Lapok Pápa Történetéből, 2003

2003 / 1. szám - A pápai vár leltára 1694-ből

LAPOK PÁPA TÖRTÉNETÉBŐL 1. SZÁM PANNICULUS SER.C. NO. 162. 2003. A pápai vár leltára 1694-ből Anno 1694 dje 14. decembris. Conscriptio Arxis Papensis. Az Feőlső Contignatioban azmint az vár­ban bé mennek az kapu Fölül jobb kézrül va­gyon egy kis keskeny bolt, azbul nylik egy Eöregh boltos Szoba, melyen vagyon az vár felől két ablak, az Istállók felőlis két ablak. Azon hazbul nylik egy boltos Pitvar, melyen vagyon egy ablak az Istálo feli, és egy aitó az folyosóra az vár Piarcza feli. Abul nylik egy Eöregh boltos Szoba, melyen vagyon három ablak, melynek kétei vagyon az Istálo feli, harmadik pedig az Vár piarcza feli, azon házban vagyon egy Réghi aranyózot rostélyos eöregh ágy, Item két kő- zönsighes fa asztal, az falon pedigh két Cont- rafé egyék nemőnemő Németh Urnák, másik penigh Szegén megh holt Lippai Ersék Ur Eő Nagyságha ábrázatyát mutato. Azon szobábul nylik más egy gerendás pitvár, melyen va­gyon egy ablak az Istáló feli. Item Salvis au­ribus egy Secessus, az folyossóra pedigh egy aito. Azon aiton kimenvén az folyossora, az lezáró grádics feli, vagyon egy aito, melyen bémenvén vagyon egy pitvár gerendás, abul nylik egy gerendás palástos Szoba, melyen vagyon két ablak az folyosso feli, azon szobá­bul nylik egy gerendás kamara, melyen va­gyon egy ablak az Istálo feli, és egy szeces- sus. Az főlyebb utolsor említet pitvárbul nylik más egy hosszás polástos gerendás Szoba, melyen vagyon két ablak az malom feli, azon házbul nylik egy alkalmas Eöregh gerendás polászos kamara, mely az halastó fali való Vár szegletin vagyon, azonis vagyon egy ab­lak, mely az Istalok véghére szolgál, item egy Secessus. Ugyan azon pitvárbul nylik egy aito az Eöregh pálotára, melyen vagyon három puszta ablak az malom feli, az Vár piarcza feli penigh egy azon palotábul nylik másik aito éppen az folyosso véghére, az holaz grádicson le gyárnak, azon Palotábul nylik más egy ebédleő kisseb palota Kiseb palota, melyen vagyon két jo ablak, az Malom feli vagyon az palotában egy Eöregh réghi Pahár Szék, azon ebédleő palotában va­gyon Néhány Boldogh emlikezetö Ezterhás Miklós Palatinus Ur álvó vászonyra le írva. Item mostany Méltosághos Palatinus Urunk előbény felesigevel edgyüt. Item Mostani Ke­gyelmes Koronás Királyunk Eő főlsighenek és néhai Felesigének Contraféi. Item Néhai megh holt Zrény Miklós Ur Eő Nagyságha egy Cardinálol edgyüt. Item egy Németh Urnák és Damajonok Contraféi. Azon ebédleő palotábul nilik más egy Szoba, melynek az gerendái Zöld, Szárga, Kék, Vörös festikekkel habossan megh vannak festve, azon Szobán vagyon három ép ablak, egy Zöld, fehér, kék festet agy, vagyon az három ablak főlőt há­rom kép mindenék Fictio Coctica. Item Ne­hány Eöregh Ezterhás Dániel Ur Eö Nagy­ságha, Pongracz Püspök és egy Németh Ur­nák Contraféi, azon belől nylik egy Nyári ház, 399

Next

/
Oldalképek
Tartalom