Új Kelet, 1996. március (3. évfolyam, 52-76. szám9

1996-03-23 / 70. szám

16 1996. március 23., szombat Lapzárta I IJ KELET Petárdával ment udvarolni Fullajtár A. (Új Kelet) A záhonyi F. Antal (41) úgy próbálta visszaédesgetni volt feleségét, hogy március 20-án és azt megelőzően több alkalommal tűzijátékot ren­dezett az asszony erkélyén. Petárdákat dobált, amivel alapos pánikot keltett volt hitvesében és a ház többi la­kójában. A „szerelmes” férfi ellen garázdaság miatt indí­tott eljárást a rendőrség. Sikkasztás vétsége miatt folytat vizsgálatot a rendőr­ség V. János nyíregyházi la­kos ellen. Az ügyeskedő fér­fi március elején kölcsön kért egy Trabant személy- gépkocsit, amit nem adott vissza a gazdájának, ha­nem eladta, és a pénzt zseb­re tette. Fülön csípték a nyíregyhá­zi B. Bertalan 14 éves tanu­lót. A fiatal gyerek korán kezdte a zsiványéletet, és már az elején megbukott. Márci­us 20-án kora este a Tüzér utcán betört egy műhelybe, és onnan papír zsebkendőket csent el. A betöréskor a ron­gálással 20 ezer forintos kárt okozott. Alaposan helyben hagyták Nyíregyházán az Alma úton lévő orvosi rendelőt és a szomszédban lévő gyógy­szertárat a betörők. Eddig még ismeretlen vandálok előbb a rendelőbe „néztek” be, onnan ezer forint kész­pénzt vittek el. A rongálási kár 10 ezer forint. A gyógy­szertárban már szerencséseb­bek voltak, itt 5 ezer forintot találtak. Ez valószínűleg fel­bosszantotta őket, mert a berendezésben 115 ezerforin­tos kárt csináltak. Újra dolgoznak a színes­fémtolvajok. Legutóbb a Nap­kor és Oros között lévő táv­közlési légvezetékből ezer métert nyestek le ismeretle­nek. A kár 131 ezer forint. A Vásárosnamény és Nyírmada között húzódó bronz légveze­tékből 1200 métert vágtak le és vittek el. Csalás miatt keresi a rend­őrség azt a férfit, aki még a múlt év őszén egy nyíregyhá­zi vállalkozótól akkumuláto­rokat vásárolt bizományba, mintegy 580 ezer forint érték­ben. Ezzel még nem is lett volna gond, csak éppen a fi­zetési határidőig nem számolt el a pénzzel, de az akkumulá­torokat sem vitte vissza. Egy­szerűen felszívódott, és egye­lőre bottal üthetik a nyomát. Zsebes ügyeskedett a nyír­egyházi autóbusz-pályaudva­ron az utasok körül. Sikerrel, mert egy 39 éves nő táskájá­ból észrevétlenül kilopta a pénztárcát 4 ezer forinttal és a személyes irataival együtt. Vesztegetés miatt indított eljárást a rendőrség B. László (38) szerencsi és H. Ion (29) román állampolgár ellen. A két férfi 500 forint fejében arra akarta rávenni a záhonyi határ- átkelőhelynél az egyik szolgá­latban lévő határőrt, hogy a ro­mán férfi útlevelébe egy belép­tető bélyegzőnyomot tegyen. Besurranó tolvaj járt Tisza- csécsén, a Kossuth úton egy lakásban. Valószínűleg jó hely­ismerettel rendelkezett, mert a ruhásszekrényből 50 ezer forint értékű, bemutatóra szóló Pos­tabankjegyet fújt meg. Közéleti fórum az egészségbiztosításról Új Kelet-Információ Az MSZP immár hagyományos közéleti fórumának pénteki vendége Holló László, a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója volt, aki a kötetlen beszélgetés alatt az érdeklődők kér­déseire válaszolva beszámolt az államháztartási reform tervezetének az egészségbiztosítást érintő részéről, a gyógyszertámogatás finanszírozásáról, illetve a közellá­tási rendszerek helyzetéről. titart Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Kisáruház Húsvét előtti ajánlat, ÜDÍTŐITALvásár a (©) KISÁRUHÁZNÁL 0,5 I Pepsi Max 0,5 I Miranda 0,5 Pepsi 0,5 I 7UP 2 I Miranda 2 I Pepsi 2 I Pepsi Max 2 I Pepsi Light 49 Ft+30 Ft betét 49 Ft+30 Ft betét 59 Ft+30 Ft betét 59 Ft+30 Ft betét 101 Ft+50 Ft betét 131 Ft+50 Ft betét 131 Ft+50 Ft betét 131 Ft+50 Ft betét Araink az áfát is tartalmazzák Telefon: 42/411-433 A címet ismeri, várjuk! MÁR MOST ELKEZDHETI, ÍGY HÚSVÉTRA MIND MEGVEHETI. A holnapi hirdetést is figyelje! Fórum a gyermekekért Tegnap délelőtt gyermekvé­delmi fórumot tartottak Nyír­egyházán, a Gyermek- és Ifjú­ságvédő Intézetben. A rendez­vény célja az volt, hogy a me­gye országgyűlési képviselői, a gyermekvédelem szakembere­ivel együtt, véleményt formál­janak a legkisebbeket érintő törvényről és a megvalósítás módjáról. A fórum nyitóelő­adását a Népjóléti Minisztéri­um képviseletében ár. Kakuszi István helyettes államtitkár és Gáspár Károly főosztályvezető tartotta. A bevezető után a résztvevők megismerkedhettek a törvénytervezettel, s össze­gyűjtötték a témával kapcsola­tos észrevételeket. A „kirámolt” E-Misszió kérése Az E-Misszió Természet- védelmi Egyesület irodáját március 22-ére, péntekre vir­radóra ismeretlen tettes(ek) feltörte (feltörték), s elvitte (elvitték) a szervezet iroda- technikai eszközeit. Az E-Misszió egyesület tá- mogatásokból tartja fenn magát s végzi a munkáját. Az ehhez kapcsolódó infor­mációk a többek között el­tulajdonított számítógépen voltak. A szervezet vezetői kérik az ismeretlen elköve­tőikéit, hogy legalább a munkájukhoz, kapcsolat- tartásukhoz nélkülözhetet­len adatokat szolgáltassa (szolgáltassák) vissza. Az elkövető(k) számára a szer­vezet címe már ismert... Hétvégi ügyeletek ORVOSI ÜGYELET Fehérgyarmat: hét közben: 18.00— 6.00: összevont ügyelet; hétvégeken: szombat 6.00— hétfő 6.00. Cím: Kossuth tér 35. Tel.: 44/364-045. Mátészalka: hét közben: 19.00—7.00: össze­vont ügyelet; hétvégeken: szombat 7.00—hétfő 7.00. Cím: Kölcsey tér 2. Tel.: 44/310-020. Záhony: hét közben: minden­kinek a saját háziorvosa áll ren­delkezésére; hétvégeken: szom­bat 7.00—hétfő 7.00. Cím: If­júság u. 10. Tel.: 360-234. Vásárosnamény: hét közben: 17.00— 7.00; hétvégeken: szom­bat 7.00—hétfő 7.00. Cím: köz­ponti háziorvosi rendelő, Sza­badság tér 32. Tel.: 371-633, 371-451, 371-982. Kisvárda: fogorvosi ügyelet szombaton és vasárnap 8—13 óráig (Somogyi Rezső utca 8/a. Postautca). Nyír­egyháza: hét közben: 19.00— 7.00; hétvégeken: szombat 7.00— hétfő 7.00. Fogorvosi ügyelet hétvégeken: szombaton és vasárnap 8.00—14.00. Cím: Szent I. u. 16. Tel.: 312-322/a központi ügyeletet kell kérni. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET A17/7. sz. gyógyszertár Nyír­egyháza, Szt. István u. 10. Már­cius 25-től április 1-ig 17/9. sz. gyógyszertár Nyíregyháza, Sza­badság tér 1. Kisvárda: hét köz­ben: 18.00—7.00: összevont ügyelet; hétvégeken: szombat 6.00—hétfő 7.00: Cím: Szent Gy. tér 1. Tel.: 322-322/ 333 vagy 838-as mellék. TEMETŐI ÜGYELET A Temetkezési Vállalat ha­lottszállítási ügyeletéinek éjjel­nappal hívható telefonszámai: Nyíregyháza: (42)408-435, 06-60-356-721, Nyírbátor: (42) 381-089, Fehérgyarmat: (44) 362-250, Kisvárda: 06- 60-356-649, napközben: (45) 415-032, Mátészalka: (44) 314-964; nappal munkaidőben: (44) 312-242, munkaidő után: (44) 310-448, Vásárosna­mény: (45) 371-614. A Csősz Autóházak sürgős­ségi ügyelete Opel-tulajdono- soknak: 06-20-450-594. Ha rendkívüli segítségre van szük­sége, hívjon bennünket. Hol tart a kátyúzás? — kérdeztük Szamos Ist­vántól, a nyíregyházi Közúti Igazgatóság igazgatóhelyettes főmérnökétől: — A nem önkormányzati kezelésben lévő közutakon már teljes kapacitással javít­juk az utakat. Egyidejűleg az egész megyében dolgozunk. Csak azok az útburkolatok nem sérültek meg az időjárás viszontagságaitól, amelyek 2—3 éve készültek el. A töb­bit szinte kivétel nélkül javí­tani kell. Különösen Fehér- gyarmat és Vásárosnamény környékén akad sok dolgunk. A szatmári és a beregi részen a legrosszabb az út minősége. Jelenleg öntött aszfalttal (felmelegített anyaggal) dol­goznak szakembereink. Re­méljük, a hónap végétől, de legkésőbb a jövő hónap ele­jétől a klasszikus meleg asz­falttal folytathatjuk az úthi­bák javítását. Az aszfaltkeve­rőgéppel, gyári körülmények között készített burkoló­anyaggal már minőségileg jobb munkát tudunk végezni. minimum Nyugaton többnyire erősen, másutt változóan felhős idő lesz, : elszórtan, főleg a Dunántúlon alakul ki eső, néhol átmenetileg gyen- i ge havazás. A délkeleti, déli szél néha megélénkül. Hajnalban és , reggel foltokban köd képződik. Reluxa-redőny, szalaglüggöny, harmónikaajtók. Közvetlen a gyártótól 48 óra alatt. Garancia idő: 1 év. Tóth Katalin • Nyíregyháza Kiss Ernő U. 40. W (42)402-650,310-435 A mai szám szerkesztője: F. Sipos József Hétvégi hírügyeletes: Fekete Tibor Valuta MNB középárfolyamok ■ V . 4j... Angol font 225,29 Ausztrál dollár 114,07 Belga frank (100) 482,14 Dán korona 25,66 Finn márka 31,81 Francia frank 28,89 Görög drachma (100) 60,67 Holland forint 88,53 ír font 231,55 Japán yen (100) 137,00 Kanadai dollár 107,68 Kuvaiti dinár 490,44 Német márka 99,09 Norvég korona 22,80 Olasz líra (1000) 93,67 Osztrák schilling 14,09 Portugál escudo (100) 95,89 Spanyol peseta (100) 117,95 Svájci frank 122,49 Svéd korona 22,03 USA-dollár 146,69 ECU 183,58 Közmeghallgatást tart a szennyvízhálózat ez évi kiépítésének lehetősé­geiről, illetve az 1995. évi feladatok elvégzéséről a máriapócsi képviselő- testület március 25- én, hétfőn este 18 óra­kor a városi művelődési házban. oooooooooo iNPÁRIUM KAUEI Márci Március 23., szombat A Nap kel: 5 óra 39 perckor, nyugszik: 18 óra 03 perckor. A Hold kel: 7 óra 47 perckor, nyugszik: 22 óra 39 perckor. Március 24., vasárnap A Nap kel: 5 óra 37 perckor, nyugszik: 18 óra 04 perckor. A Hold kel: 8 óra 26 perckor, nyugszik: 23 óra 36 perckor. EMŐKE napja. Régi magyar név, amely egy időben szinte teljesen kiveszett nyelvünkből, s úgy kellett ismét elterjeszteni. Megérte, mert nagyon szép, je­lentése pedig igen érdekes: anyatejjel táplált csecsemő. Ma Emese és Ottó nevű ismerőse­inket is köszöntsük! Mai évfordulóink Százkilencvenöt éve hunyt el I.PAL orosz cár.//. Katalin cár­nő fia volt, s az anyai szeretet teljes hiányában nőtt fel. A rend­kívül erőszakos asszony teljesen uralkodott fián, s ezzel az egyébként is labilis idegrend­szerű fiúból embergyűlölő zsar­nokot csinált. Pedig Pál uralko­dásának kezdetén sok üdvös in­tézkedést hozott, rendeletéit azonban vaskézzel hajtatta vég­re, ezzel maga ellen fordította az arisztokráciát. Végül összeeskü­vés áldozata lett, saját nyakken­dőjével fojtották meg. Száztizenöt éve született RO­GER MARTIN DU GARD fran­cia író. A kritikai realista irány zat egyik legjelentősebb képvise­lője volt, kiemelkedő alkotása A Thibault család című regénycik­lusa, melynek művészi erejéért és igazságszeretetéért 1937-ben neki ítélték a Nobel-díjat. Hetvenöt éve született DO­NALD CAMPBELL brit autó- versenyző. Előbb motorcsónak­kal állított fel gyorsasági világ­rekordot, majd 1964-ben 648,28 km/órás eredménnyel autós gyorsasági világcsúcsot javított. Boldog születésnapot! Ma ünnepli 55. születésnapját VEREBES JÓZSEF labdarúgó- edző. Az országszerte csak Má­gusként ismert tréner manapság egyik csapat kispadját sem kop­tatja, de korábban számos gárdá­nál megfordult, és sikereit még ellenfelei is méltányolják. Előbb a győri Rába ETO-ból csinált baj­nokcsapatot, majd az MTK-t és a Kispest-Honvédot is a bajnoki dobogó csúcsára vezette. Pár hó­napig a magyar válogatott szövet­ségi kapitányi tisztét is ellátta. El­lentmondásos személyiség, játé­kosai általában tisztelik, és szinte vakon követik tanácsait, mások viszont sokat bírálják módszere­it, kivált fanatizmusát. Életéről Verebes, a mágus címmel már könyv is született. SZABOIÍSS/ATW ÁR-BER EG MEGYEI NAPÚ AP Laptulajdonos és kiadó: Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Tel.: 411-433 Felelős kiadó: Balogh Zoltán vezérigazgató Főszerkesztő: Kézy Béla Szerkesztők: Randa Ferenc, F. Sipos József, Tapolcai Zoltán Főmunkatárs: Száraz Attila Sportszerkesztő: Révay Zoltán Lapigazgató: Hajdú István Szerkesztőség és lapigazgatóság: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 15. Tel.: 42/437-006, 437-012, 437-013 Fax: 437-012 Hirdetésfelvétel a Start Vállalat központjában a felvételi irodán, Bujtos u. 32, a Nyírségi Nyomda nyomtatványboltjában, Árok u. 15, valamint a megye valamennyi postahivatalában. Terjeszti előfizetésben a Magyar Posta Rt. Debreceni Igazgatósága (4046 Debrecen, Bethlen u. L, telefon: 52/412-111) Igazgató: dr. Kovács József Árusításban terjeszti a Rónahír Észak-Alföldi Postai Hírlapkereskedelmi Rt. (4046 Debrecen, Péterfia u. 4. Levélcím: 4001 Debrecen pf. 270. Telefon: 52-347-988/21, 22. Fax: 52-347-988/21., Ügyvezető igazgató: Kuthy Antal. Előfizetési díj: egy hónapra 380 Ft, negyedévre 1140 Ft, fél évre 2280 Ft, egy évre 4560 Ft. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, postai, valamint hírlapkézbesítőknél és a kiadónál. Nyomtatás: a Start Vállalat Nyírségi Nyomdaüzemében Nyíregyháza, Árok u. 15. Felelős vezető: Murczkó Károly nyomdaigazgató Csak a megrendelt kéziratokat, fotókat őriztük meg! A lapban közölt saját információk, írások, reklámgrafikák felett kizárólagosan a kiadó és a szerző rendelkezhet, felhasználás, utánközlés csak közös jóváhagyásukkal lehetséges. ISSN 1217-9914

Next

/
Oldalképek
Tartalom