Nógrád. 1980. június (36. évfolyam. 127-151. szám)

1980-06-01 / 127. szám

I Autósport Rajt előtt Villáminterjú a Ferjáncz—dr. Tandori párral Kézilabda megyei bajnokság r Elen a Bgy. SE mindhárom csapata A megyei kézilabda-bajnok- tékosa, egy időleges kiállítás St. Síküveggyár—Ecseg 17— Ságban a nők a hetedik, míg kapcsán durván megsértette, 17 (7—11), v.: Kovács. Ld.: a férfiak az ötödik fordulón majd megfenyegette, sőt in- Balcza (8), Űrvölgyi (4), Zen­jutottak túl. A Bgy. SE szak- zultálta a játékvezetőt. A mér- tai (3), ill.: Takács (8), Balázs osztálya remek passzban van. kőzés 0—0 gólkülönbséggel és (5), Stadlerné (4). Mindhárom csapata (női, férfi, két ponttal az STC II. csapa­férfiifjúsági) az első helyen ta kapta meg. Időközben Ko- A cserejátékos nélkül érke- áll. csa András ügyét a fegyelmi zd Ecseg csapata az első fél­bizottság megtárgyalta és első időben még négygólos veze- Az elmúlt forduló után még fokon egy év időtartamra tésre állt. A TI. félidőben vezető Pásztói SE férfi- minden, kézilabdasporttal kap- azonban az újonc síküveggyá- együttese, az Érsekvadkerttől csolatos tevékenységtől eltil- ri lányok egyre inkább fel- e'szenvedett veresége miatt tóttá. zárkóztak és a mérkőzés vé­visszacsúszott a 3. helyre. Az gére sikerült az egyenlítés is. őt verő Érsekvadkert viszont A Diósjenő—Tereske mér- Lelkes játékuk eredményekép- az előkelő 2. helyre jött fel. kőzésről jegyzőkönyv nemér- pen megszerezték első pontju- A pásztói lányok szintén csak kezett. » 3. helyen várhatják a kö­vetkező fordulót. kát. A bajnokság állása A bajnokság állása Részletes eredmények. Fér­fiak: Érsekvadkert—Pásztói SE 18—16 (12—7), v.: Perger, Simon. Legjobb dobók: Cseh (6), Boda (5), Fülöp (4) és Híves (3), ill.: Mészáros (6), Scheili és Szabó (3—3). Az elmúlt fordulóban az utolsó másodpercben kapott góllal alul maradt az Érsek­vadkert csapata az Nb. Bá­nyász ellenében. Most viszont 1. Bgy. se 2. É.-vadkert 3. Pásztói SE 4. Szőnyi SE 5. STC II. 6. Nb. Bányász 7. Tereske 8. Diósjenő 5 4 - 1 154-110 8 54-1 101- 72 8 53-2 132- 95 6 53-2 96- 64 6 53-2 103-84 6 52-3 93-114 4 4 - - 4 58-107 - 4.-4 55-146 ­1. Bgy. SE 2. STC* 3. Pásztói SE 4. Ecseg 5. Nb. Bányász 6. St. Síküveggyár 76-1 102-43 12 75-2 89-54 9 74-3 86-63 8 7313 85-88 7 61-5 51-94 2 6-15 42-86 1 A góllövőlista élmezőnye: 1. Kürtössy Aladár (Bgy. SE) önmagát felülmúlva, lelkesen *?; 2' ^.s,z^r?s Jlf.n.dor játszva, két vállra fektette az eddig első helyen álló, jó ké­pességű pásztói együttest. Az Érsekvadkert győzelme meg­érdemelt volt, a jól játszó, de egymással sokat vitatkozó, s így a teljesítményüket leron­tó vendég pásztóiak ellen. A góllövőlista élmezőnye: 1. Kovács Anna (Bgy. SE) 29,2. Gerhát Mária (Bgy. SE) 28, 3. Borbás Erika (Pásztói SE) 26, 4. Öcsai Judit (STC) 23, 5. Horváth Katalin (STC) 20 góllal. Férfiifjúságiak: Érsekvad ­tói SE) 41, 3. Fülöp Miklós (Érsekvadkert) 34, 4. Vass La­jos (Szőnyi SE) 27, 5. Alapi kert—Pásztói“ SE' 16—lü”(7—4), Sándor (Pásztói SE) 26 góllal. v . Perger, Simon. Ld.: Turá­Nők: Bgy. SE-Nb. Bányász ^k.n(8)’ Bulejfkva Sf°n}°5 (3), ill.: Horvath (6), Ban (3). 20—5 (11—1), v.: Albert. Ld.: Gerhát (6), Klebniczki |(5), Némethné és Kovács (4—4), A foghíjas mezőny miatt csak most kerülhetett először sor az érsékvadkerti ificsa­pat játékára. Az első mérkő­Bgy. SE—Nagybátonyi Bá- ...... . nyász 35—24 (15—10), v.: Föl- ilL: Kotroczó (3. di. Ld.: Kürtössy (9), dr. Rátz A Bev SE . Naevbátonv zés is bizonyította, hogy a (8), Tamóczi (5), ill.: otthonában is biztos győztés- íelnőttcsapat mögött egy ütő­vath (7), Hegedűs, Szombathy ként vonult le a pályáról Az kepes fiatal garda kezd kine­és Szebeni (5—$). A Bgy. SE a Pásztó elleni első fordulóbeli kétgólos ve­resége után egyre inkább kezd magára találni. Így volt ez ... ... ,, . . .. . legutóbb is, az Nb. Bányász r ]nkább szóhoz jutottak a elleni hazai mérkőzésén, mert Bányász-lányok, a kissé kién első félidőben a hazai lányok velőd™- T,e^nÍkadag és , csupán egyetlen gólt tudtak ^tően is. fe­szerezni a jól védő balassa­gyarmati Ferencz kapus elle­ni párharcban. A II. félidőben lette álltak a pásztói ifiknek. Győzelmük megérdemelt, A bajnokság állása sportszerű játékkal, végig ve­zetve biztosan győzött. A ven­dégek csak az első félidő 20. percéig tudták szorossá tenni a találkozót. A további já­tékrészben a hazaiak diktál­ták az iramot. A nagyobb arányú vereségtől Galbács Fe­renc bátonyi kapus mentette meg a csapatát, aki a mezőny legjobbjának bizonyult. Szőnyi SE—STC II. 0—0. A mérkőzés az első félidő 23. gedő vendégek ellenében. Az i. Bgy. se eredmény így is fölényes volt 2. Diósjenő (20—5). STC—Pásztói SE 14—12 (7—4), v.: Csengődi. Ld.: De- mény (6), Horváth (3), Pál- falvai (2), ill.: Borbás és Sza- lay (5—5), Fösvény (2). 3. Pásztói SE 4. Érsekvadkert 5. STC 4 4 - - 85-44 8 42-2 98-67 4 52-3 70-91 4 1 1 - - 16-10 2 4 - - 4 28-85 ­A góllövőlista élmezőnye 1. Horváth István (Pásztói SE) 23, 2. Molnár István (Diósje- A rutinos játékosait és ka- nő) 19, 3—4. Bőgér János (Di- pusát is nélkülöző pásztói Iá- ósjenő), Molnár János (Diós- nyok hazai pályán vereséget jenő) 18—18, 5—6. Bélák szenvedtek az STC csapatától. László (Bgy. SE), Csunyi Ist- Az egyébként sportszerű mér- ván (Bgy. SE) 16—16 góllal, percében félbeszakadt. Ugyan- kőzésen végig a vendég STC is Kocsa András, a Szőnyi já- vezetése dominált. Simon József Rajt előtt. Ferjáncz Attila nyilatkozik a Magyar Rádió riporterének. A kocsiban, navi­gátora, dr. Tandori János A VI. Salgó Kupa Salgótar­jánba toborozta a hazai autó­sport élmezőnyét, köztük a ti- zenötszörös magyar bajnok, Ferjáncz Attilát és társát, dr. — Apropó, Forma I. Amennyiben lehetősége len­ne rá, részt venne-e ilyen ver­senyen ? — Korábban voltak ilyen Tandori Jánost, aki Ferjáncz vágyaim — felel Ferjáncz —. oldalán három alkalommal szerezte meg a büszke bajno­ki címet. — Első alkalommal veszünk részt Salgó Kupán, hiszen először rendezik meg a Rallye I. kategóriában . is, s máris nagyon jók a tapasztalataink — mondták közvetlenül az in­dulás előtt. — Szimpatikus a rendezés, kellemes, hogy rövidebb tá­vot kell többször megtenni, talán a körök irányán lehet­ne változtatni. így is biztosak vagyunk abban, hogy jó ver­seny lesz. — Vannak-e nagy edllenfe- lek, kiktől tartanak? — Mindenkitől — vágják rá egyszerre. — Ez technikai sport — folytatja Ferjáncz — itt soha semmit nem lehet tudni előre. Nyert helyzetből is lehet veszíteni, de a vert mezőnyből is élre lehet kerül­ni. Hideg, Simor, Barka, Gál — sorol néhány nevet —, ta­lán ők a legveszélyesebbek. — Mennyiben számít az au­tó és mennyit jelent a veze­tő a rallye versenyben? — A mi kategóriánk, mint általában minden autóver­seny egyben a márkák verse­nye is- Kísérleti műhely, kí­sérleti nyulakkal — ironizál Tandori dr. — Bár itt nincs olyan nagy szerepe 10—20 ló­erőnek, mint a Forma I-ben. Birkózás Versenyek sorozatban Váltakozó pásztói sikerek A napokban rendezték meg piai reménységek (13— 14 éves korosztály) sza­badfogású birkózóversenyét. A Pásztói SE színeiben tízen léptek szőnyegre a via­dalon, amely méreteiben, a mezőny erősségét tekintve nagyobb szabású volt, mint Budapesten nya) viszont megverte. Ennek Ugyancsak Budapesten volt az olim- ellenére a 4. helyen végzett a a színhelye a serdülő olimpiai pásztói fiú, mert a súlycso­port győztesével, Pólyákkal (Bp- ’Honvéd) szemben is alulmaradt. Kovács eredmé­nye dicséretet érdemel, mert 47 induló közül került az első négy közé. A 42 kilogrammosok mező­reménységek ■ versenyének. Bátka Zoltán taktikai okok­ból két súlycsoporttal feljebb (49 kilogrammban) szerepelt- Ebben a súlycsoportban ver­senyez az őszi serdülő ma­gyar bajnokságon is. Bátka 23 induló közül ezüstérmes lett. A dunaújvá­rosi Varró, a kötöttfogású magyar bajnok ellen tusgyő­egy "úttörő-olimpia. Nem vélet- nyében (32 induló) Szálkái lenül, hiszen a Magyar Bir- Gábor és Fekete Gábor bir­kózó Szövetség felmérőver- jcózott. A legjobb tíz között senyéről volt szó. A pásztó- mérkőztek egymás ellen, s Fe- zelmet aratott. A többi ellen- iák közül négyen szerepeltek kete bizonyult jobbnak. Szál- felét leléptetéssel verte úgy, figyelemreméltóan. A 45 kainak egyébként e vereségen hogy 25—30 ponttal vezetett, kilogrammosok súlycsoport- kívül volt egy olyan vesz- Az első helyezésért egy jában Jancsó Zsolt és Kovács tett találkozója, amelyen rö- DVTK-s versenyző ellen kel- Bence fej fej mellett haladva viddel a befejezés előtt még lett szőnyegre lépnie. Bátka aratták győzelmeiket. A sors 5—2-re vezetett. Végül egy már fáradt volt, jhiszen nagy szeszélye folytán a nyolc kö- pont különbséggel meg kellett vetélytársakat győzött le. El- zott egymás ellen is mérkőz- hajolnia ellenfele tudása előtt lenfele viszont mindenkit niük kellett Kovács győzött. Szálkái a 7- Ez viszont azt jelentette, hogy zett-10. helyen vég­Jancsó a 6—8. helyen végezve fejezte be a küzdelmet. Kovács ezt követően várat­lanul kikapott a DVTK bir­kózójától, Fábiántól. A Fábi­ánt legyőző Simonit (Tatabá­Feketetét sorozatos győzel­mek után csak a szombathe­lyi Takács tudta megállítani. A pásztói versenyző végered­ményben az értékes máso­dik helyet szerezte meg. NÖGRAD - 1980. június 1., vasárnap tussal vert, lényegesen fris­sebb volt és ez döntött. Bár a második menet közepén csak egy kétes kimenetelű akció után tusolta Bátkát. Addig 5—5 volt az eredmény. A pásztói fiú szereplése nagyon biztató volt az elkövetkezen­dő feladatok előtt. Junior minősítő versenyen Is szőnyegre léptek a PSE versenyzői a fővárosban- Ez­úttal Oláh Gábor nem indult a viadalon, mivel nem tudta hozni a versenysúlyát. Bán Ferenc és Sidi Ákos (62 kilo­gramm) két forduló után el­búcsúzott a mezőnyből. Nagy Péter (74 kilogramm) a 4. for­dulóban kiesett. Kiss Károly (82 kilogramm) a 4. helyen végzett Róla ismételten el le­het mondani, hogy tudása alapján akár a legjobb három közé is kerülhetett volna. De mint már annyiszor, ezúttal is taktikai éretlensége miatt nem sikerült előbbre lépnie. A junior magyar bajnokságig ezen javítani lehet! A versenyzők mentségére felhozható, hogy Bán és Nagy szakmunkásvizsgára, Kiss érettségire készül. Nem be­szélve arról, hogy a Magyar Birkózó Szövetség a lehető legrosszabb időpontra tette a versenyt. Egyedül Oláh fel­készülése látszott sikeresnek. Ö viszont a már említett ok mellett fülműtét miatt sem szerepelhetett volna­— a dórján — de egy idő óta már azt tar­tom, hogy nem indulnék. Az bábel-felv. — sokkal inkább az autók, mint az emberek versenye. — Terveik? — A verseny után azonnal hazaindulunk. Készülünk az újabb feladatokra. Jegyzet Áz olimpiai eszme győzelme A XXII. nyári olimpiai játékok nevezési zárlata lejárt, a NOB a szervezőkkel egyetértésben ugyan még pótlólag is el­fogad jelentkezéseket, a helyzet azonban alapvetően már alig­ha változik, azaz biztos, hogy Moszkvában körülbelül annyi ország legjobbjai lépnek majd a küzdőtérre, mint legutóbb Montreálban, ahol 88 ország indította sportolóit. Az amerikai kormányzat tehát a valóban rendkívüli eszközökkel sem tud. ta szövetségeseinek többségét távolmaradásra késztet :, megszakítva ezzel az újkori olimpiai játékok immár nyo.c évtizedes folyamatosságát. A huszonkilenc, távolmaradását egyébként más és más magyarázattal indokoló országok közül csupán nyolc — az Egyesült Államok, a Német SZK, Kanada, Japán, Kenya, Norvégia, Pakisztán és Törökország — rendel, kezik komolyabb olimpiai .múlttal, a nemzetközi élvonalhoz tartozó sportolókkal. A nyugat-európai országok sportvezetőit, sportolóit való­ban a legnagyobb elismerés illeti meg azért a bátorságért, elszántságért, amellyel szembeszálltak kormányaik nyomásá­val, egyes szélsőséges elemek uszító követeléseivel. Angliá­ban például a parlament is megszavazta Thatcher miniszter, elnök-asszony távolmaradást ajánló felhívását. Az olimpiai bizottság ennek ellenére a részvétel mellett döntött, s amikor a kormány megvonta az olimpiai bizottság anyagi támogatását, az olimpiai részvételre előzetesen felajánlott összeg folyósítását, a sportvezetők a közvéleményhez fordul­tak, s rövid néhány hét alatt háromnegyed millió font gyűlt össze közadakozásból a kiutazásra. Ausztráliában az egyik szélsőjobboldali szervezet halálos fenyegetést küldött az olimpiai bizottság tagjai és egyes kiváló versenyzők címé­re, ha elmennek Moszkvába. Ám az olimpiai bizottság en­nek ellenére a részvétel mellett döntött. Mindez egyben az olimpiai játékok vonzó hatását, az olimpiai mozgalom erejét is nagyszerűen visszatükrözi. Az elmúlt évtizedben nyilvánvalóvá vált, hogy a sport, az olimpia sem tudja magát függetleníteni a világ eseményeitől, a vi­lághelyzet alakulásától. így Münchenben a terrorista akció, Montrealban a dél-afrikai kormányzat fajüldöző politikája, illetve a fajüldöző rendszerrel való sportkapcsolatok fenntar. tása elleni fellépés gyakorolt befolyást a versenyekre. Ez­úttal pedig Carter elnök egyenesen meg akarta hiúsítani az olimpiai versenyek megrendezését. Eszközökben nem válo­gató igyekezete azonban nem járt eredménnyel, éppúgy ku­darcot vallott, mint az ellenolimpia lebonyolításának terve. A nemzetközi sportszövetségek egyetértését élvező Nemzetközi Olimpiai Bizottság eredeti határozatának megfelelően kitar­tott amellett, hogy a játékokat Moszkvában rendezzék meg, s a sportvilág az olimpiai mozgalom folytonosságára, a sport, versenyek megtartására szavazott. S Moszkva nagy vendég- szeretettel, pazar létesítményekkel várja a versenyzőket, a vendégeket. Az olimpiát megrendezik, s néhány év múlva már. valóban csak a moszkvai győztesekre, az olimpiai bajno. kokra és helyezettekre emlékezik a sportvilág. Sajnálva azo­kat, akik nem vehettek részt a világ legjobb sportolóinak békés, nagy ünnepén, az olimpiai játékokon. v. d. Asztalitenisz Fiatalok megyei döntője A Nógrád megyei Asztalitenisz Szövetség a közelmúltban Salgó­tarjánban, a városi sportcsarnok­ban bonyolította le az országos ifjúsági, serdülő- és újonckupa megyei döntőjét. B6 volt a ren­dezés, helyenként színvonalas, küzdelmes mérkőzéseket láthat­tunk. Eredmények. ÓIK. fiú (6 csapat): 1. STC I. (Kalmár, Hegedűs, Kiss), 2. Bgy. SE, 3. Nagybátonyi Bányász. OSK fiú (6 csapat): 1. STC II. (Polaneczkl Cs., Búzást, Marcsi­3. Nagybátonyi esek), 2. STC I. Bányász. OUK fiú (5 csapat): 1. (Pál T. Polaneczki Cs.) II., 3. STC III. ÓIK leány (3 csapat): 1. (Tamássy J., Sándor, 2. STC II., 3. STC III. OSK leány (3 csapat): 1. STC I. (Szalai, Kovács, Czébely), 2. STC II., 3. STC III. OUK leány (3 csapat): 1. ST0 I. (Földi, Feuer), 2. STC II, fr STC III. STC I. 2. STC 1. STC Szalai),

Next

/
Oldalképek
Tartalom