4. oldal, 294 találat (0,265 másodperc)

Találatok

61. 1938-02-23 / 43. szám
[...] Kolping Vura 3 Nagy 3 Szaniszló 2 győzelemmel Uranus Zó­lyomi i [...] Jó­zsef 2 Zólyomi János 3 Szaniszló Ti­bor lettek A győztesek szép [...] Illyés Gyulá­nál Nagy Abbeirtinét Kovács Sándornál Rátz Miiihálynét Demeter Ferencnél Török [...] Félix és neje to­vábbá Kendecessg Sándor és Manner L ly Király [...]
62. 1938-03-01 / 48. szám
[...] Chi ciu góllövők Cucula 2 Szaniszló és Szabó illetve Medve és [...] nyerte meg a magyar Dóra Sándor előtt nőké és Kolozsvári István [...]
63. 1938-10-01 / 223. szám
[...] másvilág és az Újszövetség Zoltán Sándor teol magántanár homo ródszent már [...] c éves dési complanatio Má­iké Sándor ujszékelyi lelkész 6 Okt én [...] Magyarláposon Balázs Pál Vízak­nán Ambrus Szaniszló Gyergyóbékáson Brassai Imre Csikdánfalván Farkas [...]
64. 1938-10-11 / 231. szám
[...] Lu­Piata cel Maro 19 sz Szaniszló János Piu ta cel Maro [...] luliu Ehioras 3 sz Dandoa Sándor Mimiiéi 4 sz Kalló József [...] tábornok Ruenos Ayresben megholt Hegedűs Sándort képviselősége 20 év­fordulója örömére pol [...] be A tanári körben Márki Sán­dor dr elnök olvasta föl a [...]
65. 1938-11-26 / 270. szám
[...] szerint cselekszenek Tény­leg valószínűtlen hogy Sándor cár a párisi világkiállításosr a [...] Kassa vá­logatottjával játszik Rendben van Szaniszló I leigazolása a Sodronyiparhoz Fővárosi [...] azt a hirt közölték hagy Szaniszló T ét a Sodranyipar kiváló [...] xkén 20 ezer lejért megvette Szaniszlót a NÁC­IÓI és ennek alapján [...]
66. 1938-12-01 / 274. szám
[...] Brnes Ponút és Tom jrr Sándort okik a külvárosi házos lársakat [...] Bürger Chiroiu Albu Vintila Fiéraru Szaniszló II Biiwlea Reiter Baráíkv Bodola [...]
67. 1939-02-05 / 29. szám
[...] 8 mp 10 000 m Sándor Elemér KKE 21 perc 17 [...] Ferencz Szabó Sik liádi Harach Szaniszló Bakos Rámái Orosz TunyoghL Wass [...] aíelmök Ádám Lajos pénztáros Andrási Sándor ilj itkár Árkosii Lőrinc csapat­kapitány [...] i György és Fy és Sándor
68. 1939-04-06 / 79. szám
[...] vasutasok gólját Crisan a Sodronyiparét Szaniszló 1 lőtte Lehet e nőni [...] meg vízi pó­lókapitány dr Ivády Sándor lett A szö vétség elnöke [...] czi Borbála Veress Zsófia Zilahi Sándor Kollier Ferenc Benedek István Szabó [...] dr t orvos szakeinöknek Klug Sándor dr t ter­mészet tudományi szakelnöknek [...]
69. 1939-04-16 / 87. szám
[...] és felesége György Margót Jakab Sándor i feliestégc Pajzs Jolán Sömmeslfefe [...] Boldizsár MUráily és felesége Gyulád Sándor és felesége Farkas Etnii é [...] ki I A gyéresiek csatársorát Szaniszló irányítja aki egyben a csapat [...] Mari Rotartu II Czibuia Raeolta Szaniszló Kiss Felezem Az Universitatea dr [...]
70. 1939-04-25 / 94. szám
[...] lőtte A mezőny leg­jobbjai Bereczky Szaniszló III ilor rach Rámav és [...] hogy csütörtökön kerül bemutatásra Tomcsa Sándor Erdély szerte vagy érdek­lődéssel várt [...] da­rabban briliáns szerepe van Tompa Sán­dornak aki hosszú idő óta nem [...]
71. 1939-05-03 / 100. szám
[...] is Góllövők sorrendje 14 perc Szaniszló 42 perc Szász A II [...] Dallos dr és Csikós Grosschmid Sándor dr szövetségi kapi­tány hétfőn este [...]
72. 1940-01-30 / 22. szám
[...] Mül­ler Géza Zsulyevits Mátyás Bartha Sándor Kiss József Orbán János Szabó Tamás Ha­lászi Sándor Fodor Pataki Ádám Bertalan István [...] József Ba lázs Ferenc Barlalis Sándor Demeter Ven czel Stenker János [...] Görög Albert Volf Frigyes König Sándor Barabás Gvörtry Cim­balmos Dénes Elek János Envedi Szaniszló Szilágyi László Antal Imre Kulcsár [...]
73. 1940-09-11 / 207. szám
[...] Ernőné a magyar nők Rózsai Sándor tartalékos főhadnagy a volt front­harcosok Barabás Sándor a város iparos és kereskedő [...] ba kívánnak lépni A kél Szaniszlón kívül Dobayval már megtörtént az [...]
74. 1940-09-14 / 210. szám
[...] rendszeiére vonatkozólag a következőket mondotta SZANISZLÓ II ZOLTÁN ÉS BOLDIS LÁSZLÓ [...] ját­szani a hazakerülök közül Kovács Sándor a bukaresti Unirea Tricolor Fábián [...] dél­után 6 órakor jelen legyenek SZANISZLÓ I JÁNOS megválik az Universitatea [...]
75. 1940-09-30 / 224. szám
[...] lovak ügyét tette szóvá Baross Sándor pedig a hegyközségek vissza­állításának érdekében [...] 50 mp 200 m 1 Sándor 22 mp hár­masugrás 1 Dusnoky [...] Malis Vass Pál Régner II Szaniszló II Brassay Szántay Rég­ner I [...]
76. 1940-10-06 / 230. szám
[...] miniszterileg kirendelt segédtitkára Ta tay Sándor a munkakamara kijelölt veze­tője és [...] mp 2 Magyarország Szigetváry Korornpaí Sán­dor Gyértés 42 I rnp 400 [...] némcl 21 8 mp 2 Sándor magyar 22 mp 3 Scheuring [...] Sommer Matis Vass Takács Pálit Szaniszló II Gecző Brassai Szán tai [...]
77. 1940-10-11 / 234. szám
[...] Hevesi Dómján Vass Demény Ju­hász Szaniszló II Lukács Kovács Spielmann Bodola [...] alakítja hogy Amerikába utazik Svéd Sándor a hí­res magyar operaénekes Bucsulwngvvrsenyéi [...]
78. 1940-10-14 / 236. szám
[...] Hevesi Dómján Vass Deinény Juhász Szaniszló II Lu­kács Kovács Spielmanu Bodola [...] kézzel akaszt meg egy tá­madást Szaniszló szabadrúgását Dobay a kapu elé [...] megjelent közönség előtt Vitéz Kemenessy Sándor a Ferencvá­ros főtitkára Ilyen súlyos [...] vendégjátéka is biztosítottnak látszik Tompa Sándor pedig már a leg­közelebbi jövőben [...]
79. 1940-10-19 / 240. szám
[...] ellen Az egviittes tegnap dél­után Szaniszló János vezetésével nagy edzést tartott [...] Jakab József Jakab István Helló Sándor Szabó István és Blahunka Lajos [...] amelyben Somogyi Nusi és Tompa Sándor lép fel vendégként s amelyet [...] református missziói eg házközség Joó Sándor lelkész beiktatása al­kalmából erdélyi estet [...]
80. 1940-10-30 / 249. szám
[...] illetve a KAC bal­szerencséjére hogy Szaniszló II egy tizen­egyesét Kucsmik kapus [...] tábornok o Debrecen elnöke Láng Sándor rir 7 Miskolc elnöke Vitéz [...] gy Szathmáry Etek Hajdú József Sándor Elemér Deák Ferenc Herceg Károly Sznbó István Szigeti Sándor Megfeleltek de szigorított gyakorlatra uta [...]