Új Kelet, 1997. április (4. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

SZABOICS-SZATMAR-BEREG MEGYEI NAPILAP IV. évfolyam, 75. szám — 1997. április 1., kedd Ára: 28 Ft' . .v. • Városlátogató Nyírbátor 7. oldal Kedves Olvasóink! Sajnálattal kell bejelentenünk, hogy a papír- és energiaárak folyamatos emelkedése, állandóan drá­guló környezetünk, s a bennünket körülvevő egyéb körülmények együttesen lehetetlenné teszik, hogy lapunk árát az Önök által megszokott, tudomásunk szerint igen népszerű szinten tartsuk. Mindent el­követtünk, hogy a terheket, melyek egyre nyomasz­tóbban nehezedtek a mi vállainkra, ne kelljen - rész­ben - azokra áthárítanunk, akik saját életükben naponta találkoznak ezekkel a nehézségekkel. Ed­dig bírtuk. Szomorúan közöljük a száraz tényt: la­punk ára mától fogva példányonként 28, a pénteki számunké, melyben a heti rádió- és tévéműsor van, 34, a havi előfizetési díj 570 forintra emelkedett. Ezért a pénzért - mely azért még így is a piac egyik legalacsonyabb árú napilapját jelenti - igyekszünk az eddiginél is frissebb információkkal, érdekesebb írásokkal, színvonalasabb újsággal kiszolgálni Önö­ket, akiket ezután is szívesen látnánk mindmáig növekvő olvasótáborunk tagjai között. Húsvéti úrvacsoraosztás a nyíregyházi református templomban. Az ünnepi istentiszteletet Sipos Kund Kötöny esperes tartotta 20121 22 23 24 1 - f c'n Xi36' 37 38 39 ■ .Ajll*i 5ÖT5T M 53 541. ■ j. ,. ­651 66 67! 68 A 13. heti ötös lottó nyerőszámai a következők: 32, 34, 78, 88, 89. A jokerszám: 4 9 3 2 3 5. A hatos lottó nyerőszámai a következők: 2, 9,14, 20,31, 35, a pótszám: 10. Az ötös lottón 5 találatos nem volt, 4 találatos 15 darab volt, nyereményük egyenként 1 493 173 forint, 3 találatos 1472 darab, nyereményük egyenként 15 216 forint, 2 talála­tos szelvény 60 917 darab volt, nyereményük egyenként 643 forint. A következő hétre átvitt nettó halmozódó nyeremény- összeg 5 találatos esetén: 383 595 206 forint. Telitalálatos joker nem volt. A következő hétre átvitt nettó halmozódó nyereményösszeg 24 465 765 forint. A hatos lottón 6 találatos és 5+1 találatos nem volt. Öt találatot 47 fogadó ért el, nyereményük egyenként 92 311 forint, 4 találatos szelvény 1982 darab volt, nyereményük egyenként 2189 forint, 3 találatos szelvény 34 181 darab volt, nyereményük egyenként 444 forint. A következő hét­re átvitt nettó nyereményösszeg 6 találatos esetén: 58 813 730 forint (MTI) Nyíregyházi család tragédiája MTI A Miskolcot Sátoraljaúj­hellyel összekötő 37-es szá­mú út 11-es kilométerszel­vényénél - Gesztely és Taktaharkány között - hét­főn délelőtt 11 órakor két személygépkocsi ütközött össze. A balesetben az egyik autó utasai közül négyen a helyszínen meghaltak. Az MTI információja sze­rint a balesetet az okozta, hogy egy Nyíregyházáról Miskolcra tartó Peugeot előzés közben megpördült, áttért a menetirány szerin­ti bal oldalra és ott össze­ütközött egy Miskolc felől érkező Opel személygép­kocsival. Az ütközés kö­vetkeztében a Peugeot uta­sai közül egy nyíregyházi házaspár és két gyermekük életét vesztette, míg 20 éves utasuk súlyos sérülé­sekkel került kórházba. A balesetben vétlen Opel vezetőjét súlyos, vele uta­zó feleségét pedig életve­szélyes sérülésekkel szállí­tották a miskolci megyei kórház baleseti sebészetére. Az útszakaszon 15 óra­kor indulhatott újra a for­galom. A baleset körülmé­nyeit vizsgálják. Államtitkári látogatás Új Kelet-információ T. Asztalos Ildikó, az Ipa­ri, Kereskedelmi és Idegen- forgalmi Minisztérium poli­tikai államtitkára április el­sején, kedden Nyíregyház­ára látogat. A politikus asszony délelőtt tájékoztatót tart a Szabad Demokraták Szövetségének nyíregyházi székházában, majd megyei gazdasági társaságoknál tesz látogatást, s Felbermann Endre alpolgármesterrel tár­gyal. Délután a szaktárca képviselője a megyei fejlesz­tési ügynökség vezetőségé­vel folytat megbeszéléseket. Templomkatasztrófa Tűzoltók gigászi küzdelme a menthetőért Racskó Tibor (Új Kelet) Vasárnap kora reggel csörög a telefon: Kocsordon ég a re­formátus templom! Pont hús- vétkor?! Ez is csak épp itt, ná­lunk történhet meg! Próbálom elképzelni, milyen kép fogad majd. A főúttól letérve feltárul a katasztrófa látványa. Elárvult, füstölgő templom- torony, sehol a hajó tetőzete, csak a csupasz falak. Közeled­ve előtűnnek az egyre apróbb részletek is: sehol-sincs vako­latok, betört üvegtáblák, sár­tenger mindenfelé. Tűzoltók megfeszített harca a fel-fellob- banó lángokkal, csendes, fe­gyelmezett küzdelem az egyik legelemibb ősi erő ellen. A per­nye, a korom és a füst mindent átható, szúrós szaga. A beom­lott bádogtető és az üszkös, vagy izzó gerendák sűrűjében még ég a templom orgonája. Számomra a legszentebb hang­szer, melyre Bach a világ leg­gyönyörűbb darabjait írta. Egy zenészcsaládban felnőtt ember­nek ez maga a teljes összeom­lás. Még leírni is szörnyű! Sze­münk láttára porlad $zét az egész. Megközelíteni szinte teljesen lehetetlen. Olyan ez, mint egy totális bombázásról készült archív fénykép keltet­te képzelet. Az összerogyott, elszenesedett padokon meg­csillannak a ragyogó, tavaszi Nap sugarai. A hűvös szellő fuvallatára még itt-ott felizzik az élő parázs a fában. A látvány megdöbbentő, de egyben le­nyűgöző is, fájdalom és csodá­lat társul bennem. Fáj látni az elmúlást, a könnyes arcú néni­ket, akik otthagyva csapot-pa- pot, jöttek megnézni szeretett templomuk pusztulását, de ugyanakkor csodálatos látni a természet erejét és a tűzoltók gigászi küzdelmét a ment­hetőért. Tiszteletet érzek irán­tuk, hisz ilyenkor gyakran nemcsak a tűz ellen harcolnak, hanem saját életükért is, mert a rájuk leselkedő veszély tel­jesen kiszámíthatatlan. Sajnos a tragédia okáról semmit sem tudtam meg, csak annyit, hogy a becsült kár ötvenmillió forint körül van. AGRO-FOOD április 3-6. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar látványos felvonulása AGROKER szakmai napokkal (április 4—5.) Nyíregyháza-Sóstó Erdei Szabadidőpark. Nyitva naponta 10—17 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom