Új Kelet, 1994. január (próbaszám)

1994-01-28 / Próbaszám

LAPZARTA =12 UJ KELET Clayderman nyitotta meg Klubnézőben A Dunán innen kevés olyan vendég­látó hely működik, mely igazán kultu­rált környezetben, magas szintű ki­szolgálás mellett tudja fogadni a ven­dégeket, s ezek egyike Nyíregyházán a Zefirusz Klub. A klub 1991. március 30-án nyitott. A díszvendég Richard Cleidermann volt, aki személyesen tartotta a meg­nyitót. Az azóta eltelt időszakban sok jeles ember fordult meg itt! Jeszenszky Géza, Siklós Csaba, a német az angol és az amerikai nagykövet, valamint a művészvilág „nagyjai” közül Bródy János, Benkó Sándor, Homonyik Sándor, Voith Ági, Bodrogi Gyula. A klub zárt, a tagok bármikor beléphetnek, utcáról jövő vendégeket ritkán fogadnak, nehogy előforduljon, hogy a „külső” vendég esetleg meg­zavarja a nyugodt légkört. A vendég­körhöz 1500-2000 ember tartozik, akik között családias kapcsolat alakult ki. Másfél évvel ezelőtt, 1992 márciu­sában igen nagy megtiszteltetés érte a klubot. Tagja lett a Chaine des Rotis- seurs nemzetközi gasztronómiai szö­vetségnek, mely a „Pecsenyesütők Világszövetsége” s 117 ország a tagja. Ide országonként a legjobb éttermeket veszik fel. Magyarországon mind­össze 16 étterem tartozik ide, s ezek között ott található most már a Zefirusz Klub is. Hamarosan a Korona Szállóban a klub méltóbb külső környezetben, még a jelenleginél is szebb berendezéssel, ugyanilyen színvonalas kiszolgálással áll az oda érkező vendégek szolgá­latában. Gyöngyössy Zsuzsanna É/ete mi/fíó gyökerű Bár országhatárokat átívelő Ady-rendezvénnyel rója le Szatmár megye minden év novemberében a költő iránti tiszteletét, alig tíz héttel az Érdmindszenti zarándoklat ,Jfjú szívekben élek” négy ország fiataljait megmozgató vetélkedőjét követően ismét Ady-megemlékezés színhelye volt a szülőfalu és Szatmárnémeti. Az „Értől az Óceánig” költője halálának 75. évfordulója alkalmából most a megyei múzeum kérte fel a Kölcsey Kört: rendezzenek rövid tudományos tanácskozást és emlékműsort, időzítsék a felújított adyfalvi emlékház Franyó Zoltán temesvári műfordító Adyra vonatkozó dokumen­tumaival gazdagodott kiállításának megnyitását épp január 27-éré. Neves előadók (Kozma Dezső kolozsvári egyetemi tanár, Indig Ottó nagyváradi irodalomkritikus, Corneliu Bállá szatmári műfordító és Fényi Istx’án nagykárolyi költő) értekeztek Ady erdélyi örökségéről, pályakezdése és a szülőföld kapcsolatáról, versei román fordításáról és költői munkássá­ga elő- és utóéletének néhány kérdéséről. Boér Ferenc kolozsvári színész ,,Ki látott engem címmel" mutatta be pódiumműsorát, Murray György Nagykárolyból Ady-emlékekről és Ady-versek illusztrációjához készült művészfotóit állította ki ez alkalommal. (muzsnay) Jelöltbemutató Január 26-án szerdán tartotta sajtótájékoztatóját az MDF Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Választmánya. Bemutatták az 1994-es országgyűlési választások megyebeli képviselőjelöltjeit. A tíz jelöltből öt az előző választásokon is megszerezte a parlamentbe jutáshoz szükséges szavazatokat. Az öt új kép­viselőjelölt bizakodóan néz az ez évben esedékes válasz-ások elé. . A „közalkalmazotti besorolás” kérdésében a választmány nevében Takács Péter megyei választmányi elnök kijelentette: hogy az MDF- nek meggyőződése: a társadalmi felelősséggel élő önkormányzatok megtalálják a módját annak, hogy a közalkalmazottak országos bérezéséhez igazítsák saját közalkalmazottaik bérezését. Az MDF Országos Elnöksége február 2-án Nyíregyházán tartja kihelyezett ülését - hallottuk a tájékoztatóban melyen a következő témákban tartanak szekcióüléseket: egészségügy, egyház, politika, oktatás, önkormányzat, tájékoztatás, gazdaság, honvédelem, mezőgazdaság. A szekcióüléseket az " f J-.. V..U- Ar C-,nhÁ Első oldalunkon olvashatják: sok a tilosban parkoló az átalakuló nyíregyházi belvárosban. íme... 4 csecsemő* gyilkos gimnazista Megdöbbentő bűncselekmény történt Fülpösdarócon január 23-án éjjel. A község lakói talán már békés álmukat aludták, amikor az egyik porta leányszobájában egy 15 éves gimnazista lány új kis jövevénynek adott életet. Mivel azonban addig a pillanatig gondosan titkolta terhességét, tenyerét gyorsan a pici szájára szorította, minek követ­keztében a csecsemő megfulladt. Az ifjú leányanya - összeszedve minden lelkierejét - reklámszatyorba tette az élettelen kis testet és bedugta az ágyneműtartóba. Másnap átutazott barátjához Tyúkodra és megkérte a fiút, hogy segítsen neki eltüntetni előző szerelmének gyümölcsét. Táskába tették a kis holttestet és a tyukodi nádasba dobták. Furcsa, de a terhesség tényét nem a leány anyja, hanem a körzeti orvos fedezte fel. A mama csak annyit látott, hogy a leány időnként hányt, de ebből messzemenő következtetéseket nem vont le. Az orvos megtette a feljelentést és a leányt vallatóra fogták, aki vonakodva bár, de elmesélte szörnyű tettét. Ezzel azonban az úgy még nem tisztázódott teljesen, a vizsgálat szakértők bevonásával folyik. Sikli Tímea Csomag A hölgy káromkodott. Halkan, disztingváltan, de határozottan káromkodott.. A csomag nagy volt. Nagyon nagy. Nehéz. A hölgy - nyilván nem jószántából — egymaga cipelte. Már közel volt a postaépülethez, kivettem hát a kezéből udvariasan, hogy segítsek. Majd megroggyantam. Nagyot fújtam, amikor le­tehettem bent az ablak előtt. A hölgy - a nyomomban lépkedve - egyre csak mondta a cifrát. Jól öltözött volt és dekoratív. És bőséges a szókincse. Mindent elmondott. Arról, hogy kinek az anyja, és merre és meddig. Hogy a megyeszék­hely két legforgalmasabb postahivatala, a főposta és a vasútállomás melleti posta előtt nincs parkolási lehetőség. Az egyiknél — bár fizető parkoló van — sosem lehet helyet találni és nem is a bejárat közelében van a legközelebbi megállási lehetőség. A másiknál, az állomásinál pedig igencsak távol kell meg­állni autóval, s onnan cipelni a csomagot. Fölraktam a csomagot a pultra és elköszöntem. Az ajtóból visszanézve csak annyit láttam, hogy a hölgy a csomagfelvevő ifjúhoz beszél. A fiúnak nagy volt a füle. És élénkvörös. Mind a kettő, (gy) Új Kelet Nyíregyháza, Bercsényi u. 8. Tel: 312-903 Mb. főszerkesztő: Tni-nai/nluvi fJvÖrQV Próbaszám Nyomtatás: Nyírségi Nyomda Kft. Nyíregyháza — 1994 Felelős vezetők: Dr. Váradi József és Molnár Béla ügyvezető igazgatók Sötét pillanatok A gép szét­darabolta kezelőjét Két tiszaszentmártoni férfi ellen indított eljárást a Záhonyi Rendőrkapi­tányság, akikjanuár7-én délben parázs vitát követően puszta kézzel úgy meg­vertek egy nyugdíjas bácsit, hogy nyolc napon túl gyógyuló zúzódásos sérülé­seket szenvedett. Westemfilmbe illő jelenetnek le­hettek tanúi Nyírbátorban a Mini presszó vendégei január 19-én este. B. István felszolgáló - talán egy korábbi sérelmén feldühödve — zsebéből előkapott egy kést, és azt a pultnál ülő egyik vendég torkának szegezte. Az úr - aki történetesen egy vállalkozó volt­nem esett pánikba, és egy ügyes moz­dulattal ellökte magától a kést. Bár a keze megsérült, még mindig szeren­cséje volt, hogy nem lett komolyabb következménye a dolognak. Szamossályiban a helyi presszó előtt január 23-án este egy 42 éves férfi parázs vita utáú kisbabát kapott, és megsuhintotta vele a 15 éves vitapart­nerét, aki szerencsére nem szenvedett súlyosabb sérüléseket. Tragikus kimenetelű baleset történt 24-én délben Nyíregyházán a Debre­ceni úti fűrésztelepen. Egy 20 éves fia­talember a gatterfűrész takarítása köz­ben a mozgó gépbe esett, és az szinte feldarálta a szerencsétlen férfit. Ismeretlen látogatói voltak a hodászi TSZ irodájának. Feltörték a páncél- szekrényt, ahonnan 74 000 Ft kézpénzt és 150 000 FT értékű letéti jegyet vittek el. , Egy szabolcsveresmarti portán rob­bant ki veszekedés egy nyugdíjas férfi és felesége között. Amikor a vita elfajult, a bácsi előkapta a konyhakést, és megvágta vele az asszony csuklóját. Egy nyíregyházi férfi két — korban hozzá nem illő, 15 és 17 éves - fiúval behatolt a Kert közi iskolába, ahol azonban az arra járó rendőr lefülelte őket, és bekísérte a kis csapatot az őrszobára. ST < : > Több a nő/ jöjjön az ezred ! Lengyelország második nagy vá­rosának önkormányzati elnöke, a lódzi vajda a nemzetbiztonsági hivatalhoz fordult, kérve, hogy telepítsenek a városba egy katonai ezredet. A város átadná az alaku­latnak azokat az üresen álló épüle­teket, amelyekben pár éve, még a rendszerváltás előtti rohamrend- I őrség, a ZOMO alakulatai állomá­soztak. A vajda elmagyarázta, hogy kérése nincs összefüggésben a település biztonságával. Szerinte az ezred javíthatna a város de­mográfiai helyzetén, mivel Lódz- ban a férfiak és a nők aránya 100:116. y

Next

/
Oldalképek
Tartalom