Új Kelet, 1995. június (2. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-05 / 130. szám

Programok Emléklap a nemzeti ellenállásért A II. világháború európai befejeződésének és a fasizmus felett aratott győzelem 50. év­fordulója alkalmából a Magyar Köztársaság miniszterelnöke Nemzeti ellenállásért em­léklapot adományoz az alább felsorolt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakosok részére. Az emléklapok Nyíregyháza, Rakamaz, Gávavencsellő, Tiszadob, Tiszatelek, Tiszalök, Tiszarád, Búj, Nagyhalász, Mándok, Nagykálló, Kállósemjén, Csenger, Máriapócs, Újfehértó, Baktalórántháza, Nyíribrony, Nyírtelek, Nyírbogdány, Napkor, Tiszavasvári. Tiszaeszlár, Márokpapi, Vásárosnamény, Kisvárda, Demecser, Fehérgyarmat, Túristvándi, Kölese, Nyírbátor, Nyírbogát, Piricse, Mátészalka, Kántorjánosi, Nagyecsed, Porcsalma Polgármesteri Hivatalokban a Miniszterelnöki Hivatal kérése alapján 1995. június 15-éig kerülnek átadásra. 1995. június 6.. kedd UJ KELET Kovács József Rakamaz, özv. Szűcs Jánosné Rakamaz, Ko­vács József Tiszanagyfalu, Kőpájer Gábör Gávavencsellő, Horváth Lajos Gávavencsellő, Pájer Péter Gávavencsellő, Bodnár Béla Balsa, Koczka Imre Tiszadob, Deme Lajos Tiszadob, Bartkó György Ti­szadob, Porkoláb Antal Tisza­dob, Sz. Tóth Imre Tiszadob, Csáki György Tiszatelek, Bu- daházi József Tiszatelek, Sár­vári Sándor Tiszalök, Holoda János Tiszalök, Orosz Mihály Tiszalök, Vass János Tiszalök, Halmai László Tiszalök, Kor­pái Albert Tiszarád, Garay Já­nos Tiszarád, Láda József Tiszarád, Laskay Andor Ti­szarád, Oláh Miklós Búj, Szar­ka János Búj, Mezősi József Búj, Lábas Imre Nagyhalász, Molnár Mihály Nagyhalász, Puskás Sándor Nagyhalász, Czene László Tiszabercel, Czomba Zoltán Paszab, Bubán Ferenc Mándok, Tóth István Mándok, Hojer Gyula Mán­dok, Dojcsák Viktor Mándok, Márta Béla Tuzsér, Bogár László Zsurk, Szabó Ferenc Tiszaszentmárton, Poór Ferenc Nagykálló, Germán László Nagykálló, Molnár Ferenc Balkány, Papp Károly Kálló­semjén, Somlyai József Kálló­semjén, Papp Árpád Csenger, Kiss Miklós Csegöld, Juhász Mihály Máriapócs, Szűcs Mik­lós Újfehértó, Ungor Sándor Baktalórántháza, Gulyás Mi­hály Nyíribrony, Kiss Mihály Nyíribrony, Petró Albert, Nyír­ibrony, Aranyosi József Nyír­telek, Fábián István Nyírtelek, Lidák János Nyírtelek, Orosz István Nyírtelek, Tóth János Nyírtelek, Mencsik Antal Nyír­bogdány, Mező Sándor Nyír­bogdány, Mitró János Nyír­bogdány, Szilágyi Ferenc Nyír­bogdány, Deme /ózse/Napkor, Gurály Miklós Napkor, Ragány Károly Napkor, Munkácsi And­rás Tiszavasvári, Lipták István Tiszavasvári, Ignáth Imre Ti­szaeszlár, Hell Ferenc Tisza­eszlár, Szarka Károly Márok­papi, Vezse Béla Vásáros­namény, Kovács Gyula Vásá­rosnamény, Kovács Gusztáv Vásárosnamény, Horváth Ist­ván V ásárosnamény.Zí'ÁY' Béla Tarpa, Tóth Béla Mátyus, Ne­mes István Tiszakerecseny, Baráth Zoltán Tákos, Géresi M iklós Kisvárda, Bereczki And­rás Kisvárda, Varga István Kisvárda, Tisza Pál Kisvárda, Juhász József Ajak, Sípos Pé­ter Kékese, Győri Sándor Nyír­tass, Danyi Ferenc Szabolcs- báka, Domokos József Új- dombrád, Bodnár Béla Deme­cser, Tóth József Demecser, Fábián Gáspár Fehérgyarmat, Trill László Fehérgyarmat, Zajzon István Fehérgyarmat, Bereczki /ózse/Fehérgyarrnat, Kondor Sándor Mánd, id. Kosa Bertalan Tiszacsécse, Pinczés /ózse/Tiszabecs, Szűcs András Szatmárcseke, Kovács Béla Túristvándi, Bánki Károly Túristvándi, Károly Sándor Kölese, Kiss Ferenc Kölese, Dévai Béla Nyírbátor, Vadon Lajos Nyírbátor, Varga István Nyírbátor, Badak Ferenc Nyír­bátor, Rinyu Miklós Nyírgelse, Pásztor József Nyírmihálydi, Schervenka Nándor Géza Nyír­bogát, Sz. Tóth András Nyírbo­gát, Vasvári Béla Piricse, Kont- rás Péter Piricse, dr. Demjén József Mátészalka, Danku Jó­zsef Mátészalka, Lengyel Fe­renc Mátészalka, Szabó László Mátészalka, Budaházi István Mátészalka, Jankó Endre Má­tészalka, Tárkányi JózsefMáté- szalka, Szathmári JózsefMáté- szalka, Oláh Elek Mátészalka, id. Kása Sándor Mátészalka, Szombathy Sándor Rohod, Halmi József Tyúkod, Kincs László Porcsalma, Balogh Sán­dor Mérk, Vigh Gyula Kántor­jánosi, Pataki Gusztáv Nagy­ecsed, Hermann Pál Nagy­ecsed, Gulyás János Nagy­ecsed, Csehi Lajos Porcsalma, Farkas László Porcsalma, Hor­váth Imre Geszteréd, Balkányi Sándor Nyíregyháza, Bartos József Nyíregyháza, Berek La­jos Nyíregyháza, Berek La- josné Nyíregyháza, Bodó Jó­zsef Nyíregyháza, Danku Sán­dor Nyíregyháza, Deák János Nyíregyháza, Fejes István Nyíregyháza, Faragó Lajosné Nyíregyháza, dr. Fazekas Ár­pád Nyíregyháza, Győrfi Ist\’án Nyíregyháza, Gerda András Nyíregyháza, Hajdú Sándor Nyíregyháza, Hor nyák Miklós Nyíregyháza, Hegyes József Nyíregyháza, Hering János Nyíregyháza, Izsák István Nyíregyháza, Kozma István Kemecse, Kiss Jenő Nyíregy­háza, Kovács József Nyíregy­háza, Kőmíves Sándor Nyír­egyháza, Kulcs István Nyíregy­háza, Kállai Sándor Nyíregy­háza, dr. Kisgyőri László Nyír­egyháza, Mikó Miklós Nyíregy­háza, Márton Gyula Nyíregy­háza, Makai István Nyíregyhá­za, Nagy Sándor Nyíregyháza, Názon Miklós Nyíregyháza, Nagy Sándor Nyíregyháza, Orosz Béla Sóstóhegy, dr. Pus­kás Lajos Nyíregyháza, Pilling Péter Nyírszőlős, Rácz János Nyíregyháza, Rektor Tibor Nyíregyháza, Sáfár Gyulp Nyíregyháza, Szabó Sándor Nyíregyháza, Szűcs Zoltán Nyíregyháza, Szőke Lajos Nyíregyháza, dr. Tar Imre Nyíregyháza, Urbán Lajos Nyíregyháza, Vida Ferenc Oros, dr. Varga Imre Nyíregy­háza, Zson Sándor Sóstó- gyógyfürdő, Zajácz János Nyíregyháza. ;v RADIO- ESTV- MŰSOROK l KOSSUTH 4.30—8.10 Reggeli krónika. Benne: félóránként hírek, órán­ként krónika, sport. 4.40 Hat­árok nélkül. 5.40 Falurádió. 8.10 Műsorszemle. 8.30 Min­dennapi tudomány. 8.40 Parag­rafus. 8.50 Gyorsfénykép a kul­túráról. 9.00 Hírek. 9.05— 10.59 Napközben. 10.08 Két Lotti sorsolás. 11.00 Hírek. 11.05 Részletek Rodgers: A király és én című zenés játéká­ból. 11.35 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, 1.12.00 Déli kró­nika. 12.30 Ki nyer ma? 12.40 Törvénykönyv. 12.50 Külpoli­tikai figyelő. 13.00 Hírek. 13.05 Vendég a háznál. 13.20 Bárdos Lajos egyházi kórusai­ból. 13.30 Tanúim lesztek! 14.00 Hírek. 14.05 Klassziku­sok mindenkinek. 14.55 Első közlés. 15.00 Hírek. 15.05 Elektrománia. 15.30 Nemzet­közi vallási híradó. 16.00 Dél­utáni krónika. 16.10 Minden­napi gazdaság. 16.20 Forró drót a rendőrséghez. 16.25 Radar. 17.00 Hírek. 17.05 „Magyaror­szágról jövök...” 17.25 A Sza­bó család. 18.00 Esti krónika. 18.30 Ráadás. 19.00 Hírek. 19.05 Sportvilág. 19.30 Jó éj­szakát, gyerekek! 19.40 Ünne­pi könyvhét ’95. 20.00 Hírek. 20.05 Somogyi és csongrádi dallamok. 20.30 Határok nél­kül. 20.50 Beszélni nehéz! (ism.) 21.00 Hírek. 21.05 Kos- suth-klub. 22.00 Késő esti kró­nika. 22.30 Parlamenti folyosó. 23.00 Hírek. 23.05 Lemezritka­ságok. 24.00 Hírek. URH: 6.55—9.00 Körzeti információs magazinok. 10.00 Közvetítés az Országgyűlés üléséről. 18.30 Szlovák nyelvű műsor. 19.00 Román nyelvű műsor. 19.30 Német nyelvű műsor. 20.00 Horvát nyelvű műsor. 20.30 Szerb nyelvű műsor. 21.00—22.00 Az Ame­rika Hangja magyar műsora. 23.00—24.00 A BBC késő esti magyar műsora. Horoszkó (V) tkk Aj A A7\ ____ JE . m % * w Hy 00 ♦ KOS (III. 21—IV. 20.) Higgyen az álmainak, mert az ünnepnapi éjszakai gon­dolatok igazat beszélnek. Ha lottószámok jelennek meg Önnek, akkor feltétlen játsz- sza meg őket! BIKA (IV. 21—V. 20.) A hétfői napját ne rontsa el a kedve, habár dolgoznia kéne. Gondoljon arra, hogy a munka sietteti az időt, ha­mar itt lesz a dologidő vége, s hódolhat a szenvedélyei­nek! IKREK (V. 21—VI. 21.) A testvéri szeretet a leg­jobb életbiztosítás, mert ami­kor a világ Ön ellen fordul és senki sem segít majd, akkor érzi igazán a vér szerinti ro­konság jótékony hatását! RAK (VI. 22—VII. 22.) Ha van Norbert nevű isme­rőse, akkor köszöntse fel gyor­san. Ezzel kivívhatja a jóindu­latát és szerettetét, s ha Ön ün­nepelne hasonlóan, legalább lesz ki viszont megköszöntse! OROSZLÁN (VII. 23— VIII. 23.) Egyforma zoknit vegyen fel reggel, mert a hétfő összezavar­ja a gondolatokat, s ha nem fi­gyel oda kellőképpen, akkor nevetségessé válhat, pedig erről csak részben tehet! SZŰZ (VIII. 24—IX. 22.) Verje ki a fejéből, hogy ma ágyban fekve végiglustálkod- hatja a napját. Bár ötlete nem elvetendő, gondoljon arra, hogy a főnöke ezen húzását miként fogadja! MERLEG (IX. 23—X. 22.) Ez a nap másra úgysem való, mint csábításra, úgyhogy udva­roljon bátran. Mondjon szépe­ket mindenkinek, ezzel elűzi a lelkeken ülő hétfői, komor fel­legeket! SKORPIÓ (X. 23—XI. 22.) Nézze meg még egyszer a tegnapi mozifilmet, de most vigyen partnert is magával, mert ha az előadás nem köti le kellően, akkor lesz kivel izgal­massá tennie! NYILAS (XI. 23—XII. 22.) Vegyen ki szabadságot, je­lentsen súlyos beteget, így el­kerülheti mindazt a borzalmat, ami a hételeji idegbeteg forga­tagban Önre, és Ön által mun­katársaira leselkedhet! BAK (XII. 23—1. 20.) Elküldte a kitöltött kereszt- rejtvényt, mire napokat áldo­zott? Mert, ha kimaradt szel­vénye a postai csomagból, akkor Murphy szerint biztos, hogy az Ön megfejtése nyert! VÍZÖNTŐ (I. 21—11. 19.) Ne vegye le a szemüvegét hiúságból, mert az orráig sem lát nélküle. Különben is a kerete elegánssá és okossá teszi a kis fejét, s így min­denkire jó benyomást tehet! HALAK (II. 20—III. 20.) Köszöntse virággal a kol­léganőit, habár nőnap már régen elmúlt, de ezzel hódol­va szépségüknek örömöt okoz nekik, és jópofaságával bevágódhat náluk is. PETŐFI 4.30 Hajnal. 6.03 Reggeli csúcs. 7.45 Sportreggel. 8.10 Szocio műhely. 8.25 Rivalda­fényben. 9.00 Hírpercek. 9.15 Sok hűhó (ism.) 10.00 Zene­szó. 11.52 Gordiusz plusz. 12.00 Cigányzenészek hangal­buma. 12.50 Korkérdés. 13.00 Hírpercek. 13.10 Gramofonal­bum. 14.00 Csúcsforgalom. 16.47 Szfinx. 17.00 Hírpercek. 17.10 Mágnes. 18.00 Kata- posta. 18.30 Szocio műhely. 19.00 Hírek. 19.03 A Bikini együttes összes lemeze, IX/5. 20.05 Mennyei kávéház. 21.00 Hírpercek. 21.15 Albumaján­lat. 21.45 Jazz. 22.15 Sok hűhó. 23.00 Hírek. 23.03 Sporthír­adó. 23.10 Záróra. BARTÓK iö TV 1 20.03 Telesport. 20.15 Komisz vér. Német tévé­filmsorozat, IV/4. Az új élet. 21.05 Stúdió ’95. 21.55 Felbukkanó vírusok. An­gol ism.terj. film. 22.45 Klip-mix. 23.00 BBC-Híradó. 23.20 Képújság. S) TV2 6.00—8.59 Muzsikáló reg­gel. 9.05 Pódium. 10.00 Hírek. 10.05 Feltételes megállók. 11.05 Fiatal zeneszerzők műve­iből. 11.40 Rossa László nép­zenei feldolgozásaiból. 12.00 Hírek. 12.05 Hangverseny délidőben. 14.00 Hírek. 14.05 Tonio Kroger, 1. (ism.) 14.45 Pátria. 14.59 Új kompaktleme­zeinkből. 15.30 Barokk operák­ból. 16.00 Hírek. 16.05 Ger­gely, a kürtös és Berci, az éne­kes. 16.35 Kóruspódium. 17.00 Mindennapi irodalmunk (ism.) 17.50 Bárdos-szimpózium ’95. 18.00 Hírek. 18.05 Közvetítés a krakkói Juliusz Slowacki Színházból. 20.00 Hírek. 20.14 Teleobjektív. 20.29 Zenekari muzsika. 22.00 Hírek. 22.05 A hét zeneműve (ism.) 22.30 Ka­marazene a század első feléből. 23.00 Nevek ürügyén. 24.00 Hírek. 8.55 Képújság. 9.00 Parlamenti Napló. 10.00 Közvetítés a parlament üléséről. 16.35 Gyerekeknek. — Érdekes tudnivalók. Francia ism.terj. filmsorozat, 41. A műholdak és az emberek. — Eszterlánc. 17.05 Próbaidős szerelem. Né­met tévéfilmsorozat, VII/2. A legjobb társaságban. 18.00— 18.45 A körzeti stúdiók mű­sora. Benne: 18.00 Körzeti híradók. 18.13 Körzeti magazinok. 18.45 Háló. 19.20 Magnum. Amerikai bűn­ügyi filmsorozat. A kolléga. 20.15 Szó van róla. Akt. politi­kai műsor. 21.00 Környezetünk hírei. 21.10 Mindent vagy semmit! 21.45 Híradó. 22.00 Objektív. 22.35 TS-Sportvarázs. DUNA TV DUNÁT1 5.30 Gazdatévé. 5.50 Határtól határig. 6.00—9.00 Nap-kelte. 9.00 Tízórai. 9.05 Northwood. Kanadai tévé­filmsorozat, 38/18. Mások döntenek helyetted (ism.) 9.30—12.00 Tízórai. Benne: 9.50 Játék. 10.00 Munka, jog. 10.45 Játék. 10.50 Hírek. 11.00 Walt Disney bemutatja (ism.) 12.00 Déli harangszó. 12.05 Üzlet délidőben. 12.55 Képújság. 14.45 Egy nap, amely megrázta a világot. Angol dók. film­sorozat. A partraszállás — Megkezdődik az európai fel­szabadító háború. 1944. jú­nius 6. 14.50 Sorstársak 15.05 Fűben-fában. 15.20 Gyökerek. A Drávaszög (ism.) 16.00 Hírek. 16.05 Sugárzás és sugárvédelem, XIII/4. A sugárzások és az emberek (ism.) 16.25 A kisasszony. Brazil tévé­filmsorozat, 170/128. 17.00 Dimenzió. 17.40 Tele-szák. 17.50 Telis-televideó ’95. 17.55 Katolikus krónika. 18.15 Üzlet. 18.30 Zsákbamacska. 19.00 Gyereksarok. 19.13 Múzsa. 19.30 Híradó. 8.00 Képes krónika 14.00 Lapozó 14.15 Váltó 15.00 Tom és Jerry kölyökkoruk- ban 15.20 Nyelvőrző (ism.) 15.50 Telefónia 16.00 A II. világháború, 26/29. A harapófogó hadművelet 1944. augusztus—1945. má­jus 16.55 Színházi élet (ism.) 17.25 Dini, a kis dinoszaurusz 17.35 Decimal, a bálna és a ping­vinfóka — Gurul az alma 18.00 Híradó 18.15 Jobb szépnek és gazdag­nak lenni. Lengyel-német- magyar-ukrán film 20.00 Gazdakör 20.45 Esti kérdés 21.00 Híradó 21.15 Charlie Bubbles. Am. film 22.40 Karinthy Frigyes: Lecke HBO HB© 16.30 A villám 17.30 Kutyavilág 28. 18.00 Okkuljatok! Am. vígjáték 19.40 A szeretet földje. Am. film 21.25 Melrose Place. Am. film­sor. Elveszteni és megtalálni 22.15 Nora eltűnt. Am. krimi 23.50 Jackson, a vadállat SPEKTRUM 18.00 Kémek: Hitler hírszerzői Amerikában 18.30 Titokzatos erők 19.00 Kultúrák régen és most — A barbár nyugat 20.00 Az igazi vadnyugat 21.00 Földön innen... 21.30 Hív a tenger szív tv 19.10 Rajzfilm 19.30 Lazítson Cindy Craw- forddal! 19.50 Seiko-shop 20.00 Különjárat 20.30 Alterego. Kulturális maga­zin 21.00 Siker teszi az embert. Am. vígjáté k T V V Fehérgyarmati Városi Televízió 19.00 Baba-mama torna — Gyermekmozi — Különjárat — Film

Next

/
Oldalképek
Tartalom