2. oldal, 3012 találat

Találatok

21. 2001-10-17 / 243. szám
[...] miklós Ko­vács János Kalocsa Gál István dr Bozóky István Soltvadkert Deák József Gál Jánosné [...] Balázs Ferenc Tóth Jó­zsef Gyurász István Csépe Ist­ván Mihály Nagy Józsefné Föld­házi Mária [...] Csűrik Mihályné Mészáros Julianna Meskó István Melkvi István Soltszentimre Kiss István La­josmizse Dóka József Jakab Éva [...]
22. 2006-10-11 / 239. szám
[...] képviseletében jelen volt többek közt Bozóky István né a polgármesteri hivatal be­ruházási [...]
23. 2006-12-19 / 296. szám
[...] később szerezhetünk er­ről tudomást Selmeczi István Micsoda szmogfelhő van már megint [...] a városüzemel­tetési osztály vezetőjét König Istvánt a fővároshoz hasonlóan van e [...] Attila Ferenc Kunbaracs Veres Gábor Istvánná Kökény Terézia Tiszakécske Gruber József [...] vörös­márvány alkotást Kiskunfélegy­házára szállítják hogy Bozóky István kőfaragó mester műhe­lyében szülessen újjá [...]
24. 2005-05-09 / 107. szám
[...] teljesen kivirág­zik A parkfenntartási munkálatokról Bozóky Istvánnét az ön kormányzat beruházási [...] látja el a feladatot mondta Bozóky Istvánná A városüzemeltetési feladatok időjá­rás függőek [...]
25. 2005-03-26 / 71. szám
[...] ké­szítenek A harmincegy mintá­ból Valkai István Kemer Erzsé­bet és Nagy Imre [...] Rt nyerte el a kivitelezést Bozóky Istvánná az önkormányzat beruházási és városüzemeltetési [...] építését A kivitelezési ter­veken mindenütt Bozóky László neve szerepel aki az [...]
26. 2007-01-16 / 13. szám
[...] ÁMK iskolaga­lériájában A tárlatot Asperján Istvánná a kalocsai közművelő­dési intézmény igazgatója [...] Sí­kor kerül sor a Szent István Gimnázium dísztermében Ha az alacsony [...] Sándorné Pálmonostora 52 hét Kiss István Solt Dienes Imréné Ágasegyháza 2007 [...] már elment három osz­tályvezető is Bozóky Istvánná városüzemeltetési osztályve­zető lemondott Hajagos Zol­tánt [...]
27. 1999-09-27 / 225. szám
[...] Vince elnökségi tag lett Dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] folytatott küzdelemben Kovács Attila 40 Bozóky Imre 39 szavazatot kapott tehát [...] szavazatot kapott Szendrei Józsefre Kovács Istvánra és Bácsalmási Ottóra senki nem [...] Ferencz Gyula Frank Tamás Kamarás István Klement Tibor Ko­vács Attila Makray [...]
28. 2006-01-12 / 10. szám
[...] nem érték meglepetésként tudtuk meg Bozóky Istvánná osztályve­zetőtől Mint mondta ez várha­tó [...] MEGHALTAK Hajdár Gábor Kunadacs Sallai István Böbék István Soltvadkert Pál Józsefné o Bosnyák [...] kunfélegyháza Somlyai Dezső Kár­oly Bosnyák István Zilahi Ferenc Haj nal Andor [...] Mária Ke­cel dr Adorján Imre István Pengő Sándorné Gyóni Julianna Kiss [...]
29. 2001-09-29 / 228. szám
[...] után q A TARTALOMBÓL Messzi István emlék­verseny 7 oldal IZSÁKI ÜNNEP [...] ter­vek szerint hétfőn kezdik meg Bozóky Istvánné a polgármesteri hivatal beruházási [...] szük­séges a figurákat is felújítják Bozóky Istvánné hozzátette hogy a város [...] csak foko­zatosan kerülhetne sor Kun Ist­ván a Piacigazgatóság vezetője úgy döntött [...]
30. 2005-10-13 / 240. szám
[...] Gábos Majoros 1 Edző Kun István Hétméteres 4 4 ill 3 [...] szenvedte el a Kecskemét Km István Több volt ebben a mérkőzésben [...] jó védeke­zésüknek köszönhetően növel­ték előnyüket bozóky IMRE a Magyar Labda­rúgó Szövetség [...] után kell nézni mondta titok­zatosan Bozóky a közte és a li­gát [...]
31. 1970-12-17 / 295. szám
[...] Szegedi Nemzeti Szín­házhoz szerződtem Sze­geden Bozóky István fő­rendező keze alatt na­ronokat vállalt [...]
32. 1979-11-18 / 316. szám
[...] Jankovich Júlia az operatőr Pálfy István a rende­ző Bükkösdi László Bednci [...] 22 órakor kezdődik sziiuHnz Meseóra Bozóky István színész rendező és Molnár Andrea [...] új szolgáltatósokat terveznek Mellékvágányon Filókovity István két műsorá­ra hívjuk fel a [...] az aktualitásokról élményekről találkozásokról Filákovity István szombati műsorának címe Mellékvágányon Petrekanics [...]
33. 2004-11-18 / 269. szám
[...] vendégek Molnár Tibor tanácsnok és Bozóky Istvánná be­ruházási osztályvezető Jardara öntik a [...] Ibolya lázmin Kolompár Brigitta Hódosi István Adorján Kis Gabriella Lajosmizse Dombi [...] Lajos Dóka Antal Ágasegyháza Kovács István Mihály Fodor Imre Kiskunfélegyhá­za Blaskovits [...] Vég­ső Margit Anna Antal Ambrus Ist­ván Nagykőrös Sponga Józsefné Lévai Erzsébet [...]
34. 2006-09-06 / 209. szám
[...] gazdasági ügyekért felelős al­polgármester Jánosi István a Sport Kht élére igazolt [...] neki Fogadóórát tart dr Garai István Levente országgyűlési képviselő szeptember 7 [...] intézmény nyitásra készen áll közölte Bozóky Istvánná a beruházási és a városüzemelte­tési [...] S I Á BÁLÁI F ISTVÁN Ha felmond a választópolgár nem [...]
35. 2000-02-13 / 43. szám
[...] amatőr illetve a profi alszövetséget Bozóky Imre MLSZ elnökről sok jót [...] kívánó szö­vetségi alkalmazott szavajárása szerint Bozóky az MLSZ to­ronyépületében belső illegali­tásba [...] hogy a korábbi elnök Kutas István elhalálozása okán elrendelt egyperces gyászszü­net [...] azzal a csa­pattal Amúgy Varga István edző nemcsak a pályán hanem [...]
36. 2005-05-05 / 104. szám
[...] miért húzódott el az eljárás Bozóky Istvánná az önkor mány­zatnak van saját [...]
37. 2006-08-31 / 204. szám
[...] nincs közbiztonság je­lentette ki Cseh István Az Or­szágos Polgárőr Szövetség alel [...] kerülő por milliós károkat okozhat Bozóky Istvánná az önkor­mányzat beruházási és város­üzemeltetési [...]
38. 1986-07-28 / 176. szám
[...] élettani hatásait is tájékoztatott Bognár István a Békés Megyei Gabonafor­galmi és [...] A hangulat kitűnő Gyar mathy István és kisegyütte­se jól tudja fokozni [...] házigazdái Szilágyi János és Verebes István folytatják konferálá saik közben egész [...] Tordy Géza az operettmű­sor szereplői Bozóky István Lukács József Fülöp Zsig­mond Miklóssy [...]
39. 1969-04-04 / 78 . szám
[...] Iván Gosztonyi János Révész Gy István Sa­lamon Pál Halasi Má­ria és [...] néző és a szakma egyaránt Bozóky István szegedi főrendező vagy Berényi Gábor [...]
40. 1986-09-26 / 227. szám
[...] József Abonyi Tivadar Ádám Ot­tó Bozóky István Békés András A hatalmas színész­névsorból [...]