Nógrád. 1978. március (34. évfolyam. 51-76. szám)

1978-03-21 / 68. szám

KOSSUTH RÁDIÓ: 8.27: Utazás az agy körül — (ism.) I. 57: A nemzetközi munkásmoz­galom dalaiból 9.09: Zenekari muzsika. 10.05: A 700 éves város. 10.35: Kamarazene, vokális zene. II. 40: A Balogh család. II. rész. 12.35: Melódiakoktél. 13.10: Törvénykönyv. 13.25: A melódiakoktél folytatása. 14.06: Peti Meseországban — II. rész. 14.48: Éneklő ifjúság. 15.10: Schubert: IV. „Tragikus’* * szimfónia. 15.44: Magyarán szólva. . 16.05: Harsan a kürtszó! 16.35: Dél-dunántúli népdalok. 17.07: Mi újság az NDK-ban? 17.32: Holnap közvetítjük... 18.00: A Szabó család. 19 15: Közvetítés a Magyarország— Lengyelország jégkorong VB-mérkőzésről. 19.30: Fáklya vivők — III. 20.27: A daléneklés mesterei. 21.01: A Rádiószínház bemutatója. 22.20: Haydn: B-dúr szimfónia. No. 98. 22.50: Meditáció 23.00: Anyegin. Részletek. 0.10: Novai Gábor táncdalaiból. PETŐFI RADIO: 8.05: Mezők, falvak éneke. 8.20: Tíz perc külpolitika lism.) 8.33: Johann Strauss operett­jeiből. 9,00: A termőföld teremjen. 9.10: Az operettrészletek folytatása. 9.32: Derűre is derű (ism.) 10.00: A zene hullámhosszán, 12.00: Vörös Kálmán népi zenekara játszik. 12.33: Arcképek a bolgár irodalomból. 12.50: Zenekari muzsika. 13.33: Kabalevszkij: Kantáta a reggelről, a tavaszról és a békéről. • 14.00: Kettőtől hatig... 18,00: Harminc perc rock. 18.33: Beszélni nehéz (ism.) 18,45: Bogár István népzenei feldolgozásaiból. 19.16: Mit olvashatunk a Béke #és Szocializmus című folyóiratban? 19.30: Csak fiataloknak! 20.33: Nikola Vapcarov versei. 20.53: Könnyűzenei olimpia. — Elődöntő. IX. 21.23: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 22.33: Tíz perc külpolitika. 22.43: Verbunkbsok, nóták. 23.40: Gyulai Gaál Ferenc szerzeményeiből. TELEVÍZIÓ: 14.58: Híreik. 15.05: Ragyogj, ragyogj csillagom, (középiskolásoknak, a III. 25-i Kamera-adáshoz) 16.35: a hortobágyi nemzeti pork. 17.00: a nyelv világa. I. 17.30; Mindenki iskolája. 12. Fizika. 18.00: Reklámműsor. 38.05: 9. Matematika. 18.35: Terített asztajok. Af>: Reklámműsor. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Égj, hogy világíts VII/6. rész. 21.15: Per. 22.30: Tv-hlradó 3. 22.40: Roger Whittaker műsora. 2. műsor: 16.58: Jégkorong VB ,,B” csoport. 19.15: a világ nagy cirkuszai. 3 9.30: Tv-híradó. 20.00: Világhírű színházak, világhírű rendezők. 21.15: Tv-híradó 2. 21.35; Szemle. BESZTERCEBÁNYA .* 8.45: Tv-híradó. 9.00: Iskolatévó. 9.30: Namora—Hanak: Doktor Jorge tévéjáték. 10.30: Gyermekműsor. 10.50: A vadon arca. 11.20: A madárijesztő és a gólya. 12.10; a tudományos irányítás tévétanfolyama. 12.50: Tv-híradó. 14.50: Tv-híradó. 14.55: Paulinka. Az autó. 2. rész. 15.20: iskolatévé. 15.40: Iskolatévé. 16.00: Tv-híradó. 16.20: Pionírok műsora. 17.00; Szakmunkástanulók műsora. 17.35: Látszólagos apróságok félúton. 18 10: Egy nagy ország történelme. 12. rész. 18.40: Esti mese. 18.50: Időjárásjelentoés. 19.00: Tv-híradó. 19.30; Dokumentumműsor. 20.00: Szakszervezeti érettségi. 21.15: Szobrok a város felett. 21.30: Tv-híradó. 22.00: Mozart: D-dúr szerenád. MOZIMŰSOR : Salgótarjáni November 7.: dél­előtt 9 órától: Csizmás Kandúr. Jaoán rajzfilm. Délelőtt U és dél­után 13.30 órától: Katerina Blum elvesztett tisztessége. Színes, NSZK film. Délután fél 4-kor: Megöltek egy lányt. (Salgótarján­ban forgatott) magyar film. Há­romnegyed 6 és 8 órától: A nyár 01 ÍÍSOP NÓGRAD Társadalmi munka Ludányhalásziban A ludányhalászi tanács vég­rehajtó bizottsága a napokban értékelte az elmúlt évi társa- dalmimunka-akciót. A lakos­ság, a termelőszövetkezet és a SZERSZÖV dolgozói csak­nem félmillió forint értékű munkát végeztek, az egy la­kosra jutó érték 172 forint. Az idén társadalmi összefo­gással szeretnének buszvárót építeni, számítanak a lakosság segítségére az általános iskola villanyhálózatának korszerű­sítésében, az utak és járdák kivitelezésénél, a művelődési otthon udvarának parkosításá­ban. Szovjet vendégek Nógrádban Rövid látogatást tett hétfőn Nógrád megyében I. V. Sza- limon, a Szovjetunió budapes­ti nagykövetségének tanácso­sa, a Szovjet Magyar Baráti Társaság magyarországi meg­bízottja, valamint P. V. Jan- kovszki, a Szovjet Kultúra Házának munkatársa. A ven­dégek délelőtt az őrhalmi Ha­zafias Népfront Termelőszö­vetkezettel ismerkedtek. Fo­gadta őket Bállá István tsz- elnök, a Hazafias Népfront or­szágos elnökségének tagja, va­lamint Fülöp Géza MSZBT országos elnökségi tag, akik beszámoltak a szövetkezetben folyó gazdasági és politikai munkáról. A szovjet vendégek ezután találkoztak és beszél­gettek a tagsággal. Délután a Salgótarjáni Ko­hászati Üzemek Victor Jara ifjúsági klubjában megemlé­kezésen vettek részt a Kom- szomol megalakulásának 60. évfordulója alkalmából. A gyári MSZBT-tagcsoport és a KISZ-fiatalok közös rendezvé­nyén P. V. Jankovszki tartott előadást a jubiláló szovjet kommunista ifjúsági szövetség 60 éves fejlődéséről, majd éh­ből a témából filmet vetítet­tek. Időjárás péntekig Várható időjárás ma estig: éj­szakától nyugat felöl átmenetileg felszakadozó felhőzet, ma szórvá­nyos esővel, záporral. Többfelé erős, délnyugati és északnyugati irány között változó szél, helyen­ként erős lökésekkel. Várható leg­magasabb nappali hőmérséklet 7— 12 fok között. Távolabbi kilátások péntek reg­gelig: változékony idő. Időnként borultságig megnövekvő felhőzet, főként záporszerű csapadékkal. Általában élénk nyugatias szél. Az erős éjszakai lehűlés mérsék­lődik. Legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet plusz 1, plusz 6 fok között, legmagasabb nappali hő­mérséklet H>—15 fok között, jelen­tős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 20 százalékán várható. A totó 11. heti eredménye 1. MAV-DAC—BVSC 0:3 2 2. BTASK—EGER 0:0 X 3. KANIZSA—DVSC 0:2 2 4. KOMLÓ—IZZÖ 0:0 X 5. BKV ELŐRE— KAZINCBARCIKA 0:1 2 6. BAKONY—RÉPCELAK 2:0 1 7. VÉMÉND—BAUXITB. 2:2 X 8. SELLYE—KOMÉP 0:0 X 9. KESZTHELY—MÁV NTE 0:0 X 10. OROSZLÁNY—BÁBOLNA 4.1 1 11. BOLOGNA—MILAN 0:0 X 12. LAZIO—ROMA 1:1 X 13. NAPOLI—TORINO 1:3 2 14. LENIN VAROS—ÓZD 1:2 2 Mit fizet a totó 9 • A Sportfogadási és Lottó Igazga­tóság közli; Nyeremények: * 13 plusz 1 találat 7 db, egyen­ként 173 890 forint, 13 találat 10 db, egyenként 91 547 forint, 12 találat 378 db, egyenként 2 745 forint, 11 találat 4478 db, egyenként 232 fo­rint, 10 találat 30 390 db, egyen­ként 51 forint. Termékbemutató Balassagyarmaton Az Ipoly Bútorgyár, a Nóg­rád megyei Iparcikk-kiskeres­kedelmi Vállalattal közösen tegnap termékbemutatót ren­dezett Balassagyarmaton. A meghívott vendégeket Szedlák Sándor, a gyár igaz­gatója fogadta, majd bemu­tatta az új gyárat. Ezt köve­tően került sor a termékbemu­tatóra az iparcikk-kiskereske­delmi vállalat bútorüzletében, ahol Csízek Ferenc, a gyár főmérnöke tartott gyártmány- ismertetőt. A bútorüzletben hat új szek­rénysort és két új lakószoba- berendezést. valamint a Nóg­rád lakószoba korszerűsített változatát tekinthették meg a meghívottak. A kiállított új gyártmányok közül az idén két típusnak a gyártását meg­kezdik. Tizennyolc évesek A Magyar Tanácsköztársa­ság kikiáltásának 59. évfor­dulóját ünnepelték meg hét­főn a November 7. Filmszín­házban a Salgótarjáni Egész­ségügyi Szakközép- és Szak­iskola diákjai. A rövid meg­emlékezés után Oszvald Ka­talin, a városi KlSZ-bizott- ság titkára a KISZ kb dicsé­rő oklevelét adta át az intéz­mény képviselőjének. Ezt kö­vetően Szabó Ferenc, a Haza­fias Népfront városi titkára a tizennyolc éves fiatalokat kö­szöntötte nagykorúvá válásuk alkalmából. A rendezvény má­sodik felében vetítették le a „Megöltek egy lányt” című magyar filmet, amely Salgó­tarjánban játszódik a Tanács- köztársaság idején. Jóléti alap Majdnem 460 ezer forintot kíván idén felhasználni a jó­léti és kulturális színvonal emelésére a Salgótarjáni Te£r vező- és Építőipari Szövetke­zet. Ebből segélyezésre és üzemi étkeztetésire 100—100 ezret, üdültetésre 109 ezret fordítanak. A sportolási lehe­tőségek bővítését szolgáló ki­adások összege 42 ezer forint, kulturális célra 34 ezer forin­tot irányoztak elő. Ezeken kí­vül szövetkezeti hozzájárulás­ra, az ifjúsági alap támogatá­sára, valamint egyéb szociá­lis célokra szánnak több tíz­ezer forintot. Kulturális napok Háromnapos rendezvényso­rozat kezdődött hétfőn a Mis­kolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. Harmincöt felső- oktatási intézmény, több mint kétszáz küldöttel képviselteti magát a seregszemlén. Az egyetemi és főiskolai kulturá­lis napokat kétévenként ren­dezik meg az ország egyete­mein, főiskoláin. Az esemény szorosan kapcsolódik a forra­dalmi ifjúsági napokhoz. A Nehézipari Műszaki Egyete­men ezúttal a vizuális művé­szeti ágak ifjú művelői adnak számot tehetségükről. Tegnap a fotó-, és a képzőművészeti kiállítást nyitották meg, ma pedig az amatőr filmesek mu­tatkoznak be. Esténként szek­cióüléseken, szakemberek irányítása mellett vitatják meg az alkotásokat. Szerdán dél­előtt kerül sor a zsűri értéke­lésére és a díjak átadására. A Nehézipari Műszaki Egye­temen közel száz Nógrád me­gyei hallgató tanul bánya-, ko­hó- és génészmérnöki karon. Közülük többen aktívan dol­goznak az egyetem amatőr klubjaiban. Tavasz van Bármilyen is legyen az idő, lógjon az eső lába, vagy zu­hogjon, mintha dézsából önte­nék, a mai a hivatalosan első tavaszi nap. Félre tehát a bun­dákkal és télikabátokkal! Elő a felöltőket, ballonokat. Ha didergünk is benne, de tud­juk, hogy már nem sokáig, hiszen a hóvirág és ibolya után előbb-utóbb a simogató napsugarak is előbújnak.. Persze, lehet, hogy akadnak, akik azt mondják, a papír még nem bizonyíték. Számuk­ra szolgálhatunk egy további hírrel. Megérkeztek Nógrádba az első gólyák! A hidegre fittyet hányó, bátor madara­kat Mohorán látták. — Versmondó kisdobosok. Salgótarjánban a napokban megrendezték a kisdobos vers­mondók városi versenyét, me­lyen tizenkét általános iskola 24 versmondója indult. A megosztott első helyet Balogh László (Malinovszkij u.) és Feuer Yvette (Rákóczi u.) sze­rezte meg. — Illusztrációkból összeállí­tott kiállítást nyitottak meg hétfőn Salgótarjánban, a ZIM- galériában. A közönség Feledy Gyula, Lóránt János és Czin- ke Ferenc műveit tekintheti meg. Vetnek dézsán A nézsai termelőszövetkezet­ben elkezdték a tavaszi árpa vetését, a mag a tervek sze­rint 150 hektáron kerül a földbe. A munkát négy gép végzi. Folyamatos a Jiúza fej- irágyázása, már 450 hektáron befejezték a hatóanyag kijut­tatását. A talaj-előkészítéssel is jól haladnak. Elsősorban a mus­tár- és a kukoricaterületekre összpontosítják az erőt. Több mint háromszáz hektár terüle­ten e munkán is túl vannak a nézsaiak. Alkotó ifjúság közepén. (14) Színes lengyel bűn­ügyi film. — Kohász: Vértestvé­rek. Színes NDK Indiánfilm. — Mopresszó: Vértestvérek. Színes NDK indián.íilm. — Balassagyar­mati Madách: Délután 4-től: A Magyar ugaron. Magyar film. — Nagy háton yí Bányász: Magyarok. Színes magyar film. — Nagybá- tonvi Petőfi; Milyen sízén a meg- gviikolt halála? Szenes olasz tör­ténelmi film. — Szécsényi Rá­kóczi: A kiréTviáiny zsámolya. FM- nes miaevar filmdráma. — Pétság: Toiásráirtorta. francia fí'1im­vígjáték. Pásztói Mátra: Meghívás egy gyilkos vacsorára. (14) Szí­nes angol bűnügyi filmvígiáték. — Jobbágyi: A fekete rák ollói á- ban. Színes szovjet kalandfilm. A nagybátonyi FŰTÖBER fiataljai jól szerepeltek az Éoítésügyi és Városfejlesztési Minisztérium által nirdetett ágazati Alkotó ifjúság pályá­zaton. A beadott pályamun­kák közül a gáz- és olajtüze­lésű bojlerek korszerűsítése a második, a tartály jellegű ter­mékek gyártmányfejlesztésé­re vonatkozó javaslat pedig a harmadik helyet szerezte meg. A megosztott első hely­re került a döntéselőkészúés, a minőségellenőrzés fejleszté­sére című tanulmány, amelyet egy hatfős kollektíva (Nagy László, Fekete Attila, Frey János, Homoki László, Sza­bó Lajos, Verebéül István) készített. Naptár 1 1978. március 21., kedd. I Benedek napja. A* Nap kel: 5.46 —, nyug­szik: 17.58 órakor. A Hold kel: 14.43 —, nyugszik: 4.01 órakor. 1786. március 21-én született Jean Baptiste Joseph Fourier, a nagy francia fizikus és ma­tematikus, a róla elnevezett Fourier-sorok elméletének megalkotója. Szegény szabómester fia­ként nyolcéves korában el­vesztette szüleit. Korán meg­mutatkozott tehetsége, s ez­ért pártfogói katonai iskolá­ban taníttatták. Tizennyolc évesen szülővárosa, Auxerre katonai iskolájába került ta­nárnak, 1796-ban pedig a pá­rizsi politechnikai iskola ma­tematika professzora lett. Éle­tének jelentős részében politi­kai tevékenységet is folytatott. 1817-ben a francia akadémia tagjai sorába választotta. Hí­res munkája — A hő analiti­kus elmélete — 1822-ben je­lent meg; ebben kifejtette a hővezetés elméletét. E hőtani munkája fontos matematikai eredményt tar­talmaz: a Fourier-ról elneve­zett trigonometrikus sorfejtés módszerét, amelyet azóta is rendkívül széles körben alkal­maznak. Gyakorlati haszna — többek között — a hangtan­ban, a kristályszerkezet-vizs­gálatokban, az elektronsűrűség eloszlása függvényének meg­határozásában rendkívül nagy. — Kézimunka-kiállítás újabb két hétig. A nagybátonyi Bá­nyász Művelődési Házban a nemzetközi nőnap alkalmából megnyitott kézimunka-kiállítás nyitvatartási idejét a nagy ér­deklődésre való tekintettel újabb két hétre meghosszab­bították. — Tervmódosítás. A salgó­tarjáni Sebaj-lakótelep ren­dezési és beépítési tervének módosításával lehetőség nyílik arra, hogy a tervezetten túl három, egyenként tizenkilenc lakásos házat és szövetkezeti kisgarázsokat építsenek. ' — Véradónapot tartottak vasárnap Diósjenőn. Az akció­ban kétszázan vettek részt. Megyei tudományos- technikai úttöröszemle , Salgótarjánban A Magyar Úttörők Szövet­sége Nógrád megyei Elnöksé­ge és a Nógrád megyei Ta­nács művelődésügyi osztálya együttes szervezésében hétfőn Salgótarjánban a zagyvapál- íalvi városrész Budapesti úti Általános Iskolájában került sor a tudományos-technikai úttörőszemle vetélkedőjének megyei döntőjére. A tegnapi versenyen négy témakörben: társadalomkuta­tók, orosz, valamint szlovák nyelvbarátok és technikusok vetélkedőjére került sor. A megyei döntőn a megye 14 úttörőcsapatának képvisele­tében 135 úttörő vett részt. Újdonsága volt a versenynek, hogy a korábbival szemben ezúttal először nem egyéni, hanem háromfős csapatból álló kollektívák mérték össze tu­dásukat. A jól szervezett verseny győztesei — akik arany, ezüst, és bronz oklevelet a helyezés­nek megfelelően arany-, ezüst­ös bronzjelvényt, valamint könyvjutalmat kaptak — ápri­lisban, illetve júniusban az or­szágos döntőn vesznek részt. - A megyei döntő győztesei. Orosz nyelvbarát: 1. Szurdok- püspöki. 2. Salgótarján, Buda­pesti úti Ált. Iskola, 3. Bgy. Ifjúság úti Ált. Iskola. Szlovák nyelvbarát: 1. Luciáivá, 2. Nógrádsáp, 3. Nézsa, Társa­dalomkutatók: 1. Salgótarján —Zagyvaróna, 2. Bgy. II. Rá­kóczi F. Ált. Iskola, 3. Szé- csény, Mikszáth Kálmán Alt. Tskola. Technikusok: 1. Bgy. Bajcsy-Zsilinszky Alt. . Iskola, 2. Kisterenyei Ált. Iskola, 3. Dorogháza Ált. Iskola. A díjakat ünnepélyesen ad­ták át az úttörőknek. köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik drága .halottunk, CSŐKÉ PÄL temetésén megjelentek, sírjára koszorút helyeztek és fájdal­munkat részvétnyilvánításuk­kal enyhíteni igyekeztek. A GYÁSZOLÓ CSALÁD köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik ' szeretett halottunk DUTKO HERMINA temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mély fájdalmunkban velünk éreztek. A GYÁSZOLJ CSALAD — Kijevbcn helyreállítot­ták azt az épületet, amelyben 1706—1707-ben két ízben hosz- szabb időre megszállt Nagy Péter. A cár a Svédország el­leni háborúhoz szükséges erőd- rendszer megerősítését ellen­őrizte az ukrán fővárosban. — Csipkerózsika nagy sike­re. A salgótarjáni Kohász Mű­velődési Központban hétfőn telt ház előtt mutatta be a budapesti Mesejáték Szín­pad a Grimm testvérek mesé­jéből készült Csipkerózsika című játékot. Utcák, műemlékek, emlék­tárgyak vallanak Balassagyar­matról címmel ma kiállítás nyílik a Rákóczi úti klub­könyvtárban az Ipoly-parti városban. A honismereti tár­latot Kovalcsik András tanár nyitja meg. Szombaton három, vasárnap hat esetben riasztották erdőkben pusz­tító tüzekhez a megye tűzoltóit. Legtöbb alkalommal szerencsére idejében érkezett a segítség, a lángoló avart, aljnövényzetet si­került eloltani, mielőtt az értékes faállományban kár esett volna. Egyedül Kisterenye—Dojogpusztán „garázdálkodtak” a lángok mintegy negyed hektárnyi 7 éves fenyvest égetve. E tűznek a kárértékét még vizsgálják. Különösen saj­nálatos, hogy Salgótarján—Ideg­érben, ahol 1,5 hektár avar égett, játszadozó gyermekek okozták a tüzet és csak a gyors, önfeláldo­zó közbelépésnek köszönhető, hogy különösebb kár nem esett. Két halálos baleset A hét végén ketten vesz­tették életüket hasonló körül­mények közepette, megyénk útjain történt baleset követ­keztében. Pénteken este Diós- jenő belterületén hajtott sze­mélygépkocsival Dóra József 49 éves nógrádi lakos. Figyel­metlenül vezetve elütötte a vele azonos irányban az út szélén kerékpárját toló Csűrj a Mihály 56 esztendős helybelit, aki a kórházba szállítás után belehalt sérüléseibe. Vasárnap a déli órákban Mizserfán Bodor Sándor 25 éves nádújfalui gépkocsive­zető, ugyancsak figyelmetlenül vezetve, személygépkocsival elütötte a 88 éves Somoskői Péternét, aki a helyszínen éle­tét vesztette. A balesetek kö­rülményeit vizsgálják. A MERKUR-tól jelentjük A személygépkocsik kiutalásának legfrissebb sorszámai ; Trabant Hycomat 6 511 Trabant Lind. Bp. 13 304 Trabant Special 18 440 Trabant Combi 2 984 Wartburg de Luxe 10 222 Wartburg Lim. 8 825 Wartburg de Luxe tolót. 2 912 Wartburg Lim. tolót. 2 190 Wartburg Tourist 3 108 Skoda 105—s 89 873 Zsiguli 2101 Bp. 93 482 Zsiguli 2101 Debr. 44 465 Zsiguli 21011 Bp. 9 035 ZsiguM 21011 Debr. 4 911 Zsiguli 2103 11 192 Zsiguli Combi 11 435 Polski 126 9 820 Polsiki 1500 12 765 Dácia 9 855 Zap orozse c 26 108 Moszkvics 2140 2 855 NÓGRAD. a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja. Főszerkesztó: GOTYAb GYULA. Szerkesztőség: Salgótarján, Petófl o. L Telefon: 88-94 *2-95. 82-9«. 88-91. Főszerkesztő: 18-94. 14-40 Sportrovat: 11-59. Elszakí” szerkesztés: 15-69 Kiadta a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat Kiadóhivatal: Salgótarján, Petőfi u. L Telefon: 10-89 Telex: 889 109. Irányftószám 3101 Terjeszti: • Magyar Posta. Előfizethető: a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési dfj egv hónapra 8o forint. Előállítja: a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat, 3101 Salgótarján Petői] u. L Pl.: 9«.. Fv.t Kelemen Gábor Igazgató. Indexszám: 33 072. HU ISSN 0133—1338

Next

/
Oldalképek
Tartalom