők: 16, 26, 33, 66, 72. Jokerszám: 4 2 8 4 0 7. A 39. heti 6/45-ös lottó nyerőszámai: 15, 21, 22, 27, 28, 43, a pótszám: 23. Labdarúgó NB II Nyíregyháza— Kecskeméti SC 3-0 (1-0) Tiszakécske FC — Sényő 3-0 (2-0) Tiszavasvári—Kazincbarcika 2-1 (2-1) Hyppolit, a lakáj Zajos sikert aratott a Nyíregyházi Móricz Zsig- mond Színházban szom­baton este az évad első nagyszínpadi premierje, a „Hyppolit, a lakáj”. A bemutató előadás kö­zönsége negyedórás tet­szésnyilvánítással fogad­ta az előadást, amely nem szűkölködik humorban, muzsikában, jókedvben. A főszerepekben: Bárány Frigyes (Hyppolit), Hetey László (Schneider Má­tyás), Szabó Tünde (Schneiderné). Kritikánk az 5. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalom