Nógrád. 1981. január (37. évfolyam. 1-26. szám)

1981-01-20 / 16. szám

Asztalitenisz Hegyei egyéni bajnokság Az elmúlt szombaton és va­sárnap a városi sportcsarnok- ' ban rendezte a_ megyei aszta- . tenisz-szövetség Nógrád me­ggye 1981. évi egyéni bajnok- a ságát. A küzdelmekben 8 egye- ~sület 70 versenyzője vett részt. i A Salgótarjáni Volán és a Nagybótonyi Bányász sikerei meliett biztatóan szerepeltek a 211. számú ISZI és Szur­dokpüspöki SE fiataljai is. A bajnokság kiemelkedően leg­eredményesebb versenyzője Juhász Katalin volt, aki száz százalékosan szerepelt. Három számban indult és mindhárom- : ban megyei bajnok lett. Eredmények. Felnőttek. Fér­fi egyes (36): 1. Kövendi II. József (N.-bátonyi Bányász), 2. Kövendi I. János (N.-báto- nyi Bányász), 3. Kalmár Sán- 3 dór (St: Volán) és Déczi Ti­bor (SAbátonyi Bányász» Férfipáros (34): 1. Déczi— •; Kövendi I. (N.-bátonyi Bá­nyász), 2. Zsíros—Kiss J. (St. 1 Volén), 3. Kalmár—Hegedűs (St. Volán) és Kövendi II — Tóth (N.-bátonyi Bányász). Női egyes (18): 1. Juhász Ka­talin (St. Volán), 2. Molnár Zsuzsa (St. Volán), 3. Tamássy Judit és Szalai Melinda (St. Volán). Női Páros (18): IjtózK. —Molnár Zs. (St. Volán), 2. Tamássy—Toldi (St. Volán). 3. Sándor—Szalai és Molnár É— Makkai—Szappan O. Boros Á. (St. Volán). dokpüspöki). (Szur­Serdülők. Fiú egyes (26): 1. Pál Tibor (St. Volán), 2. Ko- csa Zoltán (St. Volán), 3. Po- laneczki Csaha (St. Volán) és Sándor Attila (Szurdokpüspö­ki). Fiúpáros (22): 1. Pál T.— Polaneczki Cs. (St. Volán) 2. Vass S.—Hugyecz E. (Szur­dokpüspöki), 3. Dombai—Ha- vaj T. (B.-gyarmat) és Kocsa —Marcsicsek (St. Volán). Vegyes páros (20): 1. Köven­di I. János—Juhász Katalin (N.-bátonyi Bányász), 2. Déczi Tibor—Molnár (St. Vo­lán), 3. Kalmár S.—Tamássy J. (St. Volán) és Juhász Kata­lin—Szalai (St. Volán). Ifjúságiak. Fiú egyéni (34): 1. Kindl Ottó (211. ISZI), 2. Daróczi Péter (Bgy. SE), _ 3. Polaneczki Csaba (St. Volán) és Osgyáni Rudolf (211. ISZI). Fiúpáros (22): 1. Pál T.— Leány egyes (17): 1. Toldi Polaneczki Cs. (St. Volán), 2. Tímea (St. Volán) 2. Szalai Juljász. K,—Tahon G. (St. Vo-_ JSl­ián), 3. Polaneczki O.—Bencsík di Montiká (St. Volán) és Sü- (St. Volán) és Kindl O.—Vár- veges Annamária (N.-bátonyi hegyi K. (211. ISZI). Bányász). Vegyes páros (22): 1. Pola- Leánypáros: (8): 1. Szalai neczkd O.—Tamássy J. (St. —Toldi (St. Volán), 2. Makkai Volán), 2. Juhász K.—Szalai —Szappan O. (Sz.-püspöki), 3. M. (St. Volán), 3. Pál T.—Tol- Fenyő—Szappan E. (Sz.-püs- di T. (St. Volán) és Tahon G. pöki) és Süveges—Kövendi A. —Sándor K. (St. Volán). (N.-hátony). Leány egyéni: (18): 1. Ta­mássy Judit (St. Volán), 2. Sándor Klára (St. Volán), 3. Szalai Melinda (St. Volán) és Süveges Annamária (N.-báto­nyi Bányász). Leánypáros (16): 1. Sándor K.—Szalai M. (St. Volán), 2. Tamássy—Földi (St. Volán), 3. Földi—Fener (St. Volán) és Újoncok: Fiú egyes (7): 1. Havaj Attila (B.-gyarmat), 2. Fölös Norbert (St. Volán), 3. Virágh István (Sz.-püipöki) és Skuczi Nándor (Sz.-püspöki). Leány egyes (7): 1. Toldi Tímea (St. Volán), 2. Földi Montika (St. Volán), 3. Feuer Ivett (St. Volán) és Kristyán Györgyi (Sz.-püspöki). Kosárlabda NB II. Nők Éles küzdelemben pár pontos vereség Nyíregyházi Tanárképző—SíC 67 — 54 (28 — 25) Salgótarján, v.: Drahos, Belley. STC: MisKoiczy 17, üegyi ivi. Angyal 10, Krenács 6, Belinyák 4. Cs.: Kaposi 2, Köböl 2, Lon- gauer 1, Regős. Edző: Szarvas József. Az eredmények alakulása: 5. p.: «—6, 8. p.: 10—10, io. p.: 15—14, 15. p.: 21—21, 27. p.: 28—33, 30. p.: 44—38, 35. p.: 51—50, 37. p.: 59—50. Amint az eredmények alakulá­sából is látható, a fordulatokban bővelkedő találkozón 35 percig az STC — a kitűnő formában ját­szó Miskoézy vezéreiével — jó csapatjátékkal, egyenrangú el­lenfele volt a jó képességű nyír­egyháziaknak. Többször is veze­tést szereztek, az arány azonban nem volt számottevő. Először a mérkőzés folyamán a 22. perc­ben sikerült öt ponttal elhúzniuk. A közelről és távolról egyaránt pontosabban dobó ellenfél végül is mindig egyenlített, majd a ta­lálkozó második részében már kezdeményezőbb volt. A sorsdöntő a 35. perc utáni periódus lett. 51—50-es nyíregyházi vezetés után két fordított ítélet megzavarta az STC-t. Az allenfél kosaraira a legbiztatóbb helyzetekben sem tudtak válaszolni. Szarvas József: — Lajguthné hi­ányát megérezte csapatom. A já­tékká’ így is elégedett vagyok. Az u+o'só percekben pár bosszantó hiba, s a cseresorok közötti kü­lönbség döntött. Egyénileg Mis- koiczy, Hegyiné és Angyal játé­kával vagyok különösen elégedett. A mérkőzés tanulsága: a dobó- biztonság megszezésére a jövőben — elsősorban a fiataloknál — még nagyobb súlyt kell helyezni. — mátyus — A totó 3 heti eredményei 1. Bologna—Catanzaro 0—0 X 2. Brescia—Perugia l—l X 3. Fiorentina—Pistoiese 1—2 2 4. Napoli—Como 2—0 1 5. Roma—Juventus 0—0 X 6. Torino—Ascoli 3—0 1 7. Bari—Pisa 1—1 X 8. Cesena—Foggia 2—1 1 9. Genoa—Atalanta 2—0 1 10. Lanerossi—Lazio 2—2 X 11. Monza—Milan ^ 1—2 2 12. Spal—Sampdoria 2—2 X 13. Varese—Verona 1—0 1 +1 11. Palermo—Rimini 1-0 1 Hegyei úttörő-olimpia A Petőfi iskolások sikerei a Szombaton kezdődtek a megyei téli úttörő-olimpia küzdelmei. Ezen a versenyna­pon a sílövészek mérték össze tudásukat, különösebb meg­lepetés nélkül. Csendben, gyor­san zajlott a verseny, a fiúk és lányok hamar teljesítették a három, illetve két kilométe­res távot, s két állomáson vizsgáztak lőtudományukból. Nem kellett számítógép, a ren­dezők villámgyorsan közölték az eredményeket. Vasárnap már mozgalma­sabb volt Eresztvény, fel­nőttek és gyerekek foglalták el Tél tábornok birodalmát. Gépkocsik hosszú sora kí­gyózott a környékre, s a ké- sőnjövők csak a Napsugár ét­terem mellett találhattak par­kolót. Az úttörők a sífutás rajtjá-, nál gyülekeztek, míg a felnőt­tek a sífelvonónál várták, hogy sorra kerüljennek. A sífutásban a lányok nagy­jából megismételték a biat­lon eredményét, ismét Be- reczky Brigitta bizonyult a legjobbnak. A fiúk küzdelmé­ben annyi érdekesség akadt, hogy a IV. korcsoportban ket­ten végeztek hajszálra azonos idővel, s ezért két első helye­zettet hirdettek ki. A III. kor­** v J‘ y \ ^ ♦ ,«> .♦ u / y Emberektől tarkállott a Sals« északi oldala. tatában a megyei verseny első három helyezettje kap helyet az együttesben, bár a lányok­nál a két Bereczky, Galbács és Vincze egyformán esélyes a csapatba kerülésre. A III. korcsoportban Orszáczki Ani­nógrádi és 11 hajdúsámsoni gyerek tette meg két-két al­kalommal a távot. A célnál három időmérő várakozott, va­lamint egy orvos, akinek sze­rencsére kevés dolga akadt ezen a napon. A pálya egyik kanyarjában több bukás is történt ugyan, ám ezek nem jártak komoly sérülésekkel. Ebben a számban a Hajdú megyeiek is kitettek magukért, de eredményük nem számított bele a versenybe. A küzdelmek végén Véghseő Tamás, a verseny egyik véd­nöke a következőképpen ösz- szegezte a rendezés tapaszta­latait: „összességében jól vizsgázott a rendezőség, csak apró módosításokra van szük­ség az országos versenyen. Így a Salgó Hotel alatti parkolót is meg kell tisztítani a hótól, és a szánkópályát folyama­tosan szükséges javítani. Én elégedett vagyok, várom már az ország úttörőit.” Sífutás. Fiúk (3 km), IV’ kcs. (4): két első: Brezniczky János és Bartus József 11.43* 2. Zánki Zoltán 13.02. 3. Sípé-; ki Gábor (Petőfi) 13,17. III. kcs. (13): 1. Rieler Zol­tán (Zögyvapálfalva) 13.58, 2J Ipacs László 14.19. 3. Almás­hegyi Attila (Petőfi) 14,22. Lányok (2 km). IV. kcs. (6)1 Bereczky Brigitta 11,25. 2J Vincze Katalin 11,36, 3. GaH bács Judit 11.40. III. kcs. (3): 1. Suhai Noé-’ mi 15.34, 2. Kovács Andrea 15.35. 3. Girtl Ramóna 18,19. Szánkó (139 induló). Leá­nyok. IV. kcs.: 1. Takács TiJ mea (Rákóczi) 64,2, 2. Kotlán Ágoston (Somoskőújfalu) 70.2,' Somoskői Mária (Somos)* 70,8.‘ III. kcs.: 1. Korsós Erzse-j bet (Borsosberénv) 70,0. 2) Laczó Zsuzsa (Nagyoroszi) 71,2j 3. Kovács Andrea (Zagyva-j róna) 71.4. II. kcs.: 1. Boruzs Ildikó (Pe^ tőfi) 55,4,' 2. Madár Máris* Ez a kanyarvétel nem sikerült. csoportosok versenyét a hét- ta betegség miatt nem tudott ről hétre jobb eredményeket indulni, viszont az országoson elérő zagyvarónai Rieler Zoli számítanak versenyzésére, nyerte, ráadásul egyedül ő A sífutásban egyébként — tudott a Petőfi iskolások ver- versenyen kívül — két hajdú- sengésébe beleszólni. bihari iskolás is indult, de Rákóczy István, a Petőfi is- léchiba miatt mindketten ki- kola testnevelője, a nógrádi álltak a versenyből, csapat vezetője elmondta, hogy A szánkópálya körül volt a legnagyobb a tömeg. Itt indult a legnépesebb mezőny: 139 már kialakult az országos ver­seny résztvevőinek kerete. Ál­Egy újonc a lőállásbán, Girtl Ramóna. A két B. B. Eredmények. Biatlon. Fiúk (3 km), IV. korcsoport " (4 in­duló) : 1. Brezniczky János 14,20, 2. Bartus József 14,39, 3. Zánki Zoltán (Petőfi) 16,41. III. kcs, (9): 1. Almáshegyi Attila 16,53, 2. Ipacs László 17,12, 3. Vágvölgyi Zoltán (Pe­tőfi) 17,22. Lányok (2 km), IV. kcs. ,(6): 1. Bereczky Brigitta 14,35| 2. Galbács Judit 14,43, 3. Vincze Katalin (Petőfi) 15,25. III. kcs. (3): 1. Suhai Noémi 18,03, 2. Kovács Andrea 18,17, 3. Girtl Ramóna (Petőfi) 21,05. (Nagyoroszi) 60,0, 3. Csizmadia Mária (Zagyvaróna) 70,0. Fiúk. IV. kcs.: 1. Jancsáki János (Mártírok) 62,6, 2. Csor-i ba Péter (Petőfi) 64,6, 3. Godál László (Csizmadia u.) 66,2. III. kcs.: 1. Sógor Tárnád (Borsosberény) 62,8, 2. Móricz Tibor (Borsosberény) 65,0. 31 Hegyi Tamás (Mártírok) 65,6J II. kcs.: 1. Koruhely Tamas (Petőfi) 54,6. 2. Tóth Csaba (Nagyoroszi) 55,85, 3. Vass Zoltán (Nagyoroszi) 56,4. A téli megyei úttörő-olimpia alpesi számaira január 24-én 10 órától kerül sor. A megyei verseny egyik sztárja a háromszoros úttörő- olimpiai bajnok Bereczky Bri­gitta volt. A Petőfi Általános Iskola nyolcadikos tanulója minden versenyt megnyert az idén, amin elindult. Szomba­ton, a sílövészet végén beszél­gettünk, amelynek során is­mét ö bizonyult a legjobbnak. Nyúlánk testalkatú lány, ko­pottas melegítőben érkezett a célba, s mint „rutinos” ver­senyző beszélt a pályáról. „Érdekes a terep, mi is csak most ismerkedünk a pályával, bár a verseny előtt bejártuk egyszer. Változatos emelke­dők tarkítják, nagy küzdelem lesz itt az országoson”, önma­gáról annyit árul el, hogy imád sízni. Ikertestvérével Beátával együtt ismerkedett meg ezzel a nagyszerű sport­tal, először az iskolában, majd az STC-ben folytatta pályafu­tását. Azt már az iskola igaz­gatójától tudtam meg, hogy a Bereczky testvérek nyolc éve Bárnáról járnak be, s mind­ketten nagyszerűen tanulnak. Az elmúlt évben Brigitta nyerte Salgótarjánban a város „Jó tanuló, jó sportoló” címet. Csupán egyetlen négyese van történetemből, a többi tárgy­ból ötös áll bizonyítványában. Bea is jó tanuló, és sportered­ményei csak alig maradnak el testvérétől. Mindketten csendesek, sze­rények, nem viselkedésükkel, hanem eredményeikkel, szor­galmukkal szeretnének ‘kitűn­ni. A lelkiismeretes, kemény munkát igénylik, s ha pályá­jukon nem következik e törés, úgy még sok dicsőséget sze­rezhetnek a nógrádi sísport­nak. Képünkön: a testvérek, balról Brigitta és Beáta. Sorokban Vasárnap' Galyatetőn a ser­dülők alpesi országos bajnok­ságán újabb salgótarjáni sike­rek születtek. Mohai Kriszti­na megőrizve pénteki remek formáját, a műlesiklás verse­nyét is nagy fölénnyel nyerte. Ezzel ő lett az 1981-es eszten­dő serdülő országos alpesi ösz- szetett bajnoka. A csapatban a STC lányai negyedik helyen végeztek. (Mohai Krisztina, Solymossy Ágnes és Kolláth Éva). * Az STC négy kiváló ököl­vívója — Révai György, Bo­tos Tibor, Farkas Sándor és Hranek Sándor — Szerémi Andor vezető edző irányításá­val hétfőn elutazott Tatabá­nyára, a bányászválogatott edzőtáborába. Egyhetes közös felkészülés előzi meg ugyanis a jövő vasófnap Budapesten sorra kerülő, építők váloga­tottja elleni mérkőzést A Síküveggyár SE néhány éves szünet után ismét meg­alakítja sakkszakosztályát. A nagy hagyományokkal rendel­kező sportág síküveggyár! szervezői, élükön Andó Ló- ránd szakosztályvezetővel vár­ják a sakkbarátok jelentkezé­sét. Kérik, hogy mindazok, akik korábban tagjai voltak a szakosztálynak, illetve ver­senyszerűen szereténk űzni ezt a szellemi sportot, jelentkez­zenek a gyár szervezési osz­tályán. NÓGRÁD - 1981. január 20., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom