4. oldal, 216 találat (0,040 másodperc)

Találatok

151. 1983-08-12 / 190. szám
[...] jó édesapánk nagyapánk dédnagyapánk KENYERES SÁNDOR a törökszentmiklósi TITASZ nyugdíjas villanyszerelője [...] drága jó férjem édesapánk NAGY SÁNDOR temetésén részt vettek sír­jára koszorút [...] drága jó férjet édesapát PETHES SÁNDOR üzemigazgatót utolsó útjára elkísérték és [...] Száraz a másodosz­tályban a Gulyás Szaniszló Székely Orosz és a László [...]
152. 1996-04-11 / 85. szám
[...] április 11 csütörtök Leó és Szaniszló napja Napkelte 6 01 órakor [...] órától Műterem beszélgetés Szolnok Sárkány Sándor mű­vésztelepi műtermében kötetlen beszélgetést szerveznek [...]
153. 1974-06-21 / 143. szám
[...] Allósor balról jobbra Nagy L Sándor M Dudás J Bozsó Sz [...] Rekita A Guggol­nak Hasznos I Szaniszlo 1 Tóth Bors L SAKK [...]
154. 1962-06-12 / 135. szám
[...] és Polgár Zsigmond társukat Papp Sándort heccelik Könnyű neked mert a [...] jött ki ő is Papp Sándor se maradt adós A lányok [...] felesége veszi át a szerszámot Szaniszló Mi­hály vadőr most puska he­lyett [...]
155. 1966-11-13 / 268. szám
[...] Nyomdaipari Vállalat Felelős vezető Mészáros Sándor NEMCSAK a gyere kék hanem [...] is N ovemb 13 Vasárnap Szaniszló Minin r r RA DIÖ [...]
156. 1998-04-11 / 86. szám
[...] 1998 április 11 szombat Leó Szaniszló napja Napkelte 6 04 órakor [...] el 1842 ben Körösi Csorna Sándor Ügyeletes patika Szolnok Ma a [...]
157. 1992-10-07 / 237. szám
[...] IV 3 15 01 Balassa Sándor kórusműveiből 15 50 AMagyar Rádió [...] vers 23 05 Remb­randt Bródy Sándor egyfelvonáso sa 23 40 Joe [...] Óperencián Szünnapos a túrkevei Korda Sándor a kunszentmártoni Körös a tószegi [...] ki a fontos elvi alapállást Szaniszló Ferenc filmjében olyan túlélőket keresett [...]
158. 1970-04-30 / 100. szám
[...] 100 m delfin mell 1 Szaniszló 1 54 6 2 Cs [...] I korcsoport váltósúlyban Já nosik Sándor második félne­hézsúlyban Tóth Mihály el­ső [...] ház beköl­tözhetően eladó Ér­deklődni Gajda Sán­dor Jéger J u 6 800 [...] 1 ÉVES ladik eladó Nagy Sándor Szol­nok Széchenyi 5 JÓ állapotban [...]
159. 1996-04-05 / 81. szám
[...] a háznál 13 20 Szent Szaniszló Krakkó vértanú püspöke 13 30 [...] Business English 0 30 Márai Sándor Halotti Beszéd SZÍV TV 16 [...]
160. 1983-10-11 / 240. szám
[...] Jászapáti Széchenyi út 33 Ér­deklődni Szaniszló Miklós Jászapáti Farkas út 7 [...] gumijaví­tás Minőségi mun­ka garanciával Ba­logh Sándor Mart­fű Rákóczi u 34 9023 [...]
161. 1991-02-16 / 40. szám
[...] Szolnokon Képünk tegnap készült Baranyó Sándor festőművész tanácsokat ad a kiállítás [...] bizonyos időpontokban nincs kihasználva magyarázza Szaniszló Attila igazgató így alakítottuk meg [...]
162. 1994-10-08 / 237. szám
[...] le tehetetlenségü­ket Fordulást követően Kiss Sándor nyitotta a gólok sorát aki [...] Opel Inveszta pá­rosa az Orosz Szaniszló duó jelenleg öt ponttal lemaradva [...] felfüggesztve a fegyelmi határozat meghozataláig Sándor Róbert Palota Dre­her Győrfi Róbert [...]
163. 2001-11-05 / 257. szám
[...] Pothorszky a 90 Farkas A Szaniszló Sinkó Do­bos Lehoczki Kulcsár Salló [...] Szakszón a 69 Edző Kulcsár Sándor Jászberény Bak Szabó Z Csikós [...] Farkas K Csatlós T Kulcsár Sándor A görcsös akarásnak ez lett [...]
164. 2000-03-17 / 64. szám
[...] Suba Zsófia Szolnok Körösi Csorna Sándor és Konstantin Alapfokú Művé­szeti Iskola [...] Kisúj­szállás Kossuth Lajos Á L Szaniszló Gabriella Szolnok Eötvös J Á [...]
165. 1969-11-07 / 259. szám
[...] jászberényiek A nyolc milliméteres ka­tegóriában Szaniszló József Polovich Károly Menekü­lés a [...] költőnőnek ítélték oda A Kisfaludy Sándor színművé­szeb díjat Pétervári István­nak a [...]
166. 1976-11-25 / 279. szám
[...] Papp SZVSE Simái Czibere Herold Sándor Lakatos Takó Pongrácz Róth Tóth [...] MTE Fekete Boros Kántor Simon Sándor Ko­csis Szabó Lódi Makai Za [...] dr Török Ferenc dr Terék Sándor Szaniszló József vesz részt UGYANCSAK pénteken [...] Szemtől szembe önma­gunkkal Interjú Gáspár Sán­dorral az MSZMP Politikai Bi­zottság tagjával [...]
167. 1984-11-02 / 258. szám
[...] utazott Indira Gandhi temetésére Gáspár Sándornak az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának [...] prímás fogja celebrálni a Szent Szaniszlo templom­ban ahol Popieluszko viká­rius volt [...]
168. 1992-09-25 / 227. szám
[...] bizta­tó igazolásnak a Debrecenből ér­kező Sándor Csilla ígérkezik aki 185 cm [...] szünetben a magyar válogatott Brezovai Sándor tart töréstechni­kai bemutatót majd a [...] kategóriájának győztes au­tója az Orosz Szaniszló páros 2107 es Ladája is [...] Vad orchideák Túrke­vén a Korda Sándor moziban Az ideális gyanúsított Kunszent [...]
169. 1953-06-24 / 148. szám
[...] ebben a munkában G Csató Sán­dor Kiss László középparasztok Kar­dos István [...] a dolgozóknak című rovatában Szakács Sándor tiszakürti tanácselnök elvtárs kö­zölte hogy [...] be­gyűjtési osztálya A TISZASZÖLLÖSI Szarvas Sándor tsz saját erejéből napközi otthont [...] 3 3 3 Szentes V Szaniszló Összevont nio gyei bajnokság Szolnok [...]
170. 1976-05-05 / 105. szám
[...] csapata A küldöttséget dr Létai Sán­dor a megyei pártbizottság osztályvezető helyettese [...] Tamás dr Hecsei Pál Cseh Sándor Pásztrai László Vörösvári Zsolt Varga [...] Bogdán 2 2 Dudás Tóth Szaniszló Országos Serdülő Bajnok­ság Szolnoki V [...] Cukorgyár 13 40 Déki Lakatos Sándor népi zenekara játszik Németh József [...]
171. 1970-11-06 / 261. szám
[...] á sportkör Elnöke Pe tyus Sándor akit a cibakházi ÁFÉSZ irodájában [...] eladó Jász­berény Szélmalom utca 28 Szaniszló 1971 re visszaigazolt Moszkvics kiutalás [...]
172. 2000-03-09 / 58. szám
[...] 05 Aktuális 22 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 2 3 00 Twin [...] 19 45 Az ember Debreczeni Sándor műsora 20 15 Aktuális II [...]
173. 1987-05-13 / 111. szám
[...] kör­ből azután önerejükre tá­maszkodhassanak Rege Sándor Levél és kérdezöbiztos megy Felmérés [...] találták a két lefü­lelt jómadarat Szaniszló József rendőr­hadnagy először egy közel­múltban [...]
174. 1989-01-17 / 14. szám
[...] teljes és ingyenes ellá­tás ahogy Szaniszló Attila százados a kollégium igaz­gatója [...] repülős kol léggiumba is Egri Sándor Fotó Imre Lajos
175. 1969-04-26 / 94. szám
[...] bzaktelepnek Profil VALYON László Pol­gár Sándor Zakar József és Szabó György [...] Japán természetrajz film 22 29 Szaniszló a nyomozó Francia bűnügyi film [...]
176. 1971-10-13 / 241. szám
[...] osztá­lyosok 100 gyors Leveles Tal­linn Szaniszló Ságvári Király Kassal Bencze Ságvári [...] zéssQU öporttársl áron eladók Er­dőd Sándor Jász­berény Mártírok út­ja 11 OROSZ [...]
177. 1994-07-01 / 153. szám
[...] M 4 es ben Orosz Szaniszló Investa Opel ASE A 7 [...] sikerült köztük 1954 ben Kocsis Sándornak a németek elleni 8 3 [...]
178. 2000-11-27 / 277. szám
[...] Szarnák Czapkó Makra Lilinger Gu­lyás Sándor Határ Edző Nagy István Mátészalka [...] Farkas Drótos Sipos Nyeste Vitelki Szaniszló Lója F 57 p Dobos [...] 72 Siklósi Ulveczki 74 Flick Sándor Szabó 54 Böőr Kerekes Bajzát [...]
179. 1994-05-21 / 119. szám
[...] Tibor az év végéig Fodor Sán­dor június 1 jéig Szécsényi Ist­ván [...] kézilabdacsapata Sírokon és Dunakeszin a Szaniszló Tóth autóversenyző páros Esz­tergomban ralikross [...]
180. 1993-06-03 / 127. szám
[...] Autósport Club bajnok kettőse Orosz Sándor és Szaniszló Imre a szolnoki Investától kölcsönbe [...]
181. 1964-04-07 / 80. szám
[...] 5 2 Martfű Szolnoki Fürst Sándor HSE 19 9 11 6 [...] súly Kókai Hatvani VSE Váltósúly Szaniszló Gyön­gyösi Honvéd Nagyváltó­súly Papp Szegedi [...]
182. 1988-10-28 / 258. szám
[...] barátot ismerőst hogy IDŐS MÉSZÁROS SÁNDOR nyugalmazott honvéd főtörzs­őrmester hamvait október [...] nyújtotta rallye első osztály­ban mondta Szaniszló Im­re technikai vezető Azóta országos [...] Attila 86 ban har­madik Orosz Sándor 87 ben második volt az [...]
183. 1994-04-16 / 89. szám
[...] szolnoki Opel Inveszta párosa Orosz Sándor és Szaniszló Imre is EME Hét végi [...]
184. 1996-04-11 / 85. szám
[...] a háznál 13 20 Szent Szaniszló Krakkó vértanú püspöke 13 30 [...] Busi­ness English 0 30 Márai Sándor Halotti Beszéd SZÍV TV 16 [...]
185. 2005-03-14 / 61. szám
[...] Fsz Gérard Depardieu 11 50 Szaniszló Ferenc Jegyzete 12 00 Híradó [...] Tordy Géza Végvári Tamás Horváth Sándor Koltay János Tőrőcslk Mari 13 [...] 14 50 Költők márciusa Petőfi Sándor 21 00 Y akták kanadai [...]
186. 1994-04-21 / 93. szám
[...] várja az érdeklődőket Fegyvernek Búzás Sándor 7 vk az MSZP képviselőjelöltje [...] Rt elnök vezérigazgatója Szent miklósi Szaniszló jogtanácsos és Szűcs Ferenc OTP [...]
187. 1997-04-14 / 86. szám
[...] Kövesfalvi Gojan Vadicska Pető Stupar Sándor T Madar Cs Szatmári Dombi [...] 6 Balogh 5 Lukács 6 Szaniszló 6 Remenár 5 Hanyecz 5 [...] Simon Hor­váth Steidi Edző Steidl Sándor 2 perc Simon ártalmatlan­nak tűnő [...] és küzdő ellenféllel szemben Steidl Sándor Gratulálok az Újszásznak tízhetes vetet [...]
188. 2001-10-25 / 249. szám
[...] középiskolás fiú 21 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 22 00 Híradó este [...] 25 Esti Show der Fábry Sándorral 22 10 Mercy Point Vészhelyzet [...]
189. 2001-09-27 / 226. szám
[...] 20 25 Esti Showder Fábry Sándor­ral 22 15 Mercy Point Vészhelyzet [...] Igó Éva 21 50 Panorá­ma Szaniszló Ferenccel 22 00 Híradó este [...]
190. 1962-03-27 / 72. szám
[...] 0 Komló 5000 néző Góllövő Sándor Szlmcsák Bp Hon­véd Pécs 1 [...] néző vezette BiróezkL Szolnok Cselémyl Sándor Abonyi Kegyes B Nagy J [...] vendégek A 16 méteres szabadrúgást Sán­dor a gólvonalon elvetődve csípte el [...] Rabár Gábor Préda Lend vai Szaniszló Balczó Ferdinán di Marosi és [...]
191. 1994-09-05 / 208. szám
[...] pá­rosok szereplését illeti az Orosz Szaniszló Opel In veszta kettős kiesett [...] 3 1 Kálmán 4 Felber Sándor 1 Csere Kiss kapus Nagy [...]
192. 2000-12-22 / 299. szám
[...] történelmi opera részletek Fsz Homonyik Sándor Kováts Kriszta Kaszás Attila Tóth Sándor Auksz Éva Gazdag Tibor Pápai [...] Tények 19 30 Gyerekszáj Friderikusz Sándor műsora 20 00 Aladdin olasz [...] 05 Alaphangok 23 10 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23 40 Idegenek csókja [...] 14 10 In memoriam Reményik Sán­dor 14 50 Ünnepi stúdió 15 [...]
193. 1955-01-13 / 10. szám
[...] sport fejlődését segítik elő Muszka Sándor Törökszentmiklós Hozzászólás a Mit jelent [...] alábbi helyeken adhatja fel Jászapáti Szaniszló Ferenc Tanácsháza Görbe Bálint Petries [...]
194. 1989-12-22 / 304. szám
[...] 17 50 Száz ablakba Petőfi Sándor versei ism 17 55 Ipargazdák [...] operaközvetítés folytatása Közben 17 32 Szaniszló és a végzet asszonya Kálnoky [...]
195. 1998-06-08 / 132. szám
[...] Agárdi 46 Drótot Kundrák Sipos Szaniszló Dobos Simkó Nyeste Szabó 74 [...] Szabó Z Debrecen Téglási Pető Sándor Gojan Stupar Szat­mári Szabó T [...] István Szolnok Butaság 2 Nagy Sándor Heves Huligán párja Daragó Zoltán [...]
196. 1970-03-25 / 71. szám
[...] a kezdő párok küz­delméből Kántor Sándor és Vigh Albert fölényes győ­zelemmel [...] 100 m delfin gyors 1 Szaniszló 1 37 1 A Taitabányán [...]
197. 2001-08-29 / 201. szám
[...] 40 Théma 22 55 Panorá­ma Szaniszló Ferenccel 23 25 Kora hajnali [...] 10 00 Századfordító magya­rok Ferenczi Sándor 11 05 A Major 12 [...]
198. 1994-04-22 / 94. szám
[...] Opel Autósport Club kettőse Orosz Sándor és Szaniszkó Imre Lehet hogy [...] bemutatótermében volt látható az Orosz Szaniszló kettős versenyautója Röplabda smsmmmmmmmmm IIWillPlÄ [...]
199. 1976-06-16 / 141. szám
[...] P Bogdán P Tóth J Szaniszló J Foto Novak Annak ellenére [...] Csere Tó­szegi Molnár Edző Nyári Sándor Jól kezdett a Vegyi­művek s [...]
200. 1982-03-09 / 57. szám
[...] női 60 méteres gátfu­tásban Uihelvi Sándor a 400 méteres Orosz Irén [...] Jó Szeghalmi Bodnár illetve Hemperger Szaniszló NB II Férfi Szolnoki Tl [...]