Új Kelet, 1997. október (4. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-01 / 229. szám

B0RS9D-ABAÚJ­ZEMPLÉN SitonljtúihatY Siro*p»Uk 0 ®s SZA80LCS-SZ ATM AR- J 8EREG Tiuavuvéri Nyíregyháza GySngyöi © Gödöllő Nagykát* Szigatuentmiklói Nagykőről *mesm® ; .* x-»sr -r- m mm Ára: 28 Ft- ■ . ■ :>• f Munkatársaink FUJI alapanyagra és technikával dolgoznak. IV. évfolyam, 229. szám - 1997. október 1., szerda 15% nyitási engedmény, csak egy napig! 16 órakor addigi vásárlóink között ajándékokat sorsolunk ki, a főnyeremény egy SONY és egy GoldStar színes televízió. Rákóczi utca 14. Forródrót: 4l6-0l6.Nyitva: 8-18, szombaton 8-13 óráig. Panoráma 6. oldal Energiaáremelések Emelkedik a földgáz és a villamos energia ára szer­dától, egyben a villanyáram-számlákon a rászorulók számára megkezdődik a kompenzáció jóváírása. MTI A Magyar Energia Hivatal javaslata és az ipari minisz­ter döntése alapján október elsejétől a földgáz ára átlago­san 3,2 százalékkal, a villa­mos energiáé pedig átlagosan 6,4 százalékkal emelkedik. Ezen belül a lakosságnak a gázért 3,5 százalékkal, az áramért 6,9 százalékkal kell többet fizetni. A közcélú erőművekből kiadott távhő ára átlagosan 5 százalékkal lesz magasabb. Ettől a nap­tól kezdve a kormány által kezdeményezett Energia Alapítvány is megkezdi a villamosenergiaár-emelések után szánt kompenzációk jó­váírását. Kari Imre kormánybiztos az MTI érdeklődésére el­mondta, hogy az alapítvány kuratóriuma a legutóbbi ülé­sén döntött arról a szempont- rendszerről, amelynek alap­ján a támogatást megítélik. A rászorulóknak szánt támoga­tás összegét számítógéppel határozzák meg. Az Energia Alap öszesen 1,5 milliárd fo­rint kompenzációra fordít­ható forrással rendelkezik. Ez a költségvetés által befi­zetett 1 milliárd és az ener­getikai vállalatok által ígért 500 ezer forintból tevődik össze. Az egy főre jutó éves kom­penzáció mértéke várhatóan 1500 és 12 ezer forint között lesz, amelyet az év végégig az érintettek számláján, több lépcsőben írnak majd jóvá. Kari Imre elmondta még: az Energia Alapot eredetileg a villamosenergia-drágulás kompenzálására hozták létre, de az alap nyitott a földgáz­ár-emelés ellentételezésére is. Ebben azonban még min­dig nincs előrelépés, mert a szétosztható forrás nem áll rendelkezésre. Felborult a traktor Új Kelet-információ A megyei tűzoltóság ügye­letesétől kapott tájékoztatás alapján a vörös kakas őrzői­nek nem volt különösebb dolga tegnap, a mentőket azonban több balesethez hív­ták. Reggel 8 órakor Kis­várdán egy személygépkocsi és egy segéd-motorkerék­pár ütközött össze: egy könnyebb sérültet láttak el. Délben Nagyecsed belterü­letén egy mezőgazdasági vontató borult fel. A trak­torhoz erősített utánfutón többen utaztak, akik közül ketten súlyos, hárman köny- nyebb sérüléseket szenved­tek. Mátészalkán 12 óra 40 perckor egy személygépko­csi és egy teherautó ütközött össze, a mentőszolgálat mun­katársait egy könnyebb sé­rülthöz riasztották. Délután fél ötkor Nyíregyháza Felső­sima városrészén egy lovas- kocsi és személyautó koccant össze, egy nyolc napon belül gyógyuló sérülthez hívták a mentőket. Ütötték, verték - nem abba halt bele? 3. oldal Zene, zene, zene Palotai István (Új Kelet) A zene mindenkié! Olyan, mint a Jóisten kék ege, lágy tavaszi fuvallat, a madarak hajnali éneke. Mindenkihez szól, akinek van „antennája rá”. A zene nem válogat gazdag és szegény között, és ágy árad szét a Földön, mint a Nap fénye. Nem tudom, Te hogy vagy vele, de én ha megyek az utcán, és egy ablakon kilibben egy- egy szívsimogató futam, megállók és hallgatom egy kicsit. Lehet, hogy nem illik, mégsem tud­nék azonnal odébb állni, tovább rohanni dolgaim után. Nekem a muzsika gyógy­szer is! Feloldja, elhessen­ti lelki nyavalyáimat, és végtelen belső' mosolyra fakaszt. Mi még? Nem tudom. Amikor valóban át tu­dom adni magam neki, akkor kétségtelenül min­den. Feloldódom egy-egy futamban, majd sodró­dom vele, mint viharban a falevél... És a zene mindenkié! Nélküle nem lenne a vi­lág sem ennyire szép, sem ennyire gálád. Ne feled­jük: a szirének éneke is szerves része a földi létnek. A zenét ünnepelni egyetlen világnapon? Ér­telme nincs sok, de hát Isten neki, ám legyen. Nekem minden nap, min­den óra és minden perc ünnep, ha zenét hallgatok. Es a zene mindenkié... Fórum az adótörvényről Új Kelet-információ ______ A Magyar Szocialista Párt Nyíregyházi Szervezetének péntek esti közéleti fórumán, október 3-án 16 óra 30 perc­kor a Jókai tér 4. szám alatti irodában Veres János ország- gyűlési képviselő, a parlament költségvetési bizottságának alelnöke, a megyei területfej­lesztési tanács alelnöke várja az érdeklődőket. A kötetlen beszélgetésen szó lesz az ország jövő évi költségvetésé­nek főbb irányairól, az adózás változásairól és Szabolcs- Szatmár-Bereg területfejlesz­téséről. Fővárosi postarablók Úgy sietett, hogy százezreket elszórt Fullajtár András (Új Kelet) Jól megszervezett, de pan- cser módon kivitelezett posta­rablás történt szeptember 29-én 15.30 és 15.40 között Domb- rádon, a régi posta épületében. Az esetről tegnap dr. Házi Ist­ván megbízott főkapitány és Márton Árpád forrónyomos parancsnok tájékoztatta a sajtó képviselőit. A helyiségben tartózkodó alkalmazottak békésen végez­ték a dolgukat, amikor hirtelen rájuk támadt egy sötét szem­üvegben lévő férfi, és tört ma­gyarsággal pénzt követelt. Az elkövető, látva a dolgozók té­továzását, a nála lévő pisztollyal a plafonba lőtt, hogy .kérésé­nek” nagyobb nyomatékot ad­jon. A figyelmeztetőnek szánt lövés után (gázpisztollyal lőhe­tett, mert lövedéknyomot nem találtak) a rabló betörte az ügy­féltért elválasztó pult üvegét, és egy nejlonszatyorral a kezében a páncélszekrény előtt termett. Ekkor a dolgozók jobbnak lát­ták, ha „kiszolgálják” a hívat­lan „ügyfelet”, és a szatyorjába raktak mintegy 3,7 millió fo­rintot, különféle címletekben. A zsivány annyira kapzsi volt, hogy vesztére még a fémpén­zeket sem hagyta ott. Menekü­lés közben, sőt már a posta épü­letében a gyenge reklámsza­tyor kiszakadt a nagy súlytól, és míg a körülbelül 300 méter­re autóval várakozó társához ért, közel egymillió forinttal felszórta az utat! A rendőrségre történő beje­lentést követően a forrónyo­mos csapat azonnal a helyszín­re sietett, és a szemtanúk leírá­sa alapján a cigándi hídfőnél rábukkantak a meneküléshez használt gépkocsira, amiben szétszórva pár százezer forin­tot és egy álarcot találtak. Kis idő múlva a helyszín közelé­ben az egyik tettest is elfog­ták. O volt az, aki a rablót gép­kocsival átvitte a Tisza-hídon. Az elfogott személy (domb- rádi lakos, de Budapesten él) előbb azt állította, fegyverrel kényszerítették, hogy részt vegyen a rablásban. Később megeredt a nyelve, és el­Apróhirdetését 4 megyébe akár 270 000 emberhez is eljuttathatja! Akik lakossági apróhirdetést adnak fel az llj Keletben, azok hirdetését továbbra is ingyen közöljük a beérkezés sorrendjében — kivéve az expressz fizetett hirdetéseket. Kívánságra viszont 200 forintért leközöljük további 3 megyei lapban (Borsodban a Déli Hírlapban, Hevesben a Heves Megyei Napban és az Új Pest Megyei Hírlapban). így hirdetését négy megyében mintegy 270 ezer ember olvashatja, és még hatásosabban ér célba. A befizetést igazoló csekket a hirdetésszelvényhez kérjük mellékelni! mondta, hogy Budapesten van egy szerb férfi, akinek játékter­me van, de nem valami jól megy az üzlete, és ezért bérelte fel őt és még egy másik szerb személyt, hogy a rablással pénzt szerezze­nek számára. Mivel az elfogott gyanúsítottnak Kisvárda térsé­gében volt helyismerete, így ott próbálkoztak meg a pénzszer­zéssel. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom