20 találat (0,043 másodperc)

Találatok

1. 1981-01-13 / 10. szám
[...] 2 Sándor Sza­lai 3 Földi Feuer St Vo­lán és Somogyi Kovács [...] 1 Sza­lai Toldi 2 Földi Feuer St Volán 3 Somogyi Kovács [...] utáni megbeszélés Balról Hrabecz Gyula István és Papp Zoltán Vadas narancs [...] szezonja az utol­só Minden Vadas Istvántól függ hogy ve­zeti e tovább [...]
2. 1975-09-30 / 229. szám
[...] sokat fel is vesznek Serfőző István lakatosbrigád vezető sem az újonnan [...] munkaerőhiányt az épí­tőipari vállalatnál Vincié Istvánná Következik Illúziók nélkift Izzó üveget [...] az anyaggal Rádiós Nógrádban Itt Feuer András Salgótarjánból A követ­kező tudósítást [...] a megyében nagy hasznát veszem Feuer András egy évvel ezelőtt került [...]
3. 1981-05-15 / 112. szám
[...] 8 Árokszállási Ferenc 4 Illés István 41 kg 4 Molnár Miklós [...] St Volán II Toldi Futó Feu­er 3 Nagybátony OSK fiú 11 [...] Gyebnár Gyula győzött míg Győri Ist­ván és Kozák Lajos döntetlent ért [...] St Volán I Szalai Toldi Feuer 2 Nagybátony Süveges Obre czán [...]
4. 1962-04-30 / 34-35. szám
[...] szigorú glédában A VANDORZASZLO Radios István OLVASÓ LÁNY WV 4 WSáÁ [...] nem tudja mondani hogy viel feuer vagy mehr feuer Tanítsd meg rá magad De [...]
5. 2016-04-04 / 77. szám
[...] Pásztó 3 57 44 24 Feuer stahler Éva Nőtincs 4 49 [...] a Salgótarjáni Dornyay versenyzőjének Varga István Lara Word Kft felajánlása jó­voltából [...] perc M 21 1 Nagy István Törekvés SE 51 10 M [...]
6. 1964-10-25 / 218. szám
[...] a többség DREI EISEN IM FEUER Karikatur Die WeKVHorl Három vas [...] pártoktatási év elé írta Szabó István az MSzMP Nógrád megyei Bizottsága [...]
7. 1980-03-26 / 72. szám
[...] Múzeumban Az egyiken Dési Huber István és Derkovits Gyula a másikon [...] iskolai ünnepsé­gekről a helyi eseményekről Feuer Yvette a salgótarjáni Rákóczi Ferenc [...]
8. 1981-08-19 / 194. szám
[...] ju­talmak átadására Először dr Horváth Istvánt a megyei múzeumi szervezet igazgató­ját [...] Mihály a me­gyei tanács elnökhelyettese Feuer Andrásnak a Magyar Rádió munkatársának [...] Ferenc Somoskőújfalui ál­lomásfőnök és Szabó István­ná tanítónő a salgótarjáni Pe­tőfi iskolából [...]
9. 1973-12-29 / 303. szám
[...] 3060 Pásztó Akácfa u 4 FEUER Skoda S 100 eladó Főtér [...] necsak kampányszerűen al­kalmanként szerepeljenek Csordás István az ÁFÉSZ részéről a lehetőségekhez [...]
10. 1981-01-20 / 16. szám
[...] Norbert St Volán 3 Virágh István Sz püipöki és Skuczi Nándor [...] Földi Montika St Volán 3 Feuer Ivett St Volán és Kristyán [...] iskolás is indult de Rákóczy István a Petőfi is léchiba miatt [...]
11. 1981-01-16 / 13. szám
[...] csevelyre invitált bennünket A Divéky István szerkesz­tette Hétfő este Pesten és [...] velünk Benkö László az Omegától Feuer Mária a Muzsika fő szerkesztője [...] kitartott a mikrofon mel­lett Verebes István egyéniség aki legszívesebben így hatá­rozza [...] volt min­denféle feszélyezettség nél­kül Verebes István mazsolái­val Máté Péter táncűalszö veg [...]
12. 1975-10-16 / 243. szám
[...] délelőtt 11 órakor dr Solymár István a Nemzeti Galéria főigazgató helyettese [...] éves házassági évfordulójukat dr Vörös István és neje Angyal Bor­bála szülők [...] a nagyteremben A fórumot ve­zeti Feuer András a Magyar Rádió politikai [...] képzőművészeti kiál­lítás Miskolcon a Szőnyi István teremben Tóth B László festőművész [...]
13. 1976-12-18 / 299. szám
[...] 50 muzsikus műhelyében az interjúkat Feuer Mária készítette Ko csárné Herboly [...] brigádtagok kultu­rális felajánlásainak teljesítését Balogh István brigádvezető Kányás akna Ahol Piroska [...]
14. 1980-06-01 / 127. szám
[...] A góllövőlista élmezőnye 1 Horváth István Pásztói SE 23 2 Molnár István Diósje A rutinos játékosait és [...] 1 ST 0 I Földi Feuer 2 STC II fr STC [...]
15. 1979-12-14 / 292. szám
[...] Ba­lassagyarmatra készült erede­tileg a Pataky István Műve­lődési Ház terve de nem [...] pályamű válogatásából állítottak össze Radics István megyei szakrajzfelügyelő minta zsűri elnöke [...] III díjat pe­dig ugyancsak megosztva Feuer Yvette Rákóczi u Sávo lyi [...]
16. 1976-04-08 / 84. szám
[...] majd le Köszöntőt mond Berta István a kohászati üzemek József Attila [...] A szinháztermi ünnepi műsort pedig Feuer András vezeti Itt köz­reműködik az [...] i koncert a kőbányai Pataki István Művelődési Központban és a Ze­neakadémia [...] Ber­csényi Miklós híradását Te lekessy István egri püspököt késhegyig menő viták [...]
17. 1986-05-14 / 112. szám
[...] A kemence erős füzéről scharf feuer nek nevezett eljárással készülő pécsi [...] gazdálkodás a célunk Beszélgetés Tóth Istvánnal a Pénzügyminisztérium Ellenőrzési Főigazgatósága megyei [...] voltaképpen ennek színeiről beszélgettünk Tóth Istvánnal a Pézügyminisz térium Ellenőrzési Főigazgatóságának [...] 273 helyszínen mondotta befejezésül Tóth István a Pénzügyminisztérium Ellen­őrzési Főigazgatóságéinak me­gyei [...]
18. 1978-03-21 / 68. szám
[...] nehéz ism 18 45 Bogár István népzenei feldolgozásaiból 19 16 Mit [...] Termelőszö­vetkezettel ismerkedtek Fo­gadta őket Bállá István tsz elnök a Hazafias Népfront [...] Balogh László Malinovszkij u és Feuer Yvette Rákóczi u sze­rezte meg [...] Homoki László Sza­bó Lajos Verebéül István készített Naptár 1 1978 március [...]
19. 1980-05-08 / 106. szám
[...] Kese R Edző Tóth P István A hazaiak irányí­tották a játékot [...] Fehérvári Krivanek Bodor Edző Tóth István 2 sz Volán Mojzes Földi [...] sajnos ezúttal sem sikerült Rozgonyi István Sakk Újabb győzelemmel dobogón Salgótarjáni [...] Leányok 1 STC II Földi Feuer 3 STC I Toldi Szántó [...]
20. 1998-03-11 / 59. szám
[...] 380 051 Tojótyúk eladó Bakonyi Ist­ván Vizslás Mező I út 21 [...] 3 g 299 Ft Standout feUér zom 0 751 609 Ft [...]