Nógrád Megyei Hírlap, 2016. április (27. évfolyam, 75-100. szám)

2016-04-04 / 77. szám

2016. ÁPRILIS 4., HÉTFŐ Megvédte címét atlétika. Ismét Zahorán Ádám nyerte a 6 órás futás né­met bajnokságát. Az atléta va­sárnap arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Nürnberg belvá­rosában kialakított, 1522 méte­res körpályán egyenletes tem­pót diktálva 87,991 kilométert teljesített, ezzel megvédte tava­lyi címét. Eredménye egyben új egyéni rekord, s a világ idei legjobb teljesítménye. Német és orosz aranyérem röplabda cev kupa; A férfi­aknál Berlin Recycling Volleys, a nőknél pedig az orosz Dinamo Krasznodar nyerte a röplabdázók második számú európai klubsorozatát, a CEV Kupát. A berliniek a fi­nálé első meccsén, hazai pá­lyán 3-2-re győzték le az orosz Gazprom-Jugra Szurgut együt­tesét, a szombati visszavágón pedig 3-0-ra nyertek idegen­ben. A női finálé első találko­zóját a török Galatasaray házi­gazdaként 3-2-re megnyerte, de a szombati visszavágón a címvédő orosz Dinamo Krasz­nodar 3-O-ra győzött, és jobb játszmakülönbségének kö­szönhetően ismét aranyérmet ünnepelhetett. Előkelő helyen TRiATLo Kovács Zsófia a 13. helyen végzett a triatlon vi­lágkupa-sorozat új-zélandi ver­senyén, New Plymouth-ban. Kovács 1:00:16 óra alatt teljesí­tette a 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és- 5 kilométer futásból álló távot. A győzelmet az amerikai Gwen lorgensen szerezte meg 58:51 perces időeredménnyel. A ver­senyben 47-en indultak. A nemzetközi szövetség honlapja alapján a férfiaknál a dél-afri­kai Richard Murray volt a leg­gyorsabb (53:08 perc). Tóth Ta­más a 68 fős mezőnyben 27. lett 54:23-mal. Jól szerepeltek a nógrádiak terepfutás. A napokban ren­dezték meg az idei Vértes Terep Maraton futóversenyt. Négy tá­von, közel 650 induló vághatott neki a Fejér megyei Szár telepü­lés sportcsarnokától, hogy a Csákányospuszta-Várgesztes- Vérteskozma közötti igen válto­zatos erdei terepen legyűrje a rendezőség által kijelölt útvona­lakat. A két leghosszabb táv az ultra, illetve a maraton után egy órával, tömegrajttal indították útjukra a fél és a minimaraton részvevőit. A rendezőség a nem mindennapi megmérettetés mi­att ezúttal a versenyzők részére kötelező „felszerelést” is előirt. A versenyen csak azok indulhat­tak, akik többek között legalább fél liter folyadékot, poharat, mo­biltelefont, és személyi igazol­ványt vittek magukkal, és a futás során mindvégig jól láthatóan vi­selték a névre szóló rajtszámot. A Terepfutók.hu szervezésé­ben az ICEBUG sportszergyártó cég támogatása mellett a tájfutó sportágban használatos Sportldent időmérő rendszerrel a szabadidős sportrendezvényen több mint fél tucat nógrádi ama­tőr futó, teljesítménytúrázó vett részt. Közülük a legnagyobb si­kert, a vértesi terepfutóversenyen korábban is részt vett pásztói Vincze Barbara érte el, aki nem mellesleg a Salgótarjáni AC iga­zolt atlétája. A pásztói versenyző némi meglepetésre, utcahossz előnnyel utasította maga mögé hazánk legjobb női terepfutóit. Mellette a különböző távokon, igen jól szerepeltek a pásztói amatőr futóhölgyek. Maratoni tá­von dr. Dobrovoczky Ágota az elő­kelő negyedik helyen ért célba. Eredmények. ICEBUG Vértes terep Maraton. Ultramaraton. 50,6 km. Nők (19 induló): 1. Vincze Barbara (Pásztó-SAC) 4 óra 34 perc 36 mp, 2. Szimandi Anita (Sóskút) 4:44:41,3. Panyor Krisztina (Makó) 4:50:41. Férfi­ak (84): 1. Madarász Ferenc (Ta­tabánya) 3:45:40 óra...53. Csurja Gábor (Diósjenő) 5:30:52. Maraton. 39 km Nők (35): 1-2. Martinék Anikó (Budapest) és Gyebnár Éva (Békéscsaba) 3:38:30,3. Németh Nóra (Nagyko­vácsi) 3:49:26,4. dr. Dobrovoczky Ágota (Pásztó) 3:57:44... 24. Feuer- stahler Éva (Nőtincs) 4:49:00. Minimaraton. 14,5 km. Férfiak (41): 1. Berta Dávid (Budapest) 1:07:39 ...26. Lucza Gábor (Pásztó) 1:38:02. Nők (57): 1. Benyus Judit (Budapest) 1:20:50 ... 12. Dobro­voczky Adrienn (Pásztó) 1:30:48... 22. Hugyecz Lívia (Pásztó) 1:36:56. Cz.Z.J. Kovács Zsófia sikere torna. Kovács Zsófia győzött egyéni összetettben a Matolay Elek-emlékverse- nyen, Kiskunfélegyházán, míg ugyanott a TC Békéscsaba nyerte a nők szuper csa­patbajnokságának első fordulóját. Az áp­rilisi riói olimpiai tesztversenyen is indu­ló Kovács - a szövetség beszámolója sze­rint - gerendán kezdett, ahol hibázott, de összességében így is jó gyakorlatot adott elő. Talajon szinte hibátlanul teljesített, majd egyetlen ugrását tökéletesen kivite­lezve és felemáskorláton is jól teljesített. Összetettben több mint egy ponttal ma­radt el tőle a szlovákok legjobbja, Barbora Mokosova. A harmadik helyen a kétsze­res olimpikon Böczögő Dorina végzett. A szombat délutáni versenyek nyomán ki­alakult a szuper csb első fordulójának eredménye is. A viadal szabályai szerint az ötfős csapatokban legalább egy felnőtt versenyzőnek kellett szerepelnie, egyéb­ként a serdülőig bármilyen korosztályból lehetett nevezni. Szerenként mindig a leg­jobb négy eredmény számított. A legjob­ban a címvédő TC Békéscsaba szerepelt, a második helyen a Dunaferr SE áll, a harmadikon pedig az MTK Budapest. Ki­alakult a Matolay-emlékverseny csapat­küzdelmeinek a végeredménye is. Itt a szokások szerint egy felnőtt, egy ifjúsági és egy serdülő tornász alkotott egy-egy együttest. Ebben a versenyben is a TC Bé­késcsaba került az első helyre, Szlovákia lett a második, az MTK Budapest A csa­pata a harmadik. Eredmények. Matolay Elek-emlékver- seny. Egyéni összetett: 1. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 55,800 pont, 2. Makesova Barbora (szlovák),54t600,3. Böczögő Dorina (TC Békéscsaba) 54.100. Csapatverseny: 1. TC Békéscsa­ba (Böczögő Dorina, Szujó Dorka, Szujó Hanna) 157,200 pont, 2. Szlovákia 149.100, 3. MTK Budapest A csapat 148,00. Szuper csb, 1. forduló:!. TC Bé­késcsaba (Böczögő Dorina, Szabó Móni­ka, Katona Barbara, Szujó Dorka, Szujó Hanna), 203,900 pont, 2. Dunaferr SE 196.400, 3. MTK Budapest A csapat 195.400. Rangos verseny volt Mátraszelén TÁJÉKOZÓDÁSI futás. Mátra- szelén a hét végén kellemes nap­sütésben, de szeles időben rendez­ték meg a X. Nógrád Nagydíj két- futamos rangsoroló nemzetközi tájékozódási futóversenyt A nagy­szabású sportági viadalon, hat nemzet (Finnország, Norvégia, Lengyelország, Svájc, Szlovákia és hazánk), közel ötszáz versenyzője - 10 évesektől a 80 évesekig - kor­osztályonként küzdöttek meg egy­mással. Elsőként szombat délelőtt egy középtávú futam várt a verseny­zőkre. A rajt kijelölése, annak több mint két kilométeres meg­közelítése ugyan kissé felborzol­ta a részvevők kedélyét, de az egyenkénti indítás után a kalo­csai Dénes Zoltán versenytérké­pe és a mátrakeresztesi Erdélyi Gyula tájékozódási technikát is magával hozó pályakitűzése, a versenyközpontban a balassa­gyarmatiak szakmai szinten ma­gas színvonalú technikai lebo­nyolítása, élő eredményközvetí­tése már igencsak elnyerte a ver­senyzők tetszését. A település északi végébe sportági szem­pontból szükségszerűen kitele­pített időmérő célból újabb két kilométernyi gyalogmenet várt a futókra, mely a fáradt verseny­zőknek már igencsak nem ízlett. Ezért a Salgótarjáni Dornyay versenyzőjének Varga István (Lara Word Kft.) felajánlása jó­voltából az idősebbek számára mikrobuszos visszaszállítással kedveskedtek, de ezzel a lehető­séggel bizony az örökifjak több­sége nem élt. Sportági szempontból a jól si­került Nógrád megyei rendez­vényt sajnálatosan ezúttal is be­árnyékolta a vendéglátás. A szer­vezők által egy környékbeli vál­lalkozótól megrendelt egytálétel, a versenyrendezők egyharmada mellett csupán alig néhány ver­senyzőnek nyújtott étkezési le­hetőséget, miközben többszáz hazai és külföldi versenyző me­leg étkezési lehetőség nélkül ma­radt. A váratlan és kínos helyze­ten egy a rendezvény üdítőital- édesség szolgáltatására felkért másik helyi vállalkozó, főtt virs- lis gyorsétkezési lehetősége pró­bált meg enyhíteni. Vasárnap Stork Joachim Gábor salgótarjá­ni rendezvényszervezőnek, igaz nem kis utánjárást követően, de sikerült megoldani az előző nap fellépett étkezési gondokat. A versenyzőkre a záró napi fu­tamon Goldmann Róbert pálya- kitűzése mellett már egy nagy szintkülönbségű normáltávú pá­lya teljesítése várt. Ennek leküz­dése után, két futam összesített időeredménye adta az idei Nóg­rád Nagydíj korosztályos vég­eredményét, melynek részletes eredményeiről és hazánk szom­baton délután megtartott legna­gyobb szabású sportági váltócsa­pat versenyéről későbbi szá­munkban adunk számot. Salgótarjánban már péntek ké­ső este a Tóstrand környékén kez­detét vette az idei nagyszabású Nógrád Grand Prix nemzetközi részvételű tájékozódási futó via­dal. Az első megmérettetés az összetett értékelésbe be nem szá­mító éjszakai futam volt, ahol az éjfél után tartott eredményhirde­téskor három salgótarjáni Dor­nyay versenyző is felállhatott a dobogó különböző fokára. A verseny korosztályonkénti győztesei, illetve a nógrádi ver­senyzők eredményei. M18 kategó­ria: 1. Topór Michal (Wawel Kra­kow) 53:48 perc. M21: 1. Nagy István (Törekvés SE) 51:10. M35: I. Bozsó Norbert (Maccabi Vívó és Atlétikai Club) 55:38, 2. Babka, Miklós 58:08 ... 5 . Reviczki Zsolt (HUFEZE Pásztó) 1:12:41. M45: 1. Biederman Pawel (Wawel Krakow) 58:32. M55: 1. Spiegl János (SMAFC) 57:52. M65:1. Lux Iván (BEAC) 50:51. W21: 1. Goldmann Júlia 1:00:29. W35: 1. Etterle-Bieder- man Lilianna (Wawel Krakow) 45:00. W45: 1. Németh Zsoltné (Veszprémi Honvéd) 47:35. Nyílt:!. Bálint Benedek (Veszp­rémi Honvéd) 22:14 ... 3. Vere- bélyi Márton 25:10, 4-5. Mag Fruzsina és Mag Viktória 27:47, 7-8. Lénárt Lili és Varga Petra 28:58, 9. Vargáné Ponyi Anita 32:32,10. Goldmann Kata 46:4, II. Sramkó Réka 1:05:29. Az egyesület nélkül közöltek a Salg. Dornyay versenyzői. CzZ.J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom